Helge Sandøys bilde
Helge
Sandøy
Professor
, nordisk språkvitenskap
Besøksadresse: 
www.folk.uib.no/hnohs
Bergen
Postadresse: 
Postboks 7805
5020 Bergen
Telefon: 
+47 55 58 24 05
Last ned visittkort

Sosiolingvistikk og dialektologi

Språkhistorie

Fonologi

Færøysk

Talemålsprøver på: http://folk.uib.no/hnohs/talemalsprover/

Heimeside http://folk.uib.no/hnohs

Mag.art. Universitetet i Oslo 1976

Professor i nordisk språkvitskap, UiB, 1993

Prosjekter

Moderne importord i språka i Norden (www.folk.uib.no/hnohs/MIN/)

Dialektendringsprosessar (www.folk.uib.no/hnohs/DEP/)

Ny norsk språkhistorie (www.folk.uib.no/hnohs/NNS/)