Hjem
Click
Ingrid Aarseth Johannessens bilde

Ingrid Aarseth Johannessen

Førstekonsulent
Timelønnet - honorar

Johannessen, I. A. (2017) "Det ordentlige jeg og det morsomme jeg: Unge jenter på Instagram". Vox Publica [Internett], 7. januar. Tilgjengelig fra: http://voxpublica.no/2017/02/det-ordentlige-jeg-og-det-morsomme-jeg-unge...

Johannessen, I. A. (2016a) "'Koffor har isje eg det du har?' Selvpresentasjon og sosial sammenligning blant unge jenter på Instagram" [masteroppgave]. Universitetet i Bergen. Tilgjengelig fra: http://bora.uib.no/handle/1956/12379

Johannessen, I. A. (2016b) "Oppskrift på dårlig selvtillit". Bergens Tidende [Internett], 24. august. Tilgjengelig fra: http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Oppskrift-pa-darlig-selvtillit-320878...