Hjem
Ingunn Lundes bilde

Ingunn Lunde

Professor, Russisk språk og litteratur
 • E-postIngunn.Lunde@uib.no
 • Telefon+47 55 58 20 17
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  212
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

Språk og litteratur i dagens Russland; språkdebatt i Russland; språk og nye medier; slavisk middelalderkultur og -litteratur; russisk litteratur på 1800- og 1900-tallet

Language culture in post-Perestroika Russia; Russian language and new media; Medieval Slavic literature and culture; 19th- and 20th-century Russian literature

Jeg underviser i russisk språk og litteratur på alle nivåer. 

Våren 2018

BA

RUS112

MA

RUS303

RUS350

 

Veiledning

Jeg veileder gjerne språklige, litterære eller kulturhistoriske oppgaver.

Innenfor språkvitenskapen har jeg jobbet mest med språkutviklingen i moderne russisk (særlig etter Sovjetunionens fall), språkdebatten i Russland, forholdet mellom standardspråk og andre språklige varieteter. 2005-2008 ledet jeg et forskningsprosjekt om disse temaene, "Landslide of the Norm", der også flere MA-studenter deltok. 2008-2014 forsket jeg på russisk språkutvikling i forhold til ny teknologi og ledet prosjektet "The Future of Russian: Language Culture in the Era of New Technology med en kjernegruppe i Bergen og deltagere fra Russland, USA, Tyskland, UK, Danmark, Estland mm. De siste årene har jeg undersøkt forfatternes og litteraturens rolle i språkdebatten og gitt ut monografien Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia (Edinburgh University Press, 2018).

Innenfor litteraturvitenskapen har jeg forsket på gammelrussiske tekster (1100-tallet), 1800-talls litteratur, 1900-tallslitteratur og samtidslitteratur. Jeg har jobbet med poesi og prosa, mest det siste. Innenfor 1800-tallslitteraturen har jeg særlig arbeidet med Pusjkin, Dostoevskij, Leskov og A.K. Tolstoj. Jeg har også skrevet om 1920-tallet (Zosjtsjenko), og av de moderne forfatterne har jeg jobbet med bl.a. Sorokin, Popov, Tolstaja og Aleksijevitsj. I min nåværende forskning er jeg er spesielt opptatt av hvordan refleksjoner omkring språk og språkutvikling kommer til uttrykk gjennom språklig praksis, særlig i litterære verker. Jeg arbeider også med en bok om historiens rolle i russisk samtidslitteratur, på bakgrunn av dagens russiske historie- og minnespolitikk.

Når det gjelder kulturhistoriske emner, har jeg mer bred enn spesialkompetanse, særlig innenfor kirkehistorie, religion, retorikk, lærdomshistorie og middelalderens kultur.

Teoretisk og metodisk har jeg kompetanse i sosiolingvistikk, retorikk, russisk og almen litteraturteori. Jeg veileder gjerne i oppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom ulike fagdisipliner og teoretiske impulser. 

 

Her er eksempler på MA-oppgaver jeg har veiledet:

Annika B. Myhr (2005). Diktningens perspektiver på språk og språkutvikling i dikt av Elena Sjvarts, Sergej Zavjalov, David Raskin og Svetlana Bodrunova.

Anniken T. Langøigjelten (2008). Boris El'cin og Vladimir Putin om Tsjetsjenia: ordbruk og retoriske virkemidler i et utvalg taler og pressekonferanser holdt i forbindelse med krigene i Tsjetsjenia.

Malin O. Dahlberg (2008): Språkhaldningar i dagens Russland: om dialekt og standardspråk.

Antra Sunde (2009): Skjønnlitterær metaforoversettelse mellom norsk og russisk.

Hjørdis H. Kaland (2009): Idet ochota na citaty: sitering av Vysotskij i avisoverskrifter i Russland på 2000-tallet.

Karin Røsstad (2010): Tsjernoe-kofe debatten: En undersøkelse av språkdebatt på Runnettet. Identitet, autoritet og språkideologi.

Håvard Skøien (2011): Vladimir Putin og Dmitrij Medvedev om terrorisme. Språklig stil i utvalgte uttalelser etter terrorangrepene mot Moskvas undergrunn 29. mars 2010.

Marius Fossum (2012): "Ziga Brejvika": En pilotstudie av russiske høyreekstreme blogger.

Anette Aas (2013): Stemmer fra fortiden: En komparativ analyse av neverbrev fra Novgorod og runepinner fra Bergen.

Torbjørn Monsen (2013): Hvem er Victor Pelevins Homo post-Sovjeticus? Betraktninger over psykologiske, ontologiske og samfunnsmessige implikasjoner i to av Pelevins romaner.

Maija Strømmen (2013): De russiske gammeltroende i det frie Latvia: Kulturbærere mellom fortid og fremtid.

Audun Kjørstad (2014): Mellom barken og veden: Estisk språkpolitikk etter sjølvstendet.

Veslemøy Furuseth (2015): Metaforer og narrative virkemidler i Mikhail Sjisjkins politiske essays.

Stehn Mortensen (2015): Refiguring the New Man: Animality and Machinery in Three of Bulgakov’s Novellas.

Sylwia Hlebowicz, A Holy Fool for Our Time: Petr Pavlenskii as a Case Study of the Paradigm of Iurodstvo in Modern Russian Art.

Olaf Patryk Fosen (2016): De arktiske polfarerheltene og videreføringen av deres arv – hvorfor er Arktis russisk?

Johanne Kalsaas (2017): Europas syndflod: Russiske representasjoner av flyktningkrisen 2015–2016.

 

PhD-avhandlinger jeg har veiledet:

Martin Paulsen (2009): Hegemonic language and literature : Russian metadiscourse on language in the 1990s.

Alexander Berdichevsky (2013): Language Change Online: Linguistic innovations in Russian induced by computer-mediated communication

Annika B- Myhr (2015): Memories out of Place and Season: England, Germany, Russia, Estonia and Norway in Migration Literature since 1989 (UiO, biveileder).

 

Pågående PhD-avhandlinger:

Alle Kharina: Realia in Contemporary Russian-Norwegian Literary Translations: A Corpus-Based Study (UiO, biveileder)

Benedikte Fjellanger Vardøy: On Attitudes towards dialects among young Russians. (UiB, biveileder)

Stehn Mortensen: Readings under the Influence: Post-Humanism and Intoxication in Vladimir Sorokin.

 

Publications

Books

2018. Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia, Edinburgh: Edinburgh University Press, 232 pp.

2001. Verbal Celebrations: Kirill of Turov's Homiletic Rhetoric and its Byzantine Sources (Slavistische Veröffentlichungen 86), 300 pp, Wiesbaden: Harrassowitz).

Edited Books

2017 (with Margrete C. Dyvik og Randi Koppen): Remaining Relevant: Modern Language Studies Today (Bergen Language and Linguistics Studies). (open access).

2013 (with Michael S. Gorham and Martin Paulsen) Digital Russia: The Languages, Culture and Politics of New Media Communication, London: Routledge.

2009 (with Martin Paulsen) From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture(Slavica Bergensia 9), Bergen, 348 pp.

2008 (with Susanna Witt) Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser, Oslo: Spartacus.

2007. jostein 70: post-festum-skrift, Bergen.

2006. (with Tine Roesen) Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, (Slavica Bergensia 6), Bergen.

2000. Kirill of Turov: Bishop, Preacher, Hymnographer(Slavica Bergensia 2), Bergen, 230 pp.

2000. (with Peter Alberg Jensen) Severnyi sbornik: Proceedings of the NorFA Network in Russian Literature 1995-2000 (Stockholm Studies in Russian Literature 34), Stockholm, 320 pp.

1999. Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory, (Slavica Bergensia 1), Bergen, 154 pp.

1997. (with Jostein Børtnes): Cultural Discontinuity and Reconstruction: The Byzanto-Slav Heritage and the Creation of Russian National Literature in the Nineteenth Century, Oslo: Solum, 249 pp.

1997. (with Knut Andreas Grimstad) Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes,Bergen, xx+350 pp.

1995. The Holy Fool in Byzantium and Russia: Papers Presented at a Symposium Arranged by the Norwegian Committee of Byzantine Studies, 28 August at the University of Bergen, (= Dept. of Russian Studies: Skrifter, 8), 46 pp, Bergen.

 

Articles

2018 (forthcoming): “Contested Ideologies: The Language Question in Valery Votrin’s Logoped,” The Post-Soviet Politics of Utopia: Language, Fiction and Fantasy in Modern Russia, edited by Mikhail Suslov, London: I.B. Tauris.

2017. “‘Abanamat’: Reactions from the Cultural Field to the 2014 Russian Anti-Obscenity Law,” Zeitschrift für slavische Philologie 73 (1), 1–29.

2017. “Culture as politics: on language legislation in Putin’s Russia,” Remaining Relevant: Modern Language Studies Today, edited by R. Koppen, M. Dyvik Cardona and Ingunn Lunde, (Bergen Language and Linguistics Studies, vol 7) 135–49. 

2017. “Den evige fortiden: historiens rolle i russisk samtidslitteratur,” ARR: idehistorisk tidsskrift, spesialnummer om Russland, 55–62.

2016. “Hashtag Poetics: Political Humour on Russian Twitter,” Zeitschrift für Slawistik 61 (1), 102–118.

2016. “A Revolution for Russia’s Words”: Rhetoric and Style in Mikhail Shishkin’s Political Essays.” Zeitschrift für Slawistik 61 (2), 249-61.

2016. “Ideologiia iazyka v zerkale khudozhestvennogo teksta: Zametki o romane Logoped Valeriia Votrina, Podrobnosti slovesnosti, eds S.V. Drugoveiko-Dolzhanskaia, Iu.B. Orlitskii, D. Sukhovei, St Petersburg: St Petersburg University Press, 214-22.

2016. “Slovo napokaz: iazykovaia praktika i ee refleksiia v Internete,” Nastroika iazyka: upravlenie kommunikatsiiami na postsovetskom prostranstve, eds. Vera Zvereva and Ekatarina Lapina-Kratasyuk, Moscow: NLO.

2016. “Life before and after Wiko,” Jahrbuch 2014/2015, Berlin: Wissenschaftskolleg zu Berlin.

2015. “Russisk språkkultur fra perestrojka til Putin,” Det norske vitenskapsakademiets årbok 2014, Oslo, pp. 311–25.EndFragment

2014. “Language on Display: On the Performative Character of Computer-Mediated Metalanguage,” Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication, eds. M.S. Gorham, I. Lunde & M. Paulsen, London: Routledge, 141-155.

2014. (with Michael S. Gorham and Martin Paulsen) “Digital Russia: Introduction,” Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication, eds. M.S. Gorham, I. Lunde & M. Paulsen, London: Routledge, 1-8.

2013. “A Stroll through the Keywords of My Memory”: Digitally Mediated Commemorations of the Soviet Linguistic Heritage, in Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-Socialist States, eds Ellen Rutten, Vera Zvereva & Julie Fedor, Routledge, pp. 101-111.

2013. “Simultaneity of the Non-Simultaneous: On the Diachronic Dimensions of Language in Sorokin, Vladimir Sorokin’s Languages: Mediality, Interculturality, Translation (Slavica Bergensia 11), eds. T. Roesen & D. Uffelmann, Bergen, pp. 299–315.

2013. "Forum Contribution", Russian Journal of Communication 5 (1), 78-80.

2011. Slavic Hagiography, in: The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, vol. 1, ed. Stephanos Efthymiadis, Ashgate, 369–384.

2011. Language Ideologies in Flux: Evgenij Popov’s Response to Late and Post-Soviet Language Culture, Scando-Slavica 57 (1), 7–24.

2010. Klim Smoliatich, Serapion of Vladimir, Kirill of Turov, Slavic Sermons and Homiletics,Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. R. Bjork, Oxford: Oxford University Press.

2009. When the Devil Quotes the Psalms: On the Function of Reported Speech in the Tale of Boris and Gleb, in Rus' Writ Large: Languages, Histories, Cultures; Essays Presented in Honor of Michael S. Flier on His Sixty-Fifth Birthday, eds. Harvey Goldblatt & Nancy Collman, (=Harvard Ukrainian Studies, vol. 28, nos. 1-4 [2006]) Cambridge, Mass, pp. 225-35.

2009. (with Martin Paulsen) Introduction, From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture(Slavica Bergensia 9), eds. I. Lunde & M. Paulsen, Bergen, pp. 7-17.

2009. Performative Metalanguage: Norm Negotiation Through Verbal Action, From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture(Slavica Bergensia 9), eds. I. Lunde & M. Paulsen, Bergen, 110-128

2009. Footnotes of a Graphomaniac: The Language Question in Evgenii Popov’s True Story of “The Green Musicians”The Russian Review 68 (1), pp. 70-88.

2008. Pisateli o iazyke: Contemporary Russian Writers on the Language Question, Russian Language Journal 58, 3-18.

2008Språklig (selv)refleksjon: språksituasjonen i Russland etter perestrojka, in: Rusland efter Sovjet: nye rammer, nye skel, (=Den jyske historiker 117-118), pp. 168-184.

2008. LIS (Lingua imperii sovietici): filologiens håndtering av den nære språklige fortid i Russland, Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser, red. Ingunn Lunde & Susanna Witt, Oslo: Spartacus, pp. 169-83.

2007. Post festum: redaktørens forord, jostein 70: post-festum-skrift,Bergen, p. 4.

2007. Humor: en essensiell refleksjonsmodus i russiskundervisningen,jostein 70: post-festum-skrift, Bergen, pp. 57–59.

2007Enargeia und sakraler Diskurs: Zu den Formen der Redewiedergabe in Nestors Leben des Heiligen Feodosij, Religion und Rhetorik, Holt Meyer & Dirk Uffelmann (Hsg), Stuttgart: Kohlhammer Verlag, pp. 122-133.

2007. Pereosmyslenie nedavnego iazykovogo proshlogo. (Analiz publikatsii poslednego desiatiletiia), Lingvistika i poetika v nachale tret'ego tysiacheletiia, ed. N. Fateeva, Moscow, pp. 48-54.

2006. Language Culture in Post-Soviet Russia: The Response of Literature, in Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, (Slavica Bergensia 6) eds. I. Lunde & T. Roesen, Bergen, pp. 64–79.

2006. (with Tine Roesen) IntroductionLandslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, (Slavica Bergensia 6) eds. I. Lunde & T. Roesen, Bergen, pp. 7–17.

2006. Kommentar til Jostein Børtnes' essay "Bakhtin i kognitivt perspektiv" Dialogens tenker - Nordiske perspektiver på Bakhtin, red. Helge Vidar Holm & Torgeir Skorgen, Oslo: Scandinavian Academic Press, pp. 179–92.

2006. Literaturno-iazykovye strategii prozy rubezha XX-XXI vv. v kontekste sporov o sostoianii sovremennogo russkogo iazyka,Khudozestvennyi tekst kak dinamicheskaia sistema: Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posviashchennoi 80-letiiu V.P. Grigor'eva 19-22 maia 2005 g., ed. N. Fateeva, Moscow, pp. 290-296.

2005. Speech-Reporting Strategies in East Slavic Festal Sermons,Speculum Sermonis: Interdisciplinary Reflections on the Medieval Sermon, (= special issue of Disputatio), eds. G. Donavin, Cary Nederman, and Richard Utz, Turnhout: Brepols, 273-91.

2004. Rhetorical Enargeia and Linguistic Pragmatics (On Speech-Reporting Strategies in East Slavic Medieval Hagiography and Homiletics) Journal of Historical Pragmatics 5 (1), pp. 49-80.

2004. Kak nel'zja pisat': Some Remarks on Zoshchenko's Mudrost', inTelling Forms: Essays in Honour of Peter Alberg Jensen, Karin Grelz & Susanna Witt (eds) (Stockholm Studies in Russian Literature 37), Stockholm, pp. 242-251.

2004. Vi synger og vi ler - og lærer russisk: nye genrer i språkundervisningen,Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen: Bidrag fra deltakerne i Utviklingsprogram i Universitetspedagogikk, red. Ivar Nordmo (UPED-skrift 2004:2), pp. 77-82.

2003. Zametki o vizualizacii v kontekste «iazykovosti» romana Dostoevskogo Podrostok, in:Roman F.M. Dostoevskogo 'Podrostok': vozmozhnosti prochtenija, ed. by V.Viktorovich, Kolomna, pp113-121.

2002. Text and Theory: Reflections on the History of Rhetoric in Pre-Petrine Russia, in: Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric, eds. Pernille Harsting & Stefan Ekman, Copenhagen, pp. 11-26.

2001. 'Ia gorazdo umnee napisannogo': Apophatic Strategies and Verbal Experiments in Dostoevskii's «A Raw Youth», The Slavonic and East European Review 79/2, 2001, pp. 264-289.

2001. Pura et inlustris brevitas: Remarks on Pushkin’s 'Tsvetok', in:Translating Culture: Essays in Honour of Erik Egeberg on the Occasion of his 60th Birthday, eds. G. Kjetsaa, L. Lönngren, G. Opeide, Oslo: Solum, pp. 180-187.

2001. Pseudo-chrysostomica slavica, Cyrillic Manuscript Heritage 9, p. 5 (Publication of the Hilandar Research Library and the Resource Center for Medieval Slavic Studies, The Ohio State University, Columbus, Ohio).

2000. 'N'' ne iz svoego serdtsa sia iznoshiu slovesa': Kirill of Turov’s Rhetoric of Biblical Quotation, Kirill of Turov: Bishop, Preacher, Hymnographer, ed. I. Lunde (Slavica Bergensia 2), Bergen, pp. 103-128.

2000. Rhetoric of Poetry and Poetry of Rhetoric: Pushkin's 'Imitation of the Italian' and 'Secular Power', Severnyi sbornik: Proceedings of the NorFA Network in Russian Literature 1995-2000, eds. P. A. Jensen and I. Lunde (Stockholm Studies in Russian Literature 34), Stockholm, pp. 21-32.

2000. Språkets språklighet: Apofatisk retorikk i Dostoevskijs romanYnglingen, Rhetorica Scandinavica 16, pp. 34-45.

2000. A Rhetoric of Apophaticism, in Language and Negativity: Apophaticism in Theology and Literature, ed. H. Fiskå Hägg, Oslo: Novus press, pp. 13-28.

1999. Dialogue and the Rhetoric of Authority in Medieval Preaching,Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory, ed. I. Lunde, (Slavica Bergensia 1), Bergen, pp. 84-101.

1998. Ot idei k idealu: ob odnom simvole v romane PodrostokDostoevskogo, Evangelskii tekst v russkoi literature XVIII-XX vekov, vyp. 2., ed. V. N. Zakharov. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University, pp. 416-423.

1998. Khvaliti i peti i proslavliati: Epideictic Rhetoric and Cyril of Turov's Metadiscursive Reflections, Scando-Slavica, 44, pp. 97-113.

1997. Pushkin's 'Mirskaia vlast'': Secular Power and Rhetorical Force,Cultural Discontinuity and Reconstruction: The Byzanto-Slav Heritage and the Creation of Russian National Literature in the Nineteenth Century, eds. Jostein Børtnes & Ingunn Lunde, Oslo: Solum, pp. 107-120.

1997. (with Jostein Børtnes): Paraphrasi audacius vertere: Aleksei K. Tolstoi's Rendering of John of Damascus' Nekrosima Idiomela, Cultural Discontinuity and Reconstruction: The Byzanto-Slav Heritage and the Creation of Russian National Literature in the Nineteenth Century, eds. Jostein Børtnes & Ingunn Lunde, Oslo: Solum, pp. 121-142.

1997. The Rhetoric of Paradox: Cyril of Turov's Sermon on the Taking of Christ's Body from the Cross, Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes, eds. Knut Andreas Grimstad & Ingunn Lunde, Bergen, pp. 19-33.

1997. (with Knut Andreas Grimstad) Foreword, Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes, eds. Knut Andreas Grimstad & Ingunn Lunde, Bergen, pp. xi-xii.

1995. Ritorika i problema zhanra v drevnerusskoj literature, Scando-Slavica, 41, pp. 131-143.

 

Reviews

2018 [Review of] Tore Nesset and Anastasia Makarova, Ikke bare bare: en liten bok om å oversette til russisk, Novus 2016. ISNB: 978–82–7099–867–8, 295 pp. Norsk lingvistisk tidsskrift 1/2018.

2015 [Review of] Mastering Chaos: The Metafictional Worlds of Evgeny Popov. By Jeremy Morris. Oxford and Bern: Peter Lang. 2013. 234 pp. £40. ISBN 978-3-03910-546-5. The Modern Language Review 110 (1), 310-12.

2008 [Review of Vladimir Sorokin: Den’ oprichnika (2006)]: Putin sett fra fremtiden,Morgenbladet 9, pp. 40-41.

2006 [Review of] Mariia Engstrem [Maria Engström]: Kheruvimskie pesnopeniia v russkoi liturgicheskoi traditsii, (Stockholm studies in Russian literature 36) Stockholm 2004, Slavic Review 65 (2), pp. 405–406.

2003. [Review of] Christin Høgel: Symeon Metaphrastes: Rewriting and Canonization, Copenhagen, 2002, Rhetorical Review 1 (2), pp. 7-9.

1998. [Review of] Mary B. Cunningham & Pauline Allen, eds. 1998, Preacher and Audience: Studies in Early Christian and Byzantine Homiletics, Leiden: Brill, 370 pp, Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 13, pp. 43-44.

 

Translations

2006. [Translation into Norwegian:] Aleksej Slapovskij: Talij, In: Nordahl & eftf. 1-2, temanr om russisk samtidslitteratur, red. Martin Paulsen, pp. 92–109.

2002. [Translation into Norwegian:] Kirill av Turov, Preken om nedtakelsen fra korset. In:Østkirken: skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. Oslo: De norske bokklubbene, pp. 245-262. Republisert 2007 her.

2002. [Translation into Norwegian:] Johannes fra Damaskus, av Aleksej K. Tolstoj. In:Østkirken: skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. Oslo: De norske bokklubbene, pp. 313-320. Republisert 2007 her.

 

Popular dissemination

2017. Historien som slagmark, Morgenbladet, 17 November, http://morgenbladet.no/ideer/2017/11/historien-som-slagmark.

2016. “Om fortid og fremtid i postsovjetisk litteratur,” Vinduet 1, 4–10.

2016. “En uhistorisk språkhistorie i romanform: Evgenij Vodolazkins Laurus,” Vinduet 1, 68–79.

2014. “Kunst som protest: Politisk engasjerte kunstnarar og forfattarar i dagens Russland,” Syn og segn 3, 38–46.

2014. “Putins putekrig,” Bergens tidende 19 June (http://www.bt.no/meninger/kronikk/Russernes-sensur-av-kultur-3141356.html).

2013. “Putin’s Digital Russia [interview],” Hubro (http://www.uib.no/en/news/81828/putin’s-digital-russia).

2012. “Modig, hellig dårskap,” [om Pussy Riot, innlegg], Aftenposten 21 August.

2012. “Georgisk sakral vokalmusikk”, Festspillene i Bergen, programtekst for Rustavi ensembles konsert i Håkonshallen 25. mai 2012. http://www.fib.no/no/Tettere-pa/2012-Georgisk-sakral-vokalmusikk/ English translation: http://www.fib.no/en/Learn-more/Georgian-Sacred-Vocal-Music/

2011. (Lunde, Ingunn; Fyllingsnes, Ottar). Då Putin fekk ein øyrefik, Dag og Tid 2011-06-17

2010. (Lunde, Ingunn/Ståhlberg, Johannes/Kapla, Maria). Ryskt slödder får inte sladdra fritt. Språktidningen 2010, nr 2. pp. 42–45.

2010. Russisk i Bergen 40 år: litt lokal faghistorikk. Jubileumsseminar for russiskfaget ved UiB, http://ingunnl.wordpress.com/2010/12/04/russisk-i-bergen-40-ar/.

2009. Forord: Køen som språkrom. I: Køen (roman av Vladimir Sorokin), oversatt av Hege Susanne Bergan, forord ved Ingunn Lunde, etterord ved forfatteren. Flamme forlag, pp. 9–13.

2009. Skrive seg fri [om Vladimir Sorokin, kronikk], Aftenposten 20. des.

2009. The Russian language and new media. Features (University of Bergen), pp. 29-29

2009. (Lunde, Ingunn/Fyllingsnes, Ottar. Vårløysing for russisk litteratur. Dag og Tid 11. des.

2008. Den totalitære erfaring: Aleksandr Solzjenitsyn 1918–2008 (nekrolog), Morgenbladet 8. august.

2008. (Marius Lien/Ingunn Lunde) Kulturelitens selvstudier (intervju), Morgenbladet 7. mars.

2008. (Ingvild Bræin/Ingunn Lunde) NB: Inneholder sterke scener (intervju), Bergens Tidende 28. mai.

2008. (Elisa Kolle/Ingunn Lunde) Normforhandlingar på Solstrand (intervju), hf.uib.no 1. oktober.

2008. (Kim Andreassen/Ingunn Lunde) Dobbel boklansering fra Slavica Bergensia (intervju) På Høyden 5. februar.

2008. (Åse Johanne Roti Dahl/Ingunn Lunde/Martin Paulsen) Forfattarens fall (intervju), På Høyden 17. oktober.

2008 (Åse Johanne Roti Dahl/Ingunn Lunde) Russisk språk i fritt fall (intervju/reportasje), Hubro 3.

2008. Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser: multimedial boklansering, nettpublisert http://www.hf.uib.no/i/russisk/landslide/terminalost.html.

2007. (Silje Gripsrud/Ingunn Lunde) Motkultur med lingvistisk humor (intervju), På Høyden 22. november.

2005. (Hilde Kvalvaag/I. Lunde) Millionstøtte til russisk (intervju), På Høyden 10. mars.

1998. Salmonsens konversasjonsleksikon: humanisten til kunnskap og vederkvegelse,Phania 1 (1998).

1998. Dialogen om russiskstudiet: et ord med i laget,Phania 4, pp. 20–22.

Normal.dotm 0 0 1 2782 15859 Universitetet i Bergen 132 31 19475 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 

 • Lunde, Ingunn. 2018. Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia. Edinburgh University Press. 232 sider. ISBN: 9781474421560.
 • Lunde, Ingunn. 2018. Tore Nesset og Anastasia Makarova: Ikke bare-bare: en liten bok om å oversette til russisk. Norsk lingvistisk tidsskrift. 36: 205-210.
 • Lunde, Ingunn; Mjør, Kåre Johan. 2018. Special Issue: The Russian Revolution 100 Years On. Scando-Slavica. 64: 2-6.
 • Lunde, Ingunn. 2017. Den evige fortiden: Historiens rolle i russisk samtidslitteratur. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 29: 55-63.
 • Lunde, Ingunn. 2017. Historien som slagmark. Morgenbladet. 32-32. Publisert 2017-11-17.
 • Lunde, Ingunn. 2017. Culture as Politics: A Note on Language Legislation in Putin’s Russia. 9, sider 149-163. I:
  • Lunde, Ingunn; Koppen, Randi; Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Remaining Relevant: Modern Language Studies Today. 264 sider. ISBN: 978–82–998587–9–3.
 • Lunde, Ingunn. 2017. “Abanamat”: Reactions from the Cultural Field to the 2014 Anti-Obscenity Law. Zeitschrift für slavische Philologie. 73: 1-29.
 • Lunde, Ingunn; Koppen, Randi; Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Editors’ Foreword. Forord, sider 7-8. I:
  • Lunde, Ingunn; Koppen, Randi; Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Remaining Relevant: Modern Language Studies Today. 264 sider. ISBN: 978–82–998587–9–3.
 • Lunde, Ingunn; Koppen, Randi; Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Remaining Relevant: Modern Language Studies Today. 264 sider. ISBN: 978–82–998587–9–3.
 • Lunde, Ingunn. 2016. Hashtag poetics: political humour on Russian Twitter. Zeitschrift für Slawistik. 61: 102-118. doi: 10.1515/slaw-2016-0006
 • Lunde, Ingunn. 2016. En uhistorisk språkhistorie i romanform: Evgenij Vodolazkins Laurus. Vinduet. 1: 68-79.
 • Lunde, Ingunn. 2016. Slovo napokaz: jazykovaja praktika i ee refleksija v internete. kapittel 2:4, sider 222-239. I:
  • Moroz, Oksana; Lapina-Kratasyuk, Ekaterina. 2016. Nastrojka jazyka: upravlenie kommunikatsii na postsovetskom prostranstve. Novoe Literaturnoe Obozrenie. 448 sider. ISBN: 978-5-4448-0510-7.
 • Lunde, Ingunn. 2016. Ideologija jazyka v zerkale khudozjestvennogo teksta: zametki o romane «Logoped» Valerija Votrina. 32, sider 214-222. I:
  • Sukhovej, Darja; Orlitskij, Jurij; Drugovejko-Dolzhanskaja, Svetlana. 2016. Podrobnosti slovesnosti: sbornik statej k jubileju Ljudmily Vladimirovny Zubovoj. St. Petersburg University Press. 546 sider. ISBN: 978-5-4386-1154-7.
 • Lunde, Ingunn. 2016. "A Revolution for Russia's Words": Rhetoric and Style in Mixail Šiškin's Political Essays. Zeitschrift für Slawistik. 61: 249-261. doi: 10.1515/slaw-2016-0013
 • Lunde, Ingunn. 2016. Life before and after Wiko. 25, sider 119-123. I:
  • Giuliani, Luca; Leuchter, Angelika. 2016. Wissenschaftskolleg zu Berlin/Institute for Advanced Study: Jahrbuch 2014/2015. 220 sider. ISBN: 978-3-934045-21-7.
 • Lunde, Ingunn. 2016. Om fortid og fremtid i postsovjetisk litteratur. Vinduet. 1: 4-10.
 • Lunde, Ingunn. 2015. [Review of] Mastering Chaos: The Metafictional Worlds of Evgeny Popov. By Jeremy Morris. Oxford and Bern: Peter Lang. 2013. 234 pp. £40. ISBN 978-3-03910-546-5. Modern Language Review. 110: 310-312.
 • Lunde, Ingunn. 2015. Russisk språkkultur fra perestrojka til Putin. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. 311-325.
 • Lunde, Ingunn. 2014. Kunst som protest: Politisk engasjerte kunstnarar og forfattarar i dagens Russland. Syn og Segn. 2014: 38-46.
 • Lunde, Ingunn. 2014. Language on display: on the performative character of computer-mediated metalanguage. 8, sider 141-155. I:
  • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin; Gorham, Michael S. 2014. Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication. Routledge. 292 sider. ISBN: 978-0-415-70704-6.
 • Lunde, Ingunn. 2014. Putins putekrig. Bergens Tidende. Publisert 2014-06-19.
 • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin; Gorham, Michael S. 2014. Introduction. Introduksjonsartikkel, sider 1-8. I:
  • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin; Gorham, Michael S. 2014. Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication. Routledge. 292 sider. ISBN: 978-0-415-70704-6.
 • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin; Gorham, Michael S. 2014. Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication. Routledge. 292 sider. ISBN: 978-0-415-70704-6.
 • Lunde, Ingunn. 2013. Lunde - Forum contribution. Russian Journal of Communication. 5: 78-80.
 • Lunde, Ingunn. 2013. "A Stroll Through the Keywords of my Memory": Digitally Mediated Commemoration of the Soviet Linguistic Heritage. 6, sider 101-111. I:
  • Rutten, Ellen; Zvereva, Vera; Fedor, Julie. 2013. Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-Socialist States. Routledge. 288 sider. ISBN: 978-0-415-63921-7.
 • Lunde, Ingunn. 2013. Simultaneity of the Non-Simultaneous: On the Diachronic Dimensions of Language in Sorokin. Kapittel 15, sider 298-313. I:
  • Uffelmann, Dirk; Roesen, Tine. 2013. Vladimir Sorokin’s Languages. 379 sider. ISBN: 9788290249378.
 • Lunde, Ingunn. 2012. Modig, hellig dårskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 7-7. Publisert 2012-08-21.
 • Lunde, Ingunn. 2011. Slavic Hagiography. 13, sider 369-384. I:
  • Efthymiadis, Stephanos. 2011. The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography. Ashgate. 360 sider. ISBN: 978-0-7546-5033-1.
 • Lunde, Ingunn. 2011. Language Ideologies in Flux: Evgenij Popov's Response to Late and Post- Soviet Language Culture. Scando-Slavica. 1: 7-24. doi: 10.1080/00806765.2011.569114
 • Lunde, Ingunn. 2010. Klim Smoliatich (late 12th century). Oppslagsord. I:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 sider. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Lunde, Ingunn. 2010. Kirill [Cyril] of Turov, (c. 1130–1182). Oppslagsord. I:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 sider. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Lunde, Ingunn. 2010. Slavic sermons. Oppslagsord. I:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 sider. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Lunde, Ingunn. 2010. Serapion of Vladimir (d. 1275). Oppslagsord. I:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 sider. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Lunde, Ingunn; Ståhlberg, Johannes; Kapla, Maria. 2010. Ryskt slödder får inte sladdra fritt. Språktidningen. 2: 42-45.
 • Lunde, Ingunn. 2009. Footnotes of a Graphomaniac: The Language Question in Evgenii Popov’s The True Story of ‘The Green Musicians'. Russian Review. 68: 70-88. doi: 10.1111/j.1467-9434.2009.00513.x
 • Lunde, Ingunn. 2009. Forord: Køen som språkrom. Forord, sider 9-13. I:
  • Sorokin, Vladimir; Bergan, Hege Susanne; Lunde, Ingunn. 2009. Køen (roman), oversatt av Hege Susanne Bergan, forord ved Ingunn Lunde, etterord ved forfatteren. Flamme forlag. 237 sider. ISBN: 9788202307813.
 • Lunde, Ingunn. 2009. Skrive seg fri. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2009-12-20.
 • Lunde, Ingunn. 2009. When the Devil Quotes the Psalms: On the Function of Reported Speech in the Tale of Boris and Gleb. Harvard Ukrainian Studies. 28: 225-235.
 • Lunde, Ingunn. 2009. Performative Metalanguage: Negotiating Norms Through Verbal Action. Artikkel, sider 110-128. I:
  • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin. 2009. From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture. 348 sider. ISBN: 9788290249354.
 • Lunde, Ingunn. 2009. The Russian language and new media. Features (University of Bergen). 29-29.
 • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin. 2009. Introduction. Innledning, sider 7-17. I:
  • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin. 2009. From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture. 348 sider. ISBN: 9788290249354.
 • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin. 2009. From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture. 348 sider. ISBN: 9788290249354.
 • Sorokin, Vladimir; Bergan, Hege Susanne; Lunde, Ingunn. 2009. Køen (roman), oversatt av Hege Susanne Bergan, forord ved Ingunn Lunde, etterord ved forfatteren. Flamme forlag. 237 sider. ISBN: 9788202307813.
 • Lunde, Ingunn. 2008. LIS (Lingua imperii sovietici): Filologiens håndtering av den nære språklige fortid i Russland. 12, sider 169-183. I:
  • Lunde, Ingunn; Witt, Susanna. 2008. Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser. Scandinavian Academic Press. 318 sider. ISBN: 978-82-304-0034-0.
 • Lunde, Ingunn. 2008. Språklig (selv)refleksjon: Språksituasjonen i Russland etter perestrojka. Den jyske historiker. 117-118: 169-184.
 • Lunde, Ingunn. 2008. Putin sett fra fremtiden. Morgenbladet. 9. 40-41. Publisert 2008-02-29.
 • Lunde, Ingunn. 2008. Pisateli o iazyke: Contemporary Russian Writers on the Language Question. Russian Language Journal. 58: 3-18.
 • Lunde, Ingunn. 2008. Den totalitære erfaring (nekrolog over Aleksandr Solzjenitsyn). Morgenbladet. 32. 39-39.
 • Lunde, Ingunn; Witt, Susanna. 2008. Litteraturens kamp mot systematisert glemsel. Scandinavian Academic Press. 11 sider. ISBN: 978-82-304-0034-0.
 • Lunde, Ingunn; Witt, Susanna. 2008. Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser. Scandinavian Academic Press. 318 sider. ISBN: 978-82-304-0034-0.
 • Lunde, Ingunn; Witt, Susanna. 2008. Boklansering: Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser. Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen, Bergen. 20 sider.
 • Lunde, Ingunn; Witt, Susanna. 2008. Totalitære og posttotalitære diskurser: Innledning. Innledning, sider 9-19. I:
  • Lunde, Ingunn; Witt, Susanna. 2008. Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser. Scandinavian Academic Press. 318 sider. ISBN: 978-82-304-0034-0.
 • Lunde, Ingunn. 2007. Pereosmyslenie nedavnego iazykovogo proshlogo (analiz publikatsii poslednego desiatiletiia). artikkel, sider 48-54. I:
  • Fateeva, Natal'ia. 2007. Lingvistika i poetika v nachale tret'ego tysiacheletiia: Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (24-28 maia 2007 goda, IRIa RAN). Russian Academy of Sciences. 650 sider. ISBN: 9785887440736.
 • Lunde, Ingunn. 2007. Literaturno-iazykovye strategii prozy rubezha XX-XXi vekov v kontekste sporov o sostoianii sovremennogo russkogo iazyka. artikkel, sider 290-296. I:
  • Fateeva, Natal'ia. 2007. Chudozestvennyj tekst kak dinamiceskaja sistema : Materialy mezdunarodnoj naucnoj konferencii, posvjascennoj 80-letiju V.P. Grigor'eva : 19-22 maja 2005 g. Russian Academy of Sciences. 585 sider. ISBN: 5-902785-03-0.
 • Lunde, Ingunn. 2007. Enárgeia und sakraler Diskurs: Zu den Formen der Redewiedergabe in Nestors Leben des heiligen Feodosij. artikkel, sider 122-133. I:
  • Meyer, Holt; Uffelmann, Dirk. 2007. Religion und Rhetorik. 333 sider. ISBN: 978-3-17-019419-9.
 • Lunde, Ingunn. 2007. Store og små øyeblikk: tidligere deltagere om Konkurransen. 5, sider 7-7. I:
  • Keilman, Thomas. 2007. Konkurransen Unge Forskere 2007: Utstillingskatalog i forbindelse med 10årsjubileet til Stiftelsen Ungdom og Forskning. Stiftelsen Ungdom og Forskning, Oslo. 29 sider.
 • Lunde, Ingunn. 2007. jostein 70: post-festum-skrift. Universitetet i Bergen. 87 sider. ISBN: 9788290249330.
 • Lunde, Ingunn. 2007. Post festum: redaktørens forord. forord, sider 4-4. I:
  • Lunde, Ingunn. 2007. jostein 70: post-festum-skrift. Universitetet i Bergen. 87 sider. ISBN: 9788290249330.
 • Lunde, Ingunn. 2007. Humor: en essensiell refleksjonsmodus i russiskundervisningen. stunt 5, sider 57-59. I:
  • Lunde, Ingunn. 2007. jostein 70: post-festum-skrift. Universitetet i Bergen. 87 sider. ISBN: 9788290249330.
 • Lunde, Ingunn. 2006. Kommentar til Jostein Børtnes' essay "Bakhtin i kognitivt perspektiv". artikkel, sider 179-192. I:
  • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir. 2006. Dialogens tenker - Nordiske perspektiver på Bakhtin. Scandinavian Academic Press. 360 sider. ISBN: 82-304-0019-9.
 • Lunde, Ingunn. 2006. Language Culture in Post-Soviet Russia: The Response of Literature. artikkel, sider 64-79. I:
  • Lunde, Ingunn; Roesen, Tine. 2006. Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia. 302 sider. ISBN: 8290249314.
 • Lunde, Ingunn. 2006. [Review of] Mariia Engstrem [Maria Engström]: Kheruvimskie pesnopeniia v russkoi liturgicheskoi traditsii [Cherub songs in Russian liturgical tradition], (Stockholm studies in Russian literature 36) Stockholm 2004. Slavic Review: American quarterly of Russian, Eurasian and East European studies. 65: 405-406.
 • Lunde, Ingunn; Roesen, Tine. 2006. Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia. 302 sider. ISBN: 8290249314.
 • Lunde, Ingunn; Roesen, Tine. 2006. Introduction. innledning, sider 7-17. I:
  • Lunde, Ingunn; Roesen, Tine. 2006. Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia. 302 sider. ISBN: 8290249314.
 • Lunde, Ingunn. 2005. Speech-Reporting Strategies in 'Dramatic Preaching': With Examples from East Slavic Festal Sermons. IV Reflections upon Sermons, sider 271-292. I:
  • Donavin, Georgiana. 2005. Speculum Sermonis: Interdisciplinary Reflections on the Medieval Sermon. Brepols. 416 sider. ISBN: 2503513395.
 • Lunde, Ingunn. 2004. Rhetorical Enargeia and Linguistic Pragmatics: On Speech-Reporting Strategies in East Slavic Medieval Hagiography and Homiletics. Journal of Historical Pragmatics. 5: 49-80.
 • Lunde, Ingunn. 2004. Vi synger og vi ler -- og lærer russisk: nye genrer i språkundervisningen. UPED-skrift. 2: 77-82.
 • Lunde, Ingunn. 2003. “Kak nel'zia pisat'": Some Remarks on Zoshchenko’s “Mudrost’”. I:
  • Grelz, Karin; Witt, Susanna. 2003. Telling Forms: 30 Essays in Honour of Peter Alberg Jensen.
 • Lunde, Ingunn. 2003. Sykkellandet Slovenia. På Sykkel. 3.
 • Lunde, Ingunn. 2002. Text and Theory: Reflections on the History of Rhetoric in Pre-Petrine Russia. 11-26. I:
  • Harsting, Pernille; Ekman, Stefan. 2002. Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric. ISBN: 87-988829-0-2.
 • Lunde, Ingunn. 2002. [Oversettelse av] Kirill av Turov, Preken om nedtakelsen fra korset. 245-262. I:
  • Amadou, Christine. 2002. Østkirken: skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. ISBN: 8252541186.
 • Lunde, Ingunn. 2002. Transskripsjonsregler og siteringsteknikk i hovedfagsoppgaven: med en ekskurs om tekstbehandling og typografi. 3. gjennomsette og reviderte opplag. 18 sider.
 • Lunde, Ingunn. 2002. [Oversettelse av] Johannes fra Damaskus, av Aleksej K. Tolstoj. 313-320. I:
  • Christine, Amadou. 2002. Østkirken: Skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. ISBN: 8252541186.
 • Lunde, Ingunn. 2001. Pura et inlustris brevitas: Remarks on Pushkin's 'Tsvetok'. 180-187. I:
  • Kjetsaa, Geir; Lönngren, Lennart; Opeide, Gunnar. 2001. Translating Culture: Essays in Honour of Erik Egeberg on the Occasion of his 60th Birthday. ISBN: 82-560-1283-8.
 • Lunde, Ingunn. 2001. Verbal Celebrations: Kirill of Turov's Homiletic Rhetoric and its Byzantine Sources. 301 sider. ISBN: 3-447-04358-X.
 • Lunde, Ingunn. 2001. Pseudo-chrysostomica slavica. Cyrillic Manuscript Heritage. 9: 5.
 • Lunde, Ingunn. 2001. "Ia gorazdo umnee napisannogo": On Apophatic Strategies and Verbal Experiments in Dostoevskii's A Raw Youth. Slavonic and East European Review. 79: 264-289.
 • Jensen, Peter Alberg; Lunde, Ingunn. 2000. Severnyi sbornik: Proceedings of the NorFA Network in Russian Literature 1995-2000. Almqvist & Wiksell. 318 sider. ISBN: 91-22-01907-3.
 • Lunde, Ingunn. 2000. Språkets språklighet: Apofatisk retorikk i Dostoevskijs roman Ynglingen. Rhetorica Scandinavica. 16: 34-45.
 • Lunde, Ingunn. 2000. A Rhetoric of Apophaticism. 13-28. I:
  • Hägg, Henny Fiskå. 2000. Language and Negativity: Apophaticism in Theology and Literature.
 • Lunde, Ingunn. 2000. "N'' ne iz svoego serdtsa siia iznoshiu slovesa: Kirill of Turov's Rhetoric of Biblical Quotation. 103-128. I:
  • Lunde, Ingunn. 2000. Kirill of Turov: Bishop, Preacher, Hymnographer (=Slavica Bergensia 2). ISBN: 82-90249-27-6.
 • Lunde, Ingunn. 2000. Poetry of Rhetoric and Rhetoric of Poetry: Pushkin's "Imitation of the Italian" and "Secular Power". kapittel, sider 21-32. I:
  • Jensen, Peter Alberg; Lunde, Ingunn. 2000. Severnyi sbornik: Proceedings of the NorFA Network in Russian Literature 1995-2000. Almqvist & Wiksell. 318 sider. ISBN: 91-22-01907-3.
 • Lunde, Ingunn. 1999. Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory (Slavica Bergensia 1). ISBN: 82-90249-26-8.
 • Lunde, Ingunn. 1999. Dialogue and the Rhetoric of Authority in Medieval Preaching. kapittel, sider 84-101. I:
  • Lunde, Ingunn. 1999. Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory. Slavica Bergensia. 1. UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur, Bergen. 156 sider.
 • Lunde, Ingunn. 1999. Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory. Slavica Bergensia. 1. UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur, Bergen. 156 sider.
 • Lunde, Ingunn. 1999. Verbal Celebrations: Cyril of Turov's Homiletic Rhetoric and its Byzan tine Sources. Dr.art.. -. 285 sider.
 • Lunde, Ingunn. 1998. Dialogen om russiskstudiet: et ord med i laget. Phania. 4/98: 20-22.
 • Lunde, Ingunn. 1998. Khvaliti i peti i proslavljati: Epideictic Rhetoric and Cyril of Turov's Metadiscursive Reflections. Scando-Slavica. 44: 97-113.
 • Lunde, Ingunn. 1998. [Anmeldelse av] Mary B. Cunningham & Pauline Allen, eds. 1998, Preacher and Audience: Studies in Early Christian and Byzantine Homiletics, Leiden: Brill, 370 pp. Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense. 13: 43-44.
 • Lunde, Ingunn. 1998. Salmonsens konversasjonsleksikon: humanisten til kunnskap og vederkvegelse. Phania. 1: 16-18.
 • Børtnes, Jostein; Lunde, Ingunn. 1997. Cultural Discontinuity and Reconstruction: the Byzanto-Slav heritage and the creation of Russian national literature i n the nineteenth century. ISBN: 82-560-1085-1.
 • Børtnes, Jostein; Lunde, Ingunn. 1997. Paraphrasi audacius vertere: Aleksei K. Tolstoi's Rendering of John of Damascus' Nekrosima Idiomela. 121-142. I:
  • Børtnes, Jostein; Lunde, Ingunn. 1997. Cultural Discontinuity and Reconstruction: the Byzanto-Slav heritage and the creation of Russian national literature i n the nineteenth century. ISBN: 82-560-1085-1.
 • Grimstad, Knut Andreas; Lunde, Ingunn. 1997. Celebrating Creativity, essays in honour of Jostein Børtnes. ISBN: 82-91626-02-2.
 • Lunde, Ingunn. 1997. Ot idei k idealu: ob odnom simvole v romane Podrostok Dostoevskogo. I:
  • Zakharov, V.N. 1997. Evangelskie chteniia II.
 • Lunde, Ingunn. 1997. The Rhetoric of Paradox: Cyril of Turov's Sermon on the Taking of Christ's Body from the Cross. 19-33. I:
  • Grimstad, Knut Andreas; Lunde, Ingunn. 1997. Celebrating Creativity, essays in honour of Jostein Børtnes. ISBN: 82-91626-02-2.
 • Lunde, Ingunn. 1997. Transskripsjonsregler og siteringsteknikk i hovedfagsoppgaven: med en ekskurs om tekstbehandling og typografi. 2. gjennomsette og reviderte opplag. IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur. 17 sider.
 • Lunde, Ingunn. 1997. Jostein Børtnes: A Bibliography. 337-344. I:
  • Grimstad, Knut Andreas; Lunde, Ingunn. 1997. Celebrating Creativity, essays in honour of Jostein Børtnes. ISBN: 82-91626-02-2.
 • Lunde, Ingunn. 1997. Pushkin's 'Mirskaia vlast'': Secular Power and Rhetorical Force. 107-120. I:
  • Børtnes, Jostein; Lunde, Ingunn. 1997. Cultural Discontinuity and Reconstruction: the Byzanto-Slav heritage and the creation of Russian national literature i n the nineteenth century. ISBN: 82-560-1085-1.
 • Lunde, Ingunn; Grimstad, Knut Andreas. 1997. Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes. Universitetet i Bergen. 350 sider. ISBN: 82-91626-02-2.
 • Lunde, Ingunn. 1996. Transskripsjonsregler og siteringsteknikk i hovedfagsoppgaven: Med en ekskurs om tekstbehandling. IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur UiB. 17 sider.
 • Lunde, Ingunn. 1995. The Holy Fool in Byzantium and Russia. ISBN: 82-90249-07-1.
 • Lunde, Ingunn. 1995. Ritorika i problema #vzanra v drevnerusskoj literature. Scando-Slavica. 41: 131-143.
 • Lunde, Ingunn. 1995. The Holy Fool in Byzantium and Russia. Papers presented at a symposium arranged by The Norwegian Committee of Byzantine Studies 28 August 1993 at the University of Bergen. ISBN: 82-90249-07-1.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Russisk filologi, sosiolingvistikk, russisk litteratur og kultur, middelalder, retorikk; bysantinistikk.

Arbeidsspråk: norsk, tysk, russisk, engelsk; Lesekompetanse: fransk, slovensk, nygresk, georgisk; kirkeslavisk, klassisk og bysantinsk gresk, latin.

Working languages: Norwegian, German, Russian, English; Reading knowledge: French, Slovene, Modern Greek, Georgian; Church Slavonic, Classical and Byzantine Greek, Latin

For å se hvilke felter jeg veileder i, se Undervisning

The Future of Russian: Language Culture in the Era of New Technology (Frihum, NFR 2008-2013), project leader.

Landslide of the Norm (Frihum, NFR 2005–2008), project leader

Den evige fortiden: Et portrett av russisk samtidslitteratur (NFF, Fritt Ord, 2016–2018)