Gå til innhold
English A A A
Ansattprofil

Ingvild Saxvig

ph.d.-kandidat

Stilling: ph.d.-kandidat

Telefon: 55 58 60 64

E-post:

Besøksadresse: Kalfarveien 31

Døgnrytme og døgnrytmelidelser

Ungdomssøvn

Søvn og kognisjon

Utdanning

2004 Cand.scient. Human og eksperimentell fysiologi
2006 RPSGT (Registered Polysomnography Technologist)

For tiden stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag.

Vitenskapelige publikasjoner:

Saxvig IW, Lundervold AJ, Grønli J, Ursin R, Bjorvatn B and Portas CM. The effect of a REM sleep deprivation procedure on different aspects of memory function in humans. Psychophysiology, 2008; 45: 309-317.

Pallesen S, Saxvig IW, Molde H, Sørensen E, Wilhelmsen-Langeland A, Bjorvatn B. Brief report: Behaviorally induced insufficient sleep syndrome in older adolescents: Prevalence and correlates. Journal of Adolescence, in press.

Vedaa Ø, Saxvig IW, Wilhelmsen-Langeland A, Bjorvatn B, Pallesen S. School start time, sleepiness and functioning in Norwegian adolescents. Scandinavian journal of Educational Research, submitted.

Saxvig IW, Pallesen S, Wilhelmsen-Langeland A, Molde H, Bjorvatn B. Prevalence and correlates of delayed sleep phase in high school students. Acta Psychiatrica Scandinavica, submitted.

Abstracts and posters:

Saxvig IW, Portas CM. Evaluation of the Nightcap as a tool for REM sleep detection.16th Congress of the European Sleep Research Society 2002, Reykjavik, Iceland (poster).

Saxvig IW, Lundervold AJ, Grønli J, Ursin R, Bjorvatn B, Portas CM. The effect of REM sleep deprivation on different memory tasks in humans. 17th Congress of the European Sleep Research Society 2004, Prague, Czech Republic (poster).

Saxvig IW, Lundervold A, Grønli J, Ursin R, Bjorvatn B and Portas CM. The effect of REM sleep deprivation on different aspects of memory function in humans. 12th Nordic Sleep Conference 2007, Bergen, Norway (oral presentation).

Saxvig IW, Pallesen S, Sørensen E, Bjorvatn B. Sleep in adolescents. 12th Nordic Sleep Conference 2007, Bergen, Norway (oral presentation).

Saxvig IW, Pallesen S, Sørensen E, Bjorvatn B. Sleep habits and correlates in a randomized sample of Norwegian high school students.  5th World Congress of the World Federation of Sleep Research and Sleep Medicine Societies 2007, Cairns, Australia (poster).

Saxvig IW, Wilhelmsen-Langeland A, Pallesen S, Bjorvatn B. The prevalence of delayed sleep phase in Norwegian high school students. 20th Congress of the European Sleep Research Society 2010, Lisbon, Portugal (poster).


Populærvitenskapelige publikasjoner:

Saxvig IW, Wilhelmsen-Langeland A. Forsinket søvnfasesyndrom hos ungdom. Søvn nr 1, 2009.

Saxvig IW, Wilhelmsen-Langeland A, Bjorvatn B. Stå opp hvis du kan. Kronikk i Bergens Tidende, 01.04.2009.


Flere inviterte foredrag om "Trøtte tenåringer" de siste årene. 
Formidlingserfaring fra medieoppslag og andre typer populærvitenskapelig formidling.
Holder årlige kurs "Polysomnografi - skåring av søvn og søvnrelaterte hendelser". Bidratt i undervisning av 6.års medisinstudenter.