Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Jan Fredrik Hovden

førsteamanuensis

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk

Gruppe for journalistikkforskning

Stilling: førsteamanuensis

Telefon: 55 58 41 35

E-post:

Besøksadresse: Fosswinckelsgt. 6

Romnummer: 633

Pierre Bourdieu og klassisk europisk sosiologi, samfunnsvitskapleg metode, multivariat kategorisk dataanalyse, medie- og kultursosiologi, journalistikk-sosiologi, klasser og sosial ulikskap, Gaston Bachelard og historisk epistemologi.

Pierre Bourdieu (spes. kultur- og feltsosiologi) og relaterte tradisjonar

Samfunnsvitskapleg metode (i fyrste rekke kvantitativ)

Journalistikkforsking

DIGICULT (UiB): "Class, Higher Education, Media Use and Cultural Taste" 

JOSAM - Journalistikkens samfunnsoppdrag (HiVolda)

Hovdabrekka: Nordiske journalistudentar