Jan Reinert Karlsens bilde
Jan Reinert
Karlsen
Førsteamanuensis
Besøksadresse: 
Allegt. 34
5020 BERGEN
Rom: 
208
Postadresse: 
Postboks 7805
5020 BERGEN
Telefon: 
+47 55 58 96 65
Last ned visittkort

Lidelsesbegrepet i livsvitenskapene (2013-)

Xenotransplantasjonsetikk (2009-)

Etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter (ELSA) ved postgenome forskningsbiobanker (2004-)

Biologiens filosofi (2000-)

Sentrale spørsmål i forskning og samfunn (Dannelsesemnene VIT210-214) - Faglig koordinator (2010-)

The Philosophy of the Sciences (PhD obligatory course in the design and conduct of research, Psykologisk fakultet) - Faglig koordinator (2012-) 

Tidsskriftartikler
 • Karlsen, Jan Reinert; Solbakk, Jan Helge. 2011. A waste of time: the problem of common morality in Principles of Biomedical Ethics. Journal of Medical Ethics. 37: 588-591. doi: 10.1136/medethics-2011-100106
 • Karlsen, Jan Reinert; Solbakk, Jan Helge; Holm, Søren. 2011. Ethical Endgames: Broad Consent for Narrow Interests; Open Consent for Closed Minds. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. 20: 572-583. doi: 10.1017/S0963180111000314
 • Karlsen, Jan Reinert; Strand, Roger; Solbakk, Jan Helge. 2009. Life at all costs: European precautionary policies on xenotransplantation. International Journal of Risk Assessment and Management. 12: 35-47.
 • Karlsen, Jan Reinert; Strand, Roger; Solbakk, Jan Helge. 2009. Life at all costs: European precautionary policies on xenotransplantation. International Journal of Risk Assessment and Management. 12: 35-47.
 • Karlsen, Jan Reinert; Solbakk, Jan Helge. 2007. Ethical Justitium? - Xentotransplantation and the legitimacy of informed consent. Ethics, Philosophy and Public Health. 1.
 • Karlsen, Jan Reinert; Lobato de Faria, Paula; Solbakk, Jan Helge. 2006. To know the value of everything: a critical commentary to B. Björkman and S.O. Hansson's "Bodily rights and property rights". Journal of Medical Ethics. 32: 215-219. doi: 10.1136/jme.2005.012021
 • Karlsen, Jan Reinert; Lobato de Faria, Paula; Solbakk, Jan Helge. 2006. To know the value of everything: a critical commentary to B. Björkman and S.O. Hansson's 'Bodily rights and property rights'. Journal of Medical Ethics. 32. 215-219.
 • Karlsen, Jan Reinert. 2003. Fra representasjoner til funksjonelle operasjoner i kunnskapen om det levende. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 1-2. 58-74.
Rapporter/avhandlinger
 • Karlsen, Jan Reinert; Solbakk, Jan Helge; Borry, Pascal; Bárd, Petra; Dierickx, Kris; Fobelets, Geraldine; Gottweis, Herbert; Griffin, Marcus; Lauss, Georg; Nys, Herman; Patyn, Annemie; Sándor, Judit; Shickle, Darren; Van Camp, Nathan; Hens, Kristien. 2009. Genebanc, Genetic bio and databanking. Confidentiality and protection of data. Towards a European harmonisation and policy. European Ethical-Legal Papers, Leuven. 69 sider.
Bokkapitler
 • Karlsen, Jan Reinert; Solbakk, Jan Helge; Strand, Roger. 2009. In the Ruins of Babel: Should Biobank Regulations be Harmonised? 21, sider 331-344. I:
  • Solbakk, Jan Helge; Holm, Søren; Hofmann, Bjørn. 2009. The Ethics of Research Biobanking. Springer Science+Business Media B.V.. 357 sider. ISBN: 9780387938714.
 • Karlsen, Jan Reinert; Solbakk, Jan Helge; Strand, Roger. 2009. In the Ruins of Babel: Should Biobank Regulations be Harmonized? Part II, Chapter 11, sider 337-349. I:
  • Solbakk, Jan Helge; Holm, Søren; Hofmann, Bjørn. 2009. The Ethics of Research Biobanking. Springer. 363 sider. ISBN: 978-0-387-93871-4.
 • Karlsen, Jan Reinert; Strand, Roger. 2009. The Ethical Topography of Research Biobanking. 10, sider 127-148. I:
  • Gunning, Jennifer; Holm, Søren; Kenway, Ian. 2009. Ethics, Law and Society Volume IV. Ashgate. 411 sider. ISBN: 9780754676461.
 • Karlsen, Jan Reinert; Strand, Roger. 2009. Annexation of Life: The Biopolitics of Industrial Biology. Kapitel 20, sider 315-329. I:
  • Solbakk, Jan Helge; Holm, Søren; Hofmann, Bjørn. 2009. The Ethics of Research Biobanking. Springer. 363 sider. ISBN: 978-0-387-93871-4.
 • Karlsen, Jan Reinert; Strand, Roger. 2009. The Ethical Topography of Research Biobanking. Kapitel 10, sider 127-148. I:
  • Gunning, Jennifer; Holm, Søren; Kenway, Ian. 2009. Ethics, Law and Society Volume IV. Ashgate. 411 sider. ISBN: 978-0-7546-7646-1.
 • Karlsen, Jan Reinert; Strand, Roger. 2009. Annexation of Life: The Biopolitics of Industrial Biology. 20, sider 315-330. I:
  • Solbakk, Jan Helge; Holm, Søren; Hofmann, Bjørn. 2009. The Ethics of Research Biobanking. Springer Science+Business Media B.V.. 357 sider. ISBN: 9780387938714.
 • Solbakk, Jan Helge; Holm, Søren; De Faria, PL; Harris, J; Cambon-Thomsen, A; Halvorsen, Marit; Stoltenberg, C; Strand, R; Hofmann, Bjørn; Skrikerud, Anne Maria; Karlsen, Jan Reinert. 2004. Mapping the language of research-biobanks and health registries: From traditional biobanking to research biobanking. Kapittel, sider 299-305. I:
  • Arnason, Gardar; Nordal, Salvör; Arnason, Vilhjalmur. 2004. Blood and Data: Ethical, Legal and Social Aspects of Human Genetic Databases. Reykjavik: University of Iceland Press & Center for Ethics. 350 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Karlsen, JR; Solbakk, JH. A waste of time: the problem of common morality in Principles of Biomedical Ethics. Journal of medical ethics 2011;37 s. 588-591

Karlsen, JR; Solbakk, JH; Holm, S. Ethical Endgames: Broad Consent for Narrow Interests; Open Consent for Closed Minds. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 2011;20(4) s. 572-583

Karlsen, JR. Platypus politics: Normative figments of post genomic research biobanking. Doctoral dissertation. Faculty of Medicine, University of Oslo, 2011. ISBN 978-82-8072-567-7 168 ss.

Karlsen, JR; Strand R Annexation of Life: The Biopolitics of Industrial Biology. I: Solbakk, JH; Nortvedt, P; Nome, A. (red.) Contemporary Issues in Medical Ethics. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-994957-1-4. s. 151-166.

Dierickx, K; Borry, P; Karlsen, JR; Solbakk, JH; Bárd, P; Fobelets, G; Gottweis, H; Griffin, M; Lauss, G; Nys, H; Patyn, A; Sándor, J; Shickle, D; Van Camp, N; Hens, K. Genebanc: Genetic bio and databanking. Confidentiality and protection of data. Towards a European harmonisation and policy. Leuven: European Ethical-Legal Papers. 2009. ISBN 9789033477669 69 ss.

Karlsen, JR; Solbakk, JH; Strand, R. In the Ruins of Babel: Should Biobank Regulations be Harmonized?. I: Solbakk, JH; Holm, S; Hofmann, B. (red.) The Ethics of Research Biobanking. Springer 2009 ISBN 978-0-387-93871-4. s. 337-349

Karlsen, JR; Solbakk, JH; Strand, R. Should Biobank Regulations be Harmonized? I: Döring, O (red.). Ethical Governance of Biological and Biomedical Research: Chinese European Co-operation. 2009. www.bionet-china.org/.../BIONET%20Textbook%20-%202nd%20Edition%20-%20Dec%2009.pdf

Karlsen, JR; Strand, R. Annexation of Life: The Biopolitics of Industrial Biology. I: Solbakk, JH; Holm, S; Hofmann, B. (red.) The Ethics of Research Biobanking. Springer 2009 ISBN 978-0-387-93871-4. s. 315-329

Karlsen, JR; Strand, R. The Ethical Topography of Research Biobanking. I: Ethics, Law and Society Volume IV. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7646-1. s. 127-148

Karlsen, JR; Strand, R; Solbakk, JH. Life at all costs: European precautionary policies on xenotransplantation. International Journal of Risk Assessment and Management 2009;12(1) s. 35-47

Karlsen, JR. The Castle and the Desert: Aspects of ethical reflexivity in post genomic research biobanking. I: Borry, P. (red.). GeneBanC Newsletter Issue 7. 2009. http://www.genebanc.eu/uploads/File/Newsletter/Issue7.pdf

Karlsen, JR; Solbakk, JR. Such things shameful to be spoken about: Confidentiality and control in European xenotransplantation policies. I: Borry, P. (red.). GeneBanC Newsletter Issue 5, 2008. http://www.genebanc.eu/uploads/File/Newsletter/Issue5.PDF

Karlsen, JR; De Faria, PL; Solbakk, JH. To know the value of everything: a critical commentary to B. Björkman and S.O. Hansson's 'Bodily rights and property rights'. Journal of Medical Ethics 2006;(32) s. 215-219

Solbakk, JH; Holm, S; De Faria, PL; Harris, J; Cambon-Thomsen, A; Halvorsen, M; Stoltenberg, C; Strand, R; Hofmann, B; Skrikerud, AM; Karlsen, JR. Mapping the language of research-biobanks and health registries: From traditional biobanking to research biobanking. I: Blood and Data: Ethical, Legal and Social Aspects of Human Genetic Databases. Reykjavik: University of Iceland Press & Center for Ethics. Reykjavik: University of Iceland Press & Center for Ethics 2004 s. 299-305

Karlsen, JR. Fra representasjoner til funksjonelle operasjoner i kunnskapen om det levende. Norsk filosofisk tidsskrift nr 1–2, 2003 årgang 38 s. 58-73

Jewell, R. "Crossing a logical gap": Om Michael Polanyi og lidenskapene i det vitenskapelige arbeidet. Oversatt av Karlsen, JR. Norsk filosofisk tidsskrift nr 4, 2001 årgang 36 s. 228-240

Ph.D. (2011) - Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Cand. Philol. (2003) - Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen

Cand. Mag. (1998) - Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

 

Prosjekter

Kunnskapsbakeriet (tverrfaglig og tverrsektoriell møteplass- og nettverksprosjekt i samarbeid med Litteraturhuset i Bergen). Funksjon: Initiativtaker og kontaktperson ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Desember 2012- (Finansiering: Senter for vitenskapsteori)

Greening the SVT (arbeidsmiljøprosjekt). Funksjon: Medlem av prosjektgruppen “GreenGroup” ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. September 2012- (Finansiering: Senter for vitenskapsteori)

Filosofiens rolle i allmenndanninga. Ein studie av lærebøker til examen philosophicum (forskningsprosjekt). Funksjon: Samarbeidspartner. Prosjekt koordinator: Hans Marius Hansteen, Institutt for filosofi og førstesemester studier (FOF), Universitetet i Bergen. August 2012-April 2013 (Finansiering: L. Meltzers Høyskolefond)

HUMPOL - Humanvitenskap for politikkutforming (tverrfaglig og tverrsektoriell møteplass- og nettverksprosjekt). Funksjon: Møteleder og medlem av prosjektgruppen. Prosjektkoordinator: Rasmus Slaattelid, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Februar 2012-Februar 2013. (Finansiering: Norges forskningsråd)

Dannelsesemner - Sentrale spørsmål i forskning og samfunn (tverrfaglig pilotprosjekt). Funksjon: Koordinator og prosjektutvikler ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Januar 2010-Januar 2012. (Finansiering: Universitetet i Bergen)

Interfakultær master i bioetikk (tverrfaglig utviklingsprosjekt). Funksjon: Prosjektkoordinator ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Oktober 2009-Februar 2010 (Finansiering: Senter for medisinsk etikk)

Consentenced to consent: DNA-testing, ethics and migration (tverrfaglig forskningsprosjekt). Funksjon: Forsker. Prosjektkoordinator: Jan Helge Solbakk, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. September 2009 (Finansiering: The Brocher Foundation, Genève)

GeneBanC - Genetic bio and dataBanking. Confidentiality and protection of data (tverrfaglig internasjonalt forskningsprosjekt). Funksjon: Forsker. Prosjektkoordinator: Kris Dierickx, Centre for Biomedical Ethics and Law, Leuven. September 2006-August 2009. (Finansiering: EUs 6. rammeverksprogram) 

GenPos - Génétique humaine en population et santé publique: analyse multidisciplinaire et comparaison internationale des contextes normatifs et pratiques (tverrfaglig internasjonalt nettverks- og prosjektutviklingsprosjekt). Funksjon: Forsker. Prosjektkoordinator: Anne Cambon-Thomsen, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Universitetet i Toulouse III. November 2005-Oktober 2008 (Finansiering: Det franske utdannings- og forskningsdepartementet)

Mapping the language of research biobanks and health registries – From traditional biobanking to research biobanking (tverrfaglig internasjonalt forskningsprosjekt). Funksjon: Doktorgradsstipendiat. Prosjektkoordinator: Jan Helge Solbakk, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Februar 2004-September 2006. (Finansiering: Norges forskningsråd)