Hjem
Jan Reinert Karlsens bilde

Jan Reinert Karlsen

Førsteamanuensis
 • E-postJan.Karlsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 65
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Rom 
  208
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Forskningsfelt & kompetanser

 • Historisk epistemologi

 • Medisinsk forskningsetikk

 • Livsvitenskapenes filosofi og vitenskapsteori

Problemer og tematikker

 • Grunnlagsproblemer i forståelsen of konseptualiseringen av lidelse

 • Normativ kompleksitet i reguleringen av forskningsbiobanker, xenotransplantasjon og genomisk vitenskap

 • Demarkasjonsproblemet

Forskningsprosjekt

 • Lidelsens komedie 

Rommetveit, K; Karlsen, JR. Personvernet ofres. Dagens næringsliv, 14. mars 2013

Rommetveit, K; Strand, R; Karlsen, JR. Gode helseregistre på avveier. Morgenbladet, 7. juni 2012

Karlsen, JR. The Castle and the Desert: Aspects of ethical reflexivity in post genomic research biobanking. Borry, P. (ed.). GeneBanC Newsletter Issue 7, 2009

Karlsen, JR; Holm, S; Myrtveit, AC. Verdibørsen. NRK P2 [Radio] 7. april 2009

Karlsen, JR; Solbakk, JH. Such things shameful to be spoken about: Confidentiality and control in European xenotransplantation policies. Borry, P. (ed.). GeneBanC Newsletter Issue 5, 2008 

Undervisningsemner:

 • Mennesket: Natur og kultur (VIT210)

 • Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter (VIT211)

 • Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)

 • De mange kulturene ved universitetet (VIT213)

 • Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være? (VIT214)

Veiledningsforhold

 • Helene Nilsen. Doktorgradsprosjekt: Addressing Societal “Wrongs” by Eating “Right” – But How? - A Study of the Ethical Aspects of Food Consumption and Public Dietary Advice. Fag: Vitenskapsteori. Funksjon: Hovedveileder

 • Amalie Solberg. Særoppgave: The concept of suffering in medicine. Fagområde: Medisin. Funksjon: Hovedveileder

Forskningsseminar

 • Tverrfaglig leseseminar om lidelse

Rommetveit, K; Karlsen, JR. Personvernet ofres. Dagens næringsliv, 14. mars 2013

Rommetveit, K; Strand, R; Karlsen, JR. Gode helseregistre på avveier. Morgenbladet, 7. juni 2012

Karlsen, JR; Solbakk, JH. A waste of time: the problem of common morality in Principles of Biomedical Ethics. Journal of Medical Ethics 2011;37 s. 588-591

Karlsen, JR; Solbakk, JH; Holm, S. Ethical Endgames: Broad Consent for Narrow Interests; Open Consent for Closed Minds. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 2011;20(4) s. 572-583

Karlsen, JR. Platypus politics: Normative figments of post genomic research biobanking. Doktorgradsavhandling, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2011. ISBN 978-82-8072-567-7 168 ss.

Karlsen, JR; Strand, R; Solbakk, JH. Life at all costs: European precautionary policies on xenotransplantation. International Journal of Risk Assessment and Management 2009;12(1) s. 35-47

Karlsen, JR. The Castle and the Desert: Aspects of ethical reflexivity in post genomic research biobanking. Borry, P. (ed.). GeneBanC Newsletter Issue 7, 2009

Karlsen, JR; Strand, R. Annexation of Life: The Biopolitics of Industrial Biology. In: Solbakk, JH; Holm, S; Hofmann, B. (eds.) The Ethics of Research Biobanking. Springer 2009 ISBN 978-0-387- 93871-4. s. 315-329

Karlsen, JR; Strand, R. The Ethical Topography of Research Biobanking. In: Ethics, Law and Society Volume IV. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7646-1. s. 127-148

Karlsen, JR; Solbakk, JH; Strand, R. In the Ruins of Babel: Should Biobank Regulations be Harmonized?. In: Solbakk, JH; Holm, S; Hofmann, B. (eds.) The Ethics of Research Biobanking. Springer 2009 ISBN 978-0-387-93871-4. s. 337-349

Dierickx, K; Borry, P; Karlsen, JR; Solbakk, JH; Bárd, P; Fobelets, G; Gottweis, H; Griffin, M; Lauss, G; Nys, H; Patyn, A; Sándor, J; Shickle, D; Van Camp, N; Hens, K. Genebanc: Genetic bio and databanking. Confidentiality and protection of data. Towards a European harmonisation and policy. Leuven: European Ethical Legal Papers. 2009. ISBN 9789033477669 69 ss. 

Karlsen, JR; Solbakk, JH. Such things shameful to be spoken about: Confidentiality and control in European xenotransplantation policies. Borry, P. (ed.). GeneBanC Newsletter Issue 5, 2008 

Karlsen, JR; De Faria, PL; Solbakk, JH. To know the value of everything: a critical commentary to B. Björkman and S.O. Hansson's 'Bodily rights and property rights'. Journal of Medical Ethics 2006;(32) s. 215-219

Solbakk, JH; Holm, S; De Faria, PL; Harris, J; Cambon-Thomsen, A; Halvorsen, M; Stoltenberg, C; Strand, R; Hofmann, B; Skrikerud, AM; Karlsen, JR. Mapping the language of research-biobanks and health registries: From traditional biobanking to research biobanking. I: Blood and Data: Ethical, Legal and Social Aspects of Human Genetic Databases. Reykjavik: University of Iceland Press & Center for Ethics. Reykjavik: University of Iceland Press & Center for Ethics 2004 s. 299-305

Karlsen, JR. Mot en kritikk av ideologisk biologi - et studie i Georges Canguilhems epistemologi og vitenskapshistorie Hovedfagsoppgave. Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen, 2003.

Karlsen, JR. Fra representasjoner til funksjonelle operasjoner i kunnskapen om det levende. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2003 (1-2) s. 58-74

Publications in national current research information system (CRIStin)

Jan Reinert Karlsen, born 22nd September 1974 (Kristiansand, Norway), received his training in philosophy of science and medical research ethics at the University of Bergen and University of Oslo, respectively. He holds the degrees of Cand. Philol. (2003) and Ph.D. (2011). 

His main research contributions have been made within the fields of historical epistemology, medical research ethics and philosophy of the life sciences. The focal point of his studies has been on the dynamics of (self) interpretation, signification and representation of science in the science-policy and science-humanities interfaces. He has studied the problem of demarcation in philosophy of science through adapting Georges Canguilhem ́s concept of ‘scientific ideology’ to the history of molecular genetics and analysed the inherent paradoxes and normative complexities, which emerge at the policy level, of adopting medical research ethics to the contexts of genomic science, research biobanking and xenotransplantation. His current research interests centres around the epistemology of suffering, the problem of complexity within cognitive neuroscience and the CRISPR/Cas9- debate. 

Karlsen has been affiliated with the Centre for the studies of the sciences and the humanities since 1999, both as a student and later as a member of its permanent staff. He has participated on several international research projects and has served on a range of committees and councils.

From 2010 he has been in charge of developing and delivering a university-wide educational provision, viz. Crucial issues in science and society, at the University of Bergen, for which he, and Roger Strand, were awarded the prestigious prize for best learning environment at the University of Bergen in 2011. The provision is so far comprised of five cross-disciplinary/cross-faculty courses, each raising a grand challenge at the science-society interface (e.g. climate change, global health, compartmentalisation of knowledge, human consciousness, etc.). The educational design, in part developed by Karlsen, facilitates learning, communication and critical reflection across the many academic cultures and scientific disciplines. Central learning outcomes include the ability to recognise, appreciate and criticise different scientific styles of reasoning and disciplinary (self) interpretations, significations and representations in face of commonly shared questions, academic values and societal challenges.

Lidelsens komedie

Humanvitenskap for politikkutforming (HUMPOL)

Dannelsesemnene ved UiB

Twitter