Hjem
Click
Jarle Bondeviks bilde

Jarle Bondevik

Professor emeritus, nordisk språk
 • E-postJarle.Bondevik@uib.no
 • Telefon
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Bøker
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarset, Terje. 2006. Namnesamlingar av Ivar Aasen. 208 sider. ISBN: 8278340323.
 • Bondevik, Jarle. 2004. Folkemål, landsmål, bibelmål. Heidersskrift til Jarle Bondevik på 70-årsdagen 29. juni 2004.(Red.: Ole-Jørgen Johannessen og Oddvar Nes). Alvheim og Eide akademisk forlag. 282 sider. ISBN: 82-90359-72-1.
 • Bondevik, Jarle. 2003. Og ordet vart nynorsk. Soga åt den nynorske bibelen. 144 sider. ISBN: 82-7834-027-7.
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarset, Terje. 2002. Målsamlingar 1862-1883 av Ivar Aasen. 304 sider. ISBN: 82-7834-025-0.
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarset, Terje. 2001. Målsamlingar 1855 - 1861 av Ivar Aasen. 222 sider. ISBN: 82-7834-021-8.
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarset, Terje. 2000. Dansk-norsk Ordbog av Ivar Aasen. ISBN: 82-7834-016-1.
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarset, Terje. 1999. Målsamlingar 1851-1854 av Ivar Aasen. 238 sider. ISBN: 82-7834-014-5.
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarset, Terje. 1999. Målsamlingar 1851-1854 av Ivar Aasen. 238 sider. ISBN: 82-7834-014-5.
 • Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle. 1998. Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. ISBN: 82-7834-013-7.
 • Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle. 1998. Ord etter ord; Heiderskrift til Oddvar Nes. ISBN: 82-7834-013-7.
 • Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle. 1998. Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. ISBN: 82-7834-013-7.
 • Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle. 1998. Ord etter ord. ISBN: 82-7834-013-7.
 • Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle. 1998. Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes. ISBN: 82-7834-013-7.
 • Bondevik, Jarle; Akselberg, Gunnstein. 1998. Bergensord i målsamlingane til Ivar Aasen. 280 sider. ISBN: 82-7834-013-7.
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarset, Terje (red.); Nes, Oddvar. 1998. Målsamlingar frå Trondhjems og Tromsø Stifter av Ivar Aasen. 158 sider. ISBN: 82-7834-009-9.
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Nes, Oddvar. 1998. Ivar Aasen-studiar I. 118 sider. ISBN: 82-7834-010-2.
 • Bondevik, Jarle. 1997. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er målet. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er måleg. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsda gen 4. mars 1997. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsda gen 4. mars 1997. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsdagen 4. mars 1997. 219 sider. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarset, Terje. 1997. Målsamlingar frå Christiansands og Agershuus Stifter av Iva r Aasen. ISBN: 82-7834-007-2.
 • Nes, Oddvar; Bondevik, Jarle; Aarset, Terje; Nes, Oddvar. 1997. Målsamlingar frå Christiansands og Agershuus Stifter av Ivar Aasen. 187 sider. ISBN: 82-7834-007-2.
 • Dahl, Willy; Aarnes, Sigurd Aa.; Bondevik, Jarle. 1996. Fagprofilar ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 1946-1996. 175 sider.
 • Bondevik, Jarle (red.); Aarset, Terje (red.); Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar. 1995. Målsamlingar frå Bergens Stift av Ivar Aasen. 242 sider. ISBN: 82-7834-002-1.
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarset, Terje. 1995. Målsamlingar frå Bergen Stift av Ivar Aasen. 287 sider. ISBN: 82-7834-002-1.
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarseth, Terje. 1993. Målsamlingar frå Sunnmøre av Ivar Aasen. 375 sider.
 • Nes, Oddvar; Bondevik, Jarle; Aarseth, Terje. 1993. Målføresamlingar frå Sunnmøre av Ivar Aasen. 375 sider.
 • Bondevik, Jarle. 1992. Studiar i det nynorske bibelmålet. Morfologi og ordtilfang. Novus Forlag. 595 sider. ISBN: 82-7099-198-8.
 • Bondevik, Jarle; Bjørkum, Andreas. 1992. Olav Sande: Segner frå Sogn. ISBN: 82-90186-85-1.
 • Bondevik, Jarle; Bondevik, Bjørg. 1992. Rundsko og kvite leistar. Folkeminne frå Modalen. 60 sider. ISBN: 82-90186-87-8.
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarseth, Terje. 1992. Sunnmørsgrammatikkane av Ivar Aasen. 175 sider. ISBN: 82-90186-82-7.
Tidsskriftartikler
 • Bondevik, Jarle. 2004. Norsk Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Hovudredaktør Lars S. Vikør. Band 4: Gigle-harlemmerolje. Oslo; Det Norske Samlaget, 2002. 1600 spalter. Maal og Minne. 2: 220-225.
 • Bondevik, Jarle. 2004. Det høgtidsame - bygdemål og landsmål. Språknytt. 2. 26-29.
 • Bondevik, Jarle. 2004. Laurents Hallager: Norsk Ordsamling. Med innleiing av Lars S. Vikør. Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2004. 224 sider. Norsk lingvistisk tidsskrift. 2: 229-234.
 • Bondevik, Jarle. 2001. (Bokmelding av) Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold. 2 og 3. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 18: 123-125.
 • Bondevik, Jarle. 2000. Korndyrking i Sogndal. Våronn, skurdonn, berjing. so han sa... : lokalhistorisk årshefte. 13-16.
 • Bondevik, Jarle. 2000. Ivar Aasen og Bergen. Noregs Mållag Landsmøte i Bergen 2000. 12-15.
 • Bondevik, Jarle. 2000. Ivar Aasen og Bergen. Noregs Mållag Landsmøte i Bergen 2000. 12-15.
 • Bondevik, Jarle. 2000. Korndyrking i Sogndal. Våronn, skurdonn, berjing. so han sa... : lokalhistorisk årshefte. 13-16.
 • Bondevik, Jarle. 1998. Den fyrste grammatikken Ivar Aasen åtte. Ivar Aasen-studiar I. Serie B1: 9-54.
 • Bondevik, Jarle. 1998. Innleiing: Grammatiske og leksikalske arbeid om måla i Trondhjems og Tromsø Stifter. Utgjevingsprinsipp. Litteraturliste. Kart. Målsamlingar frå Trondhjems og Tromsø Stifter av Ivar Aasen. Serie A 5: 30.
 • Bjørkum, Andreas; Bondevik, Jarle. 1997. Ei ordsamling frå Lærdal frå 1811. Skrifter frå Norsk målførearkiv. 31: 4-12.
 • Bondevik, Jarle. 1997. Melding av Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band III. Oslo: Det Norske Samlaget, 1994. 1599 spalter. Maal og Minne. 1. 111-119.
 • Bondevik, Jarle. 1996. Egil Pettersen. Fagprofilar ved nordisk institutt, Universitetet i Bergen 1 946-1996. 109-123.
 • Bondevik, Jarle. 1996. Grunnlegginga av nynorsk som religiøst mål. Mål og makt. 3. 29-39.
 • Bondevik, Jarle. 1995. Målføreoppskriving for 50 år sidan. Ingeborg Hoff i Eksingedalen og Modalen. Skrifter frå Norsk målførearkiv. 7,5.
 • Bondevik, Jarle. 1993. (Melding av) Einar Hovdhaugen: Frå det gamle arbeidslivet. Arbeidsmåtar, reiskapar og nemningar. Ringebu Historielag. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 117-120.
 • Bondevik, Jarle. 1992. B#/okaummæli. Málting. 1: 41-46.
 • Bondevik, Jarle. 1992. Kykeliky. Det gjeld å vera stor! Språknytt. 3: 16-17.
 • Bondevik, Jarle. 1991. (Melding av) Peter Martin Rasmussen: Den fær@øyske sprogrejsning med særligt henblik på kampen om fær@øysk som kirkespråg i national og partipolitisk betydning. Maal og Minne.
Rapporter/avhandlinger
 • Bondevik, Jarle. 1986. Studiar i det nynorske bibelmålet : morfologi og ordtilfang. UiB.
Bokkapitler
 • Bondevik, Jarle. 2001. Hannaas,Torleiv. 57-58. I:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2001. Norsk Biografisk Leksikon.
 • Bondevik, Jarle. 2001. Smeden og skulen. Mikael Stenehjem skriv om skulestellet i Sogndal i 1890-åri. 39-43. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. ...so han sa...Lokalhistorisk årshefte. ISBN: 82-92249-02-8.
 • Bondevik, Jarle. 1999. [Biografi om] Beito, Olav Toreson. 231-232. I:
  • Arntzen, Jon Gunnar. 1999. Norsk biografisk leksikon [2. utg.]. ISBN: 82-573-0734-3.
 • Bondevik, Jarle. 1999. [Biografi om] Anker, Bernt Theodor. 101. I:
  • Arntzen, Jon Gunnar. 1999. Norsk biografisk leksikon [2. utg.]. ISBN: 82-573-0734-3.
 • Bondevik, Jarle. 1999. [Biografi om] von Aphelen, Hans. 115. I:
  • Arntzen, Jon Gunnar. 1999. Norsk biografisk leksikon [2. utg.]. ISBN: 82-573-0734-3.
 • Hallaråker, Peter; Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle. 1998. Personnamn og stadnamn i Ervingen (1855) : namneval og skriftnormering. faglig_bok_institusjon, sider 124-136. I:
  • Hjorthol, Geir. 1998. Litteraturteori : Innføring for norsk grunnfag. 45 sider.
 • Nedrelid, Gudlaug; Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle. 1998. Å "kallast" noko og "skriva seg for" eitkvart anna. Om uoffisiell namnebruk i Jostedal, indre Sogn. 196-204. I:
  • 1998. Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes 27. desember 1998. 9 sider.
 • Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle. 1998. Notau...udi Karmsund. Hansaens første handelsfaktori i Noreg. faglig_bok_institusjon, sider 242-254. I:
  • 1998. Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes 28. desember 1998. Norsk Bokreidingslag, Bergen. 13 sider.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Kan ein plukke vindruer av klunger elder eple av tistlar? To bibelomsetjarar frå Møre og Romsdal. 35-43. I:
  • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsda gen 4. mars 1997. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Egil Pettersen. 9-21. I:
  • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er måleg. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsda gen 4. mars 1997. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Nedrelid, Gudlaug; Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Ei maskine og andre analoge svake femininum i jostedalsmålet. 111-122. I:
  • 1997. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsdagen 4. mars 1997. 12 sider.
 • Bondevik, Jarle. 1995. Sunnhordlandsmålet for 150 år sidan. 5. I:
  • Saltnes, Magnus. 1995. Etne Sogelag. Årbok 1995.
 • Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarset, Terje. 1995. Innleiing i Målsamlingar frå Bergens Stift av Ivar Aasen. Innleiing, sider . I:
  • Bondevik, Jarle (red.); Aarset, Terje (red.); Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar. 1995. Målsamlingar frå Bergens Stift av Ivar Aasen. 242 sider. ISBN: 82-7834-002-1.
 • Bondevik, Jarle. 1994. Ein gamal evangelietekst på telemål. 27-37. I:
  • Myking, John Ragnar; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. ISBN: 82-90500-18-1.
 • Bondevik, Jarle. 1992. Forsking i det nynorske skriftspråket. 40-42. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Ivar Aasen - senteret. Eit nasjonalt senter for nynorsk skriftkultur.
 • Bondevik, Jarle. 1992. Olav Sande - samler og forfattar. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Olav Sande: Segner frå Sogn. ISBN: 82-90186-85-1.
 • Bondevik, Jarle; Bjørkum, Andreas. 1992. Landsmål og sognamål i b@økerne af Olav Sande. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Olav Sande: Segner frå Sogn. ISBN: 82-90186-85-1.
 • Bondevik, Jarle. 1991. Anders Ohnstad og forfattarskapen hans. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1991. (Festskrift til Anders Ohnstad) Djup fjord og h@øg himmel. ISBN: 82-90186-79-7.
 • Bondevik, Jarle. 1991. Bibliografi over det Anders Ohnstad har prenta. 146-157. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1991. (Festskrift til Anders Ohnstad) Djup fjord og h@øg himmel. ISBN: 82-90186-79-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.