Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Jo Dugstad Wake

forsker II

Gruppe for interaksjonsforskning

Stilling: forsker II

Telefon: 55 58 83 74

Mobiltelefon: 920 22 249 SMS

E-post:

Besøksadresse: Krinkelkroken 1

Jo Dugstad Wake er stipendiat ved instituttet, og tilknyttet forskningssenteret InterMedia. Han har bakgrunn fra informasjonsvitenskap, og Ph.D. prosjektet hans handler dataspill på mobiltelefoner og læring. Jo er interessert i hvordan spillet er med på å danne betingelser for læring, som en del av et videre sosioteknisk system.

Jo Dugstad Wake har tidligere deltatt i forskjellige forskningsprosjekter på InterMedia, for eksempel Kaleidoscope-prosjektet "Impact" som handlet om å identifisere mulige endringer i lærerrollen som har oppstått etter den omfattende innførselen av IKT-systemer for å støtte undervisning i høyere utdanning. Et annet eksempel er prosjektet "Skoleblogg: videoblogger for produktive læringspraksiser", som handler om hvordan et åpent bloggverktøy (elogg.no) laget for klasserommet, kan støtte skoleelevers kollektive produksjon av multimodale tekster.

Publikasjoner i Cristin

Wake, J.D. & Wasson, B. (2011). Supporting creativity in teaching and learning of history through small-group production of mobile, location-based games
In: Proceedings of mLearn 2011. 10th World Conference on Mobile and Contextual Learning, pp. 180-188. Beijing, China, 18-21 October 2011. (Awarded a Best Paper Award)

Wake, J. D., Guribye, F. & Wasson, B. (2011). The Interactional Organisation of Location-based Gaming. In: H. Spada, G. Stahl, N. Miyake & N. Law (Eds.), Proceedings of CSCL 2011, Hong Kong, China, June 4 to 8, 2011, (pp. 136-143). ISLS.

Wake, J. D. & Guribye, F. (2010). Using video data to study game players’ interaction with a mobile, location-based game for teaching and learning history. Presented at: Interweaving technolgies – the aestethics of digital urban living. University of Copenhagen, Denmark, October 20th – 22nd, 2010.

Wake, J. D. & Baggetun, R. (2009). "Premierløitnant Bielke". A Mobile Game for Teaching and Learning History. International journal of Mobile and Blended Learning, 1(4), 12-28.

Krüger, T., Østerud, S., Hoem, J., Schwebs, T., Wake, J., Baggetun, R., Skogseth, E., Bliksrud, M., Heggø, D., & Garfors, Å. (2009). Sluttrapport Memoz. ITU, Fremtidens læringsomgivelser.

Wake, J. D., & Baggetun, R. (2009). A Mobile Game for Teaching and Learning History. In: I.A. Sánchez and P. Isaías  (Eds.), Proceedings of IADIS International Conference on Mobile Learning 2009, Barcelona, Spain, February 26 to 28, 2009, (pp. 105-114). IADIS Press.

Wake, J. D., & Wasson, B. (2007). Collaborative production of multimodal text. ISCAR 2007; Fourth Nordic Conference on Cultural and Activity Research. 15. - 17. June, 2007, Hønefoss, Norway.

Wake, J. D., Dysthe, O., & Mjelstad, S. (2007). New and Changing Teacher Roles in Higher Education in a Digital Age. Educational Technology & Society, 10(1), 40-51.

Oliver, M., Price, P., Boycheva, S., Dugstad Wake, J., Jones, C., Mjelstad, S., Kemp, B., Nikolov, R. and van der Meij, H. (2005). Empirical studies of the impact of technology-enhanced learning on roles and practices in Higher Education. Deliverable 30.03.01 of the EU Network of Excellence, Kaleidoscope Jointly-Executed Integrative Research Project, The impact of technology-enhanced learning on roles and practices in higher education.

Price, S., Oliver, M., Fartunova, M., Jones, C., van der Meij, H., Mjelstad, S., Mohammad, F., Nikolov, R., Wake, J., Wasson, B. (2005). Review of the impact of technology-enhanced learning on roles and practices in Higher Education. Deliverable 30.02.01 of the Kaleidoscope Jointly-Executed Integrative Research Project, The impact of technology-enhanced learning on roles and practices in higher education.

INFO362 - System for datastøtta samarbeid (CSCW) (Våren 2008)

INFOMEVI344 - Theories and Practices of Information and Media Technologies