Hjem
Click
Jørgen Pedersens bilde

Jørgen Pedersen

Postdoktor, Filosofi
 • E-postJorgen.Pedersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 83 85
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12/13
  Rom: 
  505
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Politisk filosofi, Vitenskapsteori, anvendt etikk

Utvalgte publikasjoner
 • Pedersen, Jørgen. 2012. Social philosophy: A reconstructive or deconstructive discipline? Philosophy & Social Criticism. 38: 619-643. doi: 10.1177/0191453712442143
 • Pedersen, Jørgen. 2012. Justification and apllication: the revival of the Rawls - Habermas debate. Philosophy of the social sciences. 42: 399-432. doi: 10.1177/0048393111414723
 • Pedersen, Jørgen. 2013. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. 742 sider. ISBN: 978-82-530-3602-1.
 • Pedersen, Jørgen. 2014. Samtykke i mor og barn-undersøkelsen. Nytt Norsk Tidsskrift. 2. 136-147.
 • Cappelen, Cornelius; Pedersen, Jørgen. 2014. Rettferdig arveavgift. Tidsskrift for velferdsforskning. 2. 20-33.
 • Pedersen, Jørgen. 2015. Writing History from a Normative Point of View: The Reconstructive Method in Axel Honneth's Das Recht der Freiheit. Kapittel 11, sider 237-259. I:
  • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas. 2015. Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers. 286 sider. ISBN: 9789004287334.

Vår: Moderne politisk teori: FIL116, FIL216, FIL316

Høst: Politisk idehistorie: FIL107, FIL237, FIL337

Bøker
 • Lavik, Trygve; Fjørteft, Kjersti; Pedersen, Jørgen. 2014. Filosofi for samfunnsvitere. Universitetsforlaget. 322 sider. ISBN: 978-82-15-02357-1.
 • Pedersen, Jørgen. 2013. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. 742 sider. ISBN: 978-82-530-3602-1.
 • Pedersen, Jørgen. 2010. Moderne politisk teori. Pax Forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-530-3292-4.
Tidsskriftartikler
 • Cappelen, Cornelius; Pedersen, Jørgen. 2015. Borgerlønn: en rettferdig reform? Tidsskrift for samfunnsforskning. 56: 354-371.
 • Pedersen, Jørgen. 2015. Den magiske terskelen. Klassekampen. Publisert 2015-10-12.
 • Pedersen, Jørgen. 2015. Ulikhet, arv og populisme. Dagens næringsliv. Publisert 2015-04-16.
 • Pedersen, Jørgen. 2015. Atkinsons medisin. Klassekampen. Publisert 2015-08-26.
 • Cappelen, Cornelius; Pedersen, Jørgen. 2014. Rettferdig arveavgift. Tidsskrift for velferdsforskning. 2. 20-33.
 • Pedersen, Jørgen. 2014. Skatt i det 21. århundre. Morgenbladet. Publisert 2014-05-30.
 • Pedersen, Jørgen. 2014. Samtykke i mor og barn-undersøkelsen. Nytt Norsk Tidsskrift. 2. 136-147.
 • Pedersen, Jørgen. 2014. Uklare rettferdighetsideal. Manifest tidsskrift. Publisert 2014-12-01.
 • Pedersen, Jørgen. 2014. Økonomiske forskjeller og normative verdier: Pikettys kapitalen i det 21. århundret. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 49: 179-189.
 • Pedersen, Jørgen. 2013. Hvor forbanna er du egentlig? Bergens Tidende. Publisert 2013-06-02.
 • Pedersen, Jørgen. 2013. Rawls and Habermas: Reason, Pluralism and the Claims of Political Philosophy. Philosophy of the social sciences. 43: 569-575. doi: 10.1177/0048393112458414
 • Pedersen, Jørgen; Cappelen, Cornelius. 2013. Rettferdig arveavgift. Morgenbladet. Publisert 2013-09-20.
 • Pedersen, Jørgen. 2012. Et velordnet samfunn basert på rasjonell politikk? Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 1. 206-236.
 • Pedersen, Jørgen. 2012. Samspillet mellom filosofi og vitenskap hos Habermas. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 1. 38-60.
 • Pedersen, Jørgen. 2012. Justification and apllication: the revival of the Rawls - Habermas debate. Philosophy of the social sciences. 42: 399-432. doi: 10.1177/0048393111414723
 • Pedersen, Jørgen. 2012. Social philosophy: A reconstructive or deconstructive discipline? Philosophy & Social Criticism. 38: 619-643. doi: 10.1177/0191453712442143
 • Pedersen, Jørgen. 2011. Ord som blir til handling. Bergens Tidende. Publisert 2011-07-27.
 • Pedersen, Jørgen. 2011. Heroinbyen Bergen. Bergens Tidende. Publisert 2011-08-26.
 • Pedersen, Jørgen. 2011. Filosofi som rekonstruksjon. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie. Publisert 2011-11-07.
 • Pedersen, Jørgen. 2010. Jean-Phillipe Deranty, Beyond communication: A critical study of Axel Honneth's social philosophy (bookreview). Critical Horizons. 11: 497-500.
 • Pedersen, Jørgen. 2010. Kritisk teori i dag. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 4 (2009). 114-139.
 • Pedersen, Jørgen. 2010. Hvilken ideologi, Monica? Bergens Tidende. Publisert 2010-02-23.
 • Pedersen, Jørgen. 2010. Statens rolle. Bergens Tidende.
 • Pedersen, Jørgen. 2010. Sosialfilosofi: en rekonstruktiv eller dekonstruktiv disiplin? Habermas, Foucault, Honneth. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 4 (2009). 23-50.
 • Lavik, Trygve; Pedersen, Jørgen. 2009. ”Gnisten fra Arne Næss”. Bergens Tidende.
 • Pedersen, Jørgen. 2009. Gnisten fra Arne Ness. Bergens Tidende.
 • Pedersen, Jørgen. 2009. Er du idiot? Bergens Tidende.
 • Pedersen, Jørgen. 2009. Home - Årets viktigste film. Bergens Tidende. 25-25.
 • Pedersen, Jørgen. 2009. Habermas and the political sciences: The relationship between theory and practice. Philosophy of the social sciences. 39: 381-407. doi: 10.1177/0048393108329796
 • Pedersen, Jørgen. 2008. Habermas' Method: Rational Reconstruction. Philosophy of the social sciences. 38: 457-485. doi: 10.1177/0048393108319024
 • Pedersen, Jørgen. 2008. Folkenes lov som realistisk utopi. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 26: 230-243.
 • Pedersen, Jørgen. 2007. Debatten mellom Rawls og Habermas: en familiedisputt? Norsk Filosofisk Tidsskrift. 42: 201-217.
 • Pedersen, Jørgen. 2007. Miljø og ansvar. Bergens Tidende. Publisert 2007-02-03.
 • Pedersen, Jørgen. 2007. Kosmopolitisme: Globaliseringens politiske filosofi. Studvest. Publisert 2007-05-23.
 • Pedersen, Jørgen. 2007. Habermas og statsvitenskapen: Rasjonell rekonstruksjon som metode. Tidsskrift for samfunnsforskning. 48: 469-500.
 • Pedersen, Jørgen. 2006. Habermas' rekonstruktive samfunnsvitenskap. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 41: 119-137.
 • Pedersen, Jørgen. 2005. Holbergprisen til Jürgen Habermas. Bergens Tidende. Publisert 2005-09-29.
 • Pedersen, Jørgen. 2004. En seier for demokratiet. Bergens Tidende. Publisert 2004-06-04.
Rapporter/avhandlinger
 • Erlien, Trond; Pedersen, Jørgen; Venneslan, Knut. 2011. Hva er akademisk skriving? Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet i Bergen, Bergen. 18 sider.
 • Pedersen, Jørgen. 2011. Habermas' method: Rational reconstruction. Universitetet i Bergen, Bergen. 205 sider.
 • Pedersen, Jørgen. 2011. Habermas’ Method: Rational reconstruction. University of Bergen.
 • Pedersen, Jørgen. 2006. Rasjonell rekonstruksjon som metodisk innstilling. En undersøkelse av Jürgen Habermas' metode. Senter for Vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. 108 sider.
 • Pedersen, Jørgen. 2005. Rasjonell rekonstruksjon som metodisk innstilling. En undersøkelse av Jürgen Habermas’ metode. 109 sider.
 • Pedersen, Jørgen. 2003. Demokrati, normativ teori og empiri. En undersøkelse av begrepet kommunikativ rasjonalitet. Hovedfagsoppgave ved institutt for Sammenlignende Politikk, Universitetet i Bergen. 170 sider.
Bokkapitler
 • Pedersen, Jørgen. 2015. Writing History from a Normative Point of View: The Reconstructive Method in Axel Honneth's Das Recht der Freiheit. Kapittel 11, sider 237-259. I:
  • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas. 2015. Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers. 286 sider. ISBN: 9789004287334.
 • Pedersen, Jørgen. 2015. Karl Marx - A Utopian Socialist? Kapittel, sider 275-292. I:
  • Fløistad, Guttorm. 2015. Philosophy of Justice. Springer Science+Business Media B.V.. 394 sider. ISBN: 978-94-017-9174-8.
 • Jakobsen, Jonas; Pedersen, Jørgen. 2013. Hegel - betingelser for frihet i moderne samfunn. Kapittel 18, sider 501-525. I:
  • Pedersen, Jørgen. 2013. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. 742 sider. ISBN: 978-82-530-3602-1.
 • Pedersen, Jørgen. 2013. Karl Marx - en vitenskapelig sosialist? Kapittel 19, sider 526-553. I:
  • Pedersen, Jørgen. 2013. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. 742 sider. ISBN: 978-82-530-3602-1.
 • Pedersen, Jørgen. 2013. Hvorfor politisk filosofi? Innledning, sider 7-38. I:
  • Pedersen, Jørgen. 2013. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. 742 sider. ISBN: 978-82-530-3602-1.
 • Pedersen, Jørgen. 2011. Habermas and environmental ethics. kapittel 9, sider 179-201. I:
  • Servan, Johannes; Aarø, Ane F. 2011. Environment, embodiment and gender. Hermes Text. 338 sider. ISBN: 978-82-997597-5-5.
 • Pedersen, Jørgen. 2010. Innledning - den politiske teoriens aktualitet. Innledning, sider 7-27. I:
  • Pedersen, Jørgen. 2010. Moderne politisk teori. Pax Forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-530-3292-4.
 • Pedersen, Jørgen. 2010. John Rawls - en realistisk utopist. Kapittel 1, sider 28-50. I:
  • Pedersen, Jørgen. 2010. Moderne politisk teori. Pax Forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-530-3292-4.
 • Pedersen, Jørgen. 2010. Jürgen Habermas - offentlighetens teoretiker. Kapittel 5, sider 118-141. I:
  • Pedersen, Jørgen. 2010. Moderne politisk teori. Pax Forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-530-3292-4.
 • Pedersen, Jørgen. 2009. Sosialfilosofi i dag. Kapittel 8, sider 125-134. I:
  • Farsethås, Hans Christian. 2009. Filosofi og arbeidsliv. Festskrift til Knut Venneslans 70-årsdag. 150 sider. ISBN: 978-82-998100-0-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Pedersen, Jørgen (2015): Writing History from a Normative Point of View: The Reconstructive Method in Axel Honneth’s Das Recht der Freiheit. I Lysaker, Odin og Jakobsen, Jonas (red): Recognition and freedom. Axel Honneth’s Political Thought. Leiden. Brill.

 

Pedersen, Jørgen (2014): Samtykke i mor og barn-undersøkelsen. I Nytt Norsk Tidsskrift, 31, 2,

 

Cappelen, Cornelius og Pedersen, Jørgen (2014): Rettferdig arveavgift. I Tidsskrift for velferdsforskning, 17, 2,

 

Pedersen, Jørgen (2012): Justification and Application: The revival of the Rawls-Habermas debate. I Philosophy of the Social Sciences. 42, 3 p. 399-432

 

Pedersen, Jørgen (2012) Social Philosophy. A reconstructive or deconstructive discipline? I Philosophy & Social Criticism. 38, 6, p. 619-643.

 

Politisk filosofi, sosialfilosofi, vitenskapsfilosofi

Postdocprosjekt: Fordelingsrettferdighet i den virkelige verden

Forskergrupper