Jørn Wangensten Ruuds bilde
Jørn Wangensten
Ruud
Universitetsbibliotekar
Besøksadresse: 
Dragefjellet, M. Lagabøtespl. 1
Postadresse: 
Postboks 7808
5020 BERGEN
Telefon: 
+47 55 58 95 28
Last ned visittkort
Rapporter/avhandlinger
  • Torras, Maria Carme; Skagen, Therese Skarås; Mikki, Susanne Ruth; Bolstad, Randi; Utkilen, Anne-Grete; Arnesen, Erik; Ruud, Jørn Wangensten. 2005. Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket Sluttrapport, oktober 2005. 20 sider.
  • Ruud, Jørn Wangensten. 2001. Svenske lovforarbeider: en kortfattet veiledning. Universitetsbiblioteket i Bergen. MANGLER.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.