Karen Rebbestad Løkkens bilde
Karen Rebbestad
Løkken
Stipendiat
Besøksadresse: 
Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
Postadresse: 
Postboks 7804
5020 Bergen
Telefon: 
+47 971 60 758
Last ned visittkort
Tidsskriftartikler
  • Tellevik, Marit Gjerde; Müller, Karl Erik; Rebbestad, Karen; Nerland, Audun Helge. 2014. Detection of a broad range of Leishmania species and determination of parasite load of infected mouse by real-time PCR targeting the arginine permease gene AAP3. Acta Tropica. 137: 99-104. doi: 10.1016/j.actatropica.2014.05.008
  • Rebbestad, Karen; Herredsvela, Siri; Sørnes, Steinar; Eide, Geir Egil; Müller, Karl Erik; Spriet, Endy; Sjursen, Haakon; Næss, Are. 2012. Flow cytometry technique for analysing Leishmania promastigote phagocytosis by human polymorphonuclear leucocytes and monocytes. Parasite immunology (Print). 34: 528-535. doi: 10.1111/j.1365-3024.2012.01385.x
  • Herredsvela, Siri; Rebbestad, Karen; Sørnes, Steinar; Sjursen, Haakon; Næss, Are. 2011. Are Leishmania mexicana or Its Substances Chemotactic for Human Polymorphonuclear Leukocytes? Scandinavian Journal of Immunology. 73: 386-386.
  • Rebbestad, Karen; Herredsvela, Siri; Sørnes, Steinar; Sjursen, Haakon; Næss, Are. 2011. Blocking of PMN Phagocytosis of Leishmania by Monoclonal Antibodies Against Complement Receptors. Scandinavian Journal of Immunology. 73: 363-364.
  • Herredsvela, S; Rebbestad, Karen; Sørnes, Steinar; Sjursen, Haakon; Næss, Are. 2010. Polymorphonuclear leukocyte phagocytosis of Leishmania incubated with anti-leishmania drugs. European Journal of Clinical Investigation. 40: 37-37.
  • Rebbestad, Karen; Herredsvela, S; Sørnes, Steinar; Sjursen, Haakon; Næss, Are. 2010. Monocyte phagocytosis of Leishmania promastigotes measured by flow cytometry. European Journal of Clinical Investigation. 40: 38-38.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.