Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Kari Espolin Fladmark

professor

Cellesignalering

Molekylærbiologisk institutt

Stilling: professor

Telefon: 55 58 45 14

E-post:

Besøksadresse: HIB - Thormøhlensgt. 55

Algegifter hjelper oss til å forstå hvordan våre egne celler virker

Hvert minutt begår 80 000 celler i kroppen din selvmord. Vi vet lite om hvordan disse celleselvmordene bestemmes og styres. Hvis det oppstår svikt i cellenes evne til å regulere celleselvmordene får dette fatale konsekvenser som f.eks. kreft, neurodegenrative sykdommer og AIDS.

Blågrønnalger kan produsere gifter som setter i gang celleselvmordet i alle type celler. Selv om algene nok produserer disse giftene for å beskytte seg mot å bli spist av laverestående dyr, er giftene allikevel de mest effektive igangsetterne av selvmord i humane cellekulturer som vi kjenner til.

Våre celler er hele tiden utsatt for ytre og indre signaler som forteller de enten at de skal dø,  fortsette å leve eller dele seg. Disse signalene må cellene hele tiden tolke opp mot hverandre, for så å ta en avgjørelse. Å dø kan ikke angres, cellens kontrollmekanismer for å dø er nok derfor langt mer avanserte enn de for fortsatt liv eller vekst. 

Å sette på og å ta av en fosfatgruppe på et protein, er cellenes vanligste måte å sende interne signaler på. Dette kalles proteinfosforylering og er en unik mekanisme for nettopp å sortere døds- og leve-signaler. Algetoksinene angriper nettopp fosforyleringsmekanismen i cellene.

I vårt arbeid bruker vi algegifter som verktøy for å forsøke og forstå hva som skjer under celleselvmord og for å studere hvilke tidlige mekanismer som er viktige for at cellen skal ta en avgjørelse om å dø.

Dr. scient, University of Bergen. “Hepatocyte proliferation and apoptosis: regulation by cell communication and phosphorylation” (1998)

Publikasjoner i Cristin

Seneste publikasjoner:

Oveland E, Gjertsen BT, Wergeland L, Selheim F, Fladmark KE, Hovland R (2008). Ligand induced Flt3-downregulation modulates cell death associated proteins and enhances chemosensitivity to idarubicin in THP-1 acute myeloid leukemia cells. Leukemia Research 33:276-87.

Solstad T., Bull V., Breivik L. and Fladmark KE (2008) Identification of protein interaction partners by immunoprecipitation; possible pitfalls and false positives. Experimental and Clinical Hepatology 4:16-22.

Solstad T, Fismen L, Garberg H and Fladmark KE (2008) Identification of a novel phosphorylation site of Acyl-CoA binding protein (ACBP) in nodularin-induced apoptotic hepatocytes. Exp. Cell. Res. 314: 2141-9.

H. Målen, F. S. Berven, K. E. Fladmark and H. G. Wiker (2007) Defining the Secreted Proteome of Mycobacterium tuberculosis by analysis of a Unique Culture Filtrate using a Mass Spectrometry Based Proteomic Profiling approach. Proteomics 7: 1702-18.

Oveland E, Fladmark KE, Wergeland L, Gjertsen BT and Hovland R (2006) Proteomic approaches to elucidate oncogenic tyrosine kinase signalling in myeloid malignancies Curr Pharm Biotechnol 7:185-198.

Solstad T and Fladmark KE (2006) Algal toxins as guidance to identify phosphoproteins with key roles in apoptotic cell death. Curr Pharm Biotechnol 7: 209-215.

Krakstad CK , Herfindal L., Gjertsen BT , Boe R , Fladmark KE , Døskeland SO (2006) CaM-kinaseII dependent commitment to microcystin-induced apoptosis is coupled to cell budding, but not to shrinkage or chromatin hypercondensation. Cell Death and Diff. 13: 1191-1202.

Pågående prosjekter:

  • "Role of phosphorylation in regulation of redox-mediated events in apoptotic cell death" (FUGE)
  • "Nordic Network in proteomics" (NordForsk) NORPRO
  • "Kompetanseoppbygging i kvantitativ proteomikk" (Meltzer)
  • "Nordic network in quantitative proteomics" (NordForsk) Q-NORDIC