Hjem
Click
Kariane Therese Westrheims bilde

Kariane Therese Westrheim

Professor, Visedekan for utdanning
 • E-postKariane.Westrheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 87 97+47 976 42 088
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Kritisk teori og kritisk pedagogikk med fokus på Feiretradisjonen.
 • Kritisk multikulturalisme, utdanningspolitikk, identitet og kultur
 • Sosiale og politiske bevegelser
 • Utdanningens vilkår i områder med politisk uro
Bøker
 • Westrheim, Kariane; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. 200 sider. ISBN: 978-82-450-1285-9.
 • Westrheim, Kariane. 2010. Dagları Seçmek: Alternatif Bir Kimlik Projesi Olarak PKK. 254 sider. ISBN: 978-605-60675-3-2.
 • Muller, Mark; Bringham, Claire; Westrheim, Kariane; Yildiz, Kerim. 2005. EU Turkey and the Kurds. 204 sider. ISBN: 1900175878.
Tidsskriftartikler
 • Westrheim, Kariane. 2015. På full fart mot borgerkrig. Bergens Tidende. Publisert 2015-09-16.
 • Westrheim, Kariane. 2015. Fredssamtaler ble snudd til krig. Bergens Tidende. Publisert 2015-08-21.
 • Westrheim, Kariane. 2015. Karanliga Karsi deniz feneri (tyrkisk) A Lighthouse in the dark. PolitikART. Publisert 2015-06-18.
 • Westrheim, Kariane; Hagatun, Kari. 2015. Hva betyr "kompetanse for mangfold" i utdanningssystemet. Et kritisk perspektiv på mangfolddiskursen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 3-4: 168-180.
 • Westrheim, Kariane. 2014. "Dünya Kobanê'deki Kürt direnişini desteklemelidir" Eng tittel "Support the Kurdish resistance in Kobane". Yeni Ôzgür Politika. 1 sider. Publisert 2014-10-31.
 • Westrheim, Kariane. 2014. “DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK BİR GÜNÜ ALIR...’’ Eng. oversettelse “IT TAKES ONE DAY TO CHANGE THE WORLD…”. Yeni Özgür Politika. 3 sider. Publisert 2014-11-06.
 • Westrheim, Kariane; Gunter, Michael. 2014. “Living Freedom”: The Evolution of the Kurdish Conflict in Turkey and the Efforts to Resolve it. Kurdish Studies journal. 2: 48-51.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2014. Iraqi prisoners in Norway: Educational background, participation, preferences and barriers to education. Journal of Prison Education and Reentry. 1: 6-19.
 • Westrheim, Kariane. 2013. I geriljaen har alle en bok i lommen. Bergens Tidende. 16-17. Publisert 2013-11-15.
 • Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Sunde, Eva; Langørgen, Ketil. 2012. Lærerutdannerens digitale kompetanse. Högre Utbildning. 2: 93-108.
 • Westrheim, Kariane. 2012. PKK’de kadınlar ve Kürt ulusal hareket. Yeni Ozgur Politika.
 • Westrheim, Kariane. 2011. De syriske kurderne er vår tids fredløse. Bergens Tidende. Publisert 2011-04-08.
 • Westrheim, Kariane. 2010. Replikk til førsteamanuensis Rolf Fastings kommentar i Spesialpedagogikk nr. 10/2010, til boka Etnisk mangfold i skolen. Det sakkyndige blikket av Joron Pihl. Spesialpedagogikk. 10. 30-32.
 • Westrheim, Kariane. 2010. Choosing the Mountains: The PKK as alternative knowledge and identity project. Politics, Culture and Socialization. 2.
 • Westrheim, Kariane. 2008. Prison as Site for Political Education: Educational Experiences from Prison Narrated by Members and Sympathisers of the PKK. The Journal for Critical Education Policy Studies. 6.
 • Westrheim, Kariane. 2007. PKK bekjempes ikke med våpen. Bergens Tidende. Publisert 2007-07-21.
 • Westrheim, Kariane; Lillejord, Sølvi. 2007. A Zone for Deliberation? Methodological challenges in fields of political unrest. Policy Futures in Education. 5: 173-185.
 • Dysthe, Olga; Samara, Akylina; Westrheim, Kariane. 2006. Multivoiced supervision of master students: A case study of alternative supervision practices in higher education. Studies in Higher Education. 31: 299-318. doi: 10.1080/03075070600680562
 • Westrheim, Kariane. 2006. PKK bevegelsen. Tema Kurdistan. 23-28.
 • Westrheim, Kariane; Lynngård, Arne Liljedahl. 2006. Hinder for fredelig løsning? Forsvarets Forum. 7/8. 57.
 • Westrheim, Kariane. 2005. Saklig ukyndighet? Skolepsykologi.
 • Westrheim, Kariane. 2005. Voldtekt av kurdiske kvinner: Landsbyvoktersystemet i Tyrkia. Tema Kurdistan. 16: 9-11. Publisert 2005-12-12.
 • Westrheim, Kariane; Nordanger, Dag Øystein. 2005. Polarisering av identiteter. Bergens Tidende. Publisert 2005-12-05.
 • Westrheim, Kariane. 2004. Kurderne blir forsøkt kneblet. Bergens Tidende. Publisert 2004-03-01.
 • Westrheim, Kariane. 2004. Kritisk pedagogikk og multikulturalisme i lys av Freiretradisjonen. Nordisk Pedagogik. Vol. 24, nr 3. 212-226.
 • Westrheim, Kariane; Lynngård, Arne Liljedahl. 2004. Får Leyla Zana en rettferdig rettsak? Bergens Tidende. Publisert 2004-03-04.
Rapporter/avhandlinger
 • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Gröning, Linda; Westrheim, Kariane; Asbjørnsen, Arve Egil. 2014. Innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse. Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, Bergen. 114 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2013. Ethnic minority prisoners in Nordic prisons: Educational background,preferences and needs. A qualitative study of prisoners from Iraq,Poland, Russia, Serbia and Somalia. Fylkesmannen i Hordaland. 196 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Hetland, Hilde; Ludvigsen, Kristine. 2012. Innsatte med irakisk bakgrunn i norske fengsler: en kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. Fylkesmannen i Hordaland. 87 sider.
 • Westrheim, Kariane. 2009. Education in a Political Context. A study of knowledge processes and learning sites in the PKK. 180 sider.
 • Westrheim, Kariane; Lillejord, Julie. 2009. Mapping Discrimination: Trade Unions in Norway. Working Lives Research Institute, London Metropolitan University, London, UK. 15 sider.
 • Westrheim, Kariane; Dysthe, Olga. 2004. Medstudenten som ressurs. UPED-skrift. 3. Program for læringsforskning. 25 sider.
Bokkapitler
 • Hagatun, Kari; Westrheim, Kariane. 2014. "Vi klarer oss uansett - Det har vi gjort i fem hundre år": Perspektiver på utdanningssituasjonen til norske rombarn. kapittel 9, sider 243-276. I:
  • Westrheim, Kariane; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. 200 sider. ISBN: 978-82-450-1285-9.
 • Westrheim, Kariane. 2014. Kurdish women of the diaspora and political participation. 6, sider 127-149. I:
  • Akman, Haci. 2014. Negotiating identity in Scandinavia : women, migration and the diaspora. Berghahn Books. 196 sider. ISBN: 978-1-78238-306-2.
 • Westrheim, Kariane. 2013. Den flerkulturelle skolen. 14, sider 383-414. I:
  • Krumsvik, Rune Johan; Säljö, Roger. 2013. Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. 644 sider. ISBN: 978-82-450-1280-4.
 • Westrheim, Kariane. 2013. Taking to the Streets! Kurdish Collective Action in Turkey. 6, sider 137-161. I:
  • Gunes, Cengiz; Zeydanlioglu, Welat. 2013. The Kurdish Question in Turkey. New Perspectives on Violence, Representation and Reconciliation. Routledge. 308 sider. ISBN: 9780415830157.
 • Westrheim, Kariane. 2012. Demokrati i det flerkulturelle klasserommet. 9, sider 212-233. I:
  • Berge, Kjell Lars; Stray, Janicke Heldal. 2012. Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget. 256 sider. ISBN: 978-82-450-1272-9.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Innledning. Kapittel 1, sider 19-25. I:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Likheter og forskjeller i de nordiske landene. Kapittel 8, sider 173-186. I:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Metode. Kapittel 2, sider 27-41. I:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Oppsummering og drøfting. Kapittel 9, sider 187-209. I:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Hetland, Hilde. 2012. Irakiske innsatte i Norge. Kapittel 6, sider 113-141. I:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 sider.
 • Westrheim, Kariane. 2011. Elevmangfold i skolen: Det flerkulturelle perspektivet. 5. I:
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Elevmangfold i skolen, 1.-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 261 sider. ISBN: 978-82-7634-886-6.
 • Westrheim, Kariane. 2011. Mangfold og demokrati i den flerkulturelle skolen. 5. I:
  • Postholm, May Britt; Munthe, Elaine; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Elevmangfold i skolen 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 275 sider. ISBN: 978-82-7634-887-3.
 • Dysthe, Olga; Samara, Akylina; Westrheim, Kariane. 2006. En treleddet veiledningsmodell i masterstudiet. Del I, kap.1, sider 37-55. I:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 sider. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Lillejord, Sølvi; Westrheim, Kariane. 2006. På nett? Veiledning i IKT-basert master. 2:4, sider 183-206. I:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 sider. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Westrheim, Kariane. 2005. Cultural identity and oppression experienced through the Kurdish liberation struggle. bokartikkel, sider 105-131. I:
  • Akman, Haci; Stoknes, Ove. 2005. The Cultural Heritage of the Kurds. 175 sider. ISBN: 82-7453-061-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Lærerutdanning
 • Utviklingsforskning
 • Veiledning