Kari Tove Elvbakkens bilde
Kari Tove
Elvbakken
Dosent
, Professorstipendiat
Universitetet i Bergen
Besøksadresse: 
Øysteinsgt. 3
5020 Bergen
Postadresse: 
Postboks 7800
5020 Bergen
Telefon: 
+47 55 58 20 47
+47 951 17 150
Last ned visittkort
Bøker
 • Elvbakken, Kari Tove; Stenvoll, Dag. 2008. Reisen til helseland. Propaganda i folkehelsens tjeneste. Fagbokforlaget. 206 sider. ISBN: 978-82-450-0758-9.
 • Kildal, Nanna; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Velferdspolitiske utfordringer. Risiko, prioriteringer og rettferdighet. Abstrakt forlag. 220 sider. ISBN: 82-7935-209-0.
 • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 sider. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget. 222 sider. ISBN: 82-7674-884-8.
 • Elvbakken, K.T.; Hjälmhult, E.; Elvbakken, Kari Tove. 1998. Undersøkelser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 123 sider.
 • Elvbakken, Kari Tove; Hjälmhult, E. 1998. Undersøkelser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 123 sider.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og politikk i forebyggende helsearbeid. 191 sider. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning : tradisjoner, institusjon og po litikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
Tidsskriftartikler
 • Arianson, Helga; Elvbakken, Kari Tove; Malterud, Kirsti. 2008. Hvordan opplevde helsepersonell tilsynet med fødeinstitusjoner? Tidsskrift for Den norske legeforening. 128: 1179-81.
 • Elvbakken, Kari Tove; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2008. Regulation for safe food: A comparison of five European countries. Scandinavian Political Studies. 31: 125-148.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2007. From poor law society to the welfare state: school meals in Norway 1890s-1950s. Journal of Epidemiology and Community Health. 61: 374-377. doi: 10.1136/jech.2006.048132
 • Rykkja, Lise Hellebø; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Norsk matkontroll - konflikter om kontrollhensyn og verdier. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 22: 119-140.
 • Stenvoll, Dag; Elvbakken, Kari Tove; Malterud, Kirsti. 2005. Blir norsk forebyggingspolitikk mer individorientert? Tidsskrift for Den norske legeforening. 125: 603-605.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2003. Overvektsnormer og propaganda mot overvekt- konstruksjoner og moral. Sosiologi i dag. 2. 75-96.
 • Kildal, Nanna; Botten, Grete; Elvbakken, Kari Tove. 2003. 'The Norwegian welfare state on the threshold of a new century'. Scandinavian Journal of Public Health. 31: 81-84.
 • Ludvigsen, Kari; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Hygiene og psykiatri- medisinske disipliner i statens tjeneste. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Årgang 29: 3-27.
 • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Normalvekt eller moralvekt. Bergens Tidende. Publisert 2003-09-18.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2002. Torghaller – internasjonale hygienetiltak fra 1800-tallet. Bergens Tidende. Publisert 2002-07-11.
 • Blom, Ida Clara; Elvbakken, Kari Tove. 2001. Linjer i norsk abortlovgivning og abortpolitikk. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 30-48.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2001. Utfordringer for eksternfinansiert forskning. Innsyn UiB-magasinet. 2.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2001. Næringsmiddelkontroll mellom helse og næringshensyn. Tidsskrift for Den norske legeforening. 121: 13-16.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2001. Korrekt vektkontroll, om kampen mot overvekt. Hordahelse. 1.
 • Elvbakken, Kari Tove; Blom, Ida. 2001. Linjer i norsk abortpolitikk. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 48-62.
 • Elvbakken, Kari Tove; Sirnes, Thorvald. 2001. Frigjering og disiplin. Abortspørsmålets kontekst. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 73-84.
 • Elvbakken, Kari Tove; Mæland, John Gunnar. 1999. Helsestasjonen - kontrollstasjon og veiledningssenter. Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 34-50.
 • Elvbakken, Kari Tove; Mæland, John Gunnar. 1999. Helsestasjonen - kontrollstasjon og veiledningssenter. Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 34-50.
Rapporter/avhandlinger
 • Nagel, Anne-Hilde; Nordtveit, Ernst; Bernt, Jan Fridthjof; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Demokrati og rettsstat. Forslag til nytt strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. 35 sider.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rapport - Rokkansenteret. 10-2005. Rokkansenteret, Bergen. 175 sider.
 • Ludvigsen, Kari; Elvbakken, Kari Tove. 2005. The Public, the Mother and the Child.Public Health initiatives promoting the strong and happy child - focusing on food and mental health. Rokkansenteret Working Papers. 11. Rokkansenteret, Bergen.
 • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove. 2005. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Helsekameratenes avslutningsseminar. Rapport - Rokkansenteret. 12. Rokkansenteret, Bergen.
 • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2005. Helsekameratene. Gruppe for flerfaglig forskning om helse og sykdom i kulturelt perspektiv. Rokkansenteret Working Papers. 17. Rokkansenteret, Bergen.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Hubbard, William H. 2004. Public Health and Preventive Medicine 1800-2000 Knowledge, Co-operation and Conflict. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 175 sider.
 • Grimen, Harald; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Cultural Perspectives on Risk, Preventive Medicine and Health Promtion. Rapport - Rokkansenteret. 15-2003. Rokkansenteret, Bergen.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2001. Abortpolitikk og reproduksjonsteknologi. Rapportserie. MANGLER.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1999. Forskning om forebygging av uønskede svangerskap og abort. SEFOS Notat. 2. Senter for samfunnsforskning (SEFOS), Bergen. 36 sider.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1998. Kost- og helsearbeid i Livsmedelsverket. Rammer og innhold. Vurderinger og forslag. SEFOS Notat. 158. SEFOS.
 • Ones, Torunn; Elvbakken, Kari Tove. 1998. Sykehusenes informasjon og tilbud om veiledning i forbindelse med abortinngrep. Delrapport 2 fra prosjektet "Evaluering av rådgivningsvirksomheten i forbindelse med svangerskapsavbrudd". SEFOS Notat. 152. SEFOS.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1997. Offentlig kontroll av næringsmidler : institusjonalisering, apparat og tjenestemenn. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Bergen. 511 sider.
 • Elvbakken, Kari Tove; Mæland, John Gunnar. 1997. Forebyggende arbeid ovenfor barn og unge. HEMIL-rapport. 1. HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. 71 sider.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1996. Barselkvinners vurderinger av føde- og barseltilbudet ved Haukeland sykehus. SEFOS Notat. 131. SEFOS.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1995. Hygiene som vitenskap; Fra politikk til teknikk. IAO Notat nr. 23. [Mangler utgivernavn].
 • Elvbakken, Kari Tove. 1995. Noen tall om næringsmiddelkontroll i Norge. Arbeidsnotat. SEFOS Notat. 121. SEFOS.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1994. Hygiene som vitenskap: Fra politikk til teknikk. Instituttet sin notat serie. 23. [Mangler utgivernavn].
Bokkapitler
 • Ludvigsen, Kari; Elvbakken, Kari Tove. 2008. The Public, the Mother and the Child. Public Health Initiatives Promoting the Strong and Happy Child. Part III, Kapittel 21, sider 375-396. I:
  • Abreu, Laurinda; Bourdelais, Patrice. 2008. The Price of Life. Welfare Systems, Social Nets and Economic Growth. Edições Colibri. 427 sider. ISBN: 978-972-772-779-7.
 • Ludvigsen, Kari; Stenvoll, Dag; Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Ravneberg, Bodil. 2008. Variasjoner i forebyggingspolitikk. Kapittel 9, sider 177-203. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Stenvoll, Dag. 2008. Reisen til helseland. Propaganda i folkehelsens tjeneste. Fagbokforlaget. 206 sider. ISBN: 978-82-450-0758-9.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Food, Morals and Medicine in Norwegian Primary Schools, 1860s-1050s. kapittel 3, sider 55-72. I:
  • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 214 sider.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Introduction. Introduction, sider . I:
  • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rapport - Rokkansenteret. 10-2005. Rokkansenteret, Bergen. 175 sider.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2005. Former for propaganda - kostholdsopplysning mellom det sunne, det vakre og det sterke. 7, sider . I:
  • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove. 2005. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Helsekameratenes avslutningsseminar. Rapport - Rokkansenteret. 12. Rokkansenteret, Bergen.
 • Elvbakken, Kari Tove; Ravneberg, Bodil; Stenvoll, Dag. 2005. Prevention Policy and propaganda in Norway - The promotion of Physical Activity from the 1930s to the 1960s and Anti-Smoking Campaignes in the 1970s. 3, sider 39-60. I:
  • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rapport - Rokkansenteret. 10-2005. Rokkansenteret, Bergen. 175 sider.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Hubbard, William H. 2004. Introduction - Public health and Preventive medicine 1800-2000. Introduction, sider 5-10. I:
  • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Hubbard, William H. 2004. Public Health and Preventive Medicine 1800-2000 Knowledge, Co-operation and Conflict. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 175 sider.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2004. Abortion - Legislation and policy in Norway in the 20th Century. 2.4, sider 161-178. I:
  • Gregorieva, Irina; Kildal, Nanna; Kuhnle, Stein; Minina, Vera. 2004. Welfare State Development in Nordic Countries and Russia (russisk/engelsk). 220 sider. ISBN: 5-98620-001-2.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Skolehelsetjenesten - forme rom, kropp og sinn. Kapittel, sider 81-102. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 sider. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2003. Sunnhetskommisjon, matkontroll og slakthus. 121-140. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 sider. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2003. Risk Prevention- Institutions and Policies in Norway. 35-48. I:
  • Grimen, Harald; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Cultural Perspectives on Risk, Preventive Medicine and Health Promtion. Rapport - Rokkansenteret. 15-2003. Rokkansenteret, Bergen.
 • Elvbakken, Kari Tove; Lindstrøm, Johan. 2003. Skolebespisning. 103-120. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 sider. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Skolehelsetjenesten- forme rom, kropp og sinn. 57-80. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 sider. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. 11-16. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 sider. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Elvbakken, Kari Tove; Skjelbred, Frode. 2003. Torg og torghaller - byvekst og hygiene. 141-156. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 sider. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Overvekt og slanking - normer, strategier og kjønn. 211-223. I:
  • Berg, Ole Trond; Berg, O; Søgaard, Anne Johanne; Selikowitz, Harry Sam; Selikowitz, HS; Aasland, OG; Aasland, Olaf Gjerløw. 2003. Medisin og samfunn. Festskrift til Grete Botten i anledning hennes 60-årsdag. Unipub forlag. 341 sider. ISBN: 82-7477-140-0.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2002. Korrekt vektkontroll - kampanjer i kampen mot overvekt. 41-66. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget. 222 sider. ISBN: 82-7674-884-8.
 • Elvbakken, Kari Tove. 2002. Hygiene - Historie, vitenskap og politikk. 85-96. I:
  • Hartenstein, Tilman. 2002. P2-Akademiet W. ISBN: 82-7118-280-3.
 • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Innledning. 9-18. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget. 222 sider. ISBN: 82-7674-884-8.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1994. Skoletjenesten - tilbake til miljørettet helsearbeid? I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove. 1994. Kontroll med næringsmidler som forebyggende helsearbeid. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Forebygging og politikk: historie, dilemma og grenser. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Kjærnes, U. 1994. Helsestasjonene - tiltak for vanskligstilte eller universell forebygging? I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Curriculum vitae

Utdanning:

 • Dr. polit. 1997, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, med avhandlingen: Offentlig kontroll av næringsmidler; Institusjonalisering, apparat og tjenestemenn
 • Cand. scient. 1984, Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo

Stillinger og engasjementer:

 • 1984 - 1991: Ulike engasjementer og stillinger, som konsulent, ernæringskonsulent og planlegger, Kommunalavdeling helse og sosiale tjenester, Bergen kommune
 • 1992 - 1995: Doktorgradsstipendiat, Senter for samfunnsforskning (SEFOS), kandidat ved Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 1995 - 1998: Forsker ved SEFOS (permisjon høsten 1997)
 • 1997 - 1999: Redaksjonssekretær, Tidsskrift for velferdsforskning (bistilling)
 • Høsten 1997: Rådgiver, Sosial- og helsedepartementet, Forebyggingsavdelingen
 • 1998 - 2001: Forskningsleder og forskningsdirektør ved SEFOS, UNIFOB
 • 2002 - 2007: Forskningsdirektør, Rokkansenteret, UNIFOB AS
 • 1.3.2007 – dd: Universitetsdirektør, Universitetet i Bergen

Verv:

I perioden etter 1.3.2007:

 • 2007 – 2009: Styremedlem i Christian Michelsen Research A/S
 • 2007 – 2009: Styremedlem, NIFES, oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet
 • 2008 – 2010: Styremedlem Høyteknologisenteret i Bergen AS
 • 2009 – 2010: Styremedlem Sarsia Innovasjon AS
 • 2007 – 2009: Medlem av styret for Universitets- og høyskolerådet (UHR)
 • 2010 – dd: Styremedlem i Nyquist legat
 • 2010 – dd: med i Bedriftsforsamlingen i NOFIMA, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
 • 2007 – dd: med i styringsgruppen i NUAS (Nordisk universitetsadministrativt samarbeid)

Verv fra før 2007:

 • 2005 – 2008: Nestleder i styret for Helse Bergen HF, oppnevnt av Helse Vest
 • 2006 – 2010: Bestyrelsesmedlem Aalborg Universitet, oppnevnt av bestyrelsen
 • 2003 – 2006: Styremedlem Norsk Teknisk Museum, oppnevnt av Kulturdepartementet
 • 2003 – 2007: Medlem av styret for Divisjon for Store satsinger, Norges forskningsråd
 • 2003 – 2007: Med i Nasjonalt råd for ernæring, oppnevnt av Helse- og departementet, (medlem av Statens ernæringsråd i perioden 1995-1999, varamedlem fra 1992-1995)
 • 2003- 2006: Styreleder, siden medlem av styret i Nutricom AS
 • 2004 - 2005, norsk styremedlem på vegne av Norges forskningsråd i ERA-net NORFACE, (samarbeid mellom 12 europeiske forskningsråd på det samfunnsvitenskapelige og humanistiske området)
 • 2000 – 2003: Eksternt medlem i styret for Høyskolen Stord Haugesund, oppnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet
 • I det følgende listes ikke faglig virksomhet og publikasjoner, bare bokutgivelser:

 • 1993: Kari Tove Elvbakken (red): Mat, alderdom og eldreomsorg, Oslo, Kommuneforlaget
 • 1994: Kari Tove Elvbakken og Maria Thommessen: Maten på bordet, Oslo: Kommuneforlaget
 • 1995: Kari Tove Elvbakken, Svanaug Fjær og Thor Øivind Jensen (red): Mellom påbud og påvirkning, forebyggingspolitikk, institusjoner og historie, Oslo: Ad Notam
 • 1995: Kari Tove Elvbakken, Karen Therese Haugstvedt, Sigrid M Stordal og Maria Thommessen: Omsorg som arbeid, kjernebok: Eldre og funksjonshemmede, Oslo: NKS-forlaget, Lærebok videregående skole
 • 1995: Kari Tove Elvbakken og Maria Thommessen: Omsorg som arbeid, Kost og ernæring, Oslo: NKS-forlaget, Lærebok, videregående skole.
 • 1996: Kari Tove Elvbakken og Maria Thommessen: Lærebok i ernæring for helsefaglige høyskoleutdanninger, Oslo: NKS-forlaget
 • 2002: Kari Tove Elvbakken og Per Solvang (red): Helsebilder, sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv, Bergen: Fagbokforlaget
 • 2003: Kari Tove Elvbakken og Grete Riise (red): Byen og helsearbeidet, Bergen: Fagbokforlaget
 • 2006: Nanna Kildal og Kari Tove Elvbakken (red): Velferdspolitiske utfordringer - Risiko, prioriteringer og rettferdighet, Oslo: Abstract
 • 2008: Kari Tove Elvbakken og Dag Stenvoll (red): Reisen til helseland – propaganda i folkehelsen tjeneste, Bergen: Fagbokforlaget

Utenlandsopphold
1.10-31.12.2003: London
Gjesteforsker ved Wellcome Trust, History of Medicine, London
1.3-31.5.2004: Berlin
Gjesteforsker ved Wissenschaftzentrum für Sozialforschung Berlin (WZB) (2 mnd)

Pris
Tildelt Nicolai Eeg Larsens pris for fortjenstfullt ernæringsarbeid, av helsedirektør Torbjørn Mork 1987.