Gå til innhold
English A A A
Ansattprofil

Kari Tove Elvbakken

dosent, professorstipendiat

Universitetet i Bergen

Stilling: dosent, professorstipendiat

Mobiltelefon: 951 17 150 SMS

E-post:

Besøksadresse: Øysteinsgt. 3

Curriculum vitae

Utdanning:

 • Dr. polit. 1997, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, med avhandlingen: Offentlig kontroll av næringsmidler; Institusjonalisering, apparat og tjenestemenn
 • Cand. scient. 1984, Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo

Stillinger og engasjementer:

 • 1984 - 1991: Ulike engasjementer og stillinger, som konsulent, ernæringskonsulent og planlegger, Kommunalavdeling helse og sosiale tjenester, Bergen kommune
 • 1992 - 1995: Doktorgradsstipendiat, Senter for samfunnsforskning (SEFOS), kandidat ved Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 1995 - 1998: Forsker ved SEFOS (permisjon høsten 1997)
 • 1997 - 1999: Redaksjonssekretær, Tidsskrift for velferdsforskning (bistilling)
 • Høsten 1997: Rådgiver, Sosial- og helsedepartementet, Forebyggingsavdelingen
 • 1998 - 2001: Forskningsleder og forskningsdirektør ved SEFOS, UNIFOB
 • 2002 - 2007: Forskningsdirektør, Rokkansenteret, UNIFOB AS
 • 1.3.2007 – dd: Universitetsdirektør, Universitetet i Bergen

Verv:

I perioden etter 1.3.2007:

 • 2007 – 2009: Styremedlem i Christian Michelsen Research A/S
 • 2007 – 2009: Styremedlem, NIFES, oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet
 • 2008 – 2010: Styremedlem Høyteknologisenteret i Bergen AS
 • 2009 – 2010: Styremedlem Sarsia Innovasjon AS
 • 2007 – 2009: Medlem av styret for Universitets- og høyskolerådet (UHR)
 • 2010 – dd: Styremedlem i Nyquist legat
 • 2010 – dd: med i Bedriftsforsamlingen i NOFIMA, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
 • 2007 – dd: med i styringsgruppen i NUAS (Nordisk universitetsadministrativt samarbeid)

Verv fra før 2007:

 • 2005 – 2008: Nestleder i styret for Helse Bergen HF, oppnevnt av Helse Vest
 • 2006 – 2010: Bestyrelsesmedlem Aalborg Universitet, oppnevnt av bestyrelsen
 • 2003 – 2006: Styremedlem Norsk Teknisk Museum, oppnevnt av Kulturdepartementet
 • 2003 – 2007: Medlem av styret for Divisjon for Store satsinger, Norges forskningsråd
 • 2003 – 2007: Med i Nasjonalt råd for ernæring, oppnevnt av Helse- og departementet, (medlem av Statens ernæringsråd i perioden 1995-1999, varamedlem fra 1992-1995)
 • 2003- 2006: Styreleder, siden medlem av styret i Nutricom AS
 • 2004 - 2005, norsk styremedlem på vegne av Norges forskningsråd i ERA-net NORFACE, (samarbeid mellom 12 europeiske forskningsråd på det samfunnsvitenskapelige og humanistiske området)
 • 2000 – 2003: Eksternt medlem i styret for Høyskolen Stord Haugesund, oppnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet
 • I det følgende listes ikke faglig virksomhet og publikasjoner, bare bokutgivelser:

 • 1993: Kari Tove Elvbakken (red): Mat, alderdom og eldreomsorg, Oslo, Kommuneforlaget
 • 1994: Kari Tove Elvbakken og Maria Thommessen: Maten på bordet, Oslo: Kommuneforlaget
 • 1995: Kari Tove Elvbakken, Svanaug Fjær og Thor Øivind Jensen (red): Mellom påbud og påvirkning, forebyggingspolitikk, institusjoner og historie, Oslo: Ad Notam
 • 1995: Kari Tove Elvbakken, Karen Therese Haugstvedt, Sigrid M Stordal og Maria Thommessen: Omsorg som arbeid, kjernebok: Eldre og funksjonshemmede, Oslo: NKS-forlaget, Lærebok videregående skole
 • 1995: Kari Tove Elvbakken og Maria Thommessen: Omsorg som arbeid, Kost og ernæring, Oslo: NKS-forlaget, Lærebok, videregående skole.
 • 1996: Kari Tove Elvbakken og Maria Thommessen: Lærebok i ernæring for helsefaglige høyskoleutdanninger, Oslo: NKS-forlaget
 • 2002: Kari Tove Elvbakken og Per Solvang (red): Helsebilder, sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv, Bergen: Fagbokforlaget
 • 2003: Kari Tove Elvbakken og Grete Riise (red): Byen og helsearbeidet, Bergen: Fagbokforlaget
 • 2006: Nanna Kildal og Kari Tove Elvbakken (red): Velferdspolitiske utfordringer - Risiko, prioriteringer og rettferdighet, Oslo: Abstract
 • 2008: Kari Tove Elvbakken og Dag Stenvoll (red): Reisen til helseland – propaganda i folkehelsen tjeneste, Bergen: Fagbokforlaget

Utenlandsopphold
1.10-31.12.2003: London
Gjesteforsker ved Wellcome Trust, History of Medicine, London
1.3-31.5.2004: Berlin
Gjesteforsker ved Wissenschaftzentrum für Sozialforschung Berlin (WZB) (2 mnd)

Pris
Tildelt Nicolai Eeg Larsens pris for fortjenstfullt ernæringsarbeid, av helsedirektør Torbjørn Mork 1987.