Hjem
Click
Kjell Vaages bilde

Kjell Vaage

Professor
 • E-postKjell.Vaage@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 06+47 908 52 830
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgate 14
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5007 BERGEN

Social insurance economics

Applied labour economics

Applied econometrics

Tidsskriftartikler
 • Bratberg, Espen; Davis, Jonathan; Mazumder, Bhashkar; Nybom, Martin; Daniel D., Schnitzlein; Vaage, Kjell. 2016. A comparison of intergenerational mobility curves in Germany, Norway, Sweden, and the US. The Scandinavian Journal of Economics. doi: 10.1111/sjoe.12197
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2015. Assessing the intergenerational correlation in disability pension recipiency. Oxford Economic Papers. 67: 205-226. doi: 10.1093/oep/gpu028
 • Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2015. Norge er fortsatt på trygdetoppen. Aftenposten Viten. Publisert 2015-03-23.
 • Markussen, Simen; Vaage, Kjell. 2015. Forskere svarer om ungdom og trygd: Medisinske fremskritt forklarer ikke alt. Aftenposten.no. Publisert 2015-05-12.
 • Bratberg, Espen; Rieck, Karsten Marshall Elseth; Vaage, Kjell. 2014. Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Journal of Population Economics. 27: 1107-1126. doi: 10.1007/s00148-014-0515-y
 • Vaage, Kjell. 2013. Kan verdas mest sjenerøse sjukelønsordning vara? Bergens Tidende. Publisert 2013-04-17.
 • Vaage, Kjell. 2013. Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 50: 62-63.
 • Vaage, Kjell. 2013. Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 50: 62-63.
 • Mykletun, Arnstein; Evensen, Miriam; Hagen, Katrin Pedersen; Vaage, Kjell. 2012. Hvorfor øker kjønnsforskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 49: 594-596.
 • Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Jacobsen, Karl. 2012. Intergenerational earnings mobility revisited: estimates based on lifetime earnings. The Scandinavian Journal of Economics. 114: 1-23. doi: 10.1111/j.1467-9442.2011.01672.x
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2010. Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. European Economic Review. 54: 483-500. doi: 10.1016/j.euroecorev.2009.09.001
 • Bratberg, Espen; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2010. Has job stability decreased? Population data from a small open economy. The Scandinavian Journal of Economics. 112: 163-183. doi: 10.1111/j.1467-9442.2009.01598.x
 • Salvanes, Kjell G.; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2010. Has Job Stability Decreased? Population Data from a Small Open Economy. The Scandinavian Journal of Economics. 112: 163-183.
 • Vaage, Kjell. 2009. Sjå dei svake sidene. Dagens næringsliv. 120: 3-3. Publisert 2009-12-04.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2008. Job losses and child outcomes. Labour Economics. 15: 591-603. doi: 10.1016/j.labeco.2008.04.006
 • Nilsen, Øivind Anti; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2008. Job losses and child outcomes. Labour Economics. 15: 591-603.
 • Vaage, Kjell; Tjøtta, Sigve. 2008. Public transfers and marital dissolution. Journal of Population Economics. 21: 419-437. doi: 10.1007/s00148-006-0071-1
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2007. Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations. 46: 112-129. doi: 10.1111/j.1468-232X.2007.00459.x
 • Nilsen, Øivind Anti; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2007. Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations. 46: 112-129.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell G.; Vaage, Kjell. 2005. Educational Attainment and Family Background. The German Economic Review. 6: 377-394.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2005. Intergenerational earnings mobility in Norway: Levels and trends. The Scandinavian Journal of Economics. 107: 419-435.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2005. Intergenerational earnings mobility in Norway: level and trends. The Scandinavian Journal of Economics. 107: 419-435.
 • Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar. 2005. Educational Attainment and Family Budget Constraints. The German Economic Review. 6: 377-394.
 • Aakvik, Arild; Vaage, Kjell; Dahl, Svenn-Åge. 2004. Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 21: 13-20.
 • Aakvik, Arild; Vaage, Kjell; Dahl, Svenn-Åge. 2004. Hvem går av med tidligpensjon? Søkelys på arbeidsmarkedet. 21: 13-20.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2003. Gender differences in early retirement behaviour. European Sociological Review. 19: 179-198.
 • Tjøtta, Sigve; Vaage, Kjell. 2003. Union Disruption in Norway. International Journal of Sociology. 33: 40-63.
 • Bratberg, Espen; Risa, Alf Erling; Vaage, Kjell. 2001. Sosial utjevning og veksten i uføretrygden. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 169-182.
 • Vaage, Kjell. 2001. Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkeleg for å redusera talet på nye uførepensjonistar? Økonomisk forum. 55: 6-9.
 • Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2000. Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics. 7: 153-180.
 • Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2000. Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics. 7: 153-180.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2000. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics. 32: 1865-1876.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind-Anti; Vaage, Kjell. 2000. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics. 32: 1865-1876.
 • Vaage, Kjell. 2000. Heating technology and energy use: a discrete/continous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 22: 649-666.
 • Vaage, Kjell. 2000. Heating technology and energy use: a discrete/continous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 22: 649-666.
 • Vaage, Kjell. 2000. Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 19: 23-37.
 • Vaage, Kjell. 2000. Heating technology and energy use: A discrete/continuous choice approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics. 22: 649-666.
 • Vaage, Kjell. 2000. Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 19: 23-37.
 • Kvilekval, Espen; Vaage, Kjell; Vårdal, Erling. 1998. Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge. Norsk Økonomisk Tidsskrift. 112: 185-211.
 • Vaage, Kjell. 1998. Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat. Norsk Økonomisk Tidsskrift. 112: 35-60.
 • Mork, Knut Anton; Vaage, Kjell. 1994. Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande? Sosialøkonomen. 48: 10-12.
Rapporter/avhandlinger
 • Torsvik, Gaute; Vaage, Kjell. 2016. Skipping the doctor: Evidence from a case with extended self-certification of sickness absence. Working Paper, Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen. 21 sider.
 • Bratberg, Espen; Davis, Jonas; Mazumder, Bhashkar; Nybom, Martin; Schnitzlein, Daniel; Vaage, Kjell. 2015. A comparison of intergenerational mobility curves in Germany, Norway, Sweden and the U.S. Working Paper, Institutt for økonomi; Universitetet i Bergen. 34 sider.
 • Johnsen, Julian Vedeler; Vaage, Kjell. 2015. Spouses’ Retirement and the Take-Up of Disability Pension. Working papers in economics, department of economics, University of Bergen. 37 sider.
 • Johnsen, Julian Vedeler; Vaage, Kjell. 2014. Does Early Retirement Affect the Spousal Take-Up of Disability Pension? Working Paper, Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen. 36 sider.
 • Mykletun, Arnstein; Torsvik, Gaute; Vaage, Kjell. 2014. Evaluering av Tillitsprosjektet i Mandal kommune. Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen. 43 sider.
 • Torsvik, Gaute; Vaage, Kjell. 2014. Gatekeeping versus monitoring: Evidence From a Case With Extended Self-Reporting of Sickness Absence. Working Paper, Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet i Bergen. 18 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2012. Is recipiency of disability pension hereditary? Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 37 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2012. Is Recipiency of Disability Pension Hereditary? NHH Dept. of Economics Discussion papers. 10. Department of Economics, Norwegian School of Economics, Bergen. 37 sider.
 • Vaage, Kjell; Rieck, Karsten M. E. 2012. Social Interactions at the Workplace: Exploring Sickness Absence Behaviour. Working Paper Series no. 11, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. 24 sider.
 • Vaage, Kjell. 2011. Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge. Socialförsäkringsrapport. 3. Försäkringskassan, Sverige. 18 sider.
 • Vaage, Kjell; Bratberg, Espen; Rieck, Karsten M. E. 2011. Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. 25 sider.
 • Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul; Vaage, Kjell. 2010. Teachers' sickness absence in primary schools: A panel data multilevel analysis. Department of Economics, University of Bergen, Norway. 30 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Aakvik, Arild; Vaage, Kjell; Jacobsen, Karl Åge. 2008. Sources of measurement errors in earnings data: new estimates of intergenerational elasticities. Institutt for samfunnsøkonomi, NHH, Bergen. 23 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Jacobsen, Karl. 2008. Sources of measurement errors in earnings data: New estimates of intergenerational elasticities. Department of Economics Working Paper Series 04-2008. 20 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2007. Job losses and child outcomes. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 22 sider.
 • Grasdal, Astrid; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Dahl, Svenn-åge. 2007. Kunnskapsoversikt om insentiv- og fordelingsvirkninger av trygdeordninger for midlertidig inntektssikring ved sykdom, rehabilitering, attføring og uførhet. Institutt for økonomi, UiB. 45 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2007. Job losses and child outcomes. 15. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, Bergen. 22 sider.
 • Bratberg, Espen; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2006. Has job stability decreased in Norway? Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 27 sider.
 • Salvanes, Kjell G.; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2006. Has job stability decreased in Norway? 27. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, Bergen. 26 sider.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell G.; Vaage, Kjell. 2005. Educational attainment and family background. 10. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, Bergen. 21 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2005. Intergenerational mobility : trends across the earnings distribution. 6. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, Bergen. 18 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2005. Intergenerational mobility: Trends across the earnings distribution. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 17 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2005. Intergenerational mobility: trends across the earnings distribution. March. Institute for the Study of Labor, Bonn, Bonn. 22 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell. 2005. Intergenerational mobility: trends across the earnings distribution. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 17 sider.
 • Aakvik, Arild; Dahl, Svenn-Åge; Vaage, Kjell. 2004. Late careers and career exits in Norway. Universitetet i Bergen, Gruppe for trygdeøkonomi, Bergen. 20 sider.
 • Vaage, Kjell. 2004. Intergenerational mobility: Trends across the eranings distribution. Universitetet i Bergen, Gruppe for trygdeøkonomi, Bergen. 15 sider.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. Working Papers in Economics. 08/03. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 38 sider.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. Discussion Paper Series. 4088. Centre for Economic Policy Analysis (CEPR), London. 38 sider.
 • Aakvik, Arild; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2003. Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. Disussion Paper Series. 815. Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. 38 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2003. Assessing changes in intergenerational earnings mobility. Discussion Paper Series. 797. Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. 32 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2002. Assessing changes in intergenerational earnings mobility. Working Papers in Economics. 26/02. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 22 sider.
 • Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2002. Assessing changes in intergenerational earnings mobility. Working Papers in Social Insurance. 54. Gruppe for trygdeøkonomi, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 22 sider.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2002. Gender differences in early retirement behaviour. Discussion Paper Series. 522. Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, Tyskland. 37 sider.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2002. Gender differences in early retirement behaviour. Working Papers in Social Insurance. 49. Gruppe for trygdeøkonomi, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 37 sider.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2002. Gender differences in early retirement behaviour. Working Papers in Economics. 02/02. 37 sider.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 2002. Gender differences in early retirement behaviour. Arbeidsnotat. 27/2002. SNF, Bergen. 37 sider.
 • Salvanes, Kjell G.; Aakvik, Arild; Vaage, Kjell. 2002. Measuring the heterogeneity in the returns to education using different educational reforms. 26. Institutt for samfunnsøkonomi. Norges Handelshøyskole, Bergen. 31 sider.
 • Salvanes, Kjell Gunnar; Aakvik, Arild; Vaage, Kjell. 2002. Measuring the heterogeneity in the returns to education using different educational reforms. Discussion Paper. 26. Institutt for samfunnsøkonomi. Norges Handelshøyskole, Bergen. 31 sider.
 • Tjøtta, Sigve; Vaage, Kjell. 2001. Marital disruption in Norway. Working Paper Series. 45. Gruppe for trygdeøkonomi, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 29 sider.
 • Dahl, Svenn-Åge; Nilsen, Øivind Anti; Vaage, Kjell. 1998. Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Working Paper. 1798. Institutt for økonomi. 29 sider.
 • Tysse, Tone Ingrid; Vaage, Kjell. 1998. Unemployment of older Norwegian workers: A competing risk analysis. Working Paper. 2298. Institutt for økonomi. 30 sider.
 • Kvilekval, Espen; Vaage, Kjell; Vårdal, Erling. 1997. Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge 1960-1996. Arbeidsnotat. 0197. Institutt for økonomi.
 • Amundsen, Eirik Schrøder; Hauge, Tor H.; Vaage, Kjell. 1996. ØKONOMETRISK ANALYSE AV TIDSVARIERENDE ELEKTRISITETSTARIFFER. Arbeidsnotat. 0296. [Mangler utgivernavn]. 22 sider.
 • Vaage, Kjell. 1996. SAMANLIKNING AV ELDRE OG NYARE METODAR FOR ANALYSAR AV ELEKTRISITETSETTERSPURNAD: TEORETISKE ASPEKT OG EMPIRISKE RESULTAT. Arbeidsnotat. 0596. [Mangler utgivernavn].
 • Vaage, Kjell. 1995. Econometric analyses of energy markets. Department of Economics, University of Bergen, Bergen. 1 sider.
 • Vaage, Kjell. 1995. Detection of Outliers and Level Shifts in Time Series: An Evaluation of Two Alternative Procedures. Working Paper. 16. [Mangler utgivernavn].
 • Vaage, Kjell. 1995. Heating Technology and Energy Use: A Discrete/Continuous Choice Approach to Norwegian Household Energy Demand. Working Paper. 15. [Mangler utgivernavn].
 • Vaage, Kjell. 1995. The Effects of Time-Differentiated Electricity Prices in Norway. Working Paper. 14. [Mangler utgivernavn].
 • Green, Steven L.; Mork, Knut Anton; Vaage, Kjell. 1994. An outlier-based time series analysis of the price of crude oil over the past 130 years. Working Paper. [Mangler utgivernavn].
 • Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell; Asche, Frank. 1994. World demand for salmon and environmental incidents: Dynamics and structural stability. Working Paper. [Mangler utgivernavn].
Bokkapitler
 • Aakvik, Arild; Dahl, Svenn-Åge; Vaage, Kjell. 2006. Late careers and career exits in Norway. Kapittel 9, sider 235-254. I:
  • Blossfeld, Hans-Peter; Buchholz, Sandra; Hofäcker, Dirk. 2006. Globalization, Uncertainty and Late Careers in Society. Routledge. 383 sider. ISBN: 0-415-37645-9.
 • Bratberg, Espen; Salvanes, Kjell G.; Vaage, Kjell. 2006. Avtakande jobbstabilitet i Noreg? faglig_bok_forlag, sider 19-34. I:
  • 2006. Arbeidsliv i omstilling. Fagbokforlaget. 18 sider.
 • Bratberg, Espen; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2006. Avtakande jobbstabilitet i Noreg? Kapittel 2, sider 19-34. I:
  • Heum, Per; Nesheim, Torstein; Nordhaug, Odd; Salvanes, Kjell Gunnar. 2006. Arbeidsliv i omstilling. Fagbokforlaget. 225 sider. ISBN: 82-450-0398-0.
 • Møen, Jarle; Salvanes, Kjell G.; Vaage, Kjell. 2006. Kva er kostnadene ved omstilling? faglig_bok_forlag, sider 125-145. I:
  • 2006. Arbeidsliv i omstilling. Fagbokforlaget. 18 sider.
 • Møen, Jarle; Salvanes, Kjell G.; Vaage, Kjell. 2006. Kva er kostnadene ved omstilling? faglig_bok_forlag, sider 22. I:
  • 2006. Omstilling i arbeidslivet. Fagbokforlaget. 22 sider.
 • Møen, Jarle; Salvanes, Kjell Gunnar; Vaage, Kjell. 2006. Kva er kostnadene ved omstilling? Kapittel 7, sider 109-124. I:
  • Heum, Per; Nesheim, Torstein; Nordhaug, Odd; Salvanes, Kjell Gunnar. 2006. Arbeidsliv i omstilling. Fagbokforlaget. 225 sider. ISBN: 82-450-0398-0.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

SELECTED INTERNATIONAL PUBLICATIONS

 • A Comparison of Intergenerational Mobility Curves in Germany, Norway, Sweden and the U.S. Forthcoming, Scandinavian Journal of Economics (With Espen Bratberg, Jonathan Davis, Bhash Mazumder, Martin Nybom, and Daniel Schnitzlein)  
 • Assessing the Intergenerational Correlation in Disability Pension Recipiency. Oxford Economic Papers, 67(2), 205-226, 2015. (With Espen Bratberg and Øivind A Nilsen.)
 • Intergenerational Earnings Mobility and Divorce. Journal of Population Economics, 27(4), 1107-1126, 2014. (With Espen Bratberg and Karsten M. E. Rieck.)
 • Intergenerational Earnings Mobility Revisited: Estimates Based on Lifetime Earnings. Scandinavian Journal of Economics, 114(1), 1-23, 2012.(With Øivind A. Nilsen, Arild Aakvik, and Karl Å. Jacobsen.)
 • Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. European Economic Review, 54 (4), 483-500, 2010. (With Arild Aakvik and Kjell G. Salvanes.)
 • Has job stability decreased? Population data from a small open economy. Scandinavian Journal of Economics, 112 (1), 163-183, 2010. (With Espen Bratberg and Kjell G. Salvanes.)
 • Job losses and child outcomes. Labour Economics, 15, 591-603, 2008. (With Espen Bratberg and Øivind A Nilsen.)
 • Public transfers and marital dissolution. Journal of Population Economics 21(2), 419-437, 2008. (With Sigve Tjøtta.)
 • Trends in intergenerational mobility across offspring's earnings distribution in Norway. Industrial Relations 46(1), 112-129, 2007. (With Espen Bratberg and Øivind Anti Nilsen.)
 • Late careers and career exits in Norway. In H.-P. Blossfeld, S. Buchholz and D. Hofäcker (Eds) Globalization, Uncertainty and Late Careers in Society. London: Routledge 2006, 235-254. (With Arild Aakvik and Svenn-Åge Dahl.)
 • Educational attainment and family budget constraints. German Economic Review, 6 (3), 377-394, 2005. (With Arild Aakvik and Kjell Gunnar Salvanes.)
 • Intergenerational earnings mobility in Norway: Levels and trends. Scandinavian Journal of Economics, 107 (3), 419-435, 2005. (With Espen Bratberg and Øivind Anti Nilsen.)
 • Union disruption in Norway. International Journal of Sociology. 33, 40-63, 2003.(With Sigve Tjøtta.)
 • Gender differences in early retirement behaviour. European Sociological Review, 19 (2), 2003, 179-198. (With Svenn-Åge Dahl and Oivind Anti Nilsen.)
 • Work or retirement? Exit routes for Norwegian elderly. Applied Economics, 32 (14), 2000, 1865-1876. (With Svenn-Åge Dahl and Øivind Anti Nilsen).
 • Spell durations with long unemployment insurance periods. Labour Economics, 7 (2), 2000, 153-180. (With Espen Bratberg.)
 • Heating technology and energy use: A discrete/continuous approach to Norwegian household energy demand. Energy Economics, 22 (6), 2000, 649-661.
 • Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting, 19 (1), 2000, 23-37.

WORK IN PROGRESS

 • Gatekeeping versus monitoring: Evidence from a policy experiment with extended self-reporting of sickness absence. (With Gaute Torsvik) University of Bergen Working Paper 08-2014.
 • Spouses' retirement and the take-up of disability pension. (With Julian Vedeler Johnsen) University of Bergen Working Paper 03-2015. 
 • Social Interactions at the Workplace: Exploring Sickness Absence Behaviour. (With Karsten M. E. Rieck) University of Bergen Working Paper 11-2012.

SELECTED PUBLICATIONS IN NORWEGIAN

 • Er sjukefråværet (for) høgt i Noreg? (Is the Level of Sickness Absence (too) High in Norway?) Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(1), 2013, 62-63.
 • Er 100 prosent løsningen? Erfaringer fra Norge. (Is 100 Per Cent the Solution? Experiences from Norway) In Mellan arbete och sjukdom, Socialförsäkringsrapport 2011:3, Försäkringskassan, Sverige. 
 • Avtakande jobbstabilitet i Noreg? (Decreasing Job Stability in Norway?) In Heum, Nesheim, Nordhaug and Salvanes (eds) Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 19-34. (With Espen Bratberg and Kjell G. Salvanes.)
 • Kva er kostnadane ved omstilling? (What are the Costs of Restructuring?) In Heum, Nesheim, Nordhaug and Salvanes (eds) Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget 2006, 125-145. (With Jarle Møen and Kjell G. Salvanes.)
 • Hvem går av med tidligpensjon? (Who are the early retirees?) Søkelys på arbeidsmarkedet, 21(1), 2004, 1-8. (With Arild Aakvik and Svenn-Åge Dahl.)
 • Sosial utjevning og veksten i uføretrygden. (Social equalisation and the growth of the disability pension.) Tidsskrift for Velferdsforskning, 4, 2001, 169-182. (With Espen Bratberg and Alf Erling Risa.)
 • Eit inkluderande arbeidsliv - tilstrekkeleg for å redusera talet på nye uførepensjonistar? Økonomisk Forum, 55 (1), 2001, 6-9.
 • Sammenhengen mellom pengemengdevekts og inflasjon i Norge 1960-1996. (The relationship between money supply growth and inflation in Norway 1960-1996.") Norsk Økonomisk Tidsskrift , 112 (2), 1998, 185-211. (With Espen Kvilekval and Erling Vårdal).
 • Samanlikning av eldre og nyare metodar for analysar av elektrisitetsetterspurnad: Teoretiske aspekt og empiriske resultat. (Comparing older and newer methods of analysing the electricity demand: Theoretical aspects and empirical results.) Norsk Økonomisk Tidsskrift 112 (1), 1998, 35-60.
 • Endringar i oljeprisnivået - permanente eller forbigåande? (Changes in the oil price level - permanent or trancient?) Sosialøkonomen 48(3), 1994, 10-12. (With Knut Anton Mork.)

 

Dr. polit. 1995 (University of Bergen)
Professor in Economics since 2006 (University of Bergen)