Kjersti Rongen Breivegas bilde
Kjersti Rongen
Breivega
Førsteamanuensis II
Besøksadresse: 
HF-bygget, Sydnesplassen 7
5020 Bergen
Postadresse: 
Postboks 7805
5020 Bergen
Last ned visittkort
Tidsskriftartikler
  • Breivega, Kjersti Rongen. 2004. Melding av Audun Øyri: Norsk medisinsk ordbok. LexicoNordica. 11: 203-209.
  • Breivega, Kjersti Rongen; Dahl, Trine; Fløttum, Kjersti. 2002. Traces of self and others in research articles. A comparative pilot study of English, French and Norwegian research articles in medicine, economics and linguistics. International Journal of Applied Linguistics. 12: 218-239.
Rapporter/avhandlinger
  • Breivega, Kjersti Rongen. 2003. Vitskaplege argumentasjonsstrategiar. Ein komparativ analyse av superstrukturelle konfigurasjonar i medisinske, historiske og språkvitskaplege artiklar (doktorgradsavhandling). Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Oslo. 271 sider.
  • Breivega, Kjersti Rongen. 2001. Vitskaplege argumentasjonsstrategiar. Ein komparativ analyse av superstrukturelle konfigurasjonar i medisinske, historiske og språkvitskaplege artiklar. 309 sider.
Bokkapitler
  • Breivega, Kjersti Rongen. 2001. Modale uttrykksmåtar i vitskaplege artiklar. kap ??. I:
    • Laurén, Christer; Nordman, Marianne. 2001. Från terminologisk teori till vetenskaplig kommunikation. Forskning i Norden. 129 sider. ISBN: 951-683-929-0.
  • Breivega, Kjersti Rongen; Berge, Kjell Lars; Roksvold, T.; Tønneson, J.P. 2001. Enonsiativ forankring av argumenterande tekststrukturar. kap?. I:
    • Kjell Lars, Berge. 2001. Fire blikk på sakprosaen. Teori og praktisk analyse. Sakprosa-skrifter fra prosjektmiljøet Norsk sakprosa. 1. Norsk sakprosa, Universitetet i Oslo.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.