Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Knut Helland

dekan

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Gruppe for journalistikkforskning

Stilling: dekan

Telefon: 55 58 91 16

Mobiltelefon: 975 57 120 SMS

E-post:

Besøksadresse: Fosswinckelsgt. 6

Romnummer: Dekankontor 415 - Professorkontor 619

 

  • Sport og medier
  • Nyheter og journalistikk
  • Ytringsfrihet og demokrati
  • Mediehistorie

Fullstendig CV

Fra 1. august 2009 er jeg i fire år dekanus (faglig leder) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Jeg har min Ph.D-grad i ”Mass Communications” fra University of Leicester, England med tittel Public Service and Commercial News: Contexts of Production, Genre Conventions and Textual Claims in Television (1994). Før det tok jeg hovedfag i medievitenskap (UiB 1988), Master of Arts i ”Mass Communications” (University of Leicester 1988) og mellomfag i sosiologi (1985). Jeg er opprinnelig utdannet musikklærer ved Bergen Lærerhøgskole (1983).

Jeg var stipendiat ved Høgskolesenteret i Rogaland før jeg kom til Institutt for massekommunikasjon ved UiB i 1993. Fra 1994 var jeg førsteamanuensis i fast stilling. I dag er jeg professor (fra 2002) ved Institutt for informasjons- og medievitenskap og professor II ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger.

Jeg har tidligere har jeg vært styrer ved Institutt for medievitenskap, og jeg satt da i fakultetsstyret for SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen. For tiden leder jeg Ekspertpanelet for humaniora og samfunnsfag i Nordforsk/Nordisk Ministerråd, og har tidligere vært medlem av fagkomiteen for samfunnsvitenskap, Divisjon for vitenskap i Norges Forskningsråd. Jeg har deltatt i komiteer i Det Strategiske Forskningsråd og i Videnskabsministeriet i Danmark, samt i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitetet i utdanningen). Jeg har også vært leder for Nasjonalt fagråd i medievitenskap, har sittet i styret for AKSIS (Avdeling for kultur, språk og informasjonsteknologi) ved UiB, og vært medlem av komité for overordnet formidlingsstrategi ved UiB. Videre var jeg initiativtaker til Nordiske TV-dager, og har vært programkomitémedlem og styremedlem. Jeg var også initiativtaker til Ytringsfrihetsseminaret på Raftohuset.

Publikasjoner i Cristin

1. Avhandlinger/ monografier

1993 Public Service and Commercial News. Contexts of Production, Genre Conventions and Textual Claims in Television. Ph.D.-avhandling, Centre for Mass Communication Research (CMCR), University of Leicester, England, 1993 (352s). Utgitt som rapport rapport nr. 18 (1995) ved Institutt medievitenskap, Universitetet i Bergen

2. Bokverk

2007 Metodebok for mediefag. Tredje utgave. Bergen, Fagbokforlaget (316s). Skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen.
2004 Metodbok för medievetenskap. Malmö, Liber (286s) Skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen
2003 Sport, medier og journalistikk. Med fotball-landslaget til EM. Bergen, Fagbokforlaget (251s)
2002 Metodebok for mediefag. Revidert utgave. Bergen, Fagbokforlaget (294s). Skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen.
1998 Bak TV-nyhetene. Produksjon og presentasjon i NRK og TV 2. Bergen, Fagbokforlaget (256s). Skrevet sammen med Gunnar Sand
1997 Metodebok for mediefag. Bergen, Fagbokforlaget (288s). Skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Terje Hillesund.
1997 Quality Television. Rapport nr. 30 i Institutt for medievitenskaps instituttserie. Redigert sammen med Martin Eide og Barbara Gentikow
1993 Verda på skjermen. Om nyheiter og fjernsyn. Oslo, Samlaget (234s). Redigert sammen med Ingunn Hagen

3. Bokkapitler og fjernundervisningsbidrag.

2008 ”Integration between broadcasters and transmission companies in sports broadcasting”. Medforfattere: Harry Arne Solberg og Brita Ytre-Arne. I Simon Chadwick (red) International Cases in the Business of Sports. London, Elsevier forlag.  (18 sider)
2008 ”Nyhetsinstitusjonens tekster”. I Peter Larsen og Liv Hausken (red) Medievitenskap Bind 2: Medier. Tekstteori og tekstanalyse. Bergen, Fagbokforlaget (12s). 2. utgave.
2007 ”Kvalitative intervju og feltobservasjon”. Kptl 4 i Metodebok for mediefag, 3. utgave. Bergen, Fagbokforlaget. Boka er skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen.
2007 ”Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk”. Kptl 1, skrevet sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen i boka Metodebok for mediefag, 3. utgave. Bergen, Fagbokforlaget. Boka er skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen.
2007 ”Generalisering”. Kptl 8, skrevet sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen i boka Metodebok for mediefag, 3. utgave. Bergen, Fagbokforlaget. Boka er skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen.
2007 ”Forskningsdesign og forskningsrapportering”. Kptl. 9, skrevet sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen i boka Metodebok for mediefag, 3. utgave. Bergen, Fagbokforlaget. Boka er skrevet og redigert sammen med Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen.
2007 ”Etableringen av forholdet mellom profesjonell fotball og kommersielt fjernsyn”. I Idrottshistoriskt symposium 2005. Idrottens attraktivitet: Idealism, Kommersialism, Politik. Lund, Centralföreningen för Idrottens Främjande.
2007 "Sport, medier og kommersialisering.” Medforfattter: Peter Dahlén. I Idrottshistoriskt symposium 2005. Idrottens attraktivitet: Idealism, Kommersialism, Politik. Lund, Centralföreningen för Idrottens Främjande, Stockholm
2007 “Approaches in the Study of Media Organisations and Production”. Bidrag til fjernundervisnings-kurs (Master Degree) i massekommunikasjon, CMCR, University of Leicester (23s). Ny utgave.
2007 ”News Production, News Construction”. Bidrag til fjernundervisningskurs (Masters Degree) i massekommunikasjon, CMCR University of Leicester (25s). Ny utgave.
2006 “Journalism: An instrument to promote TV Sports Rights?” I Michel Desbordes: Marketing and Football. London, Elsevier. Medforfatter: Harry Arne Solberg
2002 ”I troverdighetens navn slettes alle spor”. I Martin Eide (red) Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter. Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap (7s)
2002 ”PR i journalistikken”. I Martin Eide (red) Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter. Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap (7s)
2001 ”TV-nyhetens eksponeringsmakt: Fra nyhetskriterier til eksponeringskriterier”. I Martin Eide (red) Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati. Oslo, Gyldendals akademiske forlag. Makt og demokratiutredningen (28s)
1999 ”Nyhetsinstitusjonens tekster” I Peter Larsen og Liv Hausken (red) Medievitenskap Bind 2: Medier. Tekstteori og tekstanalyse. Bergen, Fagbokforlaget (15s)
1996 ”News Production, News Construction”. Bidrag til fjernundervisningskurs (Master Degree) i massekommunikasjon, CMCR University of Leicester (25s)
1996 “Approaches in the Study of Media Organisations and Production”. Bidrag til fjernundervisnings-kurs (Master Degree) i massekommunikasjon, CMCR, University of Leicester (23s)
1992 ”Comparing TV News. Public Service vs Commercial”. I J.Gripsrud (red) Cultural Identity and the Media. Rapport nr. 14, Institutt for massekommunikasjon, UiB (9s)

4. Artikler

2009 "Produksjonsstudier”. Medforfatter: Ida Schulz. Bidrag til Dansk medieleksikon. Under utgivelse.
2007 ”In memorian: Professor Emeritus James D Halloran (1927—2007)”. Nordicom Review. Vol 29. (2s). Også publisert i Nordicom Information, nr.4, 2007.
2007 ”Sportsjournalistikk og presseetikk. En analyse av TV 2s fotballsendinger”. Medforfatter: Brita Ytre-Arne. I Norsk Medietidsskrift volum 14, nr. 2 (20 sider)
2007 Editorial: “Foreword”. Nordicom Review. Medforfatter: Ulla Carlsson. Volum 28 (2s)
2007 ”Changing Sports, Changing Media. Mass Appeal and the Sports/Media Complex.” Nordicom Review. Volum 28.(16s)
2007 ”Changing Sports, Changing Media. Mass Appeal and the Sports/Media Complex.” I Nordicom Information, vol. 29, nr 2 2007. (16s)
2006 “Football, Sports Rights, Journalism and Marketing”. International Journal of Sports, Marketing and Sponsorship, vol  8, s. 11—16.
2005 ”Metodebok for mediefag”. Nordicom Information nr. 2, 2005. Medforfattere: Helge Østbye, Karl Knapskog og Leif Ove Larsen. (2 sider)
2005 ”Da Peder møtte Oscar. Det tidlige forholdet mellom sport og medier i Norge.” Moving Bodies nr. 2, 2004 (16s).
2004 ”Sport som attraksjon. Symbiosen mellom fotball og medier.” www.idrottsforum.org, 20.6.2004 (ca. 20s)
2002 ”Sport og medier. En forskningsoversikt.” Norsk medietidsskrift, nr. 2. Medforfatter: Peter Dahlén. (28s)
2002 ”Tema: Sport og medier.” Norsk medietidsskrift, nr. 2. Medforfatter Peter Dahlén. (3s)
1996 ”Nyheter. Den tøffeste grafikken og kuleste klippingen.” Norsk Medietidsskrift nr. 1 (10s)
1994 ”Nyhetskonvensjoner i fjernsyn. Om å få nyhetene til å se ut som nyheter.” Norsk Medietidsskrift nr. 1 (12s.)
1992 ”Dagsrevyens nye ansikt. Kun kosmetikk?” Samtiden, nr. 4, 1992, (6s)

5. Anmeldelser (et utvalg):

2008 Idrottsforum.org juni 2008: “Olympic Media: Inside the Biggest Show on Television”. Omtale av bok med same tittel, skrevet av Andrew c: Billings
2008 European Journal of Communication vol 23 no 1: Bag nyhederne. Verdier, idealer og praksis [Behind the News. Values, Ideals and Practices]”. Omtale av bok med samme tittel, skrevet av Ida Schultz (2006): Fredriksberg, Forlaget Samfundslitteratur.
2008 European Journal of Communication  vol 23 no 1: “Sports Journalism. Context and Issues.” Anmeldelse av bok med samme tittel, skrevet av Raymond Boyle (2006): London, Sage.
2007 Idrottsforum.org mai 2007:  ”Sports Journalism. Context and Issues.” Omtale av bok med samme tittel, skrevet av Raymond Boyle (2006): London, Sage.
2006 European Journal of Communication vol 21, no3, 2006: ”The Don Quixote of Youth Culture. Media Use and Cultural Preferences among Students in Estonia and Sweden” (1 side). Omtale av bok med same tittel, skrevet av Stina Bengtsson & Lars Lundgren (2005): Stockholm, Söderturn Academic Studies 24.
2006 Idrottsforum.org den 29.3. “Introduktion til sportsjournalistiken”. Omtale av boka Sports Journalism. A Practical Introduction av Phil Andrews. London, Sage.
2005 European Journal of Communication vol 23, no3, 2005: ”Sådan taler medier og borgere om politik. En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund”. Omtale av bok med samme tittel, skrevet av Louise Phillips og Kim Schrøder. Aarhus, Aarhus University Press. 
2005 European Journal of Communication vol 23, no3, 2005: “News of the Other. Tracing Identity in Scandinavian Constructions of the Eastern Baltic Sea Region”. (1 side) Omtale av bok med samme tittel, redigert av Kristina Riegert. Utgitt på Nordicom, Göteborg.
2005 European Journal of Communication vol 23, no3, 2005: “Femme Fatalities. Representations of Strong Women in the Media”. (1 side) Omtale av bok med samme tittel, redigert av Rikke Schubart og Anne Gjelsvik. Utgitt på Nordicom, Göteborg.
2005 European Journal of Communication vol 23, no3, 2005: “US and the Other.”Global Media Images on ‘The War of Terror’”. Omtale av bok med samme tittel, redigert av Stig Arne Nohrstedt og Rune Ottosen. Utgitt på Nordicom, Göteborg.
2004 www.idrottsforum.org ”På langrenn gjennom historien”. Anmeldelse av Thor Gotaas Først i  løypa. Oslo, Andresen og Butenschøn 2003 (ca. 5 sider)
2004 Nordicom information nr. 1, 2004: ”Den televiserade ekonomin. Nyheter om statsbudgeten 1980—1995”. Anmeldelse av Bo Mårtenson  Den televiserade ekonomin. Nyheter om statsbudgeten 1980—1995.  Doktoravhandling ved Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet
2004 European Journal of Communication no. 1, 2004 (s132) “The History of Swedish Television Sport”. Omtale av Bo Reimer (2002) Uppspel. Den svenska TV-sportens historia (2002). Stockholm, Bokförlaget Prisma/ Stiftelsen etermedierna i Sverige
2004 European Journal of Communication no. 1, 2004 (s132) “Information, investigation and interpretation. Current Affairs Journalism in Swedish Radio and Television during the 20th Century.” Omtale av Monika Djerf-Pierre og Lennart Weibull (2001): Spegla, granska, tolka. Aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1900-talet. Stockholm, Bokförlaget Prisma/ Stiftelsen etermedierna i Sverige.
2003 Sosiologi i dag nr. 4 2003. Anmeldelse av Terje Rasmussen (2001) ”Mediesamfunnets moral”. Oslo, Pax.
2000 European Journal of Communication no. 1 2000. Anmeldelse av K.Brants, J. Hermes og L.van Zoonen (1988): The Media in Question. Popular Cultures and Public Interests. London, Sage
2000 Nordicom Information nr. 1 2000. Anmeldelse av Larsåke Larsson Nyheter i samspel. Studier i  kommunjournalistik. Doktoravhandling, Insitutionen för journalistik och massekommunikation (JMG), Universitetet i Göteborg
2000 Norsk medietidsskrift nr. 1 2000. Anmeldelse av Stig Hjarvard (1999) TV-nyheder i konkurrence. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
1998 Norsk medietidsskrift nr. 2 1998.  Anmeldelse av Henrik Grue Bastiansen (1997)“Amerikanske fly av typen B 52" - Vietnam i norsk fjernsyn 1963-1975. Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Olso, rapport nr. 30.
1998 European Journal of Communication, no. 2 1998. Anmeldelse av Ulla Carlsson og Eva Harrie (red) (1998) Media Trends 1997 in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Descriptive Analyses and Statistics. Redigert av. Nordicom, Göteborgs Universitet
1998 European Journal of Communication no. 1 1998. Anmeldelse av Roel Puijk (red) (1997) Global Spotlights on Lillehammer. London, J. Libbey Media.
1997 European Journal of Communication, no 3. 1997. Anmeldelse av Ib Bondebjerg og Francesco Bono (red) (1996) Television in Scandinavia. History, Politics and Aesthetics. Luton, University of Luton Press
1990 Norsk statsvitenskapelig tidsskrift nr. 1 (seinere trykket i Nordicom Information). Anmeldelse av Svennik Høyer (1988) Små samtaler og store medier. Oslo, Universitetsforlaget

6. Utredninger og notater

2007 Høgskolen i Volda. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i journalistikk.Rapport for NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Medforfattere: Guri Hjeltnes (leder), Astrid Fikse og Kim Minke.
2007 Sport, attraksjon og journalistikk. Om sportsrettigheter og publisistiske idealer. Utredning for Norsk Journalistlag. Presentert på NJs landsmøte. Skrevet sammen med Brita Ytre-Arne. (32s)
2005 Evaluering av dansk journalistikforskning. En evaluering foretaget for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Evalueringspanel: Helge Rønning (leder), Kent Asp og Knut Helland. Etter at en foreløpig rapport var levert til Ministeriet fant jeg det nødvendig å trekke meg fra den videre oppfølging av evalueringen. Jeg er derfor ikke medforfatter til den endelige rapporten
2002 Den opprinnelige symbiose mellom fotball og presse. Notat nr. 11 2002 (26s), Rokkansenteret, Universitetet i Bergen
1986 En regionalt oppbygd modell for TV2. Utredning for Bergen kommune (50s)