Hjem
Knut Bjørn Lindkvists bilde

Knut Bjørn Lindkvist

Professor

Internasjonal sjømathandel

Regionale produksjonssystemer

Bøker
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Trondsen, Torbjørn. 2015. Nordic-Iberian Cod Value Chains - Explaining salted fish trade patterns. Springer. 223 sider. ISBN: 978-3-319-16404-5.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 2004. Ressurser og omstilling - et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. Fagbokforlaget. 269 sider. ISBN: 82-450-0123-6.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1998. Osterøy - Innovasjoner og læreprosesser. Fagrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for geografi og lokalt næringsliv i Osterøy kommune våren 1997.
Tidsskriftartikler
 • Holmgren, Heidi Anita Lindkvist; Lindkvist, Knut Bjørn. 2016. Resource management regimes and innovation in peripheral nature-based tourism: The case of North Cape tourism and sea-fishing tourism. Norsk Geografisk Tidsskrift. 70: 203-215. doi: 10.1080/00291951.2016.1168481
 • Chen, Xuan; Lindkvist, Knut Bjørn. 2014. Corporate environmental reporting and disclosure: Comparative evidence from Norway and China. WIT Transactions on Engineering Sciences. 88: 483-492. doi: 10.2495/FEEM20130571
 • Larsen, Heidi Bjønnes; Lindkvist, Knut Bjørn. 2014. Generating generative mechanisms: A realist approach to recapturing a seafood market. Journal of Critical Realism. 13: 139-162. doi: 10.1179/1476743014Z.00000000024
 • Valestrand, haldis; Lindkvist, Knut Bjørn; Malmberg, Bo. 2013. Gro Marit Grimsrud, 2012. ‘Rural migration in Norway: import of theory, methodological approaches and gendered migration patterns’. ph.d dissertation. Norsk Geografisk Tidsskrift. 67. 2 sider.
 • Valestrand, haldis; Malmberg, B.; Lindkvist, Knut Bjørn. 2013. Valestrand, H, Malmberg, B. & Lindkvist, K. B. 2013: Rural migrasjon i Norge: Import av teori, metodologiske tilnærminger og kjønnede flyttemønstre. Norsk Geografisk Tidsskrift.
 • Valestrand, haldis; Malmberg, Bo; Lindkvist, Knut Bjørn. 2013. Rural migration in Norway: Import of theory, methodological approaches and gendered migration patterns. Norsk Geografisk Tidsskrift. 67: 115-116. doi: 10.1080/00291951.2013.783622
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 2010. Mistrust and lack of market information- A case study of loss of competitiveness in a seafood industry. European Urban and Regional Studies. 17: 31-43. doi: 10.1177/0969776409348511
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Gallart-Jornet, Lorena; Stabell, Mai Cecilie. 2008. The restructuring of the Spanish salted fish market. The Canadian Geographer / Le Géographe canadien. 52: 105-120. doi: 10.1111/j.1541-0064.2008.00203.x
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Sánchez, José l. 2008. Conventions and Innovation: A Comparison of Two Localized Natural Resource-based Industries. Regional studies. 42: 343-354. Publisert 2008-04-08. doi: 10.1080/00343400701291567
 • Trondsen, Torbjørn; Lindkvist, Knut Bjørn; Xie, Jinghua. 2008. Restructuring the Chinese seafood industry, global challenges and policy implications. Marine Policy. 32: 432-441. doi: 10.1016/j.marpol.2007.08.009
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Pineiro Antelo, Angeles. 2007. Restructuring a peripheral coastal community: The case of a Galician fishing town. International Journal of Urban and Regional Research. 31: 368-383. doi: 10.1111/j.1468-2427.2007.00731.x
 • Stabell, Mai Cecilie; Gallart-Jornet, Lorena; Lindkvist, Knut Bjørn. 2006. Det spanske saltfiskmarkedet i endring, første del. Norsk Fiskeoppdrett. 31: 38-40.
 • Stabell, Mai Cecilie; Gallart-Jornet, Lorena; Lindkvist, Knut Bjørn. 2006. Det spanske saltfiskmarkedet i endring, andre del. Norsk Fiskeoppdrett. 31: 41-43.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Trondsen, Torbjørn. 2005. Kinesisk fiskeindustri - venn eller fiende? Nordlys. 3. Publisert 2005-05-31.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Trondsen, Torbjørn. 2005. Fra trussel til samarbeidspartner. Fiskaren. 85: 32. Publisert 2005-06-01.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Trondsen, Torbjørn. 2005. Kina - fra trussel til muligheter. Fiskaren. 85: 15. Publisert 2005-05-30.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Trondsen, Torbjørn. 2005. Kina - muligheter for norsk sjømatnæring? Sunnmørsposten. Publisert 2005-06-17.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Trondsen, Torbjørn. 2005. Kina - trussel for norsk sjømatnæring? Sunnmørsposten. Publisert 2005-06-07.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Trondsen, Torbjørn. 2005. Kinesisk fiskeindustri - en trussel mot norsk sjømatnæring? Norsk Fiskeoppdrett. 6. 20-24.
 • Fløysand, Arnt; Lindkvist, Knut Bjørn; Gonzales Sanchez, Franscisco Xavier. 2004. Procesos de innovacion y reestructuracion en ciudades dependientes de una sola compania. Ferrol visto desde Bergen. FerrolAnálisis. 19. 7-23.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Fløysand, Arnt. 2002. Restructuring and innovation in a one-company town. The case of Ferrol. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift. 35. 67-88.
 • Fløysand, Arnt; Lindkvist, Knut Bjørn. 2001. Globalisation, local capitalism and fishery communities in change. Marine Policy. 25: 113-121.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 2001. Governance and territoriality in Norwegian fisheries. Norsk Geografisk Tidsskrift. 55: 9-16.
 • Fløysand, Arnt; Lindkvist, Knut Bjørn. 2000. Comunidades pesqueras en proceso de transformación. Geografi i Bergen. 239.
 • Fløysand, Arnt; Lindkvist, Knut Bjørn. 2000. Fishery Communities in Change. Geografi i Bergen. 238.
 • Fløysand, Arnt; Lindkvist, Knut Bjørn; Jakobsen, Stig-Erik. 2000. Nordkapp - økonomisk praksis i et fiskeriavhengig lokalsamfunn. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift. 236. 89-110.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Fløysand, Arnt. 2000. Fremmedeie og lokal næringsutvikling: En eksempelstudie av fiskeindustrien i Finnmark. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi. 10: 85-103.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Fløysand, Arnt. 2000. Eksternt eid næringsliv og regional utvikling i Nordkapp. Geografi i Bergen. 237.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Lois Gonzales, Rubén C. 2000. Aspectos regionales de las pesquerías de Galicia y Nourega. Ería. 51: 69-77.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1998. Har distriktene seg sjøl å takke for problemene? Regionale Trender. 2. 10-13.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1998. Norsk fiskerinæring - støttespiller eller trussel mot norske utkanter? Regionale Trender. 2. 34-47.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1996. Norwegian fisheries and the basis of regional development. Norsk Geografisk Tidsskrift. 50: 171-186.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1996. Et teoretisk perspektiv på regional utvikling i en global verden - har distrikts-Norge en sjanse? Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift. 22. pp. 26-38.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1996. The struggel for fish resources. GeoJournal. 39: 195-202.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1989. Kvinnerettet tiltaksarbeid: Et konkret utviklingsprogram for Nordkapp kommune. Tidsskrift for forskning i Finnmark. 1: 11-21.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1985. Videregående skole i Finnmark. Levekår og utdanning. Videregående opplæring. 5/6. 8-11.
Rapporter/avhandlinger
 • Eidsvik, Erlend; Lindkvist, Knut Bjørn. 2012. The Norwegian - Iberian Salted Fish Museum: An Exhibition on the Norwegian - Iberian Salted Fish Trade. The Museums for Coastal Heritage and Reconstruction of Finnmark, Honningsvåg, Norway. 15 sider.
 • Røkenes, Arild; Lindkvist, Knut Bjørn. 2009. Med saltfisk på menyen - fra en feltundersøkelse ac saltfisk i restauranter i Barcelona. Universitetet i Bergen, Bergen. 111 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 2006. Restructuring a peripheral coastal community: The case of a Galician fishing town. Geografi i Bergen, Bergen. 32 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Sánchez Hernández, Jose Luis. 2006. The innovative impact of territory in natural resource based industries. Salt fish in Norway and PDO wine in Castilla y León. Geografi i Bergen, Bergen. 33 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Wang, Zhikai; Hansen, Gard Hopsdal; Haarstad, Håvard. 2005. The Chinese seafood industry: Structural changes and opportunities for Norwegians. SNF-rapport. 2005: 20. Samfunns- og Næringslivsforskning AS, Bergen. 367 sider.
 • Jakobsen, Stig-Erik; Lindkvist, Knut Bjørn. 2003. Offentlig politikk og regional næringsutvikling i fiskerinæringen. Arbeidsnotat. 17. Samfunns- og næringslivsforskning AS, Bergen. 34 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 2002. Gunnar Myrdal og loven om kumulativ kausalitet. Geografi i Bergen. MANGLER.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Fløysand, Arnt. 2002. Restructuring and innovation ine a one-company town. The case of Ferrol. Geografi i Bergen. 250. Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, Bergen.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Fløysand, Arnt; Lindkvist, Knut Bjørn; Fløysand, Arnt. 2001. Ferrol - en industriby i omstilling. Fagrapport fra et feltkurs i Galicia, Spania våren 2001. Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, Bergen. 459 sider.
 • Fløysand, Arnt; Lindkvist, Knut Bjørn. 2000. Tierra de Pinares-en lærende region. Fagrapport fra et feltkurs i Spania våren 2000. Del I. Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, Bergen. 165 sider.
 • Fløysand, Arnt; Lindkvist, Knut Bjørn. 2000. Tierra de Pinares-en lærende region. Fagrapport fra et feltkurs i Spania våren 2000. Del II. Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, Bergen. 141 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Fløysand, Arnt. 2000. Nordkapp kommune - næringsliv og regional utvikling. Fagrapport fra et feltkurs i Nordkapp kommune i Finnmark, våren 1999. Perspektiver på norsk fiskerinæring. 3. Kystnæringssenteret, Honningsvåg. 214 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Hauge, Elisabet Sørfjorddal. 2000. Innovasjoner i norsk saltfiskindustri i 1990-årene, noen eksempler. Perspektiver på norsk fiskerinæring. 4/2000: 10. Kystnæringssenteret, Honningsvåg. 55 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1998. Osterøy - Innovasjoner og læreprosesser. Fagrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for geografi og lokalt næringsliv i Osterøy kommune våren 1997. Industrikonsulenten på Osterøy. 247 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Bye, Arvid. 1998. Fiskerisamfunn og offentlig styring. Konferanse. Fiskerisamfunnets lokale betydning i en global sammenheng.. 1/98. UiB, Inst. for geografi; Kystnæringssenteret, Honningsvåg. 91 sider.
 • Øvrelid, Helene; Lindkvist, Knut Bjørn. 1998. Fremmedeide bedrifter og ensidige fiskerisamfunn. En studie av fiskeindustri og lokalsamfunn i Finnmark. Fiskeindustriens lokale betydning i en lokal sammenheng.. 1. Kystnæringssenteret, Honningsvåg; Institutt for geografi. 138 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1997. Næringsomstilling i perifere fiskerisamfunn. Hvordan møter lokale aktører utfordringen? (SNF-prosjekt nr. 4100. Lokale arbeidsmarkeder i omstilling). Arbeidsnotat. 6/1997. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsutvikling (SNF). 75 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1995. Regionale utviklingstrekk i norsk fiskerinæring. Kystnæringssenteret, Honningsvåg. 2 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1991. Regionale utviklingstrekk i norsk fiskerinæring. Nord-sør-problematikken i fiskerinæringa - en empirisk beskrivelse. [Mangler utgivernavn].
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1991. En humanøkologisk modell av det norske fiskerisystemet- regionale tilpasningsstrategier i fiskerisystemet. [Mangler utgivernavn].
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1991. Endringer i lokaliseringsbetingelsene for fiskeindustrien i Norge. [Mangler utgivernavn].
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1986. Levekår og næringsutvikling i Finnmark. Hovedoppgave i samfunnsgeografi. 165 sider.
Bokkapitler
 • Larsen, Heidi Bjønnes; Lindkvist, Knut Bjørn; Sanchez Hernandez, Jose Luis; Trondsen, Torbjørn. 2015. Analysing Food Chain Development: A Theoretical Framework. Ch 2, sider 7-22. I:
  • Lindkvist, Knut Bjørn; Trondsen, Torbjørn. 2015. Nordic-Iberian Cod Value Chains - Explaining salted fish trade patterns. Springer. 223 sider. ISBN: 978-3-319-16404-5.
 • Larsen, Heidi Bjønnes; Lindkvist, Knut Bjørn; Trondsen, Torbjørn. 2015. An Analysis for a Norwegian Recapturing of a Salted Fish Market in Spain. Ch 14, sider 199-215. I:
  • Lindkvist, Knut Bjørn; Trondsen, Torbjørn. 2015. Nordic-Iberian Cod Value Chains - Explaining salted fish trade patterns. Springer. 223 sider. ISBN: 978-3-319-16404-5.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 2014. Value Chains and market integration in a European fishing industry. Chapter 1, sider 3-36. I:
  • Shi, Jinchuan; Wang, Zhikai. 2014. Reports on Development of Marine Economy: Proceedings of International Seminar on Marine Economy and Marinepower Construction. 190 sider. ISBN: 978-7-308-12873-5.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Holmgren, Heidi Anita Lindkvist. 2014. Famous peripheral Land's End tourist destinations in Europe and their possibilities for creation of joint comparative advantages: proposal for a theoretical approach. 5, sider 105-125. I:
  • Lois-González, Rubén C.; Santos-Solla, Xóse M.; Taboada-de-Zuñiga, Pilar. 2014. New Tourism in the 21st Century: Culture, the City, Nature and Spirituality. Cambridge Scholars Publishing. 245 sider. ISBN: 978-1443858922.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Trondsen, Torbjørn. 2007. Kinesisk sjømatindustri som global utfordring og mulighet. kapittel 8, sider 133-149. I:
  • Aarset, Bernt; Rusten, Grete. 2007. Havbruk: Akvakultur på norsk. Fagbokforlaget. 220 sider. ISBN: 978-82-450-0631-5.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 2006. Myrdals lov om kumulativ kausalitet. Ubalanse og mangel på sjøl-stabilisering i økonomisk utvikling. Kapittel 15, sider 238-249. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2006. Teori og Metode i Geografi. Fagbokforlaget. 412 sider. ISBN: 82-7674-878-3.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 2005. Geographical aspects of international trade: On the importance of local production systems for processes of internationalization and trade relations. Kapittel 23, sider 309-331. I:
  • Lindkvist, Knut Bjørn; Wang, Zhikai; Hansen, Gard Hopsdal; Haarstad, Håvard. 2005. The Chinese seafood industry: Structural changes and opportunities for Norwegians. SNF-rapport. 2005: 20. Samfunns- og Næringslivsforskning AS, Bergen. 367 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Wang, Zhikai. 2005. On the background and sustances of Chinese-Norwegian Seafood trade relations and research. Kapittel 2, sider 5-22. I:
  • Lindkvist, Knut Bjørn; Wang, Zhikai; Hansen, Gard Hopsdal; Haarstad, Håvard. 2005. The Chinese seafood industry: Structural changes and opportunities for Norwegians. SNF-rapport. 2005: 20. Samfunns- og Næringslivsforskning AS, Bergen. 367 sider.
 • Wang, Zhikai; Lindkvist, Knut Bjørn. 2005. China and Norway as collaboration partners in the seafood industry. Kapittel 26, sider 343-350. I:
  • Lindkvist, Knut Bjørn; Wang, Zhikai; Hansen, Gard Hopsdal; Haarstad, Håvard. 2005. The Chinese seafood industry: Structural changes and opportunities for Norwegians. SNF-rapport. 2005: 20. Samfunns- og Næringslivsforskning AS, Bergen. 367 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 2004. Regionale innovasjonssystemer i norsk saltfiskindustri. Kapittel 5, sider 123-161. I:
  • Lindkvist, Knut Bjørn. 2004. Ressurser og omstilling - et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. Fagbokforlaget. 269 sider. ISBN: 82-450-0123-6.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Vatne, Eirik. 2004. Ressurser, verdiskaping og regional omstilling. Kapittel 1, sider 9-32. I:
  • Lindkvist, Knut Bjørn. 2004. Ressurser og omstilling - et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. Fagbokforlaget. 269 sider. ISBN: 82-450-0123-6.
 • Lindkvist, Knut Bjørn; Vatne, Eirik. 2004. Ressurser, verdiskaping og regional omstilling. 9-33. I:
  • 2004. Ressurser og omstilling : et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. Fagbokforlaget. 25 sider.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 2001. Local Industrial Development in Finnmark and Company Ownership. 119-146. I:
  • Bærenholdt, Jørgen Ole; Aarsæther, Nils. 2001. Transforming the local. Coping Strategies and Regional Policies. ISBN: 92-893-0711-0.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1999. Dependent and independent fishing communities in Norway. Kapittel, sider 53-64. I:
  • Symes, David. 1999. Fisheries Dependent Regions. ISBN: 0-85238-277-4.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1998. Osterøy - Innovasjoner og læreprosesser. 1-27. I:
  • Lindkvist, Knut Bjørn. 1998. Osterøy - Innovasjoner og læreprosesser. Fagrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for geografi og lokalt næringsliv i Osterøy kommune våren 1997.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1995. Territorielle produksjonssystemer og hovedaktørers strategier i den regionale utviklingen. 153-162. I:
  • Johansen, Samal T.F.; Bærenholdt, Jørgen Ole; Justinussen, Jens Christian. 1995. Nordiske fiskersamfund i fremtiden - vol 1: Fiskeri og fiskersamfund. TemaNord. 1995: 585.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1993. Vinnere og tapere i det norske fiskerisystemet. "Ålesund-regionen" som drivkraft i de regionale endringer. 67-84. I:
  • Gudmundsson, Gestur; Munk Madsen, Eva; Aagaard Nielsen, Kurt. 1993. Fiskerisamfund - hvilke veje? - en antologi. Nordisk ministerråd. ISBN: 92-9120-316-5.
 • Lindkvist, Knut Bjørn. 1992. A human ecological model of the Norwegian fishery system: regional adaptive strategies in the fishery systemt. 140-155. I:
  • Dale, Britt; Jones, Michael. 1992. Regional restructuring:Theoretical and methodological approaches. ISBN: 82-7216-792-1.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Articles in peer-review journals

Lindkvist, K.B., Trondsen, T. And Xie, J. 2008 Restructuring the Chinese seafood industry, global challenges and policy implications , Marine Policy vol. 32 (3), 432-441

Lindkvist, K.B. and Sánchez, J.L. 2008: ‘Conventions and Innovation: A Comparison of Two Localized Natural Resource-based Industries’, Regional Studies 42 (3): 343–54. DOI 10.1080/00343400701291567.

 Lindkvist, K.B., Gallart-Jornet, L. and Stabell, M. 2008: ‘The Restructuring of the Spanish Salted Fish Market’, The Canadian Geographer/Le Géographe canadien 52 (1): 105–20.

  Lindkvist, K.B. and Piñeiro, A.A. 2007: Restructuring a peripheral Coastal Community: The Case of a Galician Fishing town. International Journal of Urban and Regional Research, vol. 31 (2); pp 368-383

 Lindkvist, K.B. & Fløysand, A. 2002: Restructuring and innovation in a one-company town. The case of Ferrol. Nordisk Samhällgeografisk Tidskrift. 35: 67-88

Lindkvist, Knut Bjørn 2001: Governance and territoriality in Norwegian fisheries.Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 2001; 55(1):9-16

Fløysand, A. and Lindkvist, K.B. 2001: Glaobalisation, local capitalism and fishery communities in change. Marine Policy 25: 113-121

Fløysand, A. Lindkvist, K.B.  & Jakobsen, S.E. 2000: Nordkapp - økonomisk praksis i et fiskeriavhengig lokalsamfunn (North Cape – economic pracise in a fishery dependent community). Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift 2000; (31):89-110

 Lindkvist, K.B. & Lois, R. G. 2000: Aspectos regionales de las pesquerías de Galicia y Nourega. Ería 2000; 51:69-77

Lindkvist, K.B. 1996: Norwegian fisheries and the basis of regional development. Norsk Geografisk Tidsskrift, vol. 50 (3-4)/1996, pp 171-186.

 Lindkvist, K.B. 1996: The struggle for fishery resources. Geojournal, vol. 39 (2), pp.195-202.

 Lindkvist, K.B. 1996: : Et teoretisk perspektiv på regional utvikling i en global verden -har distrikts-Norge en sjanse? (A teoretical perspective upon regional development in a global world - has peripheral Norway a chance?) Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift. Nummer 22/1996, 26-38.

 Other published peer-reviewed articles:

Fløysand, A. Lindkvist, K.B. & Gonzalez, J. 2004: Procesos de innovacion y reestructuracion en ciudades dependientes de una sola compania. Ferrol visto desde Bergen.FerrolAnálisis No.19, 7-23.

Lindkvist, K.B. & Fløysand, A. 2000: Fremmedeie og lokal næringsutvikling: En eksempelstudie av fiskeindustrien i Finnmark. økonomisk Fiskeriforskning 2000; 10(2):85-103

 Book chapters

Lindkvist, K.B. & Trondsen, T.2007: Kinesisk sjømatindustri som global utfordring og mulighet, i Aarset, B. & Rusten, G.. (red.) Norsk akvakultur. Bergen: Fagbokforlaget., s 117-133 (in print)

 Lindkvist, K.B. 2006: Myrdals lov om kumulativ kausalitet. Ubalanse og mangel på sjølstabilisering i økonomisk utvikling (Myrdal’s law on cumulative causality. Inbalance and lack of self-stabilization in economic development). In Ugelvik Larsen (red.): Teori og metode i geografi (Theory and method in geography). Bergen: Fagbokforlaget, ISBN – 10: 82-7674-878-3, pages 226-237

Lindkvist, K.B. (red.) 2004: Ressurser og omstilling - et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. Bergen: Fagbokforlaget

Lindkvist, K.B. & Vatne, E. 2004: Ressurser, verdiskaping og regional utvikling - om regional analyse i moderne økonomisk geografi. I Lindkvist, K.B. (red.): Ressurser og omstilling - et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. Bergen: Fagbokforlaget

Lindkvist, K.B. 2004: Regionale innovasjonssystemer i norsk saltfiskindustri - om nyskaping i en ressursbasert næring. I Lindkvist, K.B. (red.): Ressurser og omstilling - et geografisk perspektiv på regional omstilling i Norge. Bergen: Fagbokforlaget

Lindkvist, K.B. 2001: Local Industrial Development in Finnmark and Company Ownership. I: Bærenholdt, Jørgen Ole & Aarsæther, Nils, red. Transforming the local. Coping Strategies and Regional Policies. 1. utg. Nord 2001, vol 25, Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2001. s. 119-146

Lindkvist, K.B. 2000: Dependent and Independent Fishing Communities in Norway. I: Symes, David,(red.) Fisheries Dependent Regions. 1. utg. Oxford: Fishing News Books, Blackwell Science; 53-64

Lindkvist, K.B. 1995: Territorielle produksjonssystemer og hovedaktørers strategier i den regionale utviklingen. I Johansen, S.T.F. (red): Nordiske fiskerisamfund i fremtiden. Vol. 1:Fiskeri og fiskersamfund - bæredyktighet og innovationer. Nordisk Ministerråd: TemaNord 1995:585.

Lindkvist, K.B. 1993: Vinnere og tapere i det norske fiskerisystemet I Gudmundsson,G., Madsen E.M. og Nielsen, K.Aa. (red): Fiskerisamfund - hvilke veje? København: Nord 1993:27

Lindkvist, K.B. 1992 A human ecological model of the Norwegian fishery  system: Regional adaptive strategies in the fishery system. In Dale, B. & Jones, M. (eds.): Regional Restructuring: Theoretical and Methodological Approaches. Oslo: NAVF. ISBN 82-7216-792-1

  

 

 

 

Økonomisk geografi

Regionalgeografi

Internasjonal handel

Norsk sjømatindustri

Det spanske sjømatmarkedet

Kinesisk fiskeindustri

 

Leadership of the following research projects

1993-1994: “Regional development and the Norwegian fishing industries”: Funded by Fiskeriforskningsrådet/ NFR

1996-1999: "Coastal Communities in Change", Funded by Finnmark fylkeskommune

1997: "Norwegian fish processing industry - new frameworks and competitive business environments" NFR project)

1999-2001:"The fishery communities, influences from markets and local production systems" (NFR project)

2004-2005: An open door to the Chinese market? An analysis of China as market and competitor for Norwegian seafood” (NFR-project)

2006: “The Spanish salt fish market in Change” Funded by Seafood Norway

2008-2011: The Spanish salted fish market and the opportunities for the Norwegians (NFR/KMB project)