Knut Martin Tandes bilde
Knut Martin
Tande
Førsteamanuensis
, Visedekan for digitalisering
Besøksadresse: 
Magnus Lagabøtesplass 1
Postadresse: 
Postboks 7806
5020 BERGEN
Telefon: 
+47 55 58 95 51
+47 901 05 126
Last ned visittkort

Opphavsrett, juridisk metode, rettsteori, erstatningsrett

Kursansvar og forelesninger:

Juridisk metode - JUS133

Opphavsrett - JUS260-2-B

Legal Philosophy - JUS273-2-A

Law and Justice - JUS273-2-C

Universitetspedagogisk rettleiing - JUS329

 

Forelesninger:

Ex.Fac

Erstatningsrett - JUS122

Masteroppgave - JUS399 og JUS398 

 

 

 

Tidsskriftartikler
  • Hole, Kjell Jørgen; Moen, Vebjørn; Klingsheim, Andre Nysæther; Tande, Knut Martin. 2007. Lessons from the Norwegian ATM system. IEEE Security and Privacy. 5: 25-31.
Rapporter/avhandlinger
  • Tande, Knut Martin. 2005. Lenker til andres materiale på WWW som selvstendige krenkelser av åvl. § 2, åvl. § 43 eller mfl. § 1.
  • Tande, Knut Martin. 2004. LENKER TIL ANDRES MATERIALE PÅ WWW SOM SELVSTENDIGE KRENKELSER AV ÅVL. § 2, ÅVL. § 43 ELLER MFL. § 1. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen. 318 sider.
  • Tande, Knut Martin. 1996. Foreldelse av krav på personskadeerstatning etter 10 års-regelen i foreldelseslovens § 9, 2 ledd. Det juridiske fakultets skriftserie. nr. 62. Det juridiske fakultet. 52 sider.
Bokkapitler
  • Mæhle, Synne Sæther; Tande, Knut Martin. 2013. Lovtolking i et verdiperspektiv. kapittel, sider 443-458. I:
    • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
  • Tande, Knut Martin. 1998. Om forfallstidspunkt for erstatningskrav utenfor kontraktforhold. 845-855. I:
    • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 sider. ISBN: 82-419-0234-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.