Hjem
Kristoffer Chelsom Vogts bilde

Kristoffer Chelsom Vogt

Førsteamanuensis
  • E-postKristoffer.Vogt@uib.no
  • Telefon+47 55 58 91 71
  • Besøksadresse
    Rosenbergsgt. 39
  • Postadresse
    Postboks 7802
    5020 Bergen

Kristoffer Chelsom Vogt (f. 1982) sine forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom livsløpsforskning og forskning på arbeid, utdanning, klasse, familie og kjønn. Han har publisert vitenskapelige arbeider om yrkesfaglig utdanning, frafall i videregående, intergenerasjonelle relasjoner, post-industriell samfunnsteori, unges bruk av 'friår', praktisk arbeid i kunnskapssamfunnet, historiske endringer innen klasseanalyse, og kjønnssegregering på arbeidsmarkedet.

Publications in national current research information system (CRIStin)

Vogt, Kristoffer Chelsom (2018) The timing of a time out: the gap year in life course context. Journal of Education and Work. 31(1): 47-58.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2017) From job-seekers to self-searchers: changing contexts and understandings of school to work transitions. YOUNG: Nordic Journal of Youth Research. Online first.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2017) Age norms and early school leaving. European Societies. Online first.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2017) Men in Manual Occupations: Changing Lives in Times of Change. Nordic Open Access Scholarly Publishing: Cappelen Damm Akademisk.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2017) Vår utålmodighet med ungdom, Tidsskrift for samfunnsforskning. Nr. 1, Vol 58.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2017) The concept of the work situation in class analysis. Current Sociology, Online first 2017

Vogt, Kristoffer Chelsom (2017) Anmeldelse av boken «Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber» av Julia Orupabo, utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Tidsskrift for samfunnsforskning, nr 1, 2017.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2016) Kjønnssegregering i mannsdominerte manuelle yrker. I: Halrynjo og Teigen (red). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2016.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2016) Yrkesfagene. I: Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk 2016. s. 286-30

Vogt, Kristoffer Chelsom (2016) Anmeldelse av boken «De frafalne: om frafall i videregående opplæring» av Kaja Reegård og Jon Rogstad, utgitt på Gyldendal Akademisk.. Tidsskrift for velferdsforskning 2016 (4).

Vogt, Kristoffer Chelsom (2016) The post-industrial society: from utopia to ideology, i Work, Employment and Society. Volum 30.(2) s. 366-376.

Nilsen, Ann; Brannen, Julia; Vogt, Kristoffer Chelsom (2015). Young people's transitions to adulthood: an intergenerational lens. I: Lange et al (red), Handbuch Kindheits- und Jugendsoziologie. Berlin: Springer publishing.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2013) Approaches to work and education over the life course: a two-cohort study of men skilled in male-dominated manual occupations in Norway. Ph.d. avhandling. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2008) Er frafall i videregående opplæring et kjønnsproblem? Tidsskrift for Samfunnsforskning, nr. 4, 2008.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2007) Forskeres språkbruk: dominerende perspektiver på utdanning og arbeid. Replikk - tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap. Nr 24.

Vogt, Kristoffer Chelsom (2007) Gutter i mannsdominerte yrkesfag: valg av utdanning og arbeid. Masteroppgave i Sosiologi. Universitetet i Bergen.