Lars Glasøs bilde
Lars
Glasø
Professor II
Besøksadresse: 
Christiesgt. 12
5015 BERGEN
Postadresse: 
Postboks 7807
5015 BERGEN
Last ned visittkort
Bøker
 • Glasø, Lars; Thompson, Geir. 2013. Transformasjonsledelse. Gyldendal Akademisk. 150 sider. ISBN: 978-82-05-44688-5.
 • Rønning, Rune; Brochs-Haukedal, William; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge. 2013. Livet som leder : Lederundersøkelsen 3.0. Fagbokforlaget. 569 sider. ISBN: 9788245013467.
 • Einarsen, Ståle; Glasø, Lars; Vie, Tina Løkke; Pedersen, Harald. 2009. Mobbing i arbeidslivet. EN veilednig for arbeidsgivere og ledere. 40 sider. ISBN: 978-82-05-39650-0.
 • Einarsen, Ståle; Glasø, Lars; Vie, Tina Løkke; Pedersen, Harald. 2009. Mobbing i arbeidslivet. 40 sider. ISBN: 978-82-05-39650-0.
Tidsskriftartikler
 • Martinsen, Øyvind L.; Glasø, Lars. 2014. Lederes personlighet: hva sier forskningen? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 5.
 • Skogstad, Anders; Hetland, Jørn; Glasø, Lars; Einarsen, Ståle. 2014. Is avoidant leadership a root cause of subordinate stress? Longitudinal relationships between laissez-faire leadership and role ambiguity. Work & Stress. doi: 10.1080/02678373.2014.957362
 • Thompson, Geir; Glasø, Lars. 2014. Situational Leadership Theory. A test from three perspectives. Leadership & Organization Development Journal.
 • Glasø, Lars. 2013. Lederens fem konfliktstiler. Kapital. 13. 117-118.
 • Gottschalk, Petter; Glasø, Lars. 2013. A case study of criminal leaders versus criminal followers: an empirical study of white-collar criminals’ characteristics and imprisonment years. Journal of International Doctoral Research. 2: 55-77.
 • Gottschalk, Petter; Glasø, Lars. 2013. Corporate crime does pay! The Relationship between Financial Crime and Imprisonment in White-Collar Crime. International Letters of Social and Humanistic Sciences. 5: 63-78.
 • Gottschalk, Petter; Glasø, Lars. 2013. Gender in White-Collar Crime: An Empirical Study of Pink-Collar Criminals. International Letters of Social and Humanistic Sciences. 4: 22-34.
 • Nielsen, Morten Birkeland; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge; Eid, Jarle; Einarsen, Ståle. 2013. Bullying and risk-perception as health hazards on oil rigs. Journal of Managerial Psychology. 28: 367-383. doi: 10.1108/JMP-12-2012-0395
 • Glasø, Lars. 2012. The Dark Side of Leadership. BI Leadership Magazine. 16-17.
 • Glasø, Lars. 2012. Den skjulte hevnen. Dagens næringsliv. Publisert 2012-11-11.
 • Glasø, Lars; Notelaers, Guy. 2012. Workplace Bullying, Emotions, and Outcomes. Violence and Victims. 27: 360-377. doi: 10.1891/0886-6708.27.3.360
 • Vie, Tina Løkke; Glasø, Lars; Einarsen, Ståle. 2012. How does it feel? Workplace bullying, emotions and musculoskeletal complaints. Scandinavian Journal of Psychology. 53: 165-173. doi: 10.1111/j.1467-9450.2011.00932.x
 • Glasø, Lars. 2011. Sjef - og en av gutta. Kapital. 19.
 • Glasø, Lars; Bele, Edvard Velsvik; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle. 2011. Bus drivers' exposure to bullying at work: An occupation-specific approach. Scandinavian Journal of Psychology. 52: 484-493. doi: 10.1111/j.1467-9450.2011.00895.x
 • Glasø, Lars; Hannisdal, Marit; Joner, Andreas. 2011. Arbeidslivet må forstås. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 48: 732.
 • Glasø, Lars; Notelaers, Guy; Skogstad, Anders. 2011. The importance of followers’ emotions in effective leadership. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. 3: 17-31.
 • Glasø, Lars; Vie, Tina Løkke; Holmdal, Gry Kamilla Rotnes; Einarsen, Ståle. 2011. An application of affective events theory to workplace bullying the role of emotions, trait anxiety, and trait anger. European Psychologist. 16: 198-208. doi: 10.1027/1016-9040/a000026
 • Vie, Tina Løkke; Glasø, Lars; Einarsen, Ståle. 2011. Health outcomes and self-labeling as a victim of workplace bullying. Journal of Psychosomatic Research. 70: 37-43. doi: 10.1016/j.jpsychores.2010.06.007
 • Bele, Edvard Velsvik; Glasø, Lars. 2010. Tverrfaglige team - et tveegget sverd? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 13: 27-34.
 • Glasø, Lars; Einarsen, Ståle; Matthiesen, Stig Berge; Skogstad, Anders. 2010. The dark side of leaders: A representative study of interpersonal problems among leaders. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. 2: 3-14.
 • Glasø, Lars; Larsen, Marthe Nedreskår. 2010. Positiv organisasjonsatferd. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 13: 36-40.
 • Hoel, Helge; Glasø, Lars; Hetland, Jørn; Cooper, Cary L; Einarsen, Ståle. 2010. Leadership styles as predictors of self-reported and observed workplace bullying. British Journal of Management. 21: 453-468. doi: 10.1111/j.1467-8551.2009.00664.x
 • Vie, Tina Løkke; Glasø, Lars; Einarsen, Ståle. 2010. Does trait anxiety, trait anger or organisational position moderate self-labelling as a victim of workplace bullying? Nordic Psychology. 62: 67-79. doi: 10.1027/1901-2276/a000017
 • Aase, Olav Helge; Glasø, Lars. 2009. Noen ledelsesutfordringer i flerkulturelle team og organisasjoner. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. 1: 3-12.
 • Glasø, Lars; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle. 2009. Interpersonal problems among perpetrators and targets of workplace bullying. Journal of Applied Social Psychology. 39: 1316-1333. doi: 10.1111/j.1559-1816.2009.00483.x
 • Glasø, Lars; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle; Haugland, Katharina; Matthiesen, Stig Berge. 2009. Grunnleggende antagelser og symptomer på posttraumatisk stresslidelse blant mobbeofre. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 46: 153-160.
 • Glasø, Lars; Vie, Tina Løkke. 2009. Toxic emotions at work. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. 1: 13-18.
 • Lind, Karina; Glasø, Lars; Einarsen, Ståle; Pallesen, Ståle. 2009. Personality profiles among targets and nontargets of workplace bullying. European Psychologist. 14: 231-237. doi: 10.1027/1016-9040.14.3.231
 • Nielsen, Morten Birkeland; Skogstad, Anders; Matthiesen, Stig Berge; Glasø, Lars; Aasland, Merethe Schanke; Notelaers, Guy; Einarsen, Ståle. 2009. Prevalence of workplace bullying in Norway: Comparisons across time and estimation methods. European Journal of Work and Organizational Psychology. 18: 81-101. doi: 10.1080/13594320801969707
 • Einarsen, Ståle; Glasø, Lars; Nielsen, Morten Birkeland. 2008. Mobbing i arbeidslivet: En litteraturoversikt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 45: 308-317.
 • Glasø, Lars. 2008. Det emosjonelle samspillet i leder-medarbeider-relasjonen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 45: 240-248.
 • Glasø, Lars; Einarsen, Ståle. 2008. Emotion regulation in leader-follower relationships. European Journal of Work and Organizational Psychology. 17: 482-500. doi: 10.1080/13594320801994960
 • Skogstad, Anders; Glasø, Lars; Hetland, Jørn. 2008. Er ledere i kraft av sin stilling beskyttet mot mobbing? Resultater fra en landsrepresentativ undersøkelse. Søkelys på arbeidslivet. 25: 119-142.
 • Vie Løkke, Tina; Glasø, Lars. 2008. Affective Events Theory - Et teoretisk perspektiv på emosjoner i arbeidslivet. Psykologisk tidsskrift. 3. 26-30.
 • Vie, Tina Løkke; Glasø, Lars. 2008. Følelsesregulering som et jobbkrav. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 11: 93-100.
 • Glasø, Lars. 2007. Emosjonelt intelligent lederskap: Status etter 10 år. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 10: 92-98.
 • Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle. 2007. Do targets of workplace bullying portray a general victim personality profile? Scandinavian Journal of Psychology. 48: 313-319. doi: 10.1111/j.1467-9450.2007.00554.x
 • Glasø, Lars; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle. 2007. Mobbing og trakassering i arbeidslivet: Forekomst, årsaker og konsekvenser. Søkelys på arbeidslivet. 24: 83-94.
 • Vie, Tina; Glasø, Lars. 2007. Når krav til service går på helsa løs. HMS Magasinet. 07: 20-21.
 • Glasø, Lars. 2006. Ledelse er en emosjonell prosess. Bedre Skole. 4. 23-28.
 • Glasø, Lars; Einarsen, Ståle. 2006. Experienced affects in leader-subordinate relationships. Scandinavian Journal of Management. 22: 49-73. doi: 10.1016/j.scaman.2005.09.003
 • Glasø, Lars; Ekerholt, Katrine; Barman,, Sunniva; Einarsen, Ståle. 2006. The instrumentality of emotions in leader-subordinate relationships. International Journal of Work Organisation and Emotion. 1: 255-276.
 • Glasø, Lars; Einarsen, Ståle. 2005. Emosjoner og ledelse. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 3. 8-13.
Rapporter/avhandlinger
 • Glasø, Lars; Vie Løkke, Tina. 2012. Cognitive appraisal, emotions and subjective health complaints among victims of workplace bullying. University of Bergen, Bergen, Norway.
 • Einarsen, Ståle; Tangedal, Målfrid; Skogstad, Anders; Matthiesen, Stig Berge; Aasland, Merethe Schanke; Nielsen, Morten Birkeland; Bjørkelo, Brita; Glasø, Lars; Hauge, Lars Johan. 2007. Et brutalt arbeidsmiljø? En undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv. Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, Bergen. 83 sider.
 • Glasø, Lars. 2006. Affects and emotional regulation in leader-subordinate relationships. University of Bergen, Bergen. 210 sider.
Bokkapitler
 • Glasø, Lars. 2014. Konflikter og kommunikasjon. Kapittel 11, sider 281-308. I:
  • Brønn, Peggy Simcic; Arnulf, Jan Ketil. 2014. Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Fagbokforlaget. 350 sider. ISBN: 978-82-450-1426-6.
 • Richardsen, Astrid Marie; Glasø, Lars; Burke, Ronald J. 2014. How to promote positive emotions and adaption at work. 4, sider 57-83. I:
  • Gomes, A. R.; Resende, Rodrigo R; Albuquerque, artur. 2014. Positive human functioning from a multidimensional perspective. Vol 1: Promoting stress adaptation. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 9781629489803.
 • Aanes, Mette Marthinussen; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge. 2013. Alene på toppen. Kapittel 7, sider 151-175. I:
  • Rønning, Rune; Brochs-Haukedal, William; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge. 2013. Livet som leder : Lederundersøkelsen 3.0. Fagbokforlaget. 569 sider. ISBN: 9788245013467.
 • Brochs-Haukedal, William; Glasø, Lars; Rønning, Rune. 2013. Motivasjon til å lede. Kapittel 16, sider 397-416. I:
  • Rønning, Rune; Brochs-Haukedal, William; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge. 2013. Livet som leder : Lederundersøkelsen 3.0. Fagbokforlaget. 569 sider. ISBN: 9788245013467.
 • Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders; Glasø, Lars. 2013. When leaders are bullies: Concepts, antecedents and consequences. 14, sider 129-153. I:
  • Leonard, H. Skipton; Lewis, Rachel; Freedman, Arthur M.; Passmore, Jonathan. 2013. The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Leadership, Change and Organizational Development. Wiley-Blackwell. 496 sider. ISBN: 978-1-1199-7657-8.
 • Glasø, Lars; Li, Jane Zhen; Thompson, Geir. 2013. Transformasjonsledelse og teamprestasjoner. Kapittel 2, sider 46-59. I:
  • Glasø, Lars; Thompson, Geir. 2013. Transformasjonsledelse. Gyldendal Akademisk. 150 sider. ISBN: 978-82-05-44688-5.
 • Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge; Føllesdal, Hallvard. 2013. Ledere: The great pretenders. Kapittel 14, sider 337-360. I:
  • Rønning, Rune; Brochs-Haukedal, William; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge. 2013. Livet som leder : Lederundersøkelsen 3.0. Fagbokforlaget. 569 sider. ISBN: 9788245013467.
 • Martinsen, Øyvind L.; Glasø, Lars. 2013. Personlighet og ledelse. Kapittel 3, sider 47-72. I:
  • Rønning, Rune; Brochs-Haukedal, William; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge. 2013. Livet som leder : Lederundersøkelsen 3.0. Fagbokforlaget. 569 sider. ISBN: 9788245013467.
 • Rønning, Rune; Brochs-Haukedal, William; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge. 2013. Livet som leder. Kapittel 1, sider 15-24. I:
  • Rønning, Rune; Brochs-Haukedal, William; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge. 2013. Livet som leder : Lederundersøkelsen 3.0. Fagbokforlaget. 569 sider. ISBN: 9788245013467.
 • Rønning, Rune; Brochs-Haukedal, William; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge. 2013. Avslutning : den norske lederen - status presens? kapittel, sider 451-460. I:
  • Rønning, Rune; Brochs-Haukedal, William; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge. 2013. Livet som leder : Lederundersøkelsen 3.0. Fagbokforlaget. 569 sider. ISBN: 9788245013467.
 • Einarsen, Ståle; Glasø, Lars; Nielsen, Morten Birkeland. 2011. Mobbing i arbeidslivet-ytringsformer, årsaker og tiltak. Del 2 Kapitttel 9, sider 181-198. I:
  • Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders. 2011. Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer. Fagbokforlaget. 475 sider. ISBN: 978-82-450-0980-4.
 • Glasø, Lars. 2011. Organisasjonskonsulentene. Del 5, kapittel 19, sider 420-445. I:
  • Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders. 2011. Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer. Fagbokforlaget. 475 sider. ISBN: 978-82-450-0980-4.
 • Glasø, Lars; Vie, Tina Løkke; Hoel, Helge. 2010. Bullying in the Workplace. Chapter 12, sider 351-374. I:
  • Burke, Ronald J.; Cooper, Cary L. 2010. Risky Business. Psychological, Physical,and Financial costs of High Risk Behavior in Organizations. Gower Publishing Ltd.. 459 sider. ISBN: 978-0-566-08915-2.
 • Einarsen, Ståle; Glasø, Lars. 2009. Mobbing i arbeidslivet: Ytringsformer, årsaker og oppgaver for psykologer. Kapitel 7, sider 159-186. I:
  • Saksvik, Per Øystein; Nytrø, Kjell. 2009. Klinisk organisasjonspsykologi. Cappelen Damm Akademisk. 382 sider. ISBN: 978-82-02-29440-3.
 • Glasø, Lars. 2009. Forstillelse på jobben. Kapitel 16, sider 365-378. I:
  • Saksvik, Per Øystein; Nytrø, Kjell. 2009. Klinisk organisasjonspsykologi. Cappelen Damm Akademisk. 382 sider. ISBN: 978-82-02-29440-3.
 • Glasø, Lars. 2009. Psykologen som endringsagent i organisasjoner. Kapitel 4, sider 87-121. I:
  • Saksvik, Per Øystein; Nytrø, Kjell. 2009. Klinisk organisasjonspsykologi. Cappelen Damm Akademisk. 382 sider. ISBN: 978-82-02-29440-3.
 • Matthiesen, Stig Berge; Glasø, Lars; Lewis, Duncan. 2009. Når jobben blir ugrei: Om diskriminering og mobbing av innvandrere på arbeidsplassen. Kapittel 5, sider 79-99. I:
  • Sandal, Gro Mjeldheim. 2009. Kulturelt mangfold på arbeidsplassen. Utfordringer og virkemidler. Fagbokforlaget. 215 sider. ISBN: 978-82-450-0774-9.
 • Glasø, Lars. 2002. Emosjoner i organisasjoner og ledelse. 3, sider 101-124. I:
  • Skogstad, Anders; Einarsen, Ståle. 2002. Ledelse på godt og vondt. Effektivitet og trivsel. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-738-8.
 • Glasø, Lars. 2000. Konsulentrollen. Del 5 Kapittel 19, sider 420-445. I:
  • Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders. 2000. Det gode arbeidsmiljø. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-497-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.