Hjem
Click
Leif J Sæthres bilde

Leif J Sæthre

Professor
 • E-postLeif.Saethre@uib.no
 • Telefon+47 55 58 35 61
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

Emneundervisning:

KJEM110 / FARM110 Kjemi og energi (Vår, 10 stp)

 

Masteroppgaver blir gitt innen følgende forskningsområder:

Fotoelektronspektroskopi

Fotoelektronspektroskopi er en teknikk som brukes til å måle bindingsenergien til indre elektroner i atomer og molekyler. Forskningsgruppen ved Kjemisk institutt benytter disse bindingsenergiene til å oppnå ny innsikt i kjemiske egenskaper for enkeltmolekyler og homologe serier av molekyler. For å måle bindingsenergien brukes såkalt myk røntgenstråling med høy oppløsning. Det eksperimentelle arbeidet blir derfor utført ved synkrotronanlegg i utlandet. For å kunne tolke og ekstrahere presis informasjon fra spektrene, er det nødvendig med avansert teoretisk modellering.

 Titler på tidligere masteroppgaver:

 • Fotoelektronpektroskopi og kjemisk reaktivitet for en serie alifatiske alken- og alkynforbindelser.
 • Aktiveringsenergier, protonaffiniteter og ionisasjonsenergier for klorsubstituerte etenforbindelser.
 • Fotoelektronspektroskopi og kjemiske egenskaper for substituerte propenforbindelser.

 

Miljøkjemi i samarbeid med eksterne veiledere:

Professor Amund Måge, Nasjonalt Institutt for Ernæring og Sjømatsforskning  (NIFES)

Kjemisk institutt og NIFES har i mange år samarbeidet om å gi interessante masteroppgaver. Bakgrunn for samarbeidet er at NIFES har en meget moderne instrumentpark for analyse av tungmetaller og organiske miljøgifter, inklusive muligheten til å studere ulike kjemiske former av metaller. NIFES har også gjennom sin portefølje av overvåkingsprogrammer, ofte i samarbeid med Havforskningsinstituttet muligheter til variert innhenting av ulike miljø- og sjømatsprøver. Eksempler på oppgaver som har vært gitt i dette samarbeidet de siste årene har vært studier av kadmium i østers, kvikksølv i brosmer, ulike tungmetaller i blåskjell fra Hardanger, og problemstillinger rundt ulike kjemiske former for arsen.

Titler på tidligere masteroppgaver:

 • Variasjon i kadmiumkonsentrasjonen hos østers -  En undersøkelse av flatørsters (Ostra edulis) langs dens utbredelsesområde i Norge
 • Kvikksølv i brosme fiska langs den norske kyststraumen -Samanlikning med brosme fiska nær U-864 utanfor Fedje og frå dei opne havområda
 • Årtidsvariasjonar av totalt og uorganisk arsen i dyrka blåskjel (Mytilus edulis) – Miljøfaktorar & Toksikologiske aspekt (MSc thesis)

 

Forsker Hilde Elise Heldal, Havforskningsinstituttet

Ved Havforskningsinstituttet har det siden 1991 pågått overvåking av radioaktiv forurensning i norske kyst- og havområder. Dette gjør vi for å følge og dokumentere nivåene i det marine miljø, noe som er svært viktig for norsk fiskerinæring. På overvåkingssiden gjør vi regelmessige målinger av radionuklidene cesium-137 (Cs-137) og technetium-99 (Tc-99) i sedimenter, sjøvann og marine organismer i alle norske havområder. På forskningssiden har vi bl.a. studert opptak og transport av både Cs-137 og Tc-99 i forskjellige marine næringsskjeder, studert variasjoner av Cs-137-konsentrasjoner i norske fjorder, datert sedimentkjerner ved hjelp av bly-210 og studert transport av Tc-99 fra Sellafield til norske havområder. Vi kan tilby masteroppgaver i tilknytning til disse temaene.

 Titler på tidligere masteroppgaver:

 • Caesium-137 in sediments from two Norwegian fjords - Including dating sediment cores
 • Sjøvannskonsentrasjoner av technetium-99 i norske havområder – en sammenstilling av data for testing av ROMS (Regional Ocean Modeling System) som verktøy for modellering av spredning av radioaktiv forurensning
 • Undersøkelser av radioaktiv forurensning i marine sedimenter som en del av kartleggingsprogrammet MAREANO  
Tidsskriftartikler
 • Zahl, Maria Gundersen; Fossheim, Randi; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah. 2015. Electronic properties of chlorine, methyl, and chloromethyl as substituents to the ethylene group-viewed from the core of carbon. Journal of Physical Chemistry A. 119: 9481-9493. doi: 10.1021/acs.jpca.5b05494
 • Carroll, Thomas X.; Zahl, Maria Gundersen; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Decleva, Piero; Ponzi, Aurora; Kas, Joshua J.; Vila, Fernando D.; Rehr, John J.; Thomas, T. Darrah. 2013. Intensity oscillations in the carbon 1s ionization cross sections of 2-butyne. Journal of Chemical Physics. 138. doi: 10.1063/1.4810870
 • Holme, Alf; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah. 2013. Conformations and CH/π Interactions in Aliphatic Alkynes and Alkenes. Journal of Physical Chemistry A. 117: 2007-2019. doi: 10.1021/jp3121897
 • Mårtensson, Nils; Söderström, Johan; Svensson, Svante; Travnikova, Oksana; Patanen, Mina; Miron, Catalin; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J.; Thomas, T. Darrah; Kas, Joshua J.; Vila, Fernando D.; Rehr, John J. 2013. On the relation between X-ray Photoelectron Spectroscopy and XAFS. Journal of Physics, Conference Series. 430: 1-12. doi: 10.1088/1742-6596/430/1/012131
 • Patanen, Minna; Travnikova, Oksana; Zahl, Maria Gundersen; Söderström, Johan; Decleva, Pietro; Thomas, Thomas Darrah; Svensson, Svante; Mårtensson, Nils; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Miron, Catalin. 2013. Laboratory-frame electron angular distributions: Probing the chemical environment through intramolecular electron scattering. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics. 87. 7 sider. doi: 10.1103/PhysRevA.87.063420
 • Holme, Alf; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J.; Thomas, T. Darrah. 2012. Chemical reactivity of alkenes and alkynes as seen from activation energies, enthalpies of protonation, and carbon 1s ionization energies. Journal of Organic Chemistry. 77: 10105-10117. doi: 10.1021/jo301627d
 • Kvangarsnes, Kristine; Frantzen, Sylvia; Julshamn, Kåre; Sæthre, Leif J; Nedreaas, Kjell Harald; Måge, Amund. 2012. Distribution of Mercury in a Gadoid Fish Species, Tusk (Brosme brosme), and Its Implication for Food Safety. Journal of Food Science and Engineering. 2: 603-615.
 • Sæthre, Leif J; Miron, Catalin; Eberhardt, Wolfgang; Hitchcock, Adam; Kosugi, Nobuhiro. 2012. Introduction - Special issue in honor of Prof. T. Darrah Thomas: High-resolution spectroscopy of isolated species. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 185: 189-190. doi: 10.1016/j.elspec.2012.07.006,
 • Söderström, Johan; Mårtensson, Nils; Travnikova, Oksana; Patanen, Minna; Miron, Catalin; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J.; Rehr, John J.; Kas, Joshua J.; Vila, Fernando D.; Thomas, T. Darrah; Svensson, Svante. 2012. Nonstoichiometric Intensities in Core Photoelectron Spectroscopy. Physical Review Letters. 108. 4 sider. doi: 10.1103/PhysRevLett.108.193005
 • Travnikova, Oksana; Børve, Knut J.; Patanen, Minna; Söderström, Johan; Miron, Catalin; Sæthre, Leif J; Mårtensson, Nils; Svensson, Svante. 2012. The ESCA molecule-Historical remarks and new results. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 185: 191-197. doi: 10.1016/j.elspec.2012.05.009
 • Zahl, Maria Gundersen; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J. 2012. Carbon 1s photoelectron spectroscopy of the chlorinated methanes: Lifetimes and accurate vibrational lineshape models. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 185: 226-233. doi: 10.1016/j.elspec.2012.06.014
 • Harnes, Jarle; Abu-Samha, Mahmoud Ahmad M; Bergersen, Henrik; Winkler, Mathias; Lindblad, Andreas; Sæthre, Leif J; Björneholm, Olle; Børve, Knut J. 2011. The structure of mixed methanol/chloroform clusters from core-level photoelectron spectroscopy and modeling. New Journal of Chemistry. 35: 2564-2572. Publisert 2011-08-22. doi: 10.1039/C1NJ20411D
 • Harnes, Jarle; Winkler, Mathias; Lindblad, Andreas; Sæthre, Leif J; Børve, Knut. 2011. The size of free neutral CO2 clusters from carbon 1s ionization energies. Journal of Physical Chemistry A. 115: 10408-10415. doi: 10.1021/jp206329m
 • Holme, Alf; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah. 2011. Accuracy of Calculated Chemical Shifts in Carbon 1s Ionization Energies from Single-Reference ab Initio Methods and Density Functional Theory. Journal of Chemical Theory and Computation. 7: 4104-4114. doi: 10.1021/ct200662e
 • Julshamn, Kåre; Måge, Amund; Tyssebotn, Inger marie; Sæthre, Leif J. 2011. Concentrations of Mercury and Other Toxic Elements in Orange Roughy, Hoplostethus atlanticus, from the Mid-Atlantic Ridge. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 87: 70-73. doi: 10.1007/s00128-011-0296-x
 • Ottosson, Niklas; Børve, Knut J.; Spangberg, Daniel; Bergersen, Henrik; Sæthre, Leif J; Faubel, Manfred; Pokapanich, Wandared; Öhrwall, Gunnar; Björneholm, Olle; Winter, Bernd. 2011. On the Origins of Core-Electron Chemical Shifts of Small Biomolecules in Aqueous Solution: Insights from Photoemission and ab Initio Calculations of Glycine(aq). Journal of the American Chemical Society. 133: 3120-3130. doi: 10.1021/ja110321q
 • Sæthre, Leif J; Børve, Knut; Thomas, T. Darrah. 2011. Chemical shifts of carbon 1s ionization energies. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 183: 2-9. doi: 10.1016/j.elspec.2010.03.002
 • Thomas, Thomas Darrah; Kukk, E.; Ouchi, T; Yamada, A; Fukuzawa, H; Ueda, K; Puttner, R; Higuchi, I; Tamenori, Y; Asahina, T; Kuze, N; Kato, H; Hoshino, M; Tanaka, H; Lindblad, A; Sæthre, Leif J. 2010. Valence photoelectron spectroscopy of N-2 and CO: Recoil-induced rotational excitation, relative intensities, and atomic orbital composition of molecular orbitals. Journal of Chemical Physics. 133. 13 sider. doi: 10.1063/1.3503658
 • Zahl, Maria Gundersen; Myrseth, Velaug; Andersen, Trine; Harnes, Jarle; Borg, Anne; Sæthre, Leif J.; Børve, Knut J. 2010. Molecular Spectra As a Tool in Assigning Carbon 1s Photoelectron Spectra of Physisorbed Overlayers. Journal of Physical Chemistry C. 114: 15383-15393. doi: 10.1021/jp1003352
 • Abu-Samha, Mahmoud Ahmad M.; Børve, Knut J.; Winkler, Mathias; Harnes, Jarle; Sæthre, Leif J; Lindblad, Andreas; Bergersen, Henrik; Öhrwall, Gunnar; Björneholm, Olle; Svensson, Svante. 2009. The local structure of small water clusters: imprints on the core-level photoelectron spectrum. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 42: 055201. doi: 10.1088/0953-4075/42/5/055201
 • Carroll, Thomas X.; Thomas, T. Darrah; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J. 2009. Additivity of Substituent Effects. Core-Ionization Energies and Substituent Effects in Fluoromethylbenzenes. Journal of Physical Chemistry A. 113: 3481-3490. doi: 10.1021/jp810612x
 • Holme, Alf; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J.; Thomas, Thomas Darrah. 2009. Carbon 1s photoelectron spectroscopy of 1-pentyne conformers. Journal of Molecular Structure. 920: 387-392. doi: 10.1016/j.molstruc.2008.11.035
 • Thomas, T. Darrah; Kukk, Edwin; Fukuzawa, Hironobu; Ueda, Kosuke Ulrich; Püttner, Ralph; Tamenori, Yusuke; Kuze, Nobuhiko; Kato, Hidetoshi; Hoshino, Masahiro; Tanaka, Masaru; Tanaka, Hideharu; Meyer, Michael; Plenge, Jürgen; Wirsing, Andreas; Serdaroglu, Ertugrul; Flesch, Rainer; Rühl, Eckart; Gavrilyuk, Sergei; Gel’mukhanov, Faris; Lindblad, Andreas; Sæthre, Leif J. 2009. Photoelectron-recoil-induced rotational excitation of the B (2)Sigma(+)(u) state in N-2(+). Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics. 79. doi: 10.1103/PhysRevA.79.022506
 • Harnes, Jarle; Abu-Samha, Mahmoud Ahmad M.; Winkler, Mathias; Bergersen, Henrik; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J. 2008. Neutral CH3Cl and CH3Br clusters studied by x-ray photoelectron spectroscopy and modeling: Insight to intermolecular interactions and structure. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 166-167: 53-64. doi: 10.1016/j.elspec.2008.07.011
 • Andersen, Trine Højberg; Zahl, Maria Gundersen; Svenum, Ingeborg-Helene; Svenum, Ingeborg-Helene; Børve, Knut J.; Borg, Anne; Borg, Anne; Sæthre, Leif J. 2007. Chemisorption of 1,1-dichloroethene on the Si(111)-7x7 surface. Surface Science. 601: 5510-5514. doi: 10.1016/j.susc.2007.09.018
 • Bergersen, Henrik; Abu-Samha, Mahmoud Ahmad M.; Lindblad, Andreas; Marinho, Ricardo R.T.; Ceolin, Denis; Öhrwall, Gunnar; Sæthre, Leif J; Tchaplyguine, Maxim; Børve, Knut J.; Svensson, Svante; Björneholm, Olle. 2007. First observation of vibrations in core-level photoelectron spectra of free neutral molecular clusters. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 156: LXVI-LXVII.
 • Bergersen, Henrik; Marinho, Ricardo R.T.; Pokapanich, Wandared; Lindblad, Andreas; Björneholm, Olle; Sæthre, Leif J; Öhrwall, Gunnar. 2007. A photoelectron spectroscopic study of aqueous tetrabutylammonium iodide. Journal of Physics: Condensed Matter. 19. 9 sider. doi: 10.1088/0953-8984/19/32/326101
 • Myrseth, Velaug; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J.; Thomas, T. Darrah. 2007. The substituent effect of the methyl group. Carbon 1s ionization energies, proton affinities, and reactivities of the methylbenzenes. Journal of Organic Chemistry. 72: 5715-5723. doi: 10.1021/jo0708902
 • Rosso, Aldana; Rander, Torbjörn; Bergersen, Henrik; Lindblad, Andreas; Lundwall, Marcus; Svensson, Svante; Tchaplyguine, Maxim; Öhrwall, Gunnar; Sæthre, Leif J; Björneholm, Olle. 2007. The role of molecular polarity in cluster local structure studied by photoelectron spectroscopy. Chemical Physics Letters. 435: 79-83. doi: 10.1016/j.cplett.2006.12.031
 • Thomas, Thomas Darrah; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J. 2007. Effects of molecular conformation on inner-shell ionization energies. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. 9: 719-724. doi: 10.1039/b616824h
 • Abu-Samha, Mahmoud Ahmad M.; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Öhrwall, Gunnar; Bergersen, Henrik; Rander, Torbjörn; Björneholm, Olle; Tchaplyguine, Maxim. 2006. Lineshapes in carbon 1s photoelectron spectra of methanol clusters. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. 8: 2473-2482. doi: 10.1039/b516905d
 • Bergersen, Henrik; Abu-Samha, Mahmoud Ahmad M.; Harnes, Jarle; Björneholm, Olle; Svensson, Svante; Sæthre, Leif J; Børve, Knut. 2006. Size of neutral argon clusters from core-level photoelectron spectroscopy. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. 8: 1891-1898. doi: 10.1039/b515554a
 • Bergersen, Henrik; Abu-Samha, Mahmoud Ahmad M.; Lindblad, Andreas; Marinho, Ricardo R.T.; Ceolin, Denis; Öhrwall, Gunnar; Sæthre, Leif J; Tchaplyguine, Maxim; Børve, Knut J.; Svensson, Svante; Björneholm, Olle. 2006. First observation of vibrations in core-level photoelectron spectra of free neutral molecular clusters. Chemical Physics Letters. 429: 109-113. doi: 10.1016/j.cplett.2006.08.034
 • Carroll, Thomas X.; Thomas, T. Darrah; Bergersen, Henrik; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J. 2006. Fluorine as a pi donor. Carbon 1s photoelectron spectroscopy and proton affinities of fluorobenzenes. Journal of Organic Chemistry. 71: 1961-1968. doi: 10.1021/jo0523417
 • Grove, Hilde; Frøystein, Nils Åge; Sæthre, Leif J; Sletten, Jorunn. 2006. Crystalline products isolated from solutions with commercially available 2,3-bis(2-pyridyl)pyrazine (dpp) as reactant: Detection of a dimerized form of dpp. Journal of Molecular Structure. 800: 1-17.
 • Abu-samha, Mahmoud; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah. 2005. Conformational effects in inner-shell photoelectron spectroscopy of ethanol. Physical Review Letters. 95. 4 sider.
 • Thomas, T. Darrah; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J.; Gundersen, Maria; Kukk, Edwin. 2005. Reactivity and core-ionization energies in conjugated dienes. Carbon 1s photoelectron spectroscopy of 1,3-pentadiene. Journal of Physical Chemistry A. 109.
 • Öhrwall, Gunnar; Fink, RF; Tchaplyguine, M; Ojamäe, L; Lundwall, M; Marinho, RRT; Naves de Brito, AN; Sorensen, SL; Gisselbrecht, M; Feifel, R.; Rander, T; Lindblad, A; Schulz, J; Sæthre, Leif J; Mårtensson, N; Svensson, Svante; Björneholm, Olle. 2005. The electronic structure of free water clusters probed by Auger electron spectroscopy. Journal of Chemical Physics. 123. 10 sider.
 • Leibold, Christiane; Oberhammer, Heinz; Thomas, T. Darrah; Sæthre, Leif J; Winter, Rolf; Gard, Gary L. 2004. Gas-Phase Structure, Conformation, and Sulfur 2p Photoelectron Spectroscopy of Pentafluorosulfur Fluorosulfonate, SF5OSO2F. Inorganic Chemistry. 43: 3942-3947.
 • Oltedal, Velaug Myrseth; Børve, Knut; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah; Bozek, John D.; Carroll, Thomas X.; Kukk, Edwin. 2004. Carbon 1s photoelectron spectroscopy of six-carbon cyclic hydrocarbons. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. 6: 4254-4259. doi: 10.1039/b405109b
 • Thomas, T. Darrah; Sæthre, Leif J; Børve, Knut; Bozek, John D.; Huttula, Marko; Kukk, Edwin. 2004. Carbon 1s photoelectron spectroscopy of halomethanes. Effects of electronegativity, hardness, charge distribution, and relaxation. Journal of Physical Chemistry A. 108: 4983-4990.
 • Carroll, Thomas X.; Bozek, John D.; Kukk, Edwin; Myrseth, Velaug; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah; Wiesner, Karoline. 2002. Xenon N4,5OO Auger spectrum - a useful calibration source. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 125: 127-132.
 • Carroll, Thomas X.; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Bozek, John D.; Kukk, Edwin; Hahne, Jeff; Thomas, T. Darrah. 2002. Carbon 1s photoelectron spectroscopy of CF4 and CO. Search for chemical effects on the carbon 1s hole-state lifetime. Journal of Chemical Physics. 116: 10221-10228.
 • Giertz, Annika; Bassler, Margit; Bjorneholm, Olle; Wang, H.; Feifel, R.; Miron, C.; Karlsson, Leif; Svensson, Svante; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J. 2002. High Resolution C1s and S2p Photoelectron Spectra of Thiophene. Journal of Chemical Physics. 117: 7587-7592.
 • Giertz, Annika; Børve, Knut J.; Bassler, Margit; Wiesner, Karoline; Svensson, Svante; Karlsson, Leif; Sæthre, Leif J. 2002. Vibrationally Resolved Photoelectron Spectra of the Carbon 1s and Nitrogen 1s Shells in Hydrogen Cyanide. Chemical Physics. 277: 83-90.
 • Karlsen, Tor; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Wiesner, Karoline; Bassler, Margit; Svensson, Svante. 2002. Toward the spectrum of free polyethylene: Linear alkanes studied by carbon 1s photoelectron spectroscopy and theory. Journal of the American Chemical Society. 124: 7866-7873.
 • Myrseth, Velaug; Bozek, John D.; Kukk, Edwin; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah. 2002. Adiabatic and Vertical Carbon 1s Ionization Energies in Representative Small Molecules. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 122: 57-63.
 • Myrseth, Velaug; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Wiesner, Karoline; Bassler, Margit; Svensson, Svante. 2002. Vibrational structure and vibronic coupling in the carbon 1s photoelectron spectra of benzene and deuterobenzene. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. 4: 5937-5943.
 • Solberg, Cathrine Børufsen; Julshamn, Kåre; Sæthre, Leif J. 2002. The effect of copper-treated net pens on farmed salmon (Salmo salar) and other marine organism and sediments. Marine Pollution Bulletin. 45: 126-132.
 • Thomas, T. Darrah; Miron, Catalin; Wiesner, Karoline; Morin, Paul; Carroll, Thomas X.; Sæthre, Leif J. 2002. Anomalous Natural Linewidth in the 2p Photoelectron Spectrum of SiF4. Physical Review Letters. 89: 223001,1-4.
 • Aukrust, Audun; Engebretsen, Thoralf; Sydnes, Leiv K.; Sæthre, Leif J; Törnroos, Karl Wilhelm. 2001. Hydrates of Gadolinium Diethylenetriaminepentaacetic Acid Bis(methylamide) as Studied by X-ray Diffraction. Organic Process Research & Development. 5: 361-367.
 • Carroll, Thomas X.; Bozek, John D.; Kukk, Edwin; Myrseth, Velaug; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah. 2001. Line Shape and Lifetime in Argon 2p Electron Spectroscopy. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 120: 67-76.
 • Julshamn, Kåre; Torpe, Eili Kristin; Børnes, Cathrine; Sæthre, Leif J; Måge, Amund. 2001. Cadmium, lead, copper and zinc in blue mussels (Mytilus edulis) sampled in the Hardangerfjord, Norway. Journal of Environmental Monitoring. 3: 539-542.
 • Karlsen, Tor; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J. 2001. Second-Order Møller-Plesset Perturbation Theory for Computing Molecular-Field Splitting. Application to the S2p3/2 Level in C2H2n+1SF5, n=0,1, and 2. Chemical Physics. 270: 55-65.
 • Karlsen, Tor; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J.; Berrah, N.; Kukk, Edwin; Carroll, Thomas X.; Thomas, T. Darrah. 2001. Vibrational structure and vibronic coupling in the carbon 1s photoelectron spectra of ethane and deuteroethane. Journal of Physical Chemistry A. 105: 7700-7706.
 • Sæthre, Leif J; Berrah, Nora; Bozek, John D.; Børve, Knut J.; Carroll, Thomas X.; Kukk, Edwin; Gard, Gary L.; Winter, Rolf; Thomas, T. Darrah. 2001. Chemical Insights from High-Resolution Photoelectron Spectroscopy and ab initio Theory: Propyne, Trifluoropropyne and Ethynylsulfur pentafluoride. Journal of the American Chemical Society. 123: 10729-10737.
 • Bassler, M.; Giertz, A.; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Svensson, S. 2000. Thiophene Photoelectron Spectra in the Gas Phase. MAX-lab Activity Report. 172-173.
 • Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Bozek, J.D.; Carroll, T.X.; Thomas, T.D. 2000. Vibronic Coupling in the Carbon 1s Photoelectron spectrum of HCCH and DCCD. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics. 63: 012506-1-012506-14.
 • Carroll, T.X.; Hahne, J.; Thomas, T.D.; Sæthre, Leif J; Berrah, N.; Bozec, J.; Kukk, E. 2000. Carbon 1s core-hole lifetime in CO2. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics. 61. 7 sider.
 • Solberg, Cathrine B.; Julshamn, K.; Sæthre, Leif J. 2000. Virkning av kobber fra impregnerte nøter på fisk. Norsk Fiskeoppdrett. 20: 24-26.
 • Børve, Knut; Sæthre, Leif J; Bozek, John D.; True, Jan; Thomas, T. Darrah. 1999. Molecular-field splitting and vibrational structure in the phosphorus 2p photoelectron spectrum of PF3. Journal of Chemical Physics. 4472-4477.
 • Børve, Knut; Sæthre, Leif J; Svensson, Svante. 1999. Molecular-field splitting in Scl2 and S(CH3)2. Chemical Physics Letters. 310: 439-444.
 • Bozek, J.; Carroll, T.X.; Hahne, J.; Sæthre, Leif J; True, J.; Thomas, T.D. 1998. High-resolution Carbon 1s Photoelectron Spectrum of Ethene. Ab initio Calculation of Vibrational structure. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics. 57: 157-161.
 • Thomas, T.D.; Sæthre, Leif J; Sorensen, S.L.; Svensson, S. 1998. Vibrational Structure in the Carbon 1s Ionization of Hydrocarbons. Calculation Using Electronic Structure Theory and the Equvalent-Cores Approximation. Journal of Chemical Physics. 109: 1041-1051.
 • Naves de Brito, A.; Björnholm, O.; Neto, J.S.; Machado, A.B.; Svensson, S.; Ausmees, A.; Osborne, S.J; Sæthre, Leif J; Aksela, H.; Sarainen, O.P.; Kivismäki, A.; et al., [Mangler fornavn]. 1997. Fast dissosiation of resonantly core excited H%cS studyed by vibrational and temporal analysis of the Auger spectra. Journal of Molecular Structure. 394: 135-145.
 • Naves de Brito, A.; Svensson, S.; Osborne, S.J.; Ausmees, A.; Kivimäki, A.; Sarainen, O.-P.; Nömmiste, E.; Aksela, H.; Sæthre, Leif J. 1997. Auger decay of the molecular field split S2p core exited states in HS radicals. Journal of Chemical Physics. 106: 18-23.
 • Osborne, S.J; Sundin, S.; Ausmees, A.; Svensson, S.; Sæthre, Leif J; Sværen, O.; Végh, J.; Karvonen, J.; Aksela, S.; Kikas, A. 1997. The vibrationally resolved C1s core-photoelectron spectra of methane and ethane. Journal of Chemical Physics. 106: 1661-1668.
 • Sæthre, Leif J; Sværen, O.; Svensson, S.; Osborne, S.J.; Thomas, T.D.; Jauhinainen, J.; Aksela, S. 1997. High resolution C1s photoelectron spectra of methane, ethene, propene, and 2-methylpropene. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics. A55: 2748-2756.
 • Sæthre, Leif J; Thomas, T.D.; Svensson, S. 1997. Markovnikov addition to alkenes. A different view from core-electron spectroscopy and theory. Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 2 (2001). 2: 749-755.
 • Siggel, M.R.F.; Field, C.; Sæthre, Leif J; Børve, Knut; Thomas, T.D. 1996. High resolution photoelectron spectroscopy of sulfur 2p electrons in H<SUB>2</SUB>S, SO<SUB>2</SUB>, CS<SUB>2</SUB> and OCS. Journal of Chemical Physics. 105: 9035-9039.
 • Sæthre, Leif J; Gropen, O. 1992. Structure and Bonding in Square-Planar Chalcogen Rings. Canadian journal of chemistry (Print). 70: 348-348.
 • Sæthre, Leif J; Thomas, T. D.; Siggel, M. R. F. 1992. Molecular Charge Distribution, Core-Ionization Energies, and the Point-charge Approximation - An Addendum. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 61.
Rapporter/avhandlinger
 • Carroll, Thomas X.; Zahl, Maria Gundersen; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Decleva, Piero; Ponzi, Aurora; Kas, Joshua J.; Vila, Fernando D.; Rehr, John J.; Thomas, T. Darrah. 2013. Photon-energy dependent oscillations of carbon 1s photoelectron intensities in 2-butyne. MAX-lab National Laboratory, Lund, Sweden. 2 sider.
 • Holme, Alf; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah. 2013. Conformational information for 1-butene from its C1s photoelectron spectrum. MAX-lab National Laboratory, Lund, Sweden. 2 sider.
 • Holme, Alf; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J.; Thomas, T. Darrah. 2013. Chemical reactivity of alkenes and alkynes from carbon 1s ionization energies and theory. MAX-lab National Laboratory, Lund, Sweden. 2 sider.
 • Harnes, Jarle; Abu-samha, Mahmoud; Bergersen, Henrik; Winkler, Mathias; Lindblad, Andreas; Sæthre, Leif J; Björneholm, Olle; Børve, Knut J. 2012. Core-level photoelectron spectroscopy of binary methanol/chloroform clusters. MAX-lab National Laboratory, Lund, Sweden. 2 sider.
 • Harnes, Jarle; Winkler, Mathias; Lindblad, Andreas; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J. 2012. Size of CO2 clusters from C1s photoelectron spectra. Max-lab, National Laboratory, Lund, Sweden. 2 sider.
 • Holme, Alf; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah. 2012. Evaluation of calculated chemical shifts in carbon 1s ionization energies using single-reference ab initio methods. MAX-lab National Laboratory, Lund, Sweden. 2 sider.
 • Abu-samha, Mahmoud; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah. 2005. Preliminary investigation of conformational effects in the C1s photoelectron spectrum of ethanol. MAX-lab Activity Report. 2004: pp 168-169. MAX-lab National Laboratory, Lund, Sweden. 442 sider.
 • Carroll, Thomas X.; Thomas, T. Darrah; Bergersen, Henrik; Gundersen, Maria; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J. 2005. Carbon 1s Photoelectron Spectra of Fluorobenzenes. MAX-lab Activity Report. 2004: pp 174-175. MAX-lab National Laboratory, Lund University, Lund, Sweden. 442 sider.
 • Thomas, T. Darrah; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J.; Gundersen, Maria; Kukk, Edwin. 2005. Reactivity and Core-ionization Energies in Conjugated Dienes. Carbon 1s Photoelectron Spectroscopy of Butadiene and Pentadiene. MAX-lab Activity Report. 2004: pp 212-213. MAX-lab National Laboratory, Lund Unversity, Lund, Sweden. 442 sider.
 • Ladadweh, Mahmoud; Holme, Alf; Thomas, T. Darrah; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J. 2003. Evidence of Conformational Effects in Carbon 1s Photoelectron Spectra. MAX-lab Activity Report. National laboratory, Lund University, Lund, Sweden. 2 sider.
 • Fjellvåg, H.; Hauback, B.C.; Hough, E.; Nicholson, D.; Samuelsen, E.J.; Sæthre, Leif J; Thorkildssen, G. 1998. Handlingsplan for synkrotronrelatert forskning i Norge med vekt på ESRF. Materialforskningsprogrammet. Norges forskningsråd.
Bokkapitler
 • Myrseth, Velaug; Harnes, Jarle; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J. 2011. C1s photoelectron spectroscopy and modeling of ethane clusters. I411, sider 194-195. I:
  • Johansson, Ulf; Lilja, Karin; Nyberg, Annika; Nyholm, Ralf. 2011. MAX-lab Activity Report 2010. MAX-lab, Lund. 593 sider.
 • Zahl, Maria Gundersen; Myrseth, Velaug; Holme, Alf; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J. 2011. Is there a simple relationship between C1s ionization energies and hybridization? I411, sider 210-211. I:
  • Johansson, Ulf; Lilja, Karin; Nyberg, Annika; Nyholm, Ralf. 2011. MAX-lab Activity Report 2010. MAX-lab, Lund. 593 sider.
 • Harnes, Jarle; Winkler, Mathias; Abu-samha, Mahmoud; Lindblad, Andreas; Sæthre, Leif J; Børve, Knut. 2010. Carbon 1s photoelectron spectra of neutral CO2 clusters: Theoretical models applied to experimental spectra. Beamline I411, sider 174-175. I:
  • Johansson, Ulf; Nyberg, Annika; Nyholm, Ralf. 2010. MAX-lab Activity Report 2009. MAX-lab, Lund. 544 sider.
 • Holme, Alf; Sæthre, Leif J; Børve, Knut; Thomas, T. Darrah. 2010. Carbon 1s photoelectron spectroscopy as a tool in molecular conformational studies. Beamline I411, sider 178-179. I:
  • Johansson, Ulf; Nyberg, Annika; Nyholm, Ralf. 2010. MAX-lab Activity Report 2009. MAX-lab, Lund. 544 sider.
 • Abu-samha, Mahmoud; Børve, Knut J.; Winkler, Mathias; Harnes, Jarle; Sæthre, Leif J; Lindblad, Andreas; Bergersen, Henrik; Öhrwall, Gunnar; Björneholn, Olle; Svensson, Svante. 2009. The structure of small water clusters revealed by photoelectron spectroscopy. Synchrotron Radiation - Beamline I411, sider 172-173. I:
  • Johansson, U.; Nyberg, A.; Nyholm, R.; Ullman, H. 2009. MAX-lab Activity Report 2008. MAX-lab Activity Report. 2008. MAX-lab, MAX-lab, Lund, Sweden. 554 sider.
 • Carroll, Thomas X.; Thomas, T. Darrah; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J. 2009. Photoelectron spectroscopy of fluoromethylbenzenes. Synchrotron radiation - Beamline I411, sider 178-179. I:
  • Johansson, U.; Nyberg, A.; Nyholm, R.; Ullman, H. 2009. MAX-lab Activity Report 2008. MAX-lab Activity Report. 2008. MAX-lab, MAX-lab, Lund, Sweden. 554 sider.
 • Thomas, T. Darrah; Kukk, Edwin; Fukuzawa, H.; Ueda, K.; Püttner, R.; Tamenori, Y.; Asahina, T.; Kuze, N.; Kato, H.; Hoshino, M.; Tanaka, H.; Meyer, M.; Plenge, J.; Wirsing, A.; Serdaroglu, E.; Flesch, R.; Rühl, E.; Gavrilyuk, S.; Gel'mukhanov, F.; Lindblad, Andreas; Sæthre, Leif J. 2009. Photoelectron-recoil-induced rotational excitation of the B(2)Sigma(+)(u) state in N2(+). Synchrotron radiation - Beamline I411, sider 212-213. I:
  • Johansson, U.; Nyberg, A.; Nyholm, R.; Ullman, H. 2009. MAX-lab Activity Report 2008. MAX-lab Activity Report. 2008. MAX-lab, MAX-lab, Lund, Sweden. 554 sider.
 • Bergersen, Henrik; Marinho, R. R. T.; Pokapanich, W.; Lindblad, A.; Björneholm, Olle; Sæthre, Leif J; Öhrwall, Gunnar. 2008. The surface structure of aqueous tetrabutylammonium iodide. Article, sider 180-180. I:
  • Johansson, Ulf; Nyberg, Annika; Nyholm, Ralf; Ullman, Helena. 2008. MAX-lab Activity Report 2007. MAX-lab, Lund, Sverige. 482 sider.
 • Harnes, Jarle; Abu-Samha, Mahmoud Ahmad M.; Winkler, Mathias; Bergersen, Henrik; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J. 2008. Neutral CH3Br clusters studied by inner-shell XPS and modeling: Assessment of the polarization-only model for cluster-to-monomer shifts. Synchrotron Radiation - Beamline I411, sider 184-185. I:
  • Johansson, Ulf; Nyberg, Annika; Nyholm, Ralf; Ullman, Helena. 2008. MAX-lab Activity Report 2007. MAX-lab, Lund, Sverige. 482 sider.
 • Holme, Alf; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Thomas, T. D. 2008. 1-Pentyne Conformers from Carbon 1s Photoelectron Spectroscopy. Beamline I411, sider 186-187. I:
  • Johansson, Ulf; Nyberg, Annika; Nyholm, Ralf; Ullman, Helena. 2008. MAX-lab Activity Report 2007. MAX-lab, Lund, Sverige. 482 sider.
 • Winkler, Mathias; Bergersen, Henrik; Abu-Samha, Mahmoud Ahmad M.; Harnes, Jarle; Lindblad, Andreas; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J. 2008. XPS of neutral CF4 Clusters - Size vs. Chemical Shifts. Beamline 411, sider 224-225. I:
  • Johansson, Ulf; Nyberg, Annika; Nyholm, Ralf; Ullman, Helena. 2008. MAX-lab Activity Report 2007. MAX-lab, Lund, Sverige. 482 sider.
 • Abu-Samha, Mahmoud Ahmad M.; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Gunnar, Öhrwall; Bergersen, Henrik; Rander, Torbjørn; Björneholm, Olle; Tchaplyguine, Maxim. 2007. Insight to methanol clusters from core-level spectroscopy and theoretical modelling. Report from research, sider 208-209. I:
  • Johansson, U.; Nyberg, A.; Nyholm, R.; Ullman, H. 2007. MAX-lab Activity Report 2005-2006 National Laboratory, Lund, Sweden. Lund University, Lund, Sweden. 532 sider.
 • Bergersen, Henrik; Abu-Samha, Mahmoud Ahmad M.; Andreas, Lindblad; Marinho, R. T. T.; Ceolin, D.; Gunnar, Öhrwall; Sæthre, Leif J; Tchaplyguine, M; Børve, Knut J.; Svensson, Svante; Björneholm, Olle. 2007. First Observation of vibrations in core-level photoelectron spectra of free, neutral molecular clusters. Report from research, sider 214. I:
  • Johansson, U.; Nyberg, A.; Nyholm, R.; Ullman, H. 2007. MAX-lab Activity Report 2005-2006 National Laboratory, Lund, Sweden. Lund University, Lund, Sweden. 532 sider.
 • Bergersen, Henrik; Abu-Samha, Mahmoud Ahmad M.; Andreas, Lindblad; Marinho, R. T. T.; Gunnar, Öhrwall; Sæthre, Leif J; Tchaplyguine, Maxim; Børve, Knut J.; Svensson, Svante; Björneholm, Olle. 2007. Two Size Regimes of Methanol Clusters Produced by Adiabatic Expansion. Report from research, sider 216-217. I:
  • Johansson, U.; Nyberg, A.; Nyholm, R.; Ullman, H. 2007. MAX-lab Activity Report 2005-2006 National Laboratory, Lund, Sweden. Lund University, Lund, Sweden. 532 sider.
 • Myrseth, Velaug; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J.; Bergersen, Henrik; Carroll, Thomas X.; Thomas, T. Darrah. 2007. Photoelectron spectroscopy of substituted benzenes. Forskningsrapport, sider 236-237. I:
  • Johansson, U.; Nyberg, A.; Nyholm, R.; Ullman, H. 2007. MAX-lab Activity Report 2005-2006 National Laboratory, Lund, Sweden. Lund University, Lund, Sweden. 532 sider.
 • Thomas, T. Darrah; Sæthre, Leif J; Børve, Knut J. 2007. Effects of Molecular Conformation on Inner-shell Ionization Energies. Forskningsrapport, sider 254-256. I:
  • Johansson, U.; Nyberg, A.; Nyholm, R.; Ullman, H. 2007. MAX-lab Activity Report 2005-2006 National Laboratory, Lund, Sweden. Lund University, Lund, Sweden. 532 sider.
 • Andersen, Trine Højberg; Svenum, Ingeborg-Helene; Frafjord, Øyvind; Borg, Anne; Gundersen, Maria; Sæthre, Leif J.; Børve, Knut J. 2005. Adsorption of 1,1-dichloroethene on the Si(111)-7x7 surface. p134, sider 134-135. I:
  • Andersen, Jesper N; Johansson, Ulf; Nyholm, Ralf; Ullman, Helena. 2005. MAX-lab Activity Report 2004. 442 sider.
 • Abu-samha, Mahmoud; Børve, Knut J.; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah. 2004. Preliminary investigation of conformational effects in the C1s photoelectron spectrum of ethanol. p168, sider 168-169. I:
  • Andersen, Jesper. 2004. MAX-lab Activity report 2003. MAX-lab Activity Report. 2003. MAX-lab national laboratory. 414 sider.
 • Myrseth, Velaug; Børve, Knut; Sæthre, Leif J; Thomas, T. Darrah. 2004. Torsional effects in the core-photoelectron spectrum of o-xylene. Contribution, sider 198-199. I:
  • Andersen, Jesper. 2004. MAX-lab Activity report 2003. MAX-lab Activity Report. 2003. MAX-lab national laboratory. 414 sider.
 • Thomas, T. Darrah; Sæthre, Leif J; Myrseth, Velaug; Holme, Alf. 2004. Sulfur 2p photoelectron spectroscopy of SF6 and SF5OSO2F. Contribution, sider 214-215. I:
  • Andersen, Jesper. 2004. MAX-lab Activity report 2003. MAX-lab Activity Report. 2003. MAX-lab national laboratory. 414 sider.
 • Berrah, Nina; Børve, Knut; Bozek, John; Carroll, Thomas X.; Hahne, Jeff; Kukk, Edwin; Sæthre, Leif J; Thomas, T.D. 1999. High-Resolution Carbon Is Photoelectron Spectrum of Small Molecules. . I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. The Advanced Light Source Compendium.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

UTVAGTE PUBLIKATIONS, 10 FRA EN LISTE AV 18 FOR 2006 – 2010

1.  T. X. Carroll, T. D. Thomas, H. Bergersen, K.J. Børve, and L. J. Sæthre, Fluorine as a π donor. Carbon 1s photoelectron spectroscopy and proton affinities of fluorobenzenes.  J. Org. Chem, 71 (2006) 1961 - 1968

2.   T. D. Thomas, L. J. Sæthre, and K.J. Børve,   Effects of molecular conformation on inner-shell ionization energies,   Phys. Chem. Chem. Phys., 2007, 9, 719–724

3.   V. Myrseth, L. J. Sæthre, K.J. Børve, and T. D. Thomas,   The Substituent Effect of the Methyl Group. Carbon 1s Ionization Energies, Proton Affinities, and Reactivities of the Methylbenzenes,   J. Org. Chem, 72 (2007) 5715 - 5723

4.  H. Bergersen, R. R.T. Marinho, W. Pakapanich, A. Lindblad, O. Björneholm, L. J. Sæthre, G. Öhrwall,   A photoelectron spectroscopic study of aqueous tetrabutylammonium iodide,  J. Phys.: Condens. Matter 19 (2007) 326101, 1-9

5.  T. H. Andersen, M. G. Zahl, I.-H. Svenum, K. J. Børve, A. Borg, L. J. Sæthre, Chemisorption of 1,1-dichloroethene on the Si(111)-7x7 surface,  Surface Science 601 (2007) 5510-5514

6.  J. Harnes, M. Abu-samha, M. Winkler, H. Bergersen, L. J. Sæthre, K. J. Børve,  Neutral CH3Cl and CH3Br clusters studied by x-ray photoelectron spectroscopy and modeling: Insight to intermolecular interactions and structure,   J. Electron Spectrosc. Rel. Phenom., 166-167 (2008) 53-64

7.   A. Holme, L. J. Sæthre, K. J. Børve, and T. D. Thomas,  Carbon 1s Photoelectron Spectroscopy of 1-Pentyne conformers, Journal of Molecular Structure, 920 (2009) 387-392.

8.  T. X. Carroll, T. D. Thomas, L. J. Sæthre, and K. J. Børve, Additivity of substituent effects. Core-ionization energies and proton affinities of the fluoromethylbenzenes,  Phys. Chem. A, 113 (2009) 3481-3490.

9.  M. G. Zahl, V. Myrseth, T. H. Andersen, J. Harnes, A. Borg, L. J. Sæthre, and K. J. Børve,  Molecular Spectra As a Tool in Assigning Carbon 1s Photoelectron Spectra of Physisorbed Overlayer,  J. Phys. Chem. C 114 (2010) 15383-15393

10.  L. J. Sæthre, K. J. Børve, and T. D. Thomas,  Chemical shifts of carbon 1s ionization energies,  J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. (2010) doi:10.1016/j.elspec.2010.03.002