Hjem
 • E-postLise.Rykkja@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 75+47 481 41 344
 • Besøksadresse
  Christies gate 19
  Bergen
  Rom 
  19.207
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5007 BERGEN

Public administration and policy, political science, organizational theory, multi level governance, public sector reform, coordination and collaboration in the public sector, societal security, crisis management

Utvalgte publikasjoner
 • Rykkja, Lise Hellebø. 2008. Matkontroll i Europa - en studie av regulering i fem europeiske land og EU. 171 sider.
 • Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organizing for Internal Security and Safety in Norway. Kapitel 9, sider 167-189. I:
  • Nota, Giancarlo. 2011. Risk Management Trends. INTECH. 266 sider. ISBN: 978-953-307-314-9.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Lango, Peter; Rykkja, Lise Hellebø. 2012. 22.juli-kommisjonen. Organisering, styring og ansvar. Nordiske organisasjonsstudier. 14: 49-58.
 • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2013. After Oslo and Utøya: A shift in the balance between security and liberty in Norway? Studies in Conflict and Terrorism. 36: 839-856. doi: 10.1080/1057610X.2013.823754
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2013. After a terrorist attack: challenges for political and administrative leadership in Norway. Journal of Contingencies and Crisis Management. 21: 167-177. doi: 10.1111/1468-5973.12019
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2013. Wicked Problems and the Challenge of Transboundary Coordination: The Case of Emergency Preparedness and Crisis Management in Norway. COCOPS. 26 sider.
 • Rykkja, Lise H.; Neby, Simon; Hope, Kristin Lofthus. 2014. Implementation and governance: Current and future research on climate policies. Public Policy and Administration. 29: 106-130. doi: 10.1177/0952076713510344
 • Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2013. Samordning for samfunnssikkerhet: Utviklingen av Justisdepartementets ansvar. Nordiske organisasjonsstudier. 15: 7-33.
 • Lægreid, Per; Sarapuu, Kulli; Rykkja, Lise H.; Randma-Liv, Tiina. 2014. Organizing for Coordination in the Public Sector. Practices and Lessons from 12 European Countries. Palgrave Macmillan. 280 sider. ISBN: 978-1-137-35962-9.
 • Rykkja, Lise H.; Curry, Dion S. D. 2014. Norwegian optimism in a European context. Stat og styring. 24: 58-60.
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Rykkja, Lise H.; Lango, Peter. 2014. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 2. utgave. Universitetsforlaget. 301 sider. ISBN: 978-82-15-02398-4.
 • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2015. Hybrid Collaborative Arrangements: The welfare administration in Norway – between hierarchy and network. Public Management Review. 17: 960-980. doi: 10.1080/14719037.2015.1029349
 • Lægreid, Per; Randma-Liiv, Tiina; Rykkja, Lise H.; Sarapuu, Külli. 2015. Emerging Coordination Practices of European Central Governments. International Review of Administrative Sciences. 81. doi: DOI:10.1080/14719037.2015.1029344
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2016. COMPARING COORDINATION STRUCTURES FOR CRISIS MANAGEMENT IN SIX COUNTRIES. Public Administration. 94: 316-332. doi: 10.1111/padm.12186
 • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2015. Organizing for 'wicked problems'. Analyzing coordination arrangements in two policy areas: Internal security and the welfare administrtion. International Journal of Public Sector Management. 28: 475-493. doi: 10.1108/IJPSM-01-2015-0009

AORG 100 Examen facultatum - Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap og samfunnsvitskaplege tenkjemåtar, UiB

AORG 103 Forvaltning og politikk, UiB

Samfunnssikkerhet og kriseledelse, UiN

Christensen, T. P. Lægreid and L.H. Rykkja 2017. “Reforming the Norwegian Police Between Structure and Culture: Community Police or Emergency Police?” Public Policy and Administration, DOI: 10.1177/0952076717709523

Christensen, T., P. Lægreid and L.H. Rykkja 2016. “Organizing for Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy.” Public Administration Review, 76(6): 887-897.

Christensen, T., P. Lægreid and L.H. Rykkja 2016. ”Ambiguities of Accountability and Attention – Analyzing the Failure of a Preventive Security Project.” Scandinavian Journal of Public Administration 20 (1):21-44.

Christensen, T. O. Danielsen, P. Lægreid and L.H. Rykkja 2015. “Comparing Coordination Structures for Crisis Management in Six Countries” Public Administration 94 (2):316-332.

Greve, C. P. Lægreid and L.H. Rykkja (Eds.) 2016. Nordic Administrative Reforms – Lessons for Public Management, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Lægreid, P., T. Randma-Liiv, L.H. Rykkja, and K. Sarapuu (Eds.) 2014. Organizing for Coordination in the Public Sector. Practices and Lessons from 12 European Countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 

Bøker
 • Greve, Carsten; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2016. Nordic Administrative Reforms. Lessons for Public Management. Palgrave Macmillan. 236 sider. ISBN: 978-1-137-56362-0.
Tidsskriftartikler
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2017. Reforming the Norwegian Police Between Structure and Culture: Community Police or Emergency Police? Public Policy and Administration. 19 sider. doi: 10.1177/0952076717709523
 • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2017. Introduksjon til temanummer om samfunnstryggleik og krisehandtering. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 33: 5-10. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-01-02
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2016. COMPARING COORDINATION STRUCTURES FOR CRISIS MANAGEMENT IN SIX COUNTRIES. Public Administration. 94: 316-332. doi: 10.1111/padm.12186
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2016. Ambiguities of Accountability and Attention – Analyzing the Failure of a Preventive Security Project. Scandinavian journal of public administration. 20: 21-44.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2016. Organizing for crisis management: building governance capacity and legitimacy. PAR. Public Administration Review. 76: 887-897. doi: 10.1111/puar.12558
Bokkapitler
 • Rykkja, Lise H. 2017. Håndtering av ekstremvær, flom og skred. Kapittel 2, sider 31-53. I:
  • Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar. 2017. En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget. 203 sider. ISBN: 978-82-15-02707-4.
 • Greve, Carsten; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2016. The Nordic Model Revisited: Active Reformers and High Performing Public Administrations. Chapter 10, sider 189-212. I:
  • Greve, Carsten; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2016. Nordic Administrative Reforms. Lessons for Public Management. Palgrave Macmillan. 236 sider. ISBN: 978-1-137-56362-0.
 • Greve, Carsten; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2016. Introduction: The Nordic Model in Transition. Chapter 1, sider 1-21. I:
  • Greve, Carsten; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. 2016. Nordic Administrative Reforms. Lessons for Public Management. Palgrave Macmillan. 236 sider. ISBN: 978-1-137-56362-0.
 • Lægreid, Per; Randma-Liiv, Tiina; Rykkja, Lise H.; Sarapuu, Külli. 2016. Coordination challenges and administrative reforms. Chapter 22, sider 244-258. I:
  • Hammerschmid, Gerhard; Van de Walle, Steven; Andrews, Rhys; Bezes, Philippe. 2016. Public Administration Reforms in Europe. The View from the Top. Edward Elgar Publishing. 294 sider. ISBN: 9781783475391.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

TROPICO – Transforming into Open, Innovative and Collaborative Governments

http://tropico-project.eu/

Coordination, Capacity and Legitimacy: Organizing for Climate Change, Immigration, and the Police (COCAL)

http://uni.no/en/uni-rokkan-centre/democracy-wellfare-and-public-administration/coordination-capacity-and-legitimacy-organizing-for-climate-change-immigration-and-the-police-c/

Governance Capacity and Legitimacy for Societal Security (GOVCAP)

http://rokkan.uni.no/sites/govcap/

Coordination for Cohesion in the Public Sector (COCOPS)

www.cocops.eu

Twitter