Hjem
Click
Lise Øen Joness bilde

Lise Øen Jones

Førsteamanuensis
 • E-postLise.Jones@uib.no
 • Telefon+47 55 58 62 32
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
Tidsskriftartikler
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2016. Flipped classroom i naturfag. Finnes det en sammenheng mellom omvendt undervisning (flipped classroom) og elevprestasjoner i naturfag? Norsk pedagogisk tidsskrift. 100: 61-73.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan. 2016. Upper Secondary School Teachers' Digital Competence: Analysed by Demographic, Personal and Professional Characteristics. Nordic Journal of Digital Literacy.
 • Krumsvik, Rune Johan; Øfstegaard, Marianne; Jones, Lise Øen. 2016. Retningslinjer og vurderingskriterier for den artikkelbaserte ph.d-avhandlingen. UNIPED. 39: 78-94.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2015. Digital Learning Aids for Nynorsk Pupils in School - A Politically Sensitive Area or a Question of a Deeper Scientific Understanding of Learning? Seminar.net : Media, technology and lifelong learning. 11: 194-208.
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen. 2015. Klasseleiing i teknologirike klasserom i vidaregåande opplæring (Rogalandsstudien). Norsklæreren. 3. 36-50.
 • Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil. 2014. Innsette med lærevanskar ønskjer opplæring under soning. Spesialpedagogikk. 79: 71-78.
 • Jones, Lise Øen; Manger, Terje; Eikeland, Ole Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2013. Participation in prison education: Is it a question of reading and writing self-efficacy and actual skills? Journal of Correctional Education. 64: 41-62.
 • Jones, Lise Øen; Varberg, Jeanette; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Asbjørnsen, Arve Egil. 2012. Reading and writing self-efficacy of incarcerated adults. Learning and individual differences. 22: 343-349. doi: 10.1016/j.lindif.2012.01.008
 • Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje. 2011. An examination of the relationship between self-reported and measured reading and spelling skills among incarcerated adults in Norway. Journal of Correctional Education. 62: 26-50.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Munkvold, Linda Helen; Obrzut, John E.; Manger, Terje. 2010. An examination of shared variance in self-report and objective measures of attention in the incarcerated adult population. Journal of Attention Disorders. 14: 182-193. doi: 10.1177/1087054709356395
 • Dalen, Knut; Jones, Lise Øen. 2010. Ethical monitoring: conducting research in a prison setting. Research Ethics Review. 6: 10-16.
 • Jones, Lise Øen; Krumsvik, Rune Johan. 2008. Special needs student in higher education. US-China Education Review. 5: 58-67.
 • Jones, Lise Øen. 2007. Leseferdigheter blant innsatte. Utdanning. Publisert 2007-07-16.
 • Krumsvik, Rune; Jones, Lise Øen. 2007. Situert læring, digital kompetanse og tilpassa opplæring. Norsk pedagogisk tidsskrift. 91: 316-328.
Rapporter/avhandlinger
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan. 2014. Norske innsatte: Lesevansker og oppmerksomhetsvansker. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 56 sider.
 • Jones, Lise Øen; Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan. 2013. Innsatte i norske fengsel: Lese- og skriveferdigheter og mestringforventningers betydning for deltakelse i utdanning. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 70 sider.
 • Jones, Lise Øen. 2012. Effects of reading skills, spelling skills and accompanying efficacy beliefs on participation in education. A study in Norwegian prisons. University of Bergen, Bergen.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje. 2008. Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 3: Leseferdigheter og grunnleggende kognitive ferdigheter. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 37 sider.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Jones, Lise Øen; Manger, Terje. 2007. Innsatte i Bergen fengsel:Delrapport 2: Lesevaner, leseerfaringer og leseferdigheter. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 22 sider.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Manger, Terje; Jones, Lise Øen. 2007. Innsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevansker. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 33 sider.
Bokkapitler
 • Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Øfstegaard, Marianne. 2016. Omvendt undervisning i matematikk - en eksplorativ casestudie om en matematikk-lærers erfaringer med metoden. 8. I:
  • Krumsvik, Rune Johan. 2016. Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. 332 sider. ISBN: 9788215020495.
 • Krumsvik, Rune; Jones, Lise Øen. 2007. Digital kompetanse og tilpassa opplæring. 5, sider 114-137. I:
  • Krumsvik, Rune. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. 277 sider. ISBN: 978-82-15-00563-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.