Hjem
Tidsskriftartikler
  • Eichele, Heike; Eichele, Tom; Marquardt, Lynn Anne; Adolfsdottir, Steinunn; Hugdahl, Kenneth; Sørensen, Lin; Plessen, Kerstin J. 2017. Development of performance and ERPs in a flanker task in children and adolescents with tourette syndrome - a follow-up study. Frontiers in Neuroscience. 11:305: 1-14. doi: 10.3389/fnins.2017.00305

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

  • Hirnstein, M., Johnsen, E., Marquardt, L., Hugdahl, K., Güntürkün, O., & Ocklenburg, S. (2016). Lateralisering og schizofreni I den postgenomiske æra – en symptombasert tilnærming. BestPractice Psykiatri/Nevrologi28, 22-26.
  •  ADDIN EN.REFLIST Eichele, H., Eichele, T., Marquardt, L., Adolfsdottir, S., Hugdahl, K., Sorensen, L., & Plessen, K. J. (2017). Development of Performance and ERPs in a Flanker task in Children and Adolescents with Tourette Syndrome-a follow-up study. Frontiers in neuroscience, 11, 305.