Hjem
Click
 • E-postMargit.Ystanes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 63
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom: 
  804
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Postdoktor-prosjektet Trust as a precondition for socio-economic development – what can we learn from the case of Brazil? undersøker forholdet mellom tillit og økonomiske prosesser. Dette forholdet er uavklart; tillit framheves ofte som en forutsetning for økonomisk vekst, både i økonomisk teori og i dagligtale, samtidig som en viss grad av inntekts-ulikhet gjerne forstås som en forutsetning for investeringsvilje og å stimulere til hardt arbeid. I tillitslitteraturen, derimot, argumenteres det ofte for at ulikhet og maktforskjeller gjør tillit umulig.  Med utgangspunkt i fotball-VM 2014 og forberedelsene til OL i 2016, såkalte «mega-events» som ikke bare har sportslige sider, men også ses på som redskap for å fremme økonomisk vekst og byutvikling, undersøker dette prosjektet de kulturelle forutsetningene for Brasils økonomiske vekst og tiltak for å minske ulikhet. Brasil har de senere årene nytt stor anerkjennelse for sin evne til å kombinere økonomisk vekst med reduksjon av fattigdom og ulikhet, men protestene i forkant av fotball-VM gjorde at bildet nå framstår som langt mer komplisert. Her utforskes særlig perspektivene til dem som har vært kritiske til Brasils VM- og OL-prosjekt, for å forstå hvordan det komplekse forholdet mellom sosial ulikhet, tillit og økonomisk vekst spiller seg ut i dagens Brasil.

Norges forskningsråds SAMKUL program (Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger) finansierer dette prosjektet.

Ystanes er tilknyttet CROP (Comparative Research Programme on Poverty).

Formidling av forskningsresultater

2017.  OL og eksklusjon av fattige i Rio de Janeiro. Foredrag ved faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Bergen, 3. februar.

2016. Deltok i filmseminar og paneldebatt ”Drømmen om Rio: OL og VM for hvem?”, 22. september. Arrangementet var del av Norges Forskningsråds årlige festival Forskningsdagene.

2016. Produksjon av undervisningsmateriell om matsikkerhet, klimaendringer og sosial ulikhet for skoleprogrammet til Bergen Internasjonale Film Festival (BIFF) 20. – 28. september.

2016. Brasils problematiske OL-arv. Artikkel i Manifest Tidsskrift, 14. juni.

2016. Organiserte dokumentarfilmseminaret The Olympic Dream ved Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling, 23. mai.

2016. Deltakelse i paneldebatten  When Sports and Human Rights Collide, organisert av SAIH Bergen, 20. April.

2016. Organiserte det åpne seminaret Living with Olympic Security ved Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling, 19. April.

2016. #sosfavela: Digitale representasjoner av vold og ulikhet I OL-byen Rio de Janeiro. Foredrag ved faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Bergen, 5. februar.

2015. [med Iselin Åsedotter Strønen] Organiserte paneldebatten "Rethinking Inequality in Latin America" v/ Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling, 6. Mars.

2012. Deltakelse i Nord/Sør seminar : paneldebatt om “The Resource Curse”, organisert av Spire Bergen.

2009. Workshop om fattigdoms- og ulikhetsproduserende prosesser i Sør for Norges MusikkorpsForbund.

2003. [med Ragnhild Solvi Berg] Håp for demokratiet". Latin-Amerika, 4: 6-7.

2002. Transculturación og lukkethet som kulturelt ideal. Kula Kula, 1: 35-39.

 

Omtale i media

2016. "Ny rapport: Politiet «ryddet» gatene i Rio for barn og unge til OL", av Ole Kristian Strøm, VG, 29.09.16. 

2010. NorLARNet featured research: "Conflicting Interests and the Meaning of Trust in the Struggle over Petén’s Tropical Forests", av Sanne Kasin.

 • Kurs:

SANT220 Anthropology, Intervention and Development (BA-nivå)
SANT309 Conceptualising Society: Applications of Anthropological Theory (MA-nivå)

 • Skriveseminar for MA-studenter som jobber med Latin Amerika, høsten 2011 og våren 2012.
 • Ansvarlig for å utvikle og undervise en seminarrekke om Latin America for MA-studenter, høsten 2011.
 • Forelesninger på norsk, engelsk og spansk ved kurs hos Institutt for Sosialantropologi og Bachelorgraden for Latin-Amerikastudier ved UiB, ved Norges Handelshøyskole og Universitetet i Agder (BA-nivå).
 • Seminarleder ved forskjellige kurs hos Institutt for Sosialantropologi, UiB (BA-nivå og MPHIL).
 • Internettbasert fjernundervisningved Institutt for Sosialantropologi, UiB (BA-nivå).
 • Sensur av eksamener på BA-nivå og avhandlinger og prosjektskisser på MA-nivå ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Agder.
 • Veiledning av MA/MPHIL-studenter
Bøker
 • Ystanes, Margit; Broch-Due, Vigdis. 2016. Trusting and its Tribulations: Interdisciplinary Engagements with Intimacy, Sociality and Trust. Berghahn Books. 294 sider. ISBN: 978-1-78533-099-5.
Tidsskriftartikler
 • Ystanes, Margit. 2016. O problemático legado das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Tradução de matéria originalmente publicado em norueguês por Manifest Tidsskrift. Manifest tidsskrift.
 • Ystanes, Margit. 2016. Brasils problematiske OL-arv. Manifest tidsskrift. Publisert 2016-06-14.
 • Ystanes, Margit. 2015. «Problemet er at VI ikke aner hvor dette bærer»: Dystopiske fremtidsforestillinger i sportsarrangementenes tid. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 26: 221-239.
 • Ystanes, Margit. 2014. Unni Wikan: Resonance: Beyond the Words. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 1. 58-60.
Rapporter/avhandlinger
 • Ystanes, Margit. 2016. “Mega-Events and Urban Poverty: Legacy Projects in Rio de Janeiro”. CROP Poverty Brief, Bergen. 4 sider.
 • Ystanes, Margit. 2011. Precarious Trust. Problems of Managing Self and Sociality in Guatemala. University of Bergen.
 • Ystanes, Margit. 2003. Venner finner man i familien, ute på gata er det bare fiender : En studie av moralitetsdiskurser og mestring av utrygghet i Quetzalenango, Guatemala.
Bokkapitler
 • Ystanes, Margit. 2016. “Unfixed trust: Intimacy, blood symbolism, and porous boundaries in Guatemala”. Chapter 1, sider 37-59. I:
  • Ystanes, Margit; Broch-Due, Vigdis. 2016. Trusting and its Tribulations: Interdisciplinary Engagements with Intimacy, Sociality and Trust. Berghahn Books. 294 sider. ISBN: 978-1-78533-099-5.
 • Ystanes, Margit; Broch-Due, Vigdis. 2016. “Introduction: Introducing Ethnographies of Trusting”. Introduction, sider 1-36. I:
  • Ystanes, Margit; Broch-Due, Vigdis. 2016. Trusting and its Tribulations: Interdisciplinary Engagements with Intimacy, Sociality and Trust. Berghahn Books. 294 sider. ISBN: 978-1-78533-099-5.
 • Ystanes, Margit. 2014. “Saving Guatemala's ‘Mayan Forest’: The Environmental Crisis and Contested Development”. Chapter 7, sider 121-142. I:
  • Loftsdottir, Kristin; Jensen, Lars. 2014. Crisis in the Nordic Nations and Beyond: At the Intersection of Environment, Finance and Multiculturalism. Ashgate. 200 sider. ISBN: 9781472425386.
 • Bråten, Eldar; Ystanes, Margit. 2007. "Kritisk selvstendighet" gjennom fjernundervisning. Kapittel 3, sider 35-46. I:
  • Myklebost, Gunnar; Skare, Olav. 2007. Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid. Refleksjoner over prosjekterfaringer 2006. 227 sider. ISBN: 978-82-91308-45-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publikasjoner

2016  "Violence, Fear and Impunity in Post-War Guatemala", in Violent Reverberations: Global Modalities of Trauma. Edited by Vigdis Broch-Due and Bjørn Enge Bertelsen, 219-240. New York: Palgrave Macmillan.

2016 (with Vigdis Broch-Due) Trusting and its Tribulations: Interdisciplinary Engagements with Intimacy, Sociality and Trust, edited by Vigdis Broch-Due and Margit Ystanes. London and New York: Berghahn Press.

2016 "Unfixed trust: Intimacy, blood symbolism, and porous boundaries in Guatemala", in Trusting and its Tribulations: Interdisciplinary Engagements with Intimacy, Sociality and Trust, edited by Vigdis Broch-Due and Margit Ystanes, 37 – 59. London and New York: Berghahn Press.

2016 (with Vigdis Broch-Due) "Introduction: Introducing Ethnographies of Trusting", in Trusting and its Tribulations: Interdisciplinary Engagements with Intimacy, Sociality and Trust, edited by Vigdis Broch-Due and Margit Ystanes, 1 – 36. London and New York: Berghahn Press.

2016  "Mega-Events and Urban Poverty: Legacy Projects in Rio de Janeiro". CROP Poverty Brief, no 31, April

2015  "Problemet er at vi ikke aner hvor dette bærer": Dystopiske fremtidsforestillinger i sportsarrangementenes tid, i Norsk Antropologisk Tidsskrift (3/4), 221-239.

2014  “Saving Guatemala's ‘Mayan Forest’: The Environmental Crisis and Contested Development”. In Crisis in the Nordic Nations and Beyond: At the Intersection of Environment, Finance and Multiculturalism, edited by Kristín Loftsdóttir and Lars Jensen, 121–142. Farnham: Ashgate.

2014  Unni Wikan: Resonance: Beyond the Words, book review in Norsk Antropologisk Tidsskrift (1), 58-60).

2011  Precarious Trust. Problems of Managing Self and Sociality in Guatemala. Dissertation submitted for the degree of philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen.

2006 [med Eldar Bråten] "Kritisk selvstendighet" gjennom fjernundervisning, i Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid. Refleksjoner over prosjekterfaringer 2006. Tromsø, pp. 35-46.

2003. Venner finner man i familien, ute på gata er det bare fiender : En studie av moralitetsdiskurser og mestring av utrygghet i Quetzalenango, Guatemala. Hovedoppgave ved Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen


 

Regionalt: Brasil, Guatemala, Latin America

Tematisk: Tillit/mistillit, konflikt og politiske prosesser, akkumulasjon og fattigdomsproduksjon, sosial ulikhet, rasisme, miljøvernarbeid, natursyn, kjønn