Hjem
Click
Margunn Rausets bilde

Margunn Rauset

Stipendiat, nordisk språkvitenskap
 • E-postMargunn.Rauset@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 63
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nordisk språk: leksikografi, leksikologi, semantikk, fraseologi, nynorsk, målformskilnadar, metaforteori og kognitiv lingvistikk.

 • Nordkurs, juni 2011
 • Språk i Norden, hausten 2011
 • Nynorskkurs, 2014-2016
 • Scandinavian Area Studies, Language, vår 2015 og 2016
Bøker
 • Utgård, Karl Arne; Søyland, Aud; Rauset, Margunn. 2016. Enkel nynorsk ordliste. Det Norske Samlaget. 538 sider. ISBN: 978-82-521-8362-7.
 • Hellevik, Alf; Rauset, Margunn; Søyland, Aud. 2013. Ordbok for grunnskulen: med ordforklaringar, synonym og fulle bøyingsformer. Det Norske Samlaget. 172 sider. ISBN: 978-82-521-8167-8.
 • Hellevik, Alf; Rauset, Margunn; Søyland, Aud. 2012. Nynorsk ordliste. Det Norske Samlaget. 449 sider. ISBN: 978-82-521-8164-7.
Tidsskriftartikler
 • Rauset, Margunn. 2015. Tungtvegande ny bokmålsordbok? LexicoNordica. 22: 243-261.
 • Rauset, Margunn. 2014. Islex: eit skuleeksempel på godt språkteknologisk samarbeid i Norden. Språk i Norden. 48-76.
 • Rauset, Margunn; Hannesdóttir, Anna Helga; Sigurðardóttir, Aldís. 2012. Ein-, to- eller fleirspråkleg ordbok? Skrifter / Nordisk forening for leksikografi. 12. 512-523.
 • Rauset, Margunn. 2010. Utfordringar med to norske målformer i ISLEX. Skrifter / Nordisk forening for leksikografi. 11. 446-454.
Bokkapitler
 • Rauset, Margunn. 2015. Kvar ligg den nynorske hunden nedgraven? Om stilideal og norm i nynorsk fraseologi. Artikkel, sider 188-203. I:
  • Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav. 2015. Nye røyster i nynorskforskinga. Det Norske Samlaget. 218 sider. ISBN: 9788252188455.
 • Rauset, Margunn. 2011. Islandsk møter norsk i eit nytt tusenår. Utfordringar og fordelar i den norske delen av ISLEX-prosjektet. 8, sider 109-126. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Bugge, Edit. 2011. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag. 309 sider. ISBN: 978-99918-65-36-2.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Redaktør i den islandsk-norske delen av Islex-ordboka: www.islex.no

Aktuelle verv:

Ph.d.-representant styret for Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

Representant for dei mellombels tilsette (gruppe B) i valstyret ved LLE

Nestleiar i Foreininga Snorres Venner

Medlem i prisnemnda for Sokneprest Alfred Andersson-Ryssts fond