Margunn Rausets bilde
Margunn
Rauset
Stipendiat
, nordisk språkvitenskap
Besøksadresse: 
HF-bygget, Sydnesplassen 7
Postadresse: 
Postboks 7805
5020 Bergen
Telefon: 
+47 55 58 24 63
Last ned visittkort

Nordisk språk: leksikografi, leksikologi, semantikk, fraseologi, nynorsk, målformskilnadar, metaforteori og kognitiv lingvistikk.

Nordkurs, juni 2011

Språk i Norden, hausten 2011

Nynorskkurs, 2014-

Scandinavian Area Studies, Language, vår 2015

Bøker
 • Hellevik, Alf; Rauset, Margunn; Søyland, Aud. 2013. Ordbok for grunnskulen: med ordforklaringar, synonym og fulle bøyingsformer. Det Norske Samlaget. 172 sider. ISBN: 978-82-521-8167-8.
 • Hellevik, Alf; Rauset, Margunn; Søyland, Aud. 2012. Nynorsk ordliste. Det Norske Samlaget. 449 sider. ISBN: 978-82-521-8164-7.
Tidsskriftartikler
 • Rauset, Margunn. 2015. Tungvegande ny bokmålsordbok? LexicoNordica. 22: 243-261.
 • Rauset, Margunn. 2014. Islex: eit skuleeksempel på godt språkteknologisk samarbeid i Norden. Sprog i Norden. 48-76.
 • Rauset, Margunn; Hannesdóttir, Anna Helga; Sigurðardóttir, Aldís. 2012. Ein-, to- eller fleirspråkleg ordbok? Skrifter / Nordisk forening for leksikografi. 12. 512-523.
 • Rauset, Margunn. 2010. Utfordringar med to norske målformer i ISLEX. Skrifter / Nordisk forening for leksikografi. 11. 446-454.
Bokkapitler
 • Rauset, Margunn. 2015. Kvar ligg den nynorske hunden nedgraven? Om stilideal og norm i nynorsk fraseologi. Artikkel, sider 188-203. I:
  • Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav. 2015. Nye røyster i nynorskforskinga. Det Norske Samlaget. 218 sider. ISBN: 9788252188455.
 • Rauset, Margunn. 2011. Islandsk møter norsk i eit nytt tusenår. Utfordringar og fordelar i den norske delen av ISLEX-prosjektet. 8, sider 109-126. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Bugge, Edit. 2011. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag. 309 sider. ISBN: 978-99918-65-36-2.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Allmennlærarutdanning, HiB, 1996-2000

Mastergrad i nordisk språk og litteratur, UiB, 2005-2010

Lærar ved Rothaugen skole, 2000-2011

Redaktør i Islex-prosjektet, 2007-

Frilansomsetjar for Nordisk råd og Nordisk ministerråd 2010-

Redaktør for Nynorsk ordliste (2012-) og Ordbok for grunnskulen (2013-)

Skjønnlitterær omsetjar frå islandsk til norsk 2013-

Stipendiat i nordisk språk frå 1. september 2013

Prosjekter

Redaktør i den islandsk-norske delen av Islex-ordboka: www.islex.no