Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Margunn Rauset

stipendiat

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Forskargruppe i nordisk språk

Hjemmeside: http://www.islex.no

Stilling: stipendiat

Telefon: 55 58 24 63

E-post:

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7

Nordisk språk: leksikografi, leksikologi, semantikk, fraseologi, metaforteori og kognitiv lingvistikk.

Allmennlærarutdanning, HiB, 1996-2000

Mastergrad i nordisk språk og litteratur, UiB, 2005-2010

Lærar ved Rothaugen skole, 2000-2011

Redaktør i Islex-prosjektet, 2007-

Frilansomsetjar for Nordisk råd og Nordisk ministerråd 2010-

Redaktør for Nynorsk ordliste (2012-) og Ordbok for grunnskulen (2013-)

Skjønnlitterær omsetjar frå islandsk til norsk 2013-

Stipendiat i nordisk språk frå 1. september 2013

Nordkurs, juni 2011

Språk i Norden, hausten 2011

Redaktør i den islandsk-norske delen av Islex-ordboka: www.islex.no