Hjem
 • E-postMarit.Skivenes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 87+47 959 24 979
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5007 BERGEN

Marit Skivenes har siden august 2012 vært ansattt som professor ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap, og er professor II (20%) ved Institutt for sosialfag og vernepleie ved Høgskulen på Vestlandet.

Hun fullførte sin doktorgrad i statsvitenskap ved UiB i 2002. I etterkant tilbrakte hun to år som forsker ved forskningsinsitituttet Fafo i Oslo, og deretter tre år  som forsker og leder av Senter for barnevernstudier (UiB). Senere jobbet hun som førsteamanuensis og professor i tre år ved avdeling for sosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen. Skivenes har også vært tilknyttet LOS-senteret/Uni Rokkansenteret som forsker. 

Professor Skivenes er direktør for Centre for Research on Discretion and Paternalism. Dersom du ønsker å være tilknyttet senteret kan du kontakte professor Skivenes her

Les mer om senteret her: www.discretion.uib.no 

 

Forskningsområder

Teoretisk fokus: 
Argumentasjonteori, deliberativt demokrati, skjønnsutøvelse og beslutningsfatting i organisasjoner, ytringsfrihet, paternalisme og velferd, politisk teori, kvalitet i offentlig forvaltning

Empiriske forskningstema: 
Offentlig innsyn, barns interesser og rettigheter, barnevernsystemer, beslutningsprosesser, migrasjon, offentlig diskurs, utvikling av offentlig politikk, transparens, velferdssystemer, varsling, kritikkverdige hendelser i organisasjoner. 

For mer informasjon om Skivenes' forskning, vennligst se fanen "prosjekter" og "publikasjoner"

Priser og stipend

Marit Skivenes har nylig blitt tildelt det svært prestisjefylte toppstipendet Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsråd Consolidator for prosjektet DISCRETION. Les mer om dette her

Marit Skivenes og Katrin Kriz ble i 2016 tildelt ISW prisen for beste artikkel publisert i 2015 med artikkelen "Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives"

 

Følg Marit Skivenes på Academia, ResearchGate og LinkedIn

Henvendelser kan rettes til vitenskapelig assistent Amy McEwan-Strand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalgte publikasjoner
 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2009. Balancing a Child’s Best Interest and a Child’s Views. The International Journal of Children's Rights. 17: 1-21. doi: 10.1163/157181808X358276
 • Skivenes, Marit. 2010. Judging the best interests of children - rational reasoning or subjective presumptions? Acta Sociologica. 53: 339-353. doi: 10.1177/0001699310379142
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Berrick, Jill Duerr; Skivenes, Marit. 2012. Dimensions of high quality foster care: Parenting Plus. Children and youth services review. 34: 1956-1965. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.05.026
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2015. Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives. International Social Work. 58: 75-87. doi: 10.1177/0020872812456052
 • Skivenes, Marit; Stenberg, Hanne. 2013. Risk assessment and domestic violence - how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level for a 5-year-old girl? Child & Family Social Work. 20: 424-436. doi: 10.1111/cfs.12092
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. The emotional dimension in risk assessment: a cross-country study of the perceptions of child welfare workers in England, Norway and California (United States). British Journal of Social Work. 45: 809-824. doi: 10.1093/bjsw/bct177
 • Berrick, Jill Duerr; Peckover, Sue; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy. 25: 366-378. doi: 10.1177/0958928715594540
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2015. Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market: Between individual power resources and institutional arrangement. Economic and Industrial Democracy. 38: 119-143. Publisert 2015-01-29. doi: 10.1177/0143831X14559783
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers. Child & Family Social Work. 22: 203-212. doi: 10.1111/cfs.12220
 • Skivenes, Marit; Kriz, Katrin. 2015. Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California). Child & Family Social Work. doi: DOI: 10.1111/cfs.12224
 • Skivenes, Marit. 2015. Handlingsrommet for barns deltagelse i barnevernssaker. Tidsskrift for velferdsforskning. 18: 48-60.
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. Children's involvement in care order decision-making: A cross-country analysis. International Journal of Child Abuse & Neglect. 49: 128-141. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.07.001
 • Magnussen, Anne-Mette; Skivenes, Marit. 2015. The child´s opinion and position in care order proceedings: an analysis of judiciary discretion in the county boards decision-making. The International Journal of Children's Rights. 23: 705-723. doi: 10.1163/15718182-02304001

Hovedinnlegg på konferanser: 

Hovedinnlegg på den åttende ESFR konferansen “Changing Family Relations – Gender and Generations”; 2016-08-31 – 2016-09-03. Dortmund, Tyskland.

Inlegg på "Barnevernkonferansen 2016 for Oslo og Akershus". Tittel: "Norsk barnevern – Utvikling i et internasjonalt perspektiv", Oslo; 2016-04-28.Hovedinnlegg på Nordic Congress on Child Welfare; 2015-08-26 - 2015-08-28. Turko, Finland.

Innlegg på konferansen "Barn og rettssikkerhet". Tittel: "Kvalitet og legitimitet – et statsvitenskapelig blikk på fylkesnemndenes avgjørelser", Bergen; 2015-11-13.

Arrangerte og holdt hovedinnlegg på konferansen  "Legitimacy and fallibility in child welfare decisions". Tittel: "Internasjonale perspektiver på barnevernet", Bergen; 2015-10-09.

Hovedinnlegg på 25års jubileet til FNs barnekonvensjon: "Protection of children against violence and sexual abuse"; 2014-11-10. Oslo 

Innlegg på samarbeidskonferansen arrangert av barnevernsektoren og universitets og høgskole-sektoren, Oslo; 2014-10-29.

Innlegg på the Norwegian Congress on Child Welfare, ‘Norwegian child protection in an international perspective’, Oslo; 2014-09-19.

Innlegg på "the 13th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect"; 2013-09-15 – 2013 09-18. Dublin, Irland.

Innlegg på UNICEF konferansen  "A Better Way to Protect ALL Children: The theory and practice of child protection systems"; 2012-11-13 – 2012-11-16. New Delhi, India.

Innlegg på "Oppvekstkonferansen" arrangerte av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet; 2012-10-24. Oslo

 

Presentasjoner:

Presentasjon på seminaret "Internasjonale perspektiv på vold", Bergen, 2016-11-03.

Presentasjon på Forskerforbundets PechaKucha-turné, "Statlig overgrep eller vern av barn?", Bergen; 2016-10-26. Se video her. 

Presentasjon for Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo; 2016-06-10.

Presentasjon på Bergen Exchanges i regi av Centre on Law and Social Transformation. Tittel: "Taking Custody in the best interest of the child", Bergen; 2016-04-06.

Presentasjon på "Kommunikasjonsfrokost". Tittel: "Forskning i et minefelt: Barnevern og endring av policy’, Bergen; 2016-02-24.

Presentasjon for norske fylkesnemndsledere. Tittel: Terskelen for omsorgsovertakelser - Norge sammenlignet med andre land", Losby Gods; 2014-06-03.

Presentasjon for Barne-, ungdoms- og familieetaten. Tittel "Er kvaliteten på beslutningstakingen i omsorgsovertakelser og adopsjoner i barns beste?", Tønsberg; 2014-05-08.

Presentasjon for den norske adopsjonskomiteen. Tittel: "Adopsjon i barnevernsystemet", Bergen; 2014-02-12.

 

Deltagelse i debatter: 

"Til barnets beste?" i regi av Studentersamfunnet, Bergen; 2016-11-03.

"Striden om barns beste" i regi av Forskerdagene, Bergen; 2016-09-26.

"Immigranters møte med norsk barnevern – støtte eller overgrep" i regi av Filosofisk poliklinikk, Bergen; 2016-09-07.

"Barns rettssikkerhet i møte med barnevernet" i regi av Menneskerettighetsuken, Bergen; 2016-09-21.

"Barnevernet: Kidnapping eller beskyttelse?" i regi av Amnesty International Law Students, Bergen; 2016-05-03.

 

Kronikker og debattinnlegg: 

Skivenes, M. (2016). ”Rettigheter som utfordrer”. Bergens Tidende, 1. desember 2016.

Skivenes, M. (2009). ”Et ustabilt, utrygt liv”. Bergens Tidende, 26. oktober 2009.

Skivenes, M. & Samsonsen, V. (2008). "Den ufullstendige historien om Jesper”. Bergens Tidende, 26. september 2008.

Skivenes, M. & Trygstad, S. (2006). “Varslere og frykt”. Dagbladet, 18. november 2006.

Skivenes, M. & Hollekim, R. (2006). ”Når barn bestemmer hjemme”. Bergens Tidende, 13. oktober 2006.

Skivenes, M. & Strandbu, A. (2005). ”Kan barn bestemme?”. Bergens Tidende, 7. oktober 2005.

Skivenes, M. & Trygstad, S. (2005). ”Når varslere skal vernes”. Bergens Tidende, 1. april 2005.

Skivenes, M. & Trygstad, S.(2005). ”Lojale varslere – lojale overfor hvem?”. LO Aktuelt, 9. mai 2005.

Skivenes, M. (2004). ”Trynetillegg eller god sosial kompetanse”. Dagbladet, 16. februar 2004.

Skivenes, M. & Gautun, H. (2003). ”Fysisk refselse av barn – et resultat av uvitenhet og utydelig lovgivning?”. Bergens Tidende, 26. august 2003.

Skivenes, M. (2003). ”Det biologiske prinsipp i barnevernet”. Bergens Tidende, 6. januar 2003

Skivenes, M. (2001).”Lovlig hemmelighold i internasjonale saker”. Aftenposten, 28. desember 2001.

Skivenes, M. & Myklebust, R.N. (2001). ”Nøkkelen til offentlighet”. Bergens Tidende, 24. april 2001.

Skivenes, M. (2000). ”Vi trenger ny barnelov”. Bergens Tidende 24. oktober 2000.

Skivenes, M. & Eriksen, E.O. (2000). ”Barnevern, vitenskap og politikk". Dagbladet, 13. november 2000.

Skivenes, M. & Eriksen, E.O. (1997), “Til barnas beste”. Bergens Tidende, 6. februar 1997.

Skivenes, M. & Eriksen, E.O. (1996) “Hvem skal ha omsorg for barnet?”. Dagbladet, 9.november  1996.

 

Omtale i media: 

"Hatet mot barnevernet". Bergens Tidende, 3. juni 2017.

"Statens rolle overfor familien". Dagen, 16. mai 2017.

"Forsker på omsorgsovertakelser". Fontene, 15. februar 2017. 

"Fikk 18 millioner kroner i stipend". Bergens Tidende, 15. desember 2016. 

"Pecha Kucha: Statlig overgrep eller barnevern?". Aftenposten, 7. desember 2016.

TV2 Nyhetene. 12. mars 2016.

"Ny forskning om fosterhjemsplassering: – Barna blir ikke hørt".NRK, 15. januar 2016. 

"Fikk ingen oppfølging da barnevernet tok barna hennes". NRK, 02. april 2014

"Fylkesmannen åpner tilsyn i «Amalie»-saken". NRK, 18. november 2011. 

"Fokus på person og ikke på sak". Aftenposten, 15. oktober 2011.

"Tolketull i barnevernet". Bergens tidende, 6.mai 2009. 

 

Veileder studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå

Studenter som ønsker å bli veiledet av professor Skivenes, eller ønsker å være tilknyttet et av forskningsprosjektene, kan sende epost til prof. Skivenes.

PhD-studenter under veiledning:
Øyvind S. Tefre, prosjekt (UiB): Between public and private responsibility for children; Line Sørsdal, prosjekt (UiB): Decision Making about best interests; Ida Juhasz, prosjekt (UiB): Removals of new-borns in Norway and England; Eirik Gundersen; prosjekt (SPS): Legitimitet i barnevernet [Legitimacy in the Child Protection Agency, in Norwegian]; Inger Kristin Heggdalsvik, prosjekt (HiB): Risikofylte foreldrekonflikter i skjæringspunktet mellom familievern og barnevern.

MA-studenter under veiledning:
Vilde Tøfte Øvstetun (UiB) og Marie Topaas Storm (UiB).

Klikk her for å se liste av tidligere masterstudenter som Skivenes har veiledet og hvor de er nå. 

 

Undervisning

AORG 250 Bacheloroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap - Faglig ansvarlig siden høsten 2013

AORG 100 Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap - Faglig ansvarlig siden høsten 2013

AORG 104 Politisk teori og styreformer - Faglig ansvarlig vår 2013

Google Scholar Profile

ORCID

 

 • Skivenes, Marit; Pösö, Tarja. 2017. Best Interest of the Child. 1, sider 469-470. I:
  • Wenzel, Amy. 2017. The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology. Sage Publications. ISBN: 9781483365831.
 • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press. 272 sider. ISBN: 9780190459567.
 • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child welfare removals by the state – complex and controversial decisions. 1, sider 1-17. I:
  • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press. 272 sider. ISBN: 9780190459567.
 • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Removals of children by the child welfare system – variations and differences across countries. 10, sider 223-243. I:
  • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press. 272 sider. ISBN: 9780190459567.
 • Læret, Oda Krogh; Skivenes, Marit. 2016. Kvalitet og legitimitet i barnevernets beslutninger. 2, sider 34-47. I:
  • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem. 2016. Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget. 261 sider. ISBN: 978-82-15-02684-8.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases. 20, sider 341-357. I:
  • Sutherland, Elaine E.; Macfarlane, Lesley-Anne. 2016. Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Cambridge University Press. 450 sider. ISBN: 9781107158252.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Norway - Child welfare decision-making in cases of removals of children. 3, sider 40-64. I:
  • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press. 272 sider. ISBN: 9780190459567.
 • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Migrant Children and Child Welfare Systems: A Contested Challenge. Chapter 13, sider 263-279. I:
  • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Child Welfare Systems and Migrant Children - A Cross Country Study of Policies and Practice. Oxford University Press. 310 sider. ISBN: 978-0-19-020529-4.
 • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Child welfare systems and migrant families : an introduction. Chapter 1, sider 1-16. I:
  • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Child Welfare Systems and Migrant Children - A Cross Country Study of Policies and Practice. Oxford University Press. 310 sider. ISBN: 978-0-19-020529-4.
 • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Child Welfare Systems and Migrant Children - A Cross Country Study of Policies and Practice. Oxford University Press. 310 sider. ISBN: 978-0-19-020529-4.
 • Skivenes, Marit. 2014. How the Norwegian Child Welfare System Approaches Migrant Children. Chapter 3, sider 39-61. I:
  • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Child Welfare Systems and Migrant Children - A Cross Country Study of Policies and Practice. Oxford University Press. 310 sider. ISBN: 978-0-19-020529-4.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2014. En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon. Kapittel 6, sider 116-131. I:
  • Eriksen, Birthe. 2014. Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur. Gyldendal Akademisk. 276 sider. ISBN: 978-82-05-45696-9.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2014. Wrongdoing - definitions, identification and categorizations. Chapter 4, sider 95-114. I:
  • Brown, A. J.; Moberly, R. E.; Lewis, David; Vandekerckhove, Wim. 2014. International Handbook On Whistleblowing Research. Edward Elgar Publishing. 656 sider. ISBN: 9781781006788.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2012. Åpenhet, ytringer og varsling. Gyldendal Akademisk. 175 sider. ISBN: 9788205381360.
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Changing patterns of response and emerging orientations. Part IV, sider 243-257. I:
  • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Introduction. Innledning, sider 3-13. I:
  • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Skivenes, Marit. 2011. Norway: Toward A child centric perspective. Kapittel 8, sider 154-179. I:
  • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2010. Loyalty and whistleblowing in Norway: How roles comes into play. Kapittel 7, sider 91-109. I:
  • Lewis, David B. 2010. A global approach to public interest disclosure: What can we learn from existing whistleblowing legislation and research? Edward Elgar Publishing. 179 sider. ISBN: 9781848448995.
 • Skivenes, Marit. 2009. Children as participants and service users in child welfare cases. Kapittel 4, sider 89-105. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Halvorsen, Rune; Barbosa da Silva, António. 2009. Human rights, dignity and autonomy in health care and social services: Nordic perspectives. Intersentia. 221 sider. ISBN: 978-90-5095-877-6.
 • Trygstad, Sissel Charlotte; Skivenes, Marit. 2007. Varslere. Arbeidstakere som sier ifra. Gyldendal Akademisk. 201 sider. ISBN: 978-82-05-37686-1.
 • Trygstad, Sissel; Skivenes, Marit. 2007. Kommunale lederes håndtering av alvorlige kritikkverdige forhold. Fafo-notat, Oslo.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2006. Destruktive kollektiver -til skrekk og advarsel for varsleren. kapittel. I:
  • Rolijordet, Arne. 2006. Individ og kollektiv: Debattbok om mangfold og fellesskap i individenes tidsalder. Gyldendal Akademisk. 303 sider. ISBN: 978-82-05-35750-1.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2006. Varslere - Om arbeidstakere som sier ifra! Gyldendal Akademisk. 193 sider. ISBN: 978-82-05-35330-5.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2006. Roller, kommunikasjon og ytringsklima. Fafo, Oslo. 46 sider.
 • Skivenes, Marit. 2005. Forvaltning og politikk – om den nødvendige forbindelsen mellom brukermedvirkning og borgermedvirkning. kapittel 2, sider 34-48. I:
  • Willumsen, Elisabeth. 2005. Brukernes medvirkning! Universitetsforlaget. 194 sider. ISBN: 82-15-00614-0.
 • Skivenes, Marit; Strandbu, Astrid. 2005. Familieråd som deliberativ beslutningsmodell og behovet for et barneperspektiv. kapittel 7, sider 140-157. I:
  • Willumsen, Elisabeth. 2005. Brukernes medvirkning! Universitetsforlaget. 194 sider. ISBN: 82-15-00614-0.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2005. Når arbeidstakere ytrer seg kritisk. En pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren. Fafo notat, Oslo.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2005. Varsling i norsk arbeidsliv – Hva betyr det og hva vet vi? Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. Brukermedvirkning i barnevernets ansvarsgrupper. 19. I:
  • 2005. Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget. 15 sider.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. User participation and child protection. A structural framework for collaboration in core groups. 20. I:
  • 2005. In the Best Interests of Children and Youth. International Perspectives. Leuven University Press. 20 sider.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. User participation and child protection. chapter 9, sider 175-194. I:
  • Grietens, Hans. 2005. In the best interests of children and youth - international perspective. Leuven University Press. 268 sider. ISBN: 9058674894.
 • Bjørkeng, Kjersti; Skivenes, Marit; Wennes, Grete. 2004. Sosial kompetanse i arbeidslivet : en studie av sosial kompetanse i praksis : sluttrapport 2004. STF38 A04902. SINTEF Teknologiledelse, Trondheim. 123 sider.
 • Skivenes, Marit. 2004. Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren - Problem eller potensial for LO? Fafo notat 10,, Oslo.
 • Skivenes, Marit. 2004. Omsorg for hele mennesket – En evaluering av kompetansehevingstiltak for Frelsesarmeens rusomsorgsarbeidere. Fafo notat 846, Oslo.
 • Skivenes, Marit; Wennes, Grete. 2003. Dokumentasjon av sosial kompetanse i arbeidslivet. Delrapport 1: Kartlegging av praksis i arbeidslivsprosjektene innenfor Realkompetanseprosjektet. A03904. SINTEF, Trondheim.
 • Skivenes, Marit. 2002. Lovgivning og legitimitet : en evaluering av lov om barneverntjenester av 1992 i et deliberativt perspektiv.
 • Eriksen, Erik Oddvar; Skivenes, Marit. 2001. Deliberasjon og demokrati. LOS-rapport. R0112. LOS-senteret, Bergen.
 • Eriksen, Erik Oddvar; Skivenes, Marit. 2001. Deliberasjon og demokrati.
 • Myklebust, R.N.; Skivenes, Marit. 2001. Forvaltning og offentlighet II. LOS-senter rapport R0113,, Bergen.
 • Myklebust, R.N.; Skivenes, Marit. 2001. Forvaltning og offentlighet I. LOS-senter rapport R0101, Bergen.
 • Skivenes, Marit. 2001. Forbindelsen mellom menings- og viljedannelse i sentralforvaltningens beslutningsforberedelser. kapittel. I:
  • Eriksen, Erik Oddvar; Skivenes, Marit. 2001. Deliberasjon og demokrati. LOS-rapport. R0112. LOS-senteret, Bergen.
 • Skivenes, Marit. 2001. Forvaltningspolitikk og borgermedvirkning i politiske viljedannelse. LOS-senter Notat, Bergen.
 • Skivenes, Marit; Myklebust, Rannveig Nina. 2001. Forvaltning og offentlighet III. LOS-senter Rapport, Bergen.
 • Skivenes, Marit; Eriksen, E. O. 2000. Nye deltagelsesformer og demokratisk medvirkning. LOS-Senter rapport R0010,, Bergen.
 • Skivenes, Marit; Eriksen, E. O. 1997. Legitimasjonsproblemer i barnevernet. LOS-notat 9705,, Bergen.
 • Skivenes, Marit. 1996. Penger, rett og politikk. LOS-Senter rapport,, Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Verv

Leder for Centre for Research on Discretion and Paternalism

Representant i fakultetsstyret 2017-2021 (tidligere representant i 2013-2017).

Medlem av instituttrådet 2013-2017.

Medlem av instituttets undervisningsutvalg 2013-2015.

Styremedlem i styringsgruppen for Centre on Law and Social Transformation 2016-->

Pro bono-gruppen

Skivenes er faglig ansvarlig i en pro bono-gruppe ved Universitetet i Bergen som utfører forskning på barns rettigheter. Pro Bono er et latinsk uttrykk for arbeid og tjenester som gjøres som en tjeneste til det offentlige samfunnet. Vi anser arbeid for barn og unge og deres rettigheter som en særs viktig samfunnsoppgave.

I Pro Bono-gruppen arbeider vi for tiden (juni 2016-->) med en evaluering av prosjektet Mitt Liv. Mitt Liv er et utviklingsprosjekt igangsatt av Forandringsfabrikken og BarnevernsProffene. Prosjektet har til hensikt å fremheve barnefokuset i barnevernsarbeid og innebærer en omlegging av saksbehandlingsprosessene i de kommunale barnevernstjenester. Mitt Liv skal utrulles og implementeres i et stort antall norske kommuner i 2016. Blant hovedmålene til Mitt Liv-prosjektet er å prøve ut et sett av verdier og nye arbeidsmåter for barnevernsarbeidere. Forandringsfabrikken er en stiftelse som, sammen med det offentlige, arbeider for å løfte frem barneperspektivet. BarnevernsProffene er de unge i Forandringsfabrikken som, gjennom deres erfaringer fra barnevernssystemet, arbeider for å skape endringer og forbedre systemet. Hovedmålet deres er å innføre god og forsvarlig praksis for et barnevern som samarbeider med barn, og det betyr at barnevernsarbeidere skal møte barnet med åpenhet, kjærlighet, ydmykhet og medbestemmelse. ”Mitt Liv-prosjektet” har et barneperspektiv på barnevernsarbeidet og innebærer en barnefokusert omlegging av saksbehandlingsprosessene i de kommunale barnevernstjenester. ”Mitt Liv” skal implementeres i et stort antall norske kommuner i 2016-2017.

Deltagere i prosjektet: Marit Skivenes, Kaja Eek-Larsen, Ida Benedicte Juhasz, Oda Krogh Læret, Hilde Svrljuga Sætre, Line Marie Sørsdal, Emma Kirsti Stenhouse Ytrearne, Hege Stein Helland, Barbara Ruiken, Lisette Holm, Amy McEwan-Strand, Siri Hansen Pedersen, Vilde Tøfte Øvstetun og Marie Topaas Storm (koordinator). 

Frivillig

Ønsker du å være frivillig for pro bono-gruppen? 

Ønsker å du å skrive masteroppgaven din om temaer som er relevante for The Centre for Research on Discretion and Paternalism?

Ønsker du å være frivillig for Child Rights Unit på Centre on Law and Social Transformation

Vennligst kontakt professor Marit Skivenes (marit.skivenes@uib.no

 

ERC-grant: DISCRETION 

Professor Marit Skivenes har blitt tildelt "Consolidator grant" fra Det europeiske forskningsråd (ERC) for hennes forskningsprosjekt DISCRETION. Prosjektet tar opp to kjernetemaer innenfor samfunnsvitenskapen; statens maktbruk ovenfor borgere og rettferdiggjøringen av statlig inngripen i borgernes liv. 

Tittelen på prosjektet er "Discretion and the child's best interest in child protection" (Skjønnsutøvelse og barnets beste-prinsippet i barnevernet). Prosjektet har til hensikt å undersøke det sorte hullet i skjønnsutøvelse som utøves i barnevernsaker, gjennom en empirisk komparativ studie av hvordan skjønnsmessige avgjørelser tas, og rettferdiggjøres ut fra prinsippet om barnets beste. Barnevern er et særlig viktig område innenfor velferdsstaten. Det er store hull i kunnskapen vi har om dette området, og om hvordan skjønnsutøvelse i beslutningstaking om barns beste varierer mellom ulike beslutningstakere innenfor, og på tvers av, ulike barnevernsystemer. 

ERC Consolidator stipendet tildeles fremragende prosjektledere med ambisiøse og banebrytende forskningsprosjekt. Stipendet støtter særlig tverrfaglige prosjekt som tar for seg nye forskningfelt med ukonvensjonelle og innovative tilnærminger.  

Les mer om prosjektet her og her

Pågående prosjekter

 • Leder for Centre for Research on Discretion and Paternalism. 
   
 • Prosjektleder for forskningsprosjektet "Discretion and the child's best interest" (UiB). Finansiert av Det europeiske forskningsråd (Consolidator Grant). 2017-2021. 
   
 • Prosjektleder for forskningsprosjektet "The acceptability of child protection interventions. A cross-country analysis" (UiB). Finansiert av Norges forskningsråd (FRIHUMSAM). 2017-2021.
   
 • Medlem i kjernegruppen i forskningsprosjektet "Understanding Paternalism" sammen med Alexander Cappelen og Bertil Tungodden (The Choice Lab, NHH). Finansiert av Norges Forskningsråd (FRIPRO)
   
 • Prosjektleder for forskningprosjektet "Adopsjon som barneverntiltak" (Marit Skivenes, Hege S. Helland, Øyvind Tefre). Finansiert av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2016-2018.
   
 • Koordinator for Child Rights Unit på Centre on Law and Social Transformation. 
   
 • Prosjektleder for Pro bono-gruppen. Universitetet i Bergen. 2016-2019.
   
 • Prosjektleder for forskningsprosjektet “Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services – A Cross-Country Study of Decision-Making” (Marit Skivenes, Tarja Pösö, Jill Berrick, Jonathan Dickens, Anne-Mette Magnussen, Line Sørsdal). Finansiert av Norges forskningsråd (VAM). 2012- juni 2017.
   
 • Prosjektleder for forskningsprosjektet “Norsk barnevernsystem i et komparativt perspektiv" (Marit Skivenes, Katrin Kriz, Heidi Skramstad, Øyvind Tefre, Milfrid Tonheim). Finansiert av Norges forskningsråd (FRISAM). Høgskolen i Bergen. 2010 - mai 2017.
   
 • Bokprosjekt: Volum medforfatter (sammen med Jill Berrick og Neil Gilbert) av boken "Handbook on Comparative Child Welfare Policy», som en del av "the Oxford University Press International Social Policy Library". 2016-2019.
   
 • Bokprosjekt: Medforfatter (sammen med Katrin Kriz) av boken "Children´s participation in child protection - street level bureaucrats exercise of discretion". 2016-2018.
   
 • Bokprosjekt: Medredaktør (sammen med Malcolm Langford og Karl Harald Søvig) av boken "Measuring Child Rights in Norway". Universitetsforlaget. 2016-2017.