Pär Ola Sandins bilde
Pär Ola
Sandin
Professor
, gresk
Besøksadresse: 
HF-bygget, Sydnesplassen 7
5020 Bergen
Rom: 
286
Postadresse: 
Postboks 7805
5020 Bergen
Telefon: 
+47 55 58 24 41
+47 941 27 276
Last ned visittkort

FRITT TILGJENGELIGE TEKSTER

2014. "Famous Hyperboreans". Nordlit, 33 (= P. P. Aspaas et al., red., Rara avis in Ultima Thule: Libellus festivus Sunnivae des Bouvrie dedicatus), s. 205–221.

2014. "Kärlek, vin, och poesi: Verser och anekdoter ur Athenaios". Tidningen Kulturen, 9 mars; pdf med typografiska diktuppsättningar.

2014. "Småfag og språkfag". På Høyden, 26 mai.

2013. "Några oanständiga dikter från Grekland och Rom". Tidningen Kulturen, 7 nov; pdf med typografiska diktuppsättningar.

2011. Med Gjert Vestrheim (på norsk), "Et pedagogisk opplegg om fremmedord". Communicare 1, nr. 1, s. 58–60. Fremmedspraksenteret.no

2011. "Norsk litterär filhellenism 1821–1832 och dess svenska kontrast". Samlaren, 132, s. 90–106. Svelitt.se

2009. Anmeldelse: A. J. Podlecki (ed.), Aeschylus: Prometheus Bound. Oxford: Aris & Phillips, 2005. Bryn Mawr Classical Review 2009-11-33.

2009. "Kiellands Gift och klassikerämnet i Norge". Classica: meddelanden från Svenska Klassikerförbundet, nr. 2/2009, s. 8–11. Pdf

2009. "Gotisk affaradag jul vid det bysantinska hovet: Ur Konstantin Porphyogennetos De ceremoniis, med anmärkningar av Nils Sjöberg, Johann Jakob Reiske, Martin P:n Nilsson och Pär Sandin". KultOrg: Samskandinavisk tidskrift (Oslo), 9, nr. 1–2, s. 123–34. BORA

2008. "Two fragments and an epigram (Pind. fr. 52a, Eur. fr. 898, AP 7.77)". Lexis (Trento), 26, s. 95–97. BORA

2008. "Den sjätte körsången ur Aiskylos, De skyddssökande". Svensk översättning med inledning och kommentar. Aorta: journal för retrogardistisk kultur, nr. 20/21, s. 68–71. Pdf

2008. "Sveriges sämsta poesi är bättre än sitt rykte". Artikel om svensk lyrik från omkring 1870. Axess (Stockholm), nr. 9/2008, s. 56–57; återtryckt i J. Lundberg (red.), Under omprövning: En antologi om konst, kanon och kvalitet (Stockholm: Atlantis, 2011), s. 219–24. Pdf

2007. "Diognetiana". Vigiliae Christianae, 61, s. 253–57. Pdf

2007. "Aeschylus, Supplices 86–95, 843–910, and the early transmission of antistrophic lyrical texts". Philologus, 151, s. 207–30. BORA

2007. "Jungfrun och hennes älskare: ett erotiskt möte mellan Grekland och orienten". [Recensionsessä om Thomas Hägg och Bo Utas, The Virgin and her Lover: Fragments of an Ancient Greek Novel and a Persian Epic Poem , Leiden 2003 (Brill Studies in Middle Eastern Literatures, 30)]. Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur, 7, nr. 1–2, s. 64–69. Pdf

2007. "Cyrus Atabay". Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur, 7, nr. 3, s. 66–71. Pdf

2007. "Filologiska rummet med Doctor Ostrovisius. Melankoli". Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur, 7, nr. 3, s. 82–83. Pdf

2007. "Det langobardiska folkets ursprung". Svensk översättning med inledning och kommentar till Origo gentis Langobardorum. KultOrg: Samskandinavisk tidskrift (Oslo), 7, nr. 3, s. 18–27. Pdf

2006. Anmeldelse: Christopher Stray (ed.), The Owl of Minerva: the Cambridge Praelections of 1906. Reassessments of Richard Jebb, James Adam, Walter Headlam, Henry Jackson, William Ridgeway, and Arthur Verrall. Cambridge: PCPS Supplementary Volume 28, 2005. Bryn Mawr Classical Review 2006-04-36.

2005. Efterord till De grekiska tragedierna, Stockholm: Vertigo. Pdf Vertigo.se

2005. "Ruserna och Dnjeprs forsar". Svensk översättning med inledning och kommentar till Konstantin Porphyrogennetos, De administrando imperio 9. Kulturorgan Skadinaujo (Oslo), 5, nr. 2, s. 17–22. Pdf

2004. "ἀλλὰ … γὰρ … τῷ: another note on Pindar, Nemean 7.30–35".  I: P. Sandin & M. Wifstrand Schiebe (red.), Dais Philesistephanos: Studies in Honour of Professor Staffan Fogelmark, Uppsala, s. 76–80. BORA

2003. "A Greek delocutive noun? Some notes on ποίφυγμα and its alleged cognates".  Glotta, 77 (2001), s. 110–17. BORA

2002. "Critical notes on Aeschylus".  Eranos, 100, s. 146–60. BORA

2002. "Bildning i kunskapssamhället ­– Bildning i massinformationssamhället". Tredjeprisessä i tävling utlyst av svenska Högskoleverket; i: Bildning – Paradis och personligt projekt; Stockholm (Högskoleverkets rapportserie 2002: 37 R); s. 45–50. Pdf Högskoleverket

2000. "An erotic image in Asclepiades 5".  Mnemosyne, 53, s. 345–46. Pdf

2000. "The Man of authority: images of power in Virgil’s Aeneid 1.50–156".  In: A. Jönsson & A. Piltz (ed.), Språkets speglingar: festskrift till Birger Bergh; Lund: Skåneförlaget; s. 187–94. BORA

1998. "Tre studier i Vergilius' Aeneid: Ideologi och litterär påverkan i skildringen av Neptunus, Aeolus, Aeneas och Iulus". C-uppsats i latin, Lunds universitet (41s.). BORA

1998. "An emendation in Hippolytus 1014".  Eranos, 96, s. 105–7. BORA

1996. "περὶ ὕψους 4.4, 9.10–11".  Eranos, 94, s. 40–47. BORA