Pär Ola Sandins bilde
Pär Ola
Sandin
Professor
Besøksadresse: 
HF-bygget, Sydnesplassen 7
5020 Bergen
Rom: 
286
Postadresse: 
Postboks 7805
5020 Bergen
Telefon: 
+47 55 58 24 41
+47 941 27 276
Last ned visittkort

Gresk, klassisk filologi, litteraturhistorie

Bøker
 • Sandin, Pär Ola. 2005. Aeschylus’ Supplices: Introduction and Commentary on vv. 1–523. Corrected edition. 262 sider. ISBN: 9162864017.
 • Sandin, Pär Ola; Wifstrand Schiebe, Marianne. 2004. Dais Philesistephanos: Studies in Honour of Professor Staffan Fogelmark, Presented on the Occasion of his 65th Birthday, 12 April 2004. 447 sider. ISBN: 9197409472.
Tidsskriftartikler
 • Sandin, Pär Ola. 2014. Småfag og språkfag. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2014-05-26.
 • Sandin, Pär Ola. 2014. Kärlek, vin, och poesi: Verser och anekdoter ur Athenaios. Tidningen Kulturen. Publisert 2014-03-09.
 • Sandin, Pär Ola. 2014. Famous Hyperboreans. Nordlit. 33: 205-221.
 • Sandin, Pär Ola. 2014. Verbal repetition in Sappho: two wedding song fragments (114, 104A V.). Hermes - Zeitschrift für Klassische Philologie. 142: 225-239.
 • Sandin, Pär Ola. 2013. Gemina nox: Pornographic allusion in Catullus 51. Classica et Mediaevalia. 63 (2012): 73-87.
 • Sandin, Pär Ola. 2013. Några oanständiga dikter från Grekland och Rom. Tidningen Kulturen. Publisert 2013-11-07.
 • Sandin, Pär Ola. 2012. On Sappho 1: vv. 7–15 and Rigveda 1.118; an emendation in v. 18. Symbolae Osloenses. 86: 3-20. doi: 10.1080/00397679.2012.681954
 • Sandin, Pär Ola. 2012. Hyperboreerna: En källsamling. I. 750-323 f.Kr. KultOrg. 11: 83-136.
 • Sandin, Pär Ola. 2011. Homeriska förlorare och proletärer: Elpenor, Thersites och deras gästspel i den moderna litteraturen. Klassisk Forum. 1. 89-100.
 • Sandin, Pär Ola. 2011. Norsk litterär filhellenism 1821–1832 och dess svenska kontrast. Samlaren : tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. 132: 90-106.
 • Sandin, Pär Ola. 2011. J. S. Welhavens omdiktning av nygrekisk folkpoesi: Tvåspråkig utgåva med inledning och kommentar. Text : svensk tidskrift för bibliografi. 8: 59-89.
 • Sandin, Pär Ola. 2011. J. S. Welhaven: nygrekisk folkpoesi, klassicism, idyll. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 111: 313-329.
 • Sandin, Pär Ola. 2011. Dim Hyperborea? Ovid, Metamorphoses 15, 356–60. Hyperboreus. 15 (2009): 291-296.
 • Vestrheim, Gjert Frimann; Sandin, Pär Ola. 2011. Et pedagogisk opplegg om fremmedord. Communicare. 1. 58-60.
 • Sandin, Pär Ola. 2010. Errata in SO 83. Symbolae Osloenses. 64: 164-164.
 • Sandin, Pär Ola. 2010. Allegoriska skepp i modern och antik litteratur. Klassisk Forum. 2. 89-98.
 • Sandin, Pär Ola. 2009. Herodotus, Dionysus, and the Greek death taboo. The Homeric hymn to Demeter and the construction of the "chthonic" in Greek literary tradition. Symbolae Osloenses. 83 (2008): 2-17. doi: 10.1080/00397670902764746
 • Sandin, Pär Ola. 2009. Antikt ideal. Axess. 9. 36-40.
 • Sandin, Pär Ola. 2009. Med Homeros blev hjälten individ. Axess. 7. 46-50.
 • Sandin, Pär Ola. 2009. Gotisk affaradag jul vid det bysantinska hovet: Ur Konstantin Porphyogennetos De ceremoniis, med anmärkningar av Nils Sjöberg, Johann Jakob Reiske, Martin P:n Nilsson och Pär Sandin. KultOrg. 9: 123-134.
 • Sandin, Pär Ola. 2009. A. J. Podlecki, ALSO SEEN: Aeschylus. Prometheus Bound. Aris and Phillips Classical Texts. Oxford: Aris & Phillips, 2005. Bryn Mawr Classical Review. 11.33. 2 sider. Publisert 2009-11-30.
 • Sandin, Pär Ola. 2009. Kiellands Gift och klassikerämnet i Norge. Classica: meddelanden från Svenska klassikerförbundet. 2. 8-11.
 • Sandin, Pär Ola. 2008. Sveriges sämsta lyrik var bättre än sitt rykte. Axess. 9. 36-40.
 • Sandin, Pär Ola. 2007. Cyrus Atabay. Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur. 3. 66-71.
 • Sandin, Pär Ola. 2007. Diognetiana. Vigiliae christianae (Print). 61: 253-257.
 • Sandin, Pär Ola. 2007. Det langobardiska folkets ursprung. KultOrg. 3. 18-27.
 • Sandin, Pär Ola. 2007. Jungfrun och hennes älskare: ett erotiskt möte mellan Grekland och orienten. Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur. 1-2. 64-69.
 • Sandin, Pär Ola. 2007. Aeschylus, Supplices 86–95, 843–910, and the early transmission of antistrophic lyrical texts. Philologus (Berlin). 151: 207-230.
 • Sandin, Pär Ola. 2006. Christopher Stray (ed.), The Owl of Minerva: the Cambridge Praelections of 1906. Reassessments of Richard Jebb, James Adam, Walter Headlam, Henry Jackson, William Ridgeway, and Arthur Verrall. Cambridge: PCPS Supplementary Volume 28, 2005. Bryn Mawr Classical Review. 04.36. 11 sider.
 • Sandin, Pär Ola. 2006. Thomas Hägg & Bo Utas, The Virgin and her Lover: Fragments of an Ancient Greek Novel and a Persian Epic Poem. Leiden: Brill Studies in Middle Eastern Literatures, 30, 2003. Hyperboreus. 12: 281-286.
 • Sandin, Pär Ola. 2005. Ruserna och Dnjeprs forsar. Kultur-organ Skadinaujo. 2. 17-22.
 • Sandin, Pär Ola. 2002. ἀναγής, ἐφύμνιον: Two lexicographical notes. Institute of Classical Studies of the University of London. Bulletin. 46: 177-187.
 • Sandin, Pär Ola. 2002. Critical notes on Aeschylus. Eranos. 100: 146-160.
 • Sandin, Pär Ola. 2001. A Greek delocutive noun? Some notes on ποίφυγμα and its alleged cognates. Glotta : Zeitschrift für Griechische und Lateinische Sprache. 77: 110-117.
 • Sandin, Pär Ola. 2000. An erotic image in Asclepiades 5. Mnemosyne (Lugduni Batavorum. Print). 53: 345-346.
 • Sandin, Pär Ola. 1998. An emendation in Hippolytus 1014. Eranos. 96: 105-107.
 • Sandin, Pär Ola. 1996. περὶ ὕψους 4.4, 9.10–11. Eranos. 94: 40-47.
Bokkapitler
 • Sandin, Pär Ola. 2011. Antikt ideal. 2.2, sider 135-146. I:
  • Lundberg, Johan. 2011. Under omprövning: En antologi om konst, kanon & kvalitet. Bokförlaget Atlantis. 442 sider. ISBN: 978-91-7353-464-2.
 • Sandin, Pär Ola. 2009. Two fragments and an epigram (Pind. fr. 52A, Eur. fr. 898, AP 7.77). Two fragments and an epigram, sider 95-97. I:
  • Citti, Vittorio. 2009. Lexis: Poetica,retorica e comunicazione nella tradizione classica, 26 (2008). 455 sider. ISBN: 9025612415.
 • Sandin, Pär Ola. 2005. Efterord till De grekiska tragedierna. Efterord, sider . I:
  • Edenborg, Carl Michael. 2005. De grekiska tragedierna. 512 sider. ISBN: 91-973099-1-5.
 • Sandin, Pär Ola. 2004. ἀλλὰ … γὰρ … τῷ: another note on Pindar, Nemean 7.30–35. ἀλλὰ … γὰρ … τῷ: another note on Pindar, Nemean 7.30–35, sider 76-80. I:
  • Sandin, Pär Ola; Wifstrand Schiebe, Marianne. 2004. Dais Philesistephanos: Studies in Honour of Professor Staffan Fogelmark, Presented on the Occasion of his 65th Birthday, 12 April 2004. 447 sider. ISBN: 9197409472.
 • Sandin, Pär Ola. 2000. The Man of authority: images of power in Virgil’s Aeneid 1.50–156. The Man of authority: images of power in Virgil’s Aeneid 1.50–156, sider 187-194. I:
  • Piltz, Anders; Jönsson, Arne. 2000. Språkets speglingar: festskrift till Birger Bergh. 688 sider. ISBN: 9187976137.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Books in English

2003. Aeschylus’ Supplices: Introduction and Commentary on vv. 1–523.  Diss., Gothenburg: Göteborgs Universitet; ed. corr. Lund: Symmachus, 2005 (xi + 251 pp.). ISBN 9162864017. Google Books.

Reviews: Classical Review, 55 (2005), pp. 18–19 (Stanley Ireland); Exemplaria Classica, 10 (2006), pp. 265–81 (Vayos Liapis); Eikasmos, 21 (2010), pp. 535–41 (Vittorio Citti)

2004. Ed. (w. Marianne Wifstrand Schiebe): Dais Philesistephanos: Studies in Honour of Professor Staffan Fogelmark, Presented on the Occasion of his 65th Birthday, 12 April 2004.  Uppsala: Dahlia Books (447 pp.). ISBN 9197409472. Google Books.

Reviews: Papers of the Bibliographical Society of America, 99 (2005), pp. 180–81 (T. H. Howard-Hill); Mnemosyne, 60 (2007), pp. 702–3 (Howard Jones); Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 98 (2011), pp. 190–91 (Pascale Hummel)

 

Scholarly articles in English

1996. "περὶ ὕψους 4.4, 9.10–11".  Eranos, 94, pp. 40–47. Available online (BORA).

1998. "An emendation in Hippolytus 1014".  Eranos, 96, pp. 105–7. Available online (BORA).

2000. "An erotic image in Asclepiades 5".  Mnemosyne, 53, pp. 345–46. Available online (pdf).

2000. "The Man of authority: images of power in Virgil’s Aeneid 1.50–156".  In: A. Jönsson & A. Piltz (ed.), Språkets speglingar: festskrift till Birger Bergh; Lund: Skåneförlaget; pp. 187–94. Available online (BORA).

2002. "Critical notes on Aeschylus".  Eranos, 100, s. 146–60. Available online (BORA).

2003. "ἀναγής, ἐφύμνιον: Two lexicographical notes".  Bulletin of the Institute of Classical Studies, 46 (2002–3), pp. 177–87. Restricted availability (Wiley InterScience).

2003. "A Greek delocutive noun? Some notes on ποίφυγμα and its alleged cognates".  Glotta, 77 (2001), pp. 110–17. Available online (BORA).

2004. "ἀλλὰ … γὰρ … τῷ: another note on Pindar, Nemean 7.30–35".  In: Dais Philesistephanos (see Books above), pp. 76–80. Available online (BORA).

2007. "Diognetiana". Vigiliae Christianae, 61, pp. 253–57. Available online (pdf), abstract (IngentaConnect).

2007. "Aeschylus, Supplices 86–95, 843–910, and the early transmission of antistrophic lyrical texts". Philologus, 151, pp. 207–30. Available online (Atypon Link, BORA).

2008. "Two fragments and an epigram (Pind. fr. 52a, Eur. fr. 898, AP 7.77)". Lexis (Trento), 26, pp. 95–97. Available online (BORA).

2008. "Herodotus, Dionysus, and the Greek death taboo. The Homeric hymn to Demeter and the construction of the 'chthonic' in Greek literary tradition". Symbolae Osloenses, 83, pp. 2–17. Restricted availability (tandfonlline.com). With errata in Symbolae Osloenses, 84 (2010), p. 164.

2011. "Dim Hyperborea? Ovid, Metamorphoses 15, 356–360". Hyperboreus, 15 (2009), pp. 291–96.

2012. "On Sappho 1: vv. 7–15 and Rigveda 1.118; an Emendation in v. 18 ". Symbolae Osloenses, 86, pp. 3–20 Restricted availability (tandfonlline.com).

2012. "Gemina nox: Pornographic allusion in Catullus 51". Classica et Mediaevalia, 63, pp. 73–87.

2014. "Verbal repetition in Sappho: Two wedding song fragments (114, 104A V.)". Hermes, 142, pp. 225–39. Restricted availability (IngentaConnect).

 

Book reviews in English

2006. Christopher Stray (ed.), The Owl of Minerva: the Cambridge Praelections of 1906. Reassessments of Richard Jebb, James Adam, Walter Headlam, Henry Jackson, William Ridgeway, and Arthur Verrall. Cambridge: PCPS Supplementary Volume 28, 2005. Bryn Mawr Classical Review 2006-04-36.

2006. Thomas Hägg & Bo Utas, The Virgin and her Lover: Fragments of an Ancient Greek Novel and a Persian Epic Poem. Leiden: Brill Studies in Middle Eastern Literatures, 30, 2003. Hyperboreus, 12, pp. 281–86.

2009. A. J. Podlecki (ed.), Aeschylus: Prometheus Bound. Oxford: Aris & Phillips, 2005. Bryn Mawr Classical Review 2009-11-33.

 

Various publications in the Swedish language

1998. "Tre studier i Vergilius' Aeneid: Ideologi och litterär påverkan i skildringen av Neptunus, Aeolus, Aeneas och Iulus". C-uppsats i latin, Lunds universitet (41s.). Tillgänglig online (BORA).

2000. Svenska översättningar på vers och prosa från latin och grekiska i: D. Ingemark & H. Gerding, Liv och död i antikens Rom; Lund: Historiska Media. Delvis tillgängliga online (pdf: möjligen delvis stötande innehåll).

2002. Artiklar om den grekiska tragediens språk i: Svenska Dagbladet (Stockholm), 24 och 27 feb.

2002. "Bildning i kunskapssamhället ­– Bildning i massinformationssamhället". Tredjeprisessä i tävling utlyst av svenska Högskoleverket; i: Bildning – Paradis och personligt projekt; Stockholm (Högskoleverkets rapportserie 2002: 37 R); s. 45–50. Tillgänglig online (pdf Högskoleverket).

2004. Svenska översättningar på vers och prosa från latin och grekiska i: Camilla Asplund Ingemark & Dominic Ingemark, Sagor och svartkonst under antiken, Lund: Historiska Media. Delvis tillgängliga online (pdf: möjligen stötande innehåll).

2005. Efterord till De grekiska tragedierna, Stockholm: Vertigo. Tillgänglig online (pdf Vertigo.se) och som särtryck (9 s.).

2005. "Ruserna och Dnjeprs forsar". Svensk översättning med inledning och kommentar till Konstantin Porphyrogennetos, De administrando imperio 9. Kulturorgan Skadinaujo (Oslo), 5, nr. 2, s. 17–22. Tillgänglig online (pdf 1,2 Mb).

2007. "Jungfrun och hennes älskare: ett erotiskt möte mellan Grekland och orienten". [Recensionsessä om Thomas Hägg och Bo Utas, The Virgin and her Lover: Fragments of an Ancient Greek Novel and a Persian Epic Poem , Leiden 2003 (Brill Studies in Middle Eastern Literatures, 30)]. Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur, 7, nr. 1–2, s. 64–69. Tillgänglig online (pdf 8 Mb).

2007. "Cyrus Atabay". Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur, 7, nr. 3, s. 66–71. Tillgänglig online (pdf).

2007. "Filologiska rummet med Doctor Ostrovisius. Melankoli". Minaret: tidskrift för svensk muslimsk kultur, 7, nr. 3, s. 82–83. Tillgänglig online (pdf).

2007. "Det langobardiska folkets ursprung". Svensk översättning med inledning och kommentar till Origo gentis Langobardorum. KultOrg: Samskandinavisk tidskrift (Oslo), 7, nr. 3, s. 18–27. Tillgänglig online (pdf 2 Mb).

2007. Svenska översättningar på vers och prosa från latin och grekiska i: Dominic Ingemark, Kärlek och erotik i antikens Rom, Lund: Historiska Media. Delvis tillgängliga online (pdf: möjligen delvis stötande innehåll).

2008. "Den sjätte körsången ur Aiskylos, De skyddssökande". Svensk översättning med inledning och kommentar. Aorta: journal för retrogardistisk kultur, nr. 20/21, s. 68–71. Tillgänglig online (pdf 1,75 Mb).

2008. "Sveriges sämsta poesi är bättre än sitt rykte". Artikel om svensk lyrik från omkring 1870. Axess (Stockholm), nr. 9/2008, s. 56–57; återtryckt i J. Lundberg (red.), Under omprövning: En antologi om konst, kanon och kvalitet (Stockholm: Atlantis, 2011), s. 219–24. Tillgänglig online (pdf 2,65 Mb).

2009. "Med Homeros blev hjälten individ". Axess (Stockholm), nr. 7/2009, s. 46–50. Tillgänglig online (Axess.se).

2009. "Antikt ideal". Artikel om antikreception i europeisk litteratur och konst under 1900-talets första årtionden. Axess (Stockholm), nr. 9/2009, s. 36–40; återtryckt i J. Lundberg (red.), Under omprövning: En antologi om konst, kanon och kvalitet (Stockholm: Atlantis, 2011), s. 135–46. Tillgänglig online (Axess.se). English translation (not by my hand).

2009. "Kiellands Gift och klassikerämnet i Norge". Classica: meddelanden från Svenska Klassikerförbundet, nr. 2/2009, s. 8–11. Tillgänglig online (pdf).

2009. "Gotisk affaradag jul vid det bysantinska hovet: Ur Konstantin Porphyogennetos De ceremoniis, med anmärkningar av Nils Sjöberg, Johann Jakob Reiske, Martin P:n Nilsson och Pär Sandin". KultOrg: Samskandinavisk tidskrift (Oslo), 9, nr. 1–2, s. 123–34. Tillgänglig online (BORA).

2010. "Allegoriska skepp i modern och antik litteratur". Klassisk Forum (Oslo) 2010, nr. 2, s. 89–98.

2011. "Homeriska förlorare och proletärer: Elpenor, Thersites och deras gästspel i den moderna litteraturen". Klassisk Forum (Oslo) 2011, nr. 1, s. 89–100.

2011. "J. S. Welhaven: nygrekisk folkpoesi, klassicism, idyll". Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, 111, nr. 4, s. 313–329. Begränsad tillgång (idunn.no).

2011. "J. S. Welhavens omdiktning av nygrekisk folkpoesi: Tvåspråkig utgåva med inledning och kommentar". Text: Svensk tidskrift för bibliografi, 8, nr. 2, s. 59–89.

2011. Med Gjert Vestrheim (på norsk), "Et pedagogisk opplegg om fremmedord". Communicare 1, nr. 1, s. 58–60. Tillgänglig online (fremmedspraksenteret.no).

2011. "Norsk litterär filhellenism 1821–1832 och dess svenska kontrast". Samlaren, 132, s. 90–106. Tillgänglig online (svelitt.se).

2012. "Hyperboreerna: En källsamling. I. 750-323 f.Kr.". KultOrg, 11, nr. 1–2, s. 83–136.

2013. "Några oanständiga dikter från Grekland och Rom". Tidningen Kulturen, 7 nov. Tillgänglig online. Pdf med typografiska diktuppsättningar.

2014. "Kärlek, vin, och poesi: Verser och anekdoter ur Athenaios". Tidningen Kulturen, 9 mars. Tillgänglig online. Pdf med typografiska diktuppsättningar.

2014. "Småfag og språkfag". På Høyden, 26 mai. Tillgänglig online.

Prosjekter
 • Aeschylus’ Supplices. Critical edition including the fragments of the lost plays of the trilogy and satyr-play; with a translation and commentary.
 • Jewish memory, Greek oblivion. The classical receptions of Paul Celan.