Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Ragnhild Lie Anderson

førsteamanuensis

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Forskargruppe i nordisk språk

Stilling: førsteamanuensis

Telefon: 55 58 94 89

Mobiltelefon: 414 00 117 SMS

E-post:

Besøksadresse: Sydnesplassen 7 (HF-bygget)

Romnummer: 425

Norsk/nordisk fagdidaktikk

Sosiolingvistikk

Nynorsk språk

- Fagdidaktisk kurs i integrert lektorutdanning

- Fagdidaktiske kurs i eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (1. og 2. semester)

- Kurs i erfaringsbasert master i undervisning (fagdidaktikk og fellesemne)

Dialektendringsprosessar

Forskargruppe i nordisk språk