Randi Netelands bilde
Randi
Neteland
Stilling utenfor reg
Besøksadresse: 
HF-bygget, Sydnesplassen 7
5020 Bergen
Postadresse: 
Postboks 7805
5020 Bergen
Telefon: 
+47 908 77 334
Last ned visittkort
Tidsskriftartikler
  • Neteland, Randi. 2014. Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2012 (Norway). Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 28: 315-317.
  • Neteland, Randi. 2014. Innflyttertalemåls innvirkning på talemålsendringer i industristeder. Maal og Minne. 1. 1-66.
  • Neteland, Randi. 2013. Saudamålet i 1981. Norsk lingvistisk tidsskrift. 31: 247-282.
  • Neteland, Randi. 2013. Saudadialekten i dag. En kort oversikt. Årsskrift / Sauda Sogelag. 157-163.
  • Neteland, Randi. 2013. Industristedtalemål og dialektendring. Norsk lingvistisk tidsskrift. 31: 76-97.
  • Neteland, Randi. 2012. Saudadialekten og dialektene på andre industristeder. Årsskrift / Sauda Sogelag. 81-92.
  • Neteland, Randi. 2005. Narviks nasale n-er. Fremover. 1. Publisert 2005-12-06.
Rapporter/avhandlinger
  • Neteland, Randi. 2014. Koinéforming av industristedtalemål. En sosiolingvistisk studie av språkutviklingen i Sauda og Årdal de siste hundre årene. Universitetet i Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.