Randi Netelands bilde
Randi
Neteland
Stilling utenfor reg
Besøksadresse: 
HF-bygget, Sydnesplassen 7
Postadresse: 
Postboks 7805
5020 Bergen
Telefon: 
+47 908 77 334
Last ned visittkort
Tidsskriftartikler
 • Neteland, Randi. 2014. Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2012 (Norway). Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 28: 315-317.
 • Neteland, Randi. 2014. Innflyttertalemåls innvirkning på talemålsendringer i industristeder. Maal og Minne. 1. 1-66.
 • Neteland, Randi. 2013. Saudamålet i 1981. Norsk lingvistisk tidsskrift. 31: 247-282.
 • Neteland, Randi. 2013. Industristedtalemål og dialektendring. Norsk lingvistisk tidsskrift. 31: 76-97.
 • Neteland, Randi. 2013. Saudadialekten i dag. En kort oversikt. Årsskrift / Sauda Sogelag. 157-163.
 • Neteland, Randi. 2012. Saudadialekten og dialektene på andre industristeder. Årsskrift / Sauda Sogelag. 81-92.
 • Neteland, Randi. 2005. Narviks nasale n-er. Fremover. 1. Publisert 2005-12-06.
Rapporter/avhandlinger
 • Neteland, Randi. 2014. Koinéforming av industristedtalemål. En sosiolingvistisk studie av språkutviklingen i Sauda og Årdal de siste hundre årene. Universitetet i Bergen.
Bokkapitler
 • Neteland, Randi. 2014. Å snakke bokmål og å snakke nynorsk. Kapittel, sider 267-297. I:
  • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit. 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag. 306 sider. ISBN: 978-82-7099-803-6.
 • Neteland, Randi; Bugge, Edit. 2014. Språkendringer de siste to hundre år i byer og på industristeder. Artikkel II, sider 127-164. I:
  • Neteland, Randi. 2014. Koinéforming av industristedtalemål. En sosiolingvistisk studie av språkutviklingen i Sauda og Årdal de siste hundre årene. Universitetet i Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.