Signe Aase Abrahamsens bilde
Signe Aase
Abrahamsen
Stipendiat
Besøksadresse: 
Fosswinckelsgate 14
5007 BERGEN
Postadresse: 
Postboks 7802
5007 BERGEN
Telefon: 
+47 55 58 92 05
+47 411 77 446
Last ned visittkort
Rapporter/avhandlinger
  • Abrahamsen, Signe Aase. 2013. En effektevaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Masteroppgave. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 89 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.