Hjem
Signe Aase Abrahamsens bilde

Signe Aase Abrahamsen

Universitetslektor
Rapporter/avhandlinger
  • Abrahamsen, Signe Aase. 2013. En effektevaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Masteroppgave. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, Bergen. 89 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.