Silje Grønner Stangs bilde
Silje Grønner
Stang
Førstekonsulent
, Studiekonsulent
Besøksadresse: 
HF-bygget, Sydnesplassen 7
5020 Bergen
Postadresse: 
Postboks 7805
5020 Bergen
Last ned visittkort
  • Studieveiledning - nordisk
  • Emne- og studieplaner
  • Studentutveksling
  • Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning av delstudier i utlandet
  • Masterstudenter og oppfølgingsplaner
  • Etter- og videreutdanning
  • Infosenteret ved HF