Gå til innhold
English A A A
Ansattprofil

Silje Grønner Stang

førstekonsulent, studiekonsulent

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Stilling: førstekonsulent, studiekonsulent

E-post:

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7

  • Studieveiledning - nordisk
  • Emne- og studieplaner
  • Studentutveksling
  • Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning av delstudier i utlandet
  • Masterstudenter og oppfølgingsplaner
  • Etter- og videreutdanning
  • Infosenteret ved HF