Solveig Helene Apelthuns bilde
Solveig Helene
Apelthun
Førstekonsulent
, i permisjon
Besøksadresse: 
Christiesgt. 12
Postadresse: 
Postboks 7807
5020 BERGEN
Telefon: 
+47 951 29 312
Last ned visittkort

 

 

Administrasjon av forskarskulen CDP

Administrasjon av forskingsgrupper 

Kursadministrering av Ph.D - kurs i FS (Felles Studentsystem)

Tilrettelegging for nytilsette og gjesteforskarar 

Økonomioppgåver retta mot institutt, forskingsgrupper og forskarskule

Sekretær for sentral og lokal lab komite

Lokal studieadministrasjon knytt til profesjonsstudiet i psykologi

Oppgåver knytt til drifta av lab i Christiesgate 12

Oppdatering av internettsider

Arrangering av forskingsseminar og samlinger