Gå til innhold
English A A A
Ansattprofil

Solveig Helene Apelthun

førstekonsulent

Det psykologiske fakultet

Institutt for samfunnspsykologi

Stilling: førstekonsulent

Telefon: 55 58 86 22

Mobiltelefon: 951 29 312 SMS

E-post:

Besøksadresse: Christiesgt. 12, 4 etg.

Administrasjon av forskarskulen CDP

Administrasjon av forskingsgrupper 

Kursadministrering av Ph.D - kurs i FS (Felles Studentsystem)

Tilrettelegging for nytilsette og gjesteforskarar 

Økonomioppgåver retta mot institutt, forskingsgrupper og forskarskule

Sekretær for sentral og lokal lab komite

Lokal studieadministrasjon knytt til profesjonsstudiet i psykologi

Oppgåver knytt til drifta av lab i Christiesgate 12

Oppdatering av internettsider

Arrangering av forskingsseminar og samlinger