Hjem
Susanne Bygness bilde

Susanne Bygnes

Forsker
 • E-postSusanne.Bygnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 32
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
  Rom 
  313
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Faglige interesser: asylinnvandring, eurokrisen, Spania, Syria, mangfold, migrasjon, majoritetsperspektiv, politisk sosiologi

Susanne Bygnes har doktorgrad i sosiologi fra Universtietet i Bergen (2013) og arbeider med sosiologiske tilnærminger til internasjonal migrasjon og etniske relasjoner. Bygnes' hovedekspertise er Europa. Hennes doktorgradsavhandling er basert på intervjuer med europeiske og norske ledere i politikk og organisasjonsliv om etnisk mangfold og kjønnslikestilling.

 

Aktuelle prosjekt:

Imagining and Experiencing the 'Refugee Crisis' (IMEX). NFR. Bevilgning: 8.000 000. Ramme: FRIPRO Unge Forskertalenter. (2017-2021) Prosjektleder: Bygnes

Labor Migration in Uncertain Times: Migration from Spain to Norway NFR. Bevilgning: 3.500 000. VAM-programmet, personlig postdoktor (2014-2018) Prosjektleder: Bygnes

Claims-Making On Behalf Of Migrants In A Time Of Populism: Comparative Survey Experiments In Norway And California. Prosjektledere: Kim Voss, Irene Bloemraad (begge UC Berkeley), Elisabeth Ivarsflaten og Susanne Bygnes (begge UiB). Bevilgning: 150 000 kroner. Ramme: Peder Sather Grant Program (2017-2018) 

Flyktningekrisa: forestillinger og erfaringer. Pilotstudie finanisert av UiB og NFR. (2016). Prosjektleder: Bygnes.

 

Verv: Leder for IMER Bergen (2015-2017) og Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning (2014-2016) Styremedlem i Nordic Migration Research (2015-2016).

Forskningsopphold: University of California, Berkeley (2012), University of Sussex (2015) and Universitat Autonoma, Barcelona (2014).

Neste formidling:

Intervju, Frokostmøte om grenser, Studentersamfunnet, 27. september 2016.   

"Da flyktningkrisa kom til Norge". Key note foredrag, NORTANA Norway Seminar, Knoxville, Tennessee (USA).  5-9 Oktober 2016

"Seige systemer og ville ideer", foredrag på Litteraturhuset i Bergen, 25. oktober 

"Hva skjer i Spania? Fra arven etter Franco til opprøret mot Eurokrisa. Foredrag, Pensjonistuniversitetet i Oslo, 17. november 2016

"Flyktningkrisa: forestillinger og erfaringer", foredrag på elevkonferanse, Laksevåg Videregående skole 7. november 2016

Foredrag, Amalie Skram Videregårende skole, 14. desember

 

Siste formidling:

Welcome to Norway! Foredrag på forskningsdagene UNG (22.09.2016) 

Intervju med PRI’s The World (Utenriksspesial coprodsert av BBC and WGBH Boston)

Intervju i TV-dokumentaren Mottaket på NRK Nett-TV (publisert 26.07.2016)

Invitert kommentarartikkel, BT (21.07.2016)

Intervju, VG (03.03.16)

Intervju, Dagsnytt 18 (21.12.15)

Intervju, Ytring NRK P2 (20.12.15)

Intervju, TV2 Nyhetkanalen (20.12.15)

Intervju, NTB, gjengitt b.la i Nettavisen (20.12.15)

Intervju, Aftenposten (16.12.15)

Intervju, Bergensavisen (8.12.16)

Intervju, EKKO NRK P2 (7.12.15)

"Vil forlate Synkende skip", kronikk i BT (6.10.15)

"Disse fem flokene må katalanerne løse", intervju Aftenposten (28.09.15)

Intervju i Bergensavisen 14.03.15

Eksperten: En generasjon uten fremtid. Intervju, Studvest 13/2013

Myten om fattige Spanjoler i Norge. Intervju, Her og Nå NRK P1 17. 04.13

"Europas Yttergrense". Hubro (2012)2: 39

Multikulturalismens Begravelsesagenter Intervju, forskningsradet.no

Har vi multikulturalisme? VG 7. mai 2012 s. 28-29

 

 

SOS 321: Migrasjon, Utvikling, Miljø

SOS 117:  Diverse Societies and International Migration (emneansvarlig)

SOS 201: Sosiologisk Teori

SOS101: Individ og Samfunn

SOS112: Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner

SOS321: Miljø, utvikling og migrasjon

 

Veiledet diverse bacheloroppgaver på IMER-feltet.

 

Seminarleder (2004-2007)

SOS 101: Individ og Samfunn

SOS 103: Samfunnsstrukturer i endring

SOS 109: The scandinavian welfare state and gender relations

SOS 111: Familien i endring

SOS112: Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner

Bøker
 • Bygnes, Susanne. 2008. Questioning modernity and development. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 112 sider. ISBN: 978-3-8364-5504-6.
Tidsskriftartikler
 • Bygnes, Susanne; Erdal, Marta Bivand. 2016. Liquid migration, grounded lives: considerations about future mobility and settlement among Polish and Spanish migrants in Norway. Journal of ethnic and migration studies. 43: 102-118. doi: 10.1080/1369183X.2016.1211004
 • Bygnes, Susanne; Flipo, Aurore. 2016. Political motivations for intra-European migration. Acta Sociologica.
 • Bygnes, Susanne. 2015. Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord-mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk Tidsskrift. 23: 171-192.
 • Bygnes, Susanne. 2015. Are they leaving because of the crisis? The sociological significance of anomie as a motivation for migration. Sociology. doi: 10.1177/0038038515589300
 • Bygnes, Susanne. 2012. Gender-equality as boundary: 'Gender-nation frames' in Norwegian EU campaign organizations. The European Journal of Women's Studies. 19: 7-22. doi: 10.1177/1350506811425882
 • Bygnes, Susanne. 2012. 'We are in compleete agreement' The Diversity issue, Disagreement and Change in the European Women's Lobby. Social Movement Studies. doi: 10.1080/14742837.2012.703831
 • Bygnes, Susanne. 2010. Making equality diverse? merged gender equality and anti-discrimination measures in Norway. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 18: 88-104. doi: 10.1080/08038741003755475
 • Bygnes, Susanne. 2008. Interviewing People-oriented Elites. Eurosphere Working Papers. 10.
Rapporter/avhandlinger
 • Bygnes, Susanne. 2013. Diversity Dilemmas. Majority approaches to societal diversity in Norway and Europe. University of Bergen, Bergen.
Bokkapitler
 • Bygnes, Susanne. 2014. Ad hoc multiculturalism: Prison staff approaches to cultural and religious diversity. 11, sider 203-220. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 sider. ISBN: 978-1-78347-022-8.
 • Bygnes, Susanne. 2008. Dorothy E. Smith. Kapittel, sider 187-193. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Selected Publications:

Bygnes, S and Erdal, M (2016) Liquid Migration, grounded lives: Considerations about future mobility and settlement among Polish and Spanish migrants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies. Available Open Access

Bygnes, S and Flipo, A (2016) Political Motivations for intra-European Migration. Acta Sociologica. Doi 10.117/0001699316659909. Available Open Access

Bygnes, S. (2015) Are They Leaving Because of the Crisis? The Sociological Significance of Anomie as a Motivation for Migration. Sociology. doi: 10.1177/0038038515589300

Bygnes, S. (2015) Migrants of disillusion: European South-North Mobility in the wake of the crisis.//Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk Tidsskrift nr 3 2015.

Bygnes, S (2014) Ad-hoc Multiculturalism: Prison staff approaches to cultural and religious diversity. In: Judicialization and Citizenship in the Welfare State. Sinding Aasen, H. etl al (eds). Edward Elgar Publishing.

Bygnes, S. (2013) Ambivalent Multiculturalism. Sociology, Volume 47, issue 1, pp. 126-141. Doi: 10.1177/0038038512448560

Bygnes, S. (2012) 'We are in Complete Agreement': The Diversity Issue, Disagreement and Change in The European Women's Lobby. Social Movement Studies. Doi:10.1080/14742837.2012.703831

Bygnes, S. (2012) Gender-equality as boundary: 'Gender-nation frames' in Norwegian EU campaign organizations. European Journal of Women's Studies 19(1): 7-22.

Bygnes, S. (2010) Making Equality Diverse? Merged Gender Equality and Anti-Discrimination Measures in Norway NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 18 (2): 88-104.

Bygnes, S. (2008) Interviewing People-oriented Elites. Eurosphere Working Paper Series. Online Working paper no. 10, 2008 (fulltekst pdf)

 

Other peer-reviewed publications:

Bygnes, S (2013) Diversity dilemmas – majority approaches to societal diversity in Norway and Europe. PhD-dissertation, University of Bergen ISBN: 9788230821909

Bygnes, S. (2008): Dorothy E. Smith. In: Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk 2008

Bygnes, S. (2008): Questioning modernity and development. VDM Verlag Dr. Müller 2008 (112 pages, published MA-thesis)

 

Book review:

Krimmigrasjon? den nye kontrollen av de fremmede. I Nordic Journal of Migration Research 2015 5(3): 155-156

 

 

Reviewer for:

International Journal of Comparative Sociology

Sociological Forum

Journal of Ethnic and Migration Studies

Social Movement Studies

Refugee Survey Quarterly

Paper-presentasjoner og inviterte foredrag:

 • Liquid Migration, grounded lives. With Marta Bivand Erdal. Paper Presented at the IMISCOE conference in Prague, June 2016.
 • Asylum seekers in your neighbourhood. With Elisabeth Ivarsflaten and Hege Høivik Bye. Paper presented at the Centre for Cooperation, Cyprus June 2016.
 • Min framtid er ikke i Spania: key note foredrag på NFR sin VAM-konferanse november 2015
 • The Quest for a normal life: return conciderations among European East-West and South-North migrants. With Marta Bivand Erdal. Presentation at Thinking about Going Home: Premigr conference PRIO, Oslo August 2015
 • New European Mobilities: Spanish Labour Migration to Norway. IMISCOE conference Mobility in Crisis. European University Institute, Florence.
 • High-skilled Spanish migraiton to Norway after 2008. Presentation at 2014 IMISCOE annual conference in Madrid, 27-29 August 2014.
 • Did we leave beacuse of the crisis? Paper presentation at Universitat Autonoma de Barcelona 9 July 2014
 • Ambivalent Multiculturalism. Paper presentation and panel discussant at: Teorier og politikk: Fortellinger om multikulturalismens død: Norsk nettverk for migrasjonsforskning og Nordic Migration research årlige seminar. Fredag 12. oktober 2012
 • How to write an article based thesis. Talk at the faculty of social sciences, UiB March 2012
 • Paper presentation IMER seminar series, University of Bergen September 2011 http://org.uib.no/imer/seminars/index.htm
 • Paper presentation Multiculturalism, Conflict and Belonging, Mansfield College, Oxford September 2011

Verv:

 • Leder, IMER Bergen 2016-
 • Leder, Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning 2014-
 • Styremedlem Nordic Migration Research 2014-
 • Medlem av Forskerutdanningsforum 2011-2012
 • Medlem av styret for det samfunnsvitenskapelige fakultet 2009-2010
 • Styremedlem i Sosiologiforeningen, Avdeling Vestlandet 2009-2010

Forskningsopphold:

 • University of Sussex, UK Spring 2015
 • Universitat Autonoma, Barcelona 2014
 • Berkeley, California 2012
 • Centre for Development Studies, Trivandrum, India 2004

Prosjektleder for pilotprosjektet "Flyktningekrisa: forestillinger og erfaringer" (2016-)

Gjennom å intervjue folk med ulike typer synsvinkel på økningen av asylankomster belyser prosjektet problemstillinger knytta til tilrettelegging og lokaldemokrati, frykt, håp og ambivalens blant både asylsøkere og lokalbefolkningen i områdene rundt norske asylmottak. I samarbeid med Norsk Medborgerpanel samler vi inn data om majoritetsbefolkningens holdninger og handlinger ifm opprettelsen av nye mottak.

Prosjekleder for postdoktorprosjektet "Labour migration in uncertain times: Migration from Spain to Norway" (2013-2018)

This project aims to further our understanding of migration between two countries that have been differentially affected by the current European economic crisis by drawing on ethnographic fieldwork and qualitative interviews. The project will focus on two groups of migrants, one defined as "easily employable" or highly skilled and another as "less easily employable" and less skilled. The study has two overarching themes: (1) the extent to which the Norwegian labour market provides protections and opportunities and/or the extent to which it facilitates exploitation of labour migrants; and (2), the roles that class, skill level, gender, ethnicity, and whiteness play in shaping the relationships between the migrants and Norwegian institutions and society. History has shown that economic crises play an important part in workers' decisions to migrate, but the issue of cause is much more complex. A crisis does not necessarily lead to migration. The current project will investigate the impact of structural elements such as unemployment and labour conditions, but also examine migrants' experiences by drawing on socially embedded and transnational perspectives on migration.

 

 

Forsker (2012-2013 ): Judicialization and Social Citizenship

Fokus på etnisk, religiøst og kulturelt mangfold i norske fengsler

Judicialisation and Social Citizenship (2012-)

PhD-prosjekt (2008-2012)

Tilknyttet Eurosphere: se eurosphere.org