Svein Bruråss bilde
Svein
Brurås
Førsteamanuensis II
Besøksadresse: 
Fosswinckelsgt. 6
5007 Bergen
Postadresse: 
Postboks 7802
5007 Bergen
Telefon: 
+47 55 58 91 00
Last ned visittkort
Bøker
 • Brurås, Svein. 2014. Etikk for journalister. 5.reviderte utgave. Fagbokforlaget. 348 sider. ISBN: 978-82-450-1633-8.
 • Brurås, Svein. 2012. Mediene og terroraksjonen. Studier av norske mediers dekning av 22.juli. Unipub forlag. 155 sider. ISBN: 978-82-7477-573-2.
 • Brurås, Svein. 2012. Nyhetsvurderinger. På innsiden i fem redaksjoner. Høyskoleforlaget. 254 sider. ISBN: 978-82-7147-365-5.
 • Brurås, Svein. 2010. Etikk for journalister. Fagbokforlaget. 323 sider. ISBN: 9788245010527.
 • Brurås, Svein. 2006. Etikk for journalister. Fagbokforlaget. 343 sider. ISBN: 8245004251.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve; Østbye, Helge. 2006. Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken. Cappelen Damm Akademisk. 208 sider. ISBN: 8202256623.
 • Røssland, Lars Arve; Brurås, Svein; Østbye, Helge. 2006. Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken. Cappelen Damm Akademisk. 208 sider. ISBN: 978-82-02-25662-3.
 • Brurås, Svein. 2002. Etikk for journalister. Fagbokforlaget. 341 sider. ISBN: 8276748732.
 • Brurås, Svein; Ingvaldstad, Ove; Overland, Jan-Arve; Sverdrup, Tove Cecilie. 1997. Mediekunnskap 2. 264 sider. ISBN: 82-562-4028-8.
 • Ingvaldstad, Ove; Overland, Jan-Arve; Sverdrup, Tove Cecilie; Brurås, Svein; Mangrud, Reidun. 1997. Mediekunnskap 2. 200 sider. ISBN: 8256240288.
 • Brurås, Svein. 1994. Etikk i journalistikk. 212 sider.
Tidsskriftartikler
 • Brurås, Svein. 2014. Relevant og nyttig om alvorlig tema. Norsk Medietidsskrift. 21. 2 sider.
 • Brurås, Svein. 2013. Leveson, England og Norge. Dagens næringsliv. Publisert 2013-01-08.
 • Brurås, Svein. 2011. Faiza og "blodhundene". Dagbladet. Publisert 2011-02-26.
 • Brurås, Svein. 2011. Pentti Raittila, Kari Koljonen & Jari Väliverronen: Journalism and School Shootings in Finland 2007-2008. Nordicom Information. 3.
 • Brurås, Svein. 2011. Journalistens møte med den sårbare : et relasjonsetisk innspill til presseetikken. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. 38: 9-24.
 • Brurås, Svein. 2011. Bewährungsprobe im Terrorchaos. Message. 4. 4 sider.
 • Brurås, Svein; Hjeltnes, Guri; Flikke, Gunnar. 2011. Ja til medieansvarslov. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2011-06-15.
 • Brurås, Svein. 2010. Skandale! : bokanmeldelse av "Skandalenes markedsplass : politikk, moral og mediedrev" / Sigurd Allern og Ester Pollack (red.). Norsk Medietidsskrift. 17: 306-308.
 • Brurås, Svein. 2009. "Media Accountability Systems" : regulerende krefter mellom marked og lov. Norsk Medietidsskrift. 16: 120-139.
 • Brurås, Svein. 2009. Bokanmeldelse av "Privatlivets ufred : når ord og bilder krenker" av Carl-Erik Grimstad. Norsk Medietidsskrift. 16: 90-93.
 • Brurås, Svein. 2009. Obligation to authorize interviews and freedom of speech : a Scandinavian perspective. Human Rights House Network. 18.
 • Brurås, Svein. 2009. Obowi?zek autoryzacji wywiadów a wolno?? s?owa. Ze skandynawskiej perspektywy. ?.
 • Brurås, Svein. 2006. Journalistikk og kjønn: Hva skjedde egentlig i Dagsavisen? Norsk Medietidsskrift. 2. 178-180.
 • Brurås, Svein. 2005. Følelser og fakta : om tsunamien i media. Dagbladet. Publisert 2005-01-11.
 • Brurås, Svein. 2005. Flodbølgen i media. Bergens Tidende. Publisert 2005-01-08.
 • Brurås, Svein. 2002. Om medier, verdier og moral : bokanmeldelse av "Mediesamfunnets moral" av Terje Rasmussen. Norsk Medietidsskrift. Serie 3 band 1. 175-180.
 • Brurås, Svein. 2001. Journalistenes ufortjent dårlige rykte. Bergens Tidende. Publisert 2001-10-25.
 • Brurås, Svein. 1997. Sponsing kan true medienes frihet (kronikk). ?. 40-41.
 • Brurås, Svein. 1996. The journalist and "the other" : a normative perspective on respect for privacy in the ethics of journalism. Bedre Skole. nr. 4. 171-180.
Rapporter/avhandlinger
 • Brurås, Svein. 2009. Kriminaljournalistikkens etikk : PFU-uttalelser belyst fra tre moralfilosofiske posisjoner. 359 sider.
 • Brurås, Svein. 2009. Kriminaljournalistikkens etikk : PFU-uttalelser belyst fra tre moralfilosofiske posisjoner. Universitetet i Bergen, Bergen. 359 sider.
 • Røssland, Lars Arve; Brurås, Svein. 2005. Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Institutt for informasjons- og medievitenskaps rapportserie. 60. Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, Bergen. 130 sider.
 • Brurås, Svein. 2004. "Uthengt" : subjektive opplevelser av negativ presseomtale. Arbeidsrapport. 166. Høgskulen i Volda, Volda. 66 sider.
 • Brurås, Svein. 2003. Tre uker i desember. En kritisk gjennomgang av medienes rolle i den såkalte Tønne-saken. (Sammen med Guri Hjeltnes og Henrik Syse). Norsk Presseforbund, Oslo. 121 sider.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve. 2003. Kompiser i krim. - Aktører, strategier og relasjoner i mediedekningen av Orderudsaken. Norsk Journalistlag, Oslo. 60 sider.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve. 2003. Kompiser i krim. Aktører, strategier og relasjoner i mediedekningen av Orderud-saken. (Sammen med Lars Arve Røssland). Norsk Journalistlag, Oslo. 60 sider.
 • Brurås, Svein. 2001. "Vår ære og vår autonomi" : journalisters syn på yrkesrolle og etikk. Forskingsrapport - Høgskulen i Volda/ Research Report - Volda University College. 44. Høgskulen i Volda, Volda. 133 sider.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve. 2000. Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Norsk Journalistlag, Oslo. 65 sider.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve. 2000. Prosjekt Hedrum: Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Norsk Journalistlag, Oslo. 65 sider.
 • Brurås, Svein; Røssland, Lars Arve. 2000. Prosjekt Hedrum: Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Norsk Journalistlag, Oslo. 65 sider.
 • Røssland, Lars Arve; Brurås, Svein. 2000. "Full skjæring" - Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Norsk Journalistlag, Oslo. 65 sider.
 • Røssland, Lars Arve; Brurås, Svein. 2000. "Full skjæring" - Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Norsk Journalistlag, Oslo. 65 sider.
 • Røssland, Lars Arve; Brurås, Svein. 2000. "Full skjæring" - Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. Norsk Journalistlag, Oslo. 65 sider.
 • Brurås, Svein. 1997. Journalister til salgs? : en rapport om sponsing og tekstreklame i media. Arbeidsrapport. nr. 46. Høgskulen i Volda, Volda. 121 sider.
 • Brurås, Svein. 1995. Presseetikk og moralfilosofi : fem essay. Forskingsrapport - Høgskulen i Volda/ Research Report - Volda University College. nr. 9. Høgskulen i Volda. 85 sider.
Bokkapitler
 • Brurås, Svein. 2014. Arthur Berg (1916–1998). Del 5: Ute. Hjemme. Her, sider 263-272. I:
  • Eide, Martin. 2014. Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. 365 sider. ISBN: 9788215023762.
 • Brurås, Svein. 2013. Der 22.Juli 2011 in der Öffentlichkeit : Hat die Selbstkontrolle der norwegischen Medien funktionert? 141-145. I:
  • Haller, Michael. 2013. Rechtsterrorismus in den Medien : der Mörder Breivik in Norwegen und die Terrorzelle NSU in Deutschland : wie die Journalisten damit umgingen und was sie voneinander lernen können. LIT Verlag. 192 sider. ISBN: 978-3-643-12297-1.
 • Bjerke, Paul; Øvrebø, Turid; Brurås, Svein. 2012. Nyheter og nyhetsproduksjon. Kapittel 2, sider 16-36. I:
  • Brurås, Svein. 2012. Nyhetsvurderinger. På innsiden i fem redaksjoner. Høyskoleforlaget. 254 sider. ISBN: 978-82-7147-365-5.
 • Brurås, Svein. 2012. Aftenposten : å "ta grep" om det vesentlige. Kapittel 6, sider 107-143. I:
  • Brurås, Svein. 2012. Nyhetsvurderinger. På innsiden i fem redaksjoner. Høyskoleforlaget. 254 sider. ISBN: 978-82-7147-365-5.
 • Brurås, Svein. 2012. Vær varsom - og dristig! Del 3: Presseetikk, rettsanvendelse og motstandd, sider 312-326. I:
  • Hjeltnes, Guri; Warmedal, Morten Møller. 2012. Gravende journalistikk : Metode, prosess og etikk. Gyldendal Akademisk. 432 sider. ISBN: 9788205400313.
 • Brurås, Svein. 2012. "Det er en tid for alt". Nyhetsdekning i tre faser. Kapittel, sider 9-21. I:
  • Brurås, Svein. 2012. Mediene og terroraksjonen. Studier av norske mediers dekning av 22.juli. Unipub forlag. 155 sider. ISBN: 978-82-7477-573-2.
 • Brurås, Svein. 2012. Metode. Kapittel 3, sider 59-68. I:
  • Brurås, Svein. 2012. Nyhetsvurderinger. På innsiden i fem redaksjoner. Høyskoleforlaget. 254 sider. ISBN: 978-82-7147-365-5.
 • Brurås, Svein. 2010. Pressens rett eller publikums behov? : om presseetikkens moralfilosofiske legitimering. Kapittel 5, sider 92-114. I:
  • Roppen, Johann; Allern, Sigurd. 2010. Journalistikkens samfunnsoppdrag. IJ-forlaget. 264 sider. ISBN: 978-82-7147-346-4.
 • Brurås, Svein. 2010. Orden i eget hus. Kapittel, sider 37-44. I:
  • Kokkvold, Per Edgar. 2010. Anti-festskrift til Norsk Presseforbunds 100-års jubileum. IJ-forlaget. 160 sider. ISBN: 978-82-7147-337-2.
 • Brurås, Svein. 2010. Dagen. Kapittel, sider 74. I:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 sider. ISBN: 9788215016047.
 • Brurås, Svein. 2010. Folkets Framtid. Kapittel, sider 121. I:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 sider. ISBN: 9788215016047.
 • Brurås, Svein. 2010. Landsbladet. Kapittel, sider 203. I:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 sider. ISBN: 9788215016047.
 • Brurås, Svein. 2010. Formuleringer av samfunnsoppdraget. Kapittel 3, sider 49-67. I:
  • Roppen, Johann; Allern, Sigurd. 2010. Journalistikkens samfunnsoppdrag. IJ-forlaget. 264 sider. ISBN: 978-82-7147-346-4.
 • Brurås, Svein. 2007. Pressens blinde flekker. Kapittel. I:
  • 2007. Pressens blinde flekker. HiO-rapport 2007 nr.. Høgskolen i Oslo.
 • Brurås, Svein. 2004. Om David Beckham og Harry Lindstrøm - og journalistikkenstriviallitterære koder. faglig_bok_institusjon, sider 141-151. I:
  • 2004. Venceremos: Jan Inge Sørbø på Cuba. 17. Høgskulen i Volda, Volda. 16 sider.
 • Brurås, Svein. 2003. En troverdig biljournalistikk. 189-194. I:
  • 2003. Rødt lys for biljournalistikken / Einar Spurkeland. 6 sider.
 • Brurås, Svein. 2003. Kildeetikk - maktkamp og respekt. 119-126. I:
  • 2003. Presseetisk front : festskrift til Odd Raaum / (red.)Rune Ottosen og Thore Roksvold. 8 sider.
 • Brurås, Svein. 2003. Presseetikk. I:
  • 2003. Lundes Etikkleksikon /(red.)Espen Ottosen.
 • Brurås, Svein. 2001. Layout og typografi. faglig_kompendium, sider 21-30. I:
  • 2001. Kompendium i avisproduksjon. Hausten 2001. Høgskulen i Volda, Volda. 9 sider.
 • Brurås, Svein; Nielsen, Boas Krøgh. 1997. Modul 1 : massekommunikasjon. faglig_bok_institusjon, sider 20. I:
  • 1997. Mediekunnskap 1 : kommentar- og oppgaveperm. - 2. utg. FB Fjernundervisning og Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag. 20 sider.
 • Brurås, Svein; Nielsen, Boas Krøgh. 1997. Modul 4 : dagspresse. faglig_bok_institusjon, sider 7. I:
  • 1997. Mediekunnskap 1 : kommentar- og oppgaveperm. - 2.utg. FB Fjernundervisning og Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag. 12 sider.
 • Brurås, Svein; Nielsen, Boas Krøgh. 1997. Modul 2 : journalistikk. faglig_bok_institusjon, sider 12. I:
  • 1997. Mediekunnskap 1 : kommentar- og oppgaveperm. - 2.utg. FB Fjernundervisning og Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag. 12 sider.
 • Brurås, Svein; Nielsen, Boas Krøgh. 1997. Modul 5 : kringkasting. faglig_bok_institusjon, sider 8. I:
  • 1997. Mediekunnskap 1 : kommentar- og oppgaveperm. - 2.utg. FB Fjernundervisning og Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag. 12 sider.
 • Brurås, Svein. 1996. Utredning om personvern ut fra en journalistisk synsvinkel. faglig_bok_institusjon, sider 57-68. I:
  • 1996. NOU 1996:12 Medieombud. 12 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.