Hjem
Svein Sundbys bilde

Svein Sundby

Professor II
Tidsskriftartikler
 • Strand, Kjersti Opstad; Breivik, Øyvind; Albretsen, Jon; Vikebø, Frode Bendiksen; Sundby, Svein. 2017. Lofottorskevarselet: Enkelte rognbyger i Vestfjorden. Naturen. 4. doi: 10.18261/issn.1504-3118-2017-04-03
 • Strand, Kjersti Opstad; Sundby, Svein; Albretsen, Jon; Vikebø, Frode Bendiksen. 2017. The Northeast Greenland shelf as a potential habitat for the Northeast Arctic cod. Frontiers in Marine Science. 4:304: 1-14. doi: 10.3389/fmars.2017.00304
 • Sundby, Svein. 2017. Alternative fakta om kjønnsbalanse. Forskerforum.no. Publisert 2017-11-30. doi: http://www.forskerforum.no/alternative-fakta-om-kjonnsbalanse/
 • Sundby, Svein. 2017. Kjønnsrapport tåkelegger. Kommentarer til rapporten Farefull ferd mot toppen Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen. Rapport Nr. 3- 2016. Rokkansenteret. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. Publisert 2017-05-15. doi: http://pahoyden.no/debatt/2017/05/kjonnsrapport-takelegger
 • Sundby, Svein. 2017. Svar til Brandser, Sümer og Skarsbø. Om rapporten Farefull ferd mot toppen Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen. Rapport Nr. 3- 2016. Rokkansenteret. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. Publisert 2017-05-29. doi: http://pahoyden.no/debatt/2017/05/svar-til-brandser-sumer-og-skarsbo
 • Sundby, Svein; Kristiansen, Trond; Nash, Richard David Marriott; Johannessen, Tore; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Höffle, Hannes; Opstad, Ingegjerd. 2017. Dynamic Mapping of North Sea Spawning - Report of the KINO Project. Fisken og Havet. 2017. 195 sider.
 • Sætra, Gunnar; Sundby, Svein. 2017. Fisken i Nordsjøen har flytta mot nordaust. Fiskeribladet. Publisert 2017-05-10.
 • dos Santos Schmidt, Thassya Christina; Slotte, Aril; Kennedy, James; Sundby, Svein; Johannessen, Arne; Óskarsson, Gudmundur Jóhann; Kurita, Yutaka; Stenseth, Nils Christian; Kjesbu, Olav Sigurd. 2017. Oogenesis and reproductive investment of Atlantic herring are functions of not only present but long-ago environmental influences as well. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 114: 2634-2639. Publisert 2017-02-21. doi: 10.1073/pnas.1700349114
 • Kjesbu, Olav Sigurd; Marshall, C. Tara; Nash, Richard David Marriott; Sundby, Svein; Rothschild, Brian; Sinclair, Michael. 2016. Johan Hjort Symposium on Recruitment Dynamics and Stock Variability. Symposium overview and background. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 73: vii-xi. doi: 10.1139/cjfas-2015-0491
 • Kjesbu, Olav Sigurd; Sundby, Svein. 2016. Per Solemdal (1941-2016) – an unconventional marine Scientist. Marine Biology Research. 12: 559-662. doi: 10.1080/17451000.2016.1183793
 • Sundby, Svein. 2016. Tema: havforskning. Naturen. 140: 244.
 • Sundby, Svein; Drinkwater, Kennneth F.; Kjesbu, Olav Sigurd. 2016. The North Atlantic spring-bloom system-where the changing climate meets the winter dark. Frontiers in Marine Science. 3:28: 1-12. doi: 10.3389/fmars.2016.00028
 • Sundby, Svein; Sørhus, Elin; Vikebø, Frode Bendiksen. 2016. Økonomisk høstbare fiskeressurser. Debattinnlegg om utnytting av petroleumsressurser i Lofoten og Vesterålen. iTromsø. 37. Publisert 2016-12-16.
 • Salvanes, Anne Gro Vea; Bartholomae, Chris H.; Yemane, Dawit; Gibbons, Mark J.; Kainge, Paul; Krakstad, Jens-Otto; Roault, Mathieu; Staby, Arved; Sundby, Svein. 2015. Spatial dynamics of the bearded goby and its key fish predators off Namibia vary with climate and oxygen availability. Fisheries Oceanography. 24: 88-101. doi: 10.1111/fog.12068
 • Sundby, Svein. 2015. Flere årtier for tidlig å flytte iskanten nordover. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Publisert 2015-04-29.
 • Sundby, Svein. 2015. Comment to ‘Opdal AF, Jørgensen C (2015) Long-term change in a behavioural trait: truncated spawning distribution and demography in Northeast Arctic cod. Global Change Biology, 21, 1521-1530, doi: 10.1111/gcb.12773. Global Change Biology. 21: 2465-2466. doi: 10.1111/gcb.12925
 • Sundby, Svein. 2015. Klimaendringer på Den blå planeten: Konsekvensene for livet i havet. Naturen. 3. 95-100.
 • Sundby, Svein. 2015. Vi risikerer en kraftig temperaturøkning i Barentshavet. Da blir det for varmt for torsk og hyse. Havforskningsrapporten. 1. 137-139. Publisert 2015-03-15.
 • Sundby, Svein. 2015. Menneskeskapte endringer og naturlige variasjoner. To Grader. 1. 16-17.
 • Sundby, Svein; Kristiansen, Trond. 2015. The principles of buoyancy in marine fish eggs and their vertical distributions across the world oceans. PLoS ONE. 10. 23 sider. Publisert 2015-10-14. doi: 10.1371/journal.pone.0138821
 • Svendsen, Einar; Sundby, Svein; Wehde, Henning. 2015. Naturlig klimasvingning kan holde havoppvarmingen i sjakk – men bare de neste 20–30 årene. Fisken og Havet, Særnummer. 140-141.
 • Castano Primo, Rocio; Vikebø, Frode Bendiksen; Sundby, Svein. 2014. A model approach to identify the spawning grounds and describing the early life history of Northeast Arctic haddock (Melanogrammus aeglefinus). ICES Journal of Marine Science. 71: 2505-2514. doi: 10.1093/icesjms/fsu078
 • Drinkwater, Kennneth F.; Miles, Martin W.; Medhaug, Iselin; Otterå, Odd Helge; Kristiansen, Trond; Sundby, Svein; Gao, Yongqi. 2014. The Atlantic multidecadal oscillation: its manifestations and impacts with special emphasis on the Atlantic region north of 60°N. Journal of Marine Systems. 133: 117-130. doi: 10.1016/j.jmarsys.2013.11.001
 • Hollowed, Anne B.; Sundby, Svein. 2014. Change is coming to the northern oceans. Science. 344: 1084-1085. Publisert 2014-06-06. doi: 10.1126/science.1251166
 • Jung, Kyung Mi; Folkvord, Arild; Kjesbu, Olav Sigurd; Sundby, Svein. 2014. Experimental parameterisation of principal physics in buoyancy variations of marine teleost eggs. PLoS ONE. 9. 10 sider. doi: 10.1371/journal.pone.0104089
 • Kristiansen, Trond; Vollset, Knut Wiik; Sundby, Svein; Vikebø, Frode Bendiksen. 2014. Turbulence enhances feeding of larval cod at low prey densities. ICES Journal of Marine Science. 71: 2515-2529. doi: 10.1093/icesjms/fsu051
 • Landa, Camilla Stegen; Ottersen, Geir; Sundby, Svein; Dingsør, Gjert Endre; Stiansen, Jan Erik. 2014. Recruitment, distribution boundary and habitat temperature of an arcto-boreal gadoid in a climatically changing environment: a case study on Northeast Arctic haddock (Melanogrammus aeglefinus). Fisheries Oceanography. 23: 506-520. doi: 10.1111/fog.12085
 • Myksvoll, Mari Skuggedal; Jung, Kyung Mi; Albretsen, Jon; Sundby, Svein. 2014. Modelling dispersal of eggs and quantifying connectivity among Norwegian coastal cod subpopulations. ICES Journal of Marine Science. 71: 957-969. Publisert 2013-02-14. doi: 10.1093/icesjms/fst022
 • Myksvoll, Mari Skuggedal; Sandvik, Anne Dagrun; Asplin, Lars; Sundby, Svein. 2014. Effects of river regulations on fjord dynamics and retention of coastal cod eggs. ICES Journal of Marine Science. 71: 943-956. Publisert 2013-07-21. doi: 10.1093/icesjms/fst113
 • Röhrs, Johannes; Christensen, Kai Håkon; Vikebø, Frode Bendiksen; Sundby, Svein; Sætra, Øyvind; Broström, Göran. 2014. Wave-induced transport and vertical mixing of pelagic eggs and larvae. Limnology and Oceanography. 59: 1213-1227. doi: 10.4319/lo.2014.59.4.1213
 • Sundby, Svein; Agnalt, Ann-Lisbeth; Andersen, Sissel; Dalpadado, Padmini. 2014. Surt hav truer korallene. Bergens Tidende. 2-3. Publisert 2014-03-30.
 • Sundby, Svein; Hauge, Marie. 2014. Temperatur og tilgang på plankton er viktig for fisken – de artene som kan flytte på seg blir klimavinnerne. Havforskningsnytt. 1-2.
 • Sundby, Svein; Hauge, Marie. 2014. Økt opptak av CO2 i havet fører til havforsuring – det vil svekke artsmangfoldet i alvorlig grad. Larver fra kamskjell og hummer er blant organismene som får problemer. Havforskningsnytt. 1-2.
 • Sundby, Svein; Hauge, Marie. 2014. Fremtidens klima vil bli påvirket både av de naturlige og de menneskeskapte endringene. De naturlige klimaendringene kan fortelle oss hvilken innvirkning de menneskeskapte kan få på organismene i havet. Havforskningsnytt. 1-2.
 • Sundby, Svein; Hauge, Marie. 2014. Surere hav, tynnere skall. 2grader C. 2. 30-31.
 • Sundby, Svein; Hauge, Marie. 2014. Klimaendringene påvirker vindmønstrene og havstrømmenes bevegelser. Disse omskiftningene gir mer – eller mindre – av næringssaltene havplantene trenger for å vokse. Havforskningsnytt. 1-2.
 • Drinkwater, Kennneth F.; Colbourne, Eugene; Loeng, Harald; Sundby, Svein; Kristiansen, Trond. 2013. Comparison of the atmospheric forcing and oceanographic responses between the Labrador Sea and the Norwegian and Barents seas. Progress in Oceanography. 114: 11-25. doi: 10.1016/j.pocean.2013.03.007
 • Sande, Allan; Sundby, Svein. 2013. Spillet om Lofoten og Vesterålen. Bergens Tidende. 19. Publisert 2013-07-01.
 • Jung, Kyung Mi; Folkvord, Arild; Kjesbu, Olav Sigurd; Agnalt, Ann-Lisbeth; Thorsen, Anders; Sundby, Svein. 2012. Egg buoyancy variability in local populations of Atlantic cod (Gadus morhua). Marine Biology. 159: 1969-1980. doi: 10.1007/s00227-012-1984-8
 • Myksvoll, Mari Skuggedal; Sandvik, Anne Dagrun; Skardhamar, Jofrid; Sundby, Svein. 2012. Importance of high resolution wind forcing on eddy activity and particle dispersion in a Norwegian fjord. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 113: 293-304. doi: 10.1016/j.ecss.2012.08.019
 • Olsen, Erik Joel Steinar; Sundby, Svein. 2012. Utfordringen med oljevirksomhet i gytefelt. Fisken og Havet, Særnummer. 69-71.
 • Röhrs, Johannes; Christensen, Kai Håkon; Hole, Lars Robert; Boström, Göran; Drivdal, Magnus; Sundby, Svein. 2012. Observation-based evaluation of surface wave effects on currents and trajectory forecasts. Ocean Dynamics. 62: 1519-1533. Publisert 2012-11-09. doi: 10.1007/s10236-012-0576-y
 • Kristiansen, Trond; Drinkwater, Kennneth F.; Lough, R. Gregory; Sundby, Svein. 2011. Recruitment Variability in North Atlantic Cod and Match-Mismatch Dynamics. PLoS ONE. 6. 11 sider. doi: 10.1371/journal.pone.0017456
 • Moloney, Coleen L; St John, Michael A; Denman, Kenneth L.; Karl, David M.; Köster, Friedrich W; Sundby, Svein; Wilson, Rory P. 2011. Weaving marine food webs from end to end under global change. Journal of Marine Systems. 84: 106-116. doi: 10.1016/j.jmarsys.2010.06.012
 • Myksvoll, Mari Skuggedal; Sundby, Svein; Ådlandsvik, Bjørn; Vikebø, Frode Bendiksen. 2011. Retention of Coastal Cod Eggs in a Fjord Caused by Interactions between Egg Buoyancy and Circulation Pattern. Marine and Coastal Fisheries. 3: 279-294. doi: 10.1080/19425120.2011.595258
 • Sundby, Svein. 2011. Ulike klimasignaler. Nordlys. Publisert 2011-09-07.
 • Vikebø, Frode Bendiksen; Ådlandsvik, Bjørn; Albretsen, Jon; Sundby, Svein; Stenevik, Erling Kåre; Huse, Geir; Svendsen, Einar; Kristiansen, Trond; Eriksen, Elena. 2011. Real-Time Ichthyoplankton Drift in Northeast Arctic Cod and Norwegian Spring-Spawning Herring. PLoS ONE. 6. doi: 10.1371/journal.pone.0027367
 • Fox, Clive; Harris, Roger; Harris, R; Sundby, Svein; Achterberg, Eric; Allen, J.I.; Allen, John I.; Baker, Alex; Brussaard, Corina P.D.; Buckley, Paul; Cook, Elizabeth; Dye, Stephen R.; Edwards, Martin; Fernand, Liam; Kershaw, Peter John; Metcalfe, Julian; Østerhus, Svein; Osterhus, S; Potter, Ted; Sakshaug, Egil; Speirs, Douglas; Stenevik, Erling Kåre; John, M.S.; St. John, Mike; Thingstad, T. Frede; Thingstad, F.; Wilson, Ben. 2009. Transregional linkages in the North-Eastern Atlantic - an end-to-end analysis of pelagic ecosystems. Oceanography and Marine Biology: An Annual Review. 47: 1-75.
 • Kristiansen, Trond; Vikebø, Frode Bendiksen; Sundby, Svein; Huse, Geir; Fiksen, Øyvind. 2009. Modeling growth of larval cod (Gadus morhua) in large-scale seasonal and latitudinal environmental gradients. Deep-sea research. Part II, Topical studies in oceanography. 56: 2001-2011. doi: 10.1016/j.dsr2.2008.11.011
 • Kuhlbrodt, Till; Rahmstorf, Stefan; Zickfeld, Kirsten; Vikebø, Frode Bendiksen; Sundby, Svein; Hofmann, Matthias; Link, Peter Michael; Bondeau, Alberto; Cramer, Wolfgang; Jaeger, Carlo. 2009. An Integrated assessment of changes in the thermohaline circulation. Climatic Change. 96: 489-537. doi: 10.1007/s10584-009-9561-y
 • Ingvaldsen, Randi; Sundby, Svein; Ådlandsvik, Bjørn. 2008. Havklimaet i Artis og den aktuelle situasjonen sommeren 2008. Havforskningsnytt. 8.
 • Stenevik, Erling Kåre; Sundby, Svein; Agnalt, Ann-Lisbeth. 2008. Buoyancy and vertical distribution of Norwegian coastal cod (Gadus morhua) eggs from different areas along the coast. ICES Journal of Marine Science. 65. 5 sider. doi: 10.1093/icesjms/fsn101
 • Sundby, Svein; Nakken, Odd. 2008. Spatial shifts in spawning habitats of Arcto-Norwegian cod related to multidecadal climate oscillations and climate change. ICES Journal of Marine Science. 65: 953-962. doi: 10.1093/icesjms/fsn085
 • Stenevik, Erling Kåre; Sundby, Svein. 2007. Impacts of climate change on commercial fish stocks in Norwegian waters. Marine Policy. 31: 19-31. doi: 10.1016/j.marpol.2006.05.001
 • Stenevik, Erling Kåre; Sundby, Svein; Cloete, Rudi. 2007. Diel vertical migration of anchovy Engraulis encrasicolus larvae in the northern Benguela. African Journal of Marine Science. 29: 127-136. doi: 10.2989/AJMS.2007.29.1.12.77
 • Sundby, Svein; Drinkwater, Ken. 2007. On the mechanisms behind salinity anomaly signals of the northern North Atlantic. Progress in Oceanography. 73: 190-202. doi: 10.1016/j.pocean.2007.02.002
 • Svendsen, Einar; Skogen, Morten D.; Budgell, William Paul; Huse, Geir; Stiansen, Jan Erik; Ådlandsvik, Bjørn; Vikebø, Frode Bendiksen; Asplin, Lars; Sundby, Svein. 2007. An ecosystem modeling approach to predicting cod recruitment. Deep-sea research. Part II, Topical studies in oceanography. 54: 2810-2821.
 • Vikebø, Frode Bendiksen; Sundby, Svein; Ådlandsvik, Bjørn; Otterå, Odd Helge. 2007. Impacts of a reduced thermohaline circulation on transport and growth of larvae and pelagic juveniles of Arcto-Norwegian cod (Gadus morhua). Fisheries Oceanography. 16: 216-228. doi: 10.1111/j.1365-2419.2006.00427.x
 • Drinkwater, Ken; Sundby, Svein. 2006. Tapere og vinnere blant atlantiske torskebestander under klimaendringer. Cicerone. 5. 28-30.
 • Sundby, Svein. 2006. Klimavariasjoner, klimaendringer og virkninger på marine økosystemer. Cicerone. 4. 37-39.
 • Sundby, Svein. 2006. Book review of “Marine Ecosystems and Climate Variations. The North Atlantic – A Comparative Perspective”. Marine Biology Research. 2: 75-76.
 • Vikebø, Frode Bendiksen; Sundby, Svein; Ådlandsvik, Bjørn; Fiksen, Øyvind. 2005. The combined effect of transport and temperature on distribution and growth of larvae and pelagic juveniles of Arcto-Norwegian cod. ICES Journal of Marine Science. 62: 1375-1386. doi: 10.1016/j.icesjms.2005.05.017
 • Sundby, Svein. 2004. Går Nord-Europa mot en ny istid? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 10-10. Publisert 2004-04-01.
 • Boyra, Guillermo; Coombs, Steven H; Sundby, Svein; Ådlandsvik, Bjørn; Santos, M.; Uriarte, Andrés. 2003. Modelling the vertical distribution of eggs of anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina pilchardus). Fisheries Oceanography. 12: 381-395.
 • Stenevik, E.K.; Skogen, Morten D.; Sundby, Svein; Boyer, David. 2003. The effect of vertical and horizontal distribution on retention of sardine (Sardinops sagax) larvae in the northern Benguela - observations and modelling. Fisheries Oceanography. 12: 185-200.
 • Sundby, Svein. 2003. Hvordan virker havklimaet på vekst og rekruttering til fiskebestandene? Fisken og Havet. Særnummer 2: 80-82.
 • Sundby, Svein. 2003. Badetemperatur og drivhuseffekt. Bergens Tidende. Publisert 2003-09-11.
 • Hutchings, Larry; Beckley, L E; Griffiths, MH; Roberts, M J; Sundby, Svein; van der Lingen, Carl D. 2002. Spawning on the edge: spawning grounds and nursery areas around the southern African coastline. Marine and Freshwater Research. 53: 307-3018.
 • Loeng, Harald; Sundby, Svein. 2001. Produksjonsgrunnlaget i Barentshavet i varme og kalde år. Fisken og Havet. Særnummer 2: 91-93.
 • Mitchelson, J.G.; Sundby, Svein. 2001. Eddies of Vestfjorden, Norway. Continental Shelf Research. 21: 1901-1918.
 • Stenevik, Erling Kåre; Sundby, Svein; Cloete, Rudi. 2001. Buoyancy and vertical distribution of pilchard eggs and larvae and its influence on spreading of the offspring in the northern Benguela ecosystem. South African Journal of Marine Science. 23: 85-97.
 • Stiansen, Jan Erik; Sundby, Svein. 2001. Improved methods for generating and estimating turbulence in tanks suitable for fish larvae experiments. Scientia Marina. 65: 151-167.
 • Sundby, Svein; Boyd, Alan J.; Hutchings, Larry; O'Toole, Mick J; Thorrisson, Konrad; Thorsen, Anders. 2001. Interaction between Cape hake spawning and the circulation in the Northern Benguela upwelling ecosystem. South African Journal of Marine Science. 23: 317-336.
 • Ådlandsvik, Bjørn; Coombs, Steven H; Sundby, Svein; Temple, G. 2001. Buoyancy and vertical distribution of eggs and larvae of blue whiting (Micromesistius poutassou): observations and modeling. Fisheries Research. 50: 59-72.
 • Sundby, Svein. 2000. Recruitment of Atlantic cod stocks in relation to temperature and advection of copepod populations. Sarsia. 85: 277-298.
 • Fiksen, Øyvind; Utne, Anne Christine W.; Aksnes, Dag Lorents; Eiane, K.; Helvik, J.V.; Sundby, Svein. 1998. Modelling the influence of light, turbulence and ontogeny on ingestion rates in larval cod and herring. Fisheries Oceanography. 7: 355-363.
 • Sundby, Svein. 1997. Turbulence and ichtyoplankton - influence on vertical distributions and encounter rates. Scientia Marina. 61: 159-176.
 • Gytre, Trygve; Nilsen, Jan Even Øie; Stiansen, Jan Erik; Sundby, Svein. 1996. Resolving Small Scale Turbulence with Acoustic Doppler and Acoustic Travel Time Difference Current Meters from an Underwater Tower. IEEE - International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics.
 • Sundby, Svein. 1996. Turbulence-induced contact rates in plankton: the issue of scales. Marine Ecology Progress Series. 139: 305-307.
 • Suthers, Iain M.; Sundby, Svein. 1996. Role of the midnight sun: comparative growth of pelagic juvenile cod (Gadus morhua) from the Arcto-Norwegian and a Nova Scotian stock. ICES Journal of Marine Science. 53: 827-837.
 • Ellertsen, Bjørnar; Fossum, Petter; Solemdal, Per; Sundby, Svein. 1995. The “critical period” concept- a century of recruitment research. Marine Ecology Progress Series. 128: 306-308.
 • Ottersen, Geir; Sundby, Svein. 1995. Effects of temperature, wind and spawning stock biomass on recruitment of Arcto-Norwegian cod. Fisheries Oceanography. 4: 278-294.
 • Sundby, Svein. 1995. On the dome-shaped relationship between wind-generated turbulence and larval feeding. Netherlands Journal of Sea Research. 34: 343-344.
 • Sundby, Svein; Ellertsen, Bjørnar; Fossum, Petter. 1994. Encounter rates between first feeding cod larvae and their prey during moderate to strong winds. ICES Marine Science Symposia. 198: 393-405.
 • Ådlandsvik, Bjørn; Sundby, Svein. 1994. Modelling the transport of cod larvae from the Lofoten area. ICES Marine Science Symposia. 198: 379-392.
 • Suthers, Iain M.; Sundby, Svein. 1993. Dispersal and growth of pelagic juvenile Arcto-Norwegian cod (Gadus morhua), inferred from otolith microstructure and water temperature. ICES Journal of Marine Science. 50: 261-270.
 • Kjesbu, Olav Sigurd; Kryvi, Harald; Sundby, Svein; Solemdal, Per. 1992. Buoyancy variations in eggs of Atlantic cod (Gadus morhua L.) in relation to chorion thickness and egg size, theory and observations. Journal of Fish Biology. 41: 581-599.
 • Sundby, Svein. 1991. Factors affecting the vertical distribution of eggs. ICES Marine Science Symposia. 192: 33-38.
 • Sundby, Svein; Fossum, Petter. 1990. Feeding conditions of Arcto-Norwegian cod larvae compared to the Rothschild-Osborn theory on small-scale turbulence and plankton contact rates. Journal of Plankton Research. 12: 1153-1162.
 • Ellertsen, Bjørnar; Fossum, Petter; Solemdal, Per; Sundby, Svein. 1989. Relations between temperature and survival of eggs and first feeding larvae of the North-East Arctic cod (Gadus morhua L.). Rapports et procés-verbaux des réunions. 191: 209-219.
 • Sundby, Svein; Bjørke, Hermann; Soldal, Aud V.; Olsen, Steinar. 1989. Mortality rates during the early life stages and year class strength of the North-East Arctic cod (Gadus morhua L.). Rapports et procés-verbaux des réunions. 191: 351-358.
 • Ellertsen, Bjørnar; Fossum, Petter; Solemdal, Per; Sundby, Svein. 1984. A case study on the distribution of ocd larvae and availability of prey organisms in relation to physical processes in Lofoten. Flødevigen rapportserie. 1. 453-477.
 • Sundby, Svein. 1984. Influence of bottom topography on the circulation at the continental shelf of northern Norway. Fiskeridirektoratets skrifter. Serie havundersøkelser. 17: 501-519.
 • Sundby, Svein. 1983. A one-dimensional model for the vertical distribution of pelagic fish eggs in the mixed layer. Deep-Sea Research Part A-Oceanographic Research Papers. 30: 645-661.
 • Ellertsen, Bjørnar; Solemdal, Per; Strømme, Tore; Sundby, Svein; Tilseth, Snorre; Westgård, Trond; Øiestad, Victor. 1981. Spawning period, transport and dispersal of eggs from the spawning area of Arcto-Norwegian cod (Gadus morhua L.). Rapports et procés-verbaux des réunions. 178: 260-267.
Rapporter/avhandlinger
 • Broms, Cecilie; Strand, Espen; Utne, Kjell Rong; Hjøllo, Solfrid Sætre; Sundby, Svein; Melle, Webjørn Raunsgård. 2016. Vitenskapelig bakgrunnsmateriale for forvaltningsplan for raudåte. Fisken og Havet. 8/2016. Havforskningsinstituttet, Bergen. 37 sider.
 • Stenbeg, Claus; Hvid Ribergaard, Mads; Boje, Jesper; Sundby, Svein. 2016. Larval drift and settling of Greenland halibut (R. hippoglossoides Walbaum) in Northwest Atlantic with special focus on Greenlandic waters. Danish Meteorological Institute, Copenhagen. 32 sider.
 • Nøttestad, Leif; Hauge, Marie; Sundby, Svein. 2014. Sverdfisken svømmer oftere til Norge. Havforskningsnytt. 12. Havforskningsinstituttet, Bergen. 2 sider.
 • Sundby, Svein; Fossum, Petter; Sandvik, Anne Dagrun; Vikebø, Frode Bendiksen; Aglen, Asgeir; Buhl-Mortensen, Lene; Folkvord, Arild; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Buhl-Mortensen, Pål; Johannessen, Magnus Einar; Jørgensen, Martin S.; Kristiansen, Trond; Landa, Camilla S.; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nash, Richard David Marriott. 2013. KunnskapsInnhenting Barentshavet-Lofoten-Vesterålen (KILO). Status og videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for mengde, fordeling og transport av kommersielle fiskearter fra gytende fisk til egg, larver, yngel og ungfisk i nordnorske sokkelområder med vekt på Lofoten og Vesterålen. Fisken og Havet, Særnummer. 3. Havforskningsinstituttet, Bergen. 186 sider.
 • Kim, Suam; Valdés, Luis; Sundby, Svein; Saito, Hiroaki. 2012. Second Symposium on Effects of Climate Change on the World's Oceans. North Pacific Marine Science Organization, PICES Press Vol 20, No 2, Victoria, British Columbia, Canada. 50 sider.
 • Sundby, Svein; Nøttestad, Leif; Myklevoll, Sigmund; Tangen, Øyvind. 2012. Swordfish towards the Arctic Atlantic in climate change. International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, Madrid. 15 sider.
 • Flæte, Oddvar; Bardalen, Arne; Dalen, Linda; Drange, Helge; Gjærum, Ingeborg; Hanssen-Bauer, Inger; Hisdal, Hege; Hovelsrud, Grete Kaare; Karlsen, Janne; Larssen, Sverre Atle; Nyeggen, Elisabeth; Ottesen, Preben; Pedersen, Steinar; Petkovic, Gordana; Sundby, Svein; Vennemo, Haakon; Aanestad, Jostein. 2010. Tilpassing til eit klima i endring: Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane. NOU - Norges offentlige utredninger. 2010: 10. Servicesenteret for departementa, Informasjonsforvaltning, Oslo. 240 sider.
 • Hanssen-Bauer, I.; Drange, Helge; Førland, E.J.; Roald, L.A.; Hisdal, H.; Lawrence, D.; Nesje, Atle; Sandven, S.; Sorteberg, Asgeir; Børsheim, Knut Yngve; Sundby, Svein; Vasskog, Kristian; Ådlandsvik, Bjørn. 2009. Klima i Norge 2100. Norsk Klimasenter. 136 sider.
 • Myksvoll, M.S.; Sundby, Svein; Ådlandsvik, Bjørn; Vikebø, Frode Bendiksen. 2008. Mechanisms affecting the transport of early stages of Norwegian Coastal Cod - a fjord study. Theme session on Coupled physical and biological models: parameterization, validation and applications. . ICES CM 2008/L:16.
 • Nøttestad, Leif; Tangen, Øyvind; Sundby, Svein. 2008. Norwegian bluefin tuna fisheries since the 1960s: What went wrong and what can we do? International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, Madrid. 20 sider.
 • Sundby, Svein. 2008. Havklimaets innvirkning på rekrutteringen til våre fiskebestander. Miljø- og ressursrapport nr. 1-2008.
 • Bergh, Øivind; Asplin, Lars; Boxaspen, Karin; Lorentzen, Torbjørn; Nylund, Are; Ottem, Karl Fredrik; Sundby, Svein. 2007. Klimaendringer - konsekvenser for akvakultur i Norge. Havforskningsinstituttet, Bergen. 12 sider.
 • Ottersen, Geir; Sundby, Svein. 2005. Life history of Arcto-Norwegian cod. ICES cooperative research report. 274. International Council for the Exploration of the Sea (ICES), Copenhagen. 8 sider.
 • Stenevik, Erling Kåre; Thorsen, Anders; Sundby, Svein. 2004. Vertikalfordeling av fiskeegg. Fisken og Havet, Særnummer. 2. Havforskningsinstituttet, Bergen. 4 sider.
 • Hall, J.; Monfray, P.; Bucklin, A.; Hansell, D.; Heip, C.; Jahnke, RA.; Körtzinger, A.; Kumar, SP; Miller, W.; Murtugudde, R.; Naqvi, SWA.; Saito, H.; Sundby, Svein; Yu, E-F.; Michell, R.; Gilbert, A. 2003. IMBER - Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research: Draft Science Plan and Implementation Strategy. MANGLER. 19 sider.
 • Stenevik, EK.; Sundby, Svein. 2003. Impacts of climate change on commercial fish stocks in norwegian waters. IMR-report to the Norwegian School of Economics and Business Administration. IMR, Bergen. 19 sider.
 • Sundby, Svein; Skogen, Morten D.; Kjesbu, Olav Sigurd. 1999. Lysing in namibiske farvann - en økologisk tilspasning til et oppstrømningssystem. Fisken og Havet Særnummer 2. side 68-75. Fisken og Havet, Særnummer. 2. Havforskningsinstituttet, Bergen. 7 sider.
 • Sundby, Svein. 1998. Report of the ICES/GLOBEC Workshop on Prediction and Decadal-scale Climate Fluctuations in the North Atlantic. ICES CM Documents. C:14. International Council for the Exploration of the Sea (ICES), Copenhagen. 52 sider.
 • Sundby, Svein. 1995. The influence of bio-physical processes on fish recruitment in an arctic boreal ecosystem. -Dr. philos. Thesis. Institutt for fiskeri- og marinbiologi, UiB-MatNat.
 • Skjoldal, Hein Rune; Noji, Thomas T.; Giske, Jarl; Fosså, Jan Helge; Blindheim, Johan; Sundby, Svein. 1993. Mare Cognitum. Science plan for research on Marine Ecology of the Nordic Seas (Greenland, Norwegian, Iceland Seas) 1993-2000. Havforskningsinstituttet. 162 sider.
 • Loeng, Harald; Sundby, Svein; Østensen, Øyvind. 1989. Drifting buoys in the Barents Sea. ICES CM Documents. C:19. International Council for the Exploration of the Sea (ICES), Copenhagen. 10 sider.
 • Bjørke, Hermann; Hansen, Karsten; Johannessen, Magnus Einar; Sundby, Svein. 1988. Postlarveundersøkelser - juni/juli 1987. Havforskningsinstituttets egg- og larveprogram. 14. Havforskningsinstituttet, Bergen. 18 sider.
 • Haug, tore; Sundby, Svein. 1987. Kveitelarver og miljø. Undersøkelser på gytefeltene ved Sørøya. Havforskningsinstituttets egg og larveprogram. Havforskningsinstituttets egg- og larveprogram. 2. Havforskningsinstituttet, Bergen. 16 sider.
 • Haug, tore; Sundby, Svein. 1987. A preliminary report on the natural occurrence and ecology of Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus, postlarvae and young immature stages. ICES CM Documents. F:38. International Council for the Exploration of the Sea (ICES). 13 sider.
 • Sundby, Svein; Bratland, Per. 1987. . Kartlegging av gytefeltene for norsk-arktisk torsk i Nord-Norge og beregning av eggproduksjonen i årene 1983 - 1985 (Spatial distribution and production of eggs from Northeast-arctic cod at the coast of Northern Norway 1983-1985). Fisken og Havet. 1. Havforskningsinstituttet, Bergen. 58 sider.
 • Bjørke, Hermann; Hansen, Karsten; Sundby, Svein. 1986. Postlarveundersøkelser i 1986. Havforskningsinstituttets egg og larveprogram. Havforskningsinstituttets egg- og larveprogram. 3. Havforskningsinstituttet, Bergen. 18 sider.
 • Bjørke, Hermann; Sundby, Svein. 1986. Abundance indices for the Arcto- Norwegian cod for the period 1979-1986 based on investigations in June/July. ICES CM Documents. G:75. International Council for the Exploration of the Sea (ICES), Copenhagen. 9 sider.
 • Sundby, Svein. 1986. Sirkulasjonsmønsteret på og omkring gytefeltene for kveite i Sørøysundet. Rapport FO Havforskningsinstituttet. 8608. Havforskningsinstituttet, 1986. 10 sider.
 • Aure, Jan; Ona, Egil; Sundby, Svein. 1985. Spredning av gruveavfall i kystområdet utenfor Jøssingfjord fra Titania A/S. Rapport FO Havforskningsinstituttet. 8502. Havforskningsinstituttet, Bergen. 64 sider.
 • Aure, Jan; Sundby, Svein. 1984. Spredning av gruveslam fra TITANIA A/S. Situasjonsrapport etter et halvt års utslipp. Rapport FO Havforskningsinstituttet. 8406. Havforskningsinstituttet, Bergen. 8 sider.
 • Aure, Jan; Grahl-Nielsen, Otto; Sundby, Svein. 1982. Spredning av oljeholdig avløpsvann i Fensfjorden fra oljeraffineriet på Mongstad II. Forskningsprogram om Havforurensninger. 4. Forskningsprogram om Havforurensninger, Oslo. 32 sider.
 • Solemdal, Per; Sundby, Svein. 1981. Vertical distribution of pelagic fish eggs in relation to species, spawning behaviour and wind conditions. ICES CM Documents. G:77. International Council for the Exploration of the Sea (ICES), Copenhagen. 26 sider.
 • Sundby, Svein. 1981. Vestfjordundersøkelsene 1978. 1. Ferskvannsbudsjett og vindforhold. Fisken og Havet. 1. Havforskningsinstituttet, Bergen. 16 sider.
 • Matthews, John B. L.; Skreslet, Stig; Sundby, Svein. 1980. Referat fra et symposium om effekter av varierende ferskvannsavløp på produksjon av fisk i norske kystfarvann. NDH Rapport. Mat/nat fagseksjon 4. Nordland distriktshøgskole, Bodø. 13 sider.
 • Sundby, Svein. 1980. Utviklingen innen oseanografisk forskning i Vestfjorden. Fisken og Havet. 1. Havforskningsinstituttet, Bergen. 16 sider.
 • Aure, Jan; Grahl-Nielsen, Otto; Sundby, Svein. 1979. Spredning av olje-holdig avløpsvann i Fensfjorden fra oljeraffineriet på Mongstad. Fisken og havet. Serie B. 2. Havforskningsinstituttet, Bergen. 30 sider.
 • Sundby, Svein. 1979. Om sammenhengen mellom ferskvannsavrenning og en del biologiske parametre. Fisken og havet. Serie B. 7. Havforskningsinstituttet, Bergen. 12 sider.
 • Sætre, Roald; Sundby, Svein; Loeng, Harald. 1979. En del fysisk-oseanografiske trekk langs den nordlige del av norskekysten. Forskningsprogram om Havforurensninger. 1. Forskningsprogram om Havforurensninger, Oslo. 22 sider.
 • Sundby, Svein. 1978. In/outflow of coastal water in Vestfjorden. ICES CM Documents. C:51. International Council for the Exploration of the Sea (ICES), Copenhagen. 17 sider.
 • Gytre, Trygve; Sundby, Svein. 1977. A new instrument for simple observations of current speed and direction in the field. ICES CM Documents. C:23. International Council for the Exploration of the Sea (ICES), Copenhagen. 14 sider.
 • Sundby, Svein; Sætre, Roald. 1977. Spredning og transport av oljeforurensing på havet. En litteraturoversikt. Fisken og havet. Serie B. 4. Havforskningsinstituttet, Bergen. 54 sider.
 • Sundby, Svein. 1976. Akvakultur i Vest-Finnmark. Lokalisering av velegnede steder. Fisken og havet. Serie B. 10. Havforskningsinstituttet, Bergen. 104 sider.
 • Sundby, Svein. 1976. Oseanografiske forhold i området Malangsgrunnen Fugløybanken -Tromsøflaket. En oversikt. Fisken og havet. Serie B. 1. Havforskningsinstituttet, Bergen. 52 sider.
Bokkapitler
 • Boyd, P.W.; Sundby, Svein; Pörtner, Hans-Otto. 2014. Cross-chapter box on net primary production in the ocean. PP, sider 133-136. I:
  • Field, C.B.; Barros, V.R.; Dokken, D.J.; Mach, K.J.; Mastrandrea, M.D.; Bilir, T.E.; Chatterjee, M.; Ebi, K.L.; Estrada, Y.O.; Genova, R.C.; Girma, B.; Kissel, E.S.; Levy, A.N.; MacCracken, S.; Mastrandrea, P.R.; White, L.L. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the FifthAssessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. 1131 sider. ISBN: 978-1-107-05807-1.
 • Hoegh-Guldberg, Ove; Cai, Rongshuo; Poloczanska, Elvira S.; Brewer, Peter G.; Sundby, Svein; Hilmi, Karim; Fabry, Victoria J.; Jung, Sukgeun; Skirving, William; Stone, Dáithí A.; Burrows, Michael T.; Bell, Johann; Cao, Long; Donner, Simon; Eakin, C. Mark; Eide, Arne; Halpern, Benjamin S.; McClain, Charles R.; O’Connor, Mary I.; Parmesan, Camille; Perry, R. Ian; Richardson, Anthony J.; Brown, Christopher J.; Schoeman, David; Signorini, Sergio R.; Sydeman, William J.; Zhang, Rui; van Hooidonk, Ruben; McKinnell, Stewart M. 2014. The Ocean. Chapter 30, sider 1655-1731. I:
  • Barros, V. R.; Field, C. B.; Dokken, D. J.; Mastrandea, M. D.; Mach, K. J.; Bilir, T. J.; Chatterjee, M; Ebi, Kristie L.; Estrada, Y. O.; Genova, R. C.; Girma, B.; Kissel, E. S.; Levy, A. N.; MacCracken, S.; Mastrandrea, P. R.; White, L. L. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Part B: Regional Aspects. Cambridge University Press. 696 sider. ISBN: 978-1-107-05816-3.
 • Lluch-Cota, S.E.; Hoegh-Guldberg, Ove; Karl, David M.; Pörtner, Hans-Otto; Sundby, Svein; Gattuso, J.-P. 2014. Cross-chapter box on uncertain trends in major upwelling ecosystems. UP, sider 149-151. I:
  • Field, C.B.; Barros, V.R.; Dokken, D.J.; Mach, K.J.; Mastrandrea, M.D.; Bilir, T.E.; Chatterjee, M.; Ebi, K.L.; Estrada, Y.O.; Genova, R.C.; Girma, B.; Kissel, E.S.; Levy, A.N.; MacCracken, S.; Mastrandrea, P.R.; White, L.L. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the FifthAssessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. 1131 sider. ISBN: 978-1-107-05807-1.
 • Myksvoll, Mari Skuggedal; Jung, Kyung-Mi; Sundby, Svein. 2013. Atlantisk torsk - en art, flere ulike bestander. Kyst, sider 90-92. I:
  • Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold. 2013. Havforskningsrapporten 2013- Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet. Fisken og Havet, Særnummer. 2013: 1. Havforskningsinstituttet, Bergen. 196 sider.
 • Brander, Keith M.; Daewel, Ute; Drinkwater, Ken F.; Engelhard, Georg H.; Filin, Anatoly; Lindegren, Martin Olof; MacKenzie, Brian R.; Mantzouni, Irene; Munk, Peter; Ottersen, Geir; Pohlmann, Holger; Rothschild, Brian; Schrum, Corinna; Stiansen, Jan Erik; Sundby, Svein; Wieland, Kai Ulrich. 2010. Time-scales: centennial, decadal, interannual. 5.2, sider 40-42. I:
  • Drinkwater, Kennneth F.; Schrum, Corinna; Brander, Keith M. 2010. Cod and future climate change. ICES cooperative research report. 305. International Council for the Exploration of the Sea. 88 sider.
 • Drinkwater, Kennneth F.; Hunt, George L.; Lehodey, Patrick; Luch-Cota, Salvador; Murphy, Eugene; Sakurai, Yasunori; Schwing, Franck; Beaugrand, Grégory; Sundby, Svein. 2010. Climate forcing on marine ecosystems. Chapter 2, sider 11-39. I:
  • Barange, Manuel; Field, John G.; Harris, Roger P.; Hofmann, Eileen E.; Perry, R. Ian; Werner, Francisco. 2010. Marine Ecosystems and Global Change. Oxford University Press. 440 sider. ISBN: 978-0-19955-802-5.
 • Ito, Shin-ichi; Rose, Kenneth A.; Miller, Arthur J.; Drinkwater, Kennneth F.; Brander, Keith; Overland, James E.; Sundby, Svein; Curchitser, Enrique; Hurrell, James W.; Yamanaka, Yasuhiro. 2010. Ocean ecosystem responses to future global change scenarios: a way forward. Chapter 10, sider . I:
  • Barange, Manuel; Field, John G.; Harris, Roger P.; Hofmann, Eileen E.; Perry, R. Ian; Werner, Francisco. 2010. Marine Ecosystems and Global Change. Oxford University Press. 440 sider. ISBN: 978-0-19955-802-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper