Gå til innhold
English A A A
Forskerprofil

Sveinung Arnesen

postdoktor

Institutt for sammenliknende politikk

Hjemmeside: http://folk.uib.no/st03889/

Stilling: postdoktor

Telefon: 55 58 25 58

Mobiltelefon: 995 32 496 SMS

E-post:

Besøksadresse: Christiesgt. 15

Politisk atferd, demokratiteori.

PhD-grad i sammenliknende politikk.

Publikasjoner i Cristin

 

Publisert eller godkjent for publikasjon i fagfellevurdert tidsskrift
Arnesen, Sveinung og Oliver Strijbis (kommer):"Accuracy and Bias in European Prediction Markets", i Statistica Applicata - Italian Journal of Applied Statistics. Spesialutgave om valgprediksjonsmetoder.

 Arnesen, Sveinung (2012): "Forecasting Norwegian elections: Out of work and out of office". International Journal of Forecasting 01/2012; 28(4):789–796.

Arnesen, Sveinung (2011): "Informasjon, motivasjon, prediksjon: Eit forsøk med prediksjonsmarknad før stortingsvalet 2009". Tidsskrift for samfunnsforskning. 2011 ;Volum 52.(1) s. 99-121

Arnesen, Sveinung (2011): "How prediction markets help us understand events‘ impact on the vote in US Presidential Elections". The Journal of Prediction Markets. 5(3), 42-63.

 

Bokkapitler
Arnesen, Sveinung (kommer 2014): Aktivierung und Überzeugung auf Prognosemärkten und in Umfragen, i Oliver Strijbis and Kai-Uwe Schnapp (Eds.), Aktivierung und Überzeugung im Bundestagswahlkampf 2013, Springer DE.

Christensen, Dag Arne, and Sveinung Arnesen (2013): Deltakelsen ved kommunestyrevalget 2011, in Et robust lokaldemokrati - lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013, ISBN 978-92-7935-342-3. s. 47-72.

 

Siste konferansepaper
Arnesen, Sveinung (2014): "The Legitimacy of Collective Decisions - A Survey Experimental Approach to the Micro Foundations of Political Legitimacy". Paper presentert på den nordiske statsviterkonferansen (NOPSA), August 2014, Göteborg.

 

Bokanmeldelser
Josefsen, Eva og Jo Saglie (red): Sametingsvalg – Velgere, partier, medier. Oslo: Abstrakt forlag. 2011. 273 sider. Anmeldt i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift nr. 1:75-78.


Bjørn Erik Rasch (red.): Amerikansk politikk – politisk system og politisk tenkning. Oslo:Abstrakt forlag. 2008. 326 s. Tidsskrift for samfunnsforskning 2009 - 3:403-405

 

Rapporter
Christensen, Dag Arne, Sveinung Arnesen, Guro Ødegård, and Johannes Bergh (2013): Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011. Oslo: Institute for social research 2013 (ISBN 978-82-7763-405-0) 117s. ISF-rapport (2013:001).

Klausen, Jan Egil, Sveinung Arnesen, Dag Arne Christensen, Bjarte Folkestad, Gro Sandkjær Hanssen, Marte Winswold, and Jacob Aars (2013): Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen.Samarbeidsrapport NIBR/Uni Rokkansenteret. 

Arnesen, Sveinung, Bjarte Folkestad and Dag Arne Christensen (2012): "Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner", in Deltagelse i frivillige organisasjoner: Forutsetninger og effekter, Bernard Enjolras, K. Steen-Johnsen and G. Ødegård (eds.). Report, Centre for Research on Civil Society and Voluntary Research, Bergen/Oslo, Norway, p. 27-49.

Wollebæk, Dag, and Sveinung Arnesen (2012): "Konsekvenser av organisasjonsaktivitet for yrkesdeltakelse", in Deltagelse i frivillige organisasjoner: Forutsetninger og effekter, Bernard Enjolras, K. Steen-Johnsen and G. Ødegård (eds.). Report, Centre for Research on Civil Society and Voluntary Research, Bergen/Oslo, Norway, p.125-158.

Rydland, Tore, Sveinung Arnesen and Åse Gilje Østensen (2008): "Contextual data for the European Social Survey. An Overview and assessment of extant resources." NSD Report No. 124, Norwegian Social Science Data Services (NSD).

 

Utvalgte formidlingstekster
Arnesen, Sveinung (2013): "Following Monday ́s Election, Norway has taken a firm step to the right". Kommentar i London School of Economics sin EUROPP blog.

Arnesen, Sveinung (2013): "History suggests that Norway is in line for a change of government in September ́s elections. Kommentar i London School of Economics sin EUROPP blog.

Arnesen, Sveinung (2012): "Velgerpreferanser og valgkamp", i Replikk, Nr. 34, 21-36.

 

Kvantitative metoder i samfunnsvitenskapen

Det amerikanske politiske systemet

Norsk medborgerpanel
Norsk medborgerpanel er en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og Rokkansenteret, og er et non-profit prosjekt utelukkende benyttet til forskningsformål. Deltakerne representerer et tverrsnitt av den norske befolkningen, som noen få ganger i året inviteres til å si sin mening i viktige spørsmål om norsk samfunn og politikk.

PAST 2009
Utvikling og drift av programvare som brukes til å gjøre forsøk med prediksjonsmarkeder i forbindelse med norske og internasjonale politiske valg. Per 2014 har programmet blitt brukt i norske, tyske og sveitsiske nasjonale valg, i tillegg til en rekke sveitsiske folkeavstemminger og initiativer. Dataene som har blitt generert fra dette prosjektet har resultert i statsvitenskapelige publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter og forlag som Springer Verlag DE, Italian Journal of Applied Statistics, Journal of Prediction Markets, Tidsskrift for samfunnsforskning, og International Journal of Forecasting

 


Valgblogg Vox Publica