Hjem
Synnøve Skarsbø Lindtners bilde

Synnøve Skarsbø Lindtner

Postdoktor
 • E-postSynnove.Lindtner@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 08+47 992 91 754
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  624
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5007 Bergen
Tidsskriftartikler
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2017. Når det personlige blir politisk. Prosa - tidsskrift for skribenter. 5.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2016. "Skam skapar fellesskap". Bergens Tidende. Publisert 2016-12-16.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Dahl, John Magnus Ragnhildson. 2016. “Skam skapar felleskap”. Vox publica. Publisert 2016-12-23.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Nyfeministene - bevisstgjøring og mediesensasjoner. Norgeshistorie.no. Publisert 2015-11-27.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. “Instead of Burning those Magazines, Maybe We Should Bring Them Home and Discuss Them with Our Husbands?". The Feminist Magazine Sirene's Critiques of the Politics of the Norwegian Organized Women's Movement. Ethnologia Scandinavica.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Debatten om seksuell frigjøring og psykoanalysen i det feministiske tidsskriftet Sirene. Sexologi. Publisert 2015-07-03.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2015. Norgeshistorie.no, «Feminisme i ukebladform». Hentet 27. nov. 2015 fra http://www.norgeshistorie.no/oljealder-og-overflod/artikler/1936-feminisme-i-ukebladform.html. Norgeshistorie.no. Publisert 2015-11-27.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. Med pennen som våpen – Sirene og mediefeminismen på 1970-tallet. Vox publica.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. "Feminisme i medieopprørets tid". Klassekampen. Publisert 2014-11-08.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. Er vi her nå? Om å feire og problematisere stemmerettskampen. Nytt Norsk Tidsskrift. 31: 86-98.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2010. Da feminismen ble for upolitisk :. Nytt Norsk Tidsskrift. 27: 367-378.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2010. Psykoanalyse og seksualitet i det norske kvinnetidsskriftet Sirene :. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 22: 73-76, 78-79, 81-84,.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Tidsskrift som arena for feministisk politikk. Kulturtidsskriftet Utflukt. 1. 5 sider.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Hvem har makt over teksten? Marilyn Frenchs Kvinner, lest i lys av Giddens og Foucaults bidrag til aktør-og strukturdebatten. Rokkansenteret Notat. 3.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Da det personlige ble politisk. Klassekampen.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Kvinnekupp og innvandrerkupp. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Da det personlige ble politisk - Sirene og den norske kvinneoffentligheten på 1970-tallet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 21: 27-37.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. Farshistorier. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 3/4.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2009. "Marilyn French 1929 - 2009". Dag og Tid. Publisert 2009-05-08.
 • Muftuoglu, Ingrid; Lindtner, Synnøve Skarsbø; Danielsen, Hilde. 2009. Mad Men. ”Any excuse to get closer”. Klassekampen. Publisert 2009-02-12.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2007. Og TV-bildet kommer langveis fra…. Lilie Chouliaraki The Spectatorship of Suffering Sage Publications, London 2006. Prosopopeia. 3-4.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2007. Dårlig utsikt fra pikerommet. Om Rosa Prosa. Vagant. 1: 110-120.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2006. Den evige strid - om Laclau og Mouffes diskursanalyse. Demo. 2.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2006. Godhet i en liten eske? Dagbladet. Publisert 2006-09-02.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2002. Stemmer fra Øst. Tidsskrift for kjønnsforskning. 2.
Rapporter/avhandlinger
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2014. «Som en frisk vind gjennom stuen» - Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet. Universitetet i Bergen.
Bokkapitler
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2017. "Vekk herfra, det er mitt mål". Kapittel 8, sider 388-482. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø; Moe, Hallvard; Andersen, Ida Vikøren; Esperås, Eirik Nymark; Rasmussen, Terje; Larsen, Leif Ove. 2017. Liberalisering og differensiering. Kapittel 9, sider 484-549. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Moe, Hallvard; Andersen, Ida Vikøren; Gripsrud, Jostein; Rasmussen, Terje; Larsen, Leif Ove; Esperås, Eirik Nymark. 2017. Liberalisering og differensiering. kapittel 9, sider 484-549. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2013. "Over disk som varme hvetebrød - Sirene og den norske populærfeminismen". kapittel 4, sider 103-153. I:
  • Danielsen, Hilde. 2013. Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press. 260 sider. ISBN: 978-82-304-0081-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.