Hjem
Click
Rapporter/avhandlinger
  • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2016. In Memory of Divine Providence. A Study of Centennial Commemoration in Eighteenth-Century Denmark-Norway (1717-1760). Universitetet i Bergen.
Bokkapitler
  • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2014. Prestenes Holberg: Spor av Ludvig Holbergs historieskrivning i jubelprekener fra 1700-tallet. Artikkel, sider 397-425. I:
    • Sejersted, Jørgen Magnus; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. 442 sider. ISBN: 978-82-304-0123-1.
  • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2014. Presten under press : tradisjon og modernitet i norske presters prekener våren 1814. 3:2, sider 225-242. I:
    • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 sider. ISBN: 978-82-7128-707-8.
  • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2012. Strilekrigen i Bergen i 1765: Improvisasjon i eneveldets politiske teater. 3, sider 45-101. I:
    • Dørum, Knut; Sandvik, Hilde. 2012. Opptøyer i Norge 1750-1850. Spartacus. 462 sider. ISBN: 978-82-304-0087-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jeg skriver for tiden en ph.d.-avhandling om offisielle jubileer, eller jubel-fester, i Danmark-Norge i første halvdel av 1700-tallet: to reformasjonsjubileer (1717,1736), trehundreårsjubileet for Oldenborg-dynastiet (1749) og hundreårsjubileet for eneveldet (1760). I avhandlingen studerer jeg hvilke historieforståelser som kom til uttrykk under jubileene, med vekt på hvordan det dansk-norske eneveldige kongedømmet fremstilte rikenes historie for undersåttene.