Hjem
 • E-postTore.Lunde@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 55
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Postboks 7806
  5020 Bergen
  Rom 
  653
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Konkurranse- og marknadsrett

Kjenneteiknsrett

Formuerett

Tingsrett

Bl.a.:

Bøker
 • Lunde, Tore; Mestad, Ingvild; Michaelsen, Terje Lundby. 2015. Markedsføringsloven med kommentarer, 2. utgave. Gyldendal Juridisk. 426 sider. ISBN: 9788205451254.
 • Lunde, Tore; Mestad, Ingvild; Michaelsen, Terje Lundby. 2010. Markedsføringsloven med kommentarer. Gyldendal Akademisk. 315 sider. ISBN: 978-82-05-39667-8.
 • Lunde, Tore. 2007. Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv. Fagbokforlaget. 178 sider. ISBN: 978-82-450-0679-7.
 • Høivik, Knut; Lunde, Tore; Truyen, Filip; Tørum, Amund Bjøranger. 2006. HÅKONARMÅL 2006. 74 sider. ISBN: 978-82-7960-001-5.
 • Lilleholt, Kåre; Borvik, Bjørnar; Høivik, Knut; Lunde, Tore; Vogt, Edvard; Bjørkly, Tarjei Ytrehus; Tørum, Amund Bjøranger. 2004. Håkonarmål 2004. 69 sider. ISBN: 82-7960-030-2.
 • Lunde, Tore. 2001. God forretningsskikk næringsdrivande imellom. Fagbokforlaget. 643 sider. ISBN: 82-7674-705-1.
Tidsskriftartikler
 • Lunde, Tore. 2016. Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Boikottloven. Hovedrevisjon. Norsk Lovkommentar. 9 sider. Publisert 2016-05-09.
 • Lunde, Tore. 2016. Arbeidsgivar sitt "særlige behov for vern mot konkurranse". Tidsskrift for forretningsjus. 22: 252-278. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2016-04-01
 • Lunde, Tore; Gran, Morten. 2016. Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Markedsføringsloven. Hovedrevisjon. Norsk Lovkommentar. 60 sider. Publisert 2016-02-11.
 • Lunde, Tore. 2015. Book review: Kadir Baş: "The Substantive Appraisal of Joint Ventures under the EU Merger Control Regime", (Wolters Kluwer Law & Business, 2015, 226 pp., hardback, ISBN: 978-90-411-5816-1). European Competition Law Review. 36: 406-408.
 • Lunde, Tore. 2015. An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets), COM(2013) 813. Protection of trade secrets in Norway in the light of the proposed Directive. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 1. 127-137.
 • Lunde, Tore. 2015. "Innhaldsreklame kan koste pressa dyrt". Bergens Tidende. 44-44. Publisert 2015-08-27.
 • Lunde, Tore. 2014. Book review: Michael J. Frese: Sanctions in EU Competition Law. Principles and Practice (Hart Publishing 2014, 284 pp. hardback). European Competition Law Review. 35: 515-517.
 • Lunde, Tore. 2013. Bokanmeldelse: Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. Gyldendal, Oslo 2012. 342 sider pluss sammendrag og registre. Tidsskrift for rettsvitenskap. 1. 271-277..
 • Lunde, Tore. 2012. Urimeleg handelspraksis utan grenser. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 1. 23-44.
 • Lunde, Tore; Borvik, Bjørnar. 2012. Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys? Bergens Tidende. 7-del 2. Publisert 2012-09-05.
 • Lunde, Tore. 2011. Pålegg om stans, opphør eller retting av ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven :. Tidsskrift for eiendomsrett. 7: 43-70.
 • Lunde, Tore. 2011. Ulovlege bygg må rivast. Bergens Tidende. 55. Publisert 2011-05-28.
 • Lunde, Tore. 2011. Produktetterlikning og internasjonal privatrett. Kommentar til Høyesteretts kjennelse av 21. juni 2011, Rt. 2011 s. 897 (Würth). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 6. 583-587..
 • Lunde, Tore. 2011. Fra norsk rettspraksis - presentasjon av Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt 2011 s. 897 (Wurth). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 6. 579-582..
 • Lunde, Tore. 2010. Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven (Harald Evensen og Eivind Sæveraas (red.)), bokanmeldelse. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 7. 442-445.
 • Lunde, Tore. 2010. Nynorsk på marknadsrettens område, I: Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie og Merete Tollefsen (red.), Mål og rett - Juristmållaget 75 år. Skriftserien Institutt for privatrett. 182: 107-109.
 • Lunde, Tore. 2010. Bokanmeldelse av Harald Irgens-Jensen: Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett. Tidsskrift for rettsvitenskap. 4-5. 861-865.
 • Lunde, Tore. 2009. Aktuell immaterialrett (bokomtale), Aase Gundersen og Are Stenvik (red.), Oslo 2008. Tidsskrift for forretningsjus. 2. 215-227.
 • Lunde, Tore. 2007. Ansvar for juridiske personars interne sakskostnader. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 1. 21-32.
 • Lunde, Tore. 2006. Rettslege grenser for samanlikning av prisnivå i daglegvarebransjen. Tidsskrift for forretningsjus. 4. 217-230.
 • Lunde, Tore. 2005. Handheving av strøkservituttar - presumsjon for bortfall? Tidsskrift for eiendomsrett. 171-180.
 • Lunde, Tore. 2005. Urimeleg handelspraksis - harmonisering av god forretningsskikk-standarden i forbrukarforhold. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 178-189.
 • Lunde, Tore. 2002. Gjeld det i norsk konkurranserett ei plikt til å gi konkurrentar tilgang til essensielle fasilitetar? Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 1. 20-30.
 • Lunde, Tore. 2002. Rettsvern i nordisk rett for idrettsarrangement, konkurransar og liknande hendingar som eignar seg for utsending eller referat gjennom radio eller i TV. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 2. 103-115.
 • Lunde, Tore. 2001. Fotball til folket? Dagens næringsliv. 47. Publisert 2001-09-19.
 • Lunde, Tore. 1998. Gjeld reglane om «TRIPs-grensekontroll» også handlingar i strid med god forretningsskikk, jf. marknadsføringslova § 1? NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 445-454.
 • Lunde, Tore. 1997. Garanti for sakskostnader i sivile saker. Tidsskrift for rettsvitenskap. 460-494.
 • Lunde, Tore. 1996. Kan konkursboets omstøtelseskrav avhendes? Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 244-258.
Rapporter/avhandlinger
 • Teigum, Siri; Lunde, Tore; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Widme, Nils-Ola; Laastad, Karin Stakkestad; Ulvin, Åse. 2014. NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda. Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. NOU - Norges offentlige utredninger. 2014: 11. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Informasjonsforvaltning, Oslo. 155 sider.
 • Lunde, Tore. 2010. Digital Content Services for Consumers - National Report (Norway) to the Centre for the Study of European Contract Law. Answers to Questionnaire Digital Content Services for Consumers. The Executive Agency for Health and Consumers, the Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) and the Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, Amsterdam/Brussel. 17 sider.
 • Lunde, Tore. 2007. Forholdet mellom EØS-avtalen og restriksjoner i markedsføringsloven mot salgsfremmende tiltak. Utredning for Barne- og likestillingsdepartementet oktober 2007. Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo. 49 sider.
 • Lunde, Tore. 2006. Rapport fra granskningskommisjon oppnevnt av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar 2006 (kommisjon bestående av Anders Ekbom (leder), Gro E M Helgesen, Aage Tverdal, Stein Emil Vollset og Tore Lunde). Granskingskommisjonen oppnevnt av av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar 2006, Oslo. 147 sider.
 • Lunde, Tore. 2001. God forretningsskikk næringsdrivende imellom. Det juridiske fakultet, Bergen. 661 sider.
Bokkapitler
 • Lunde, Tore. 2017. Applying the UCP Directive in Practice: The Norwegian Experience. Kapittel 9, sider 187-200. I:
  • Bernitz, Ulf; Heide-Jørgensen, Caroline. 2017. Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonization. Hart Publishing Ltd. 266 sider. ISBN: 978-1-50990-067-1.
 • Lunde, Tore; Bratholm, Anders; Lassen, Birger Stuevold. 2014. Personlighetens rettsvern. kapittel, sider 100-109. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2014. Knophs oversikt over Norges rett. 737 sider. ISBN: 978-82-15-01992-5.
 • Lunde, Tore; Lassen, Birger Stuevold. 2014. Konkurranse- og markedsføringsrett. kapittel, sider 489-504. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2014. Knophs oversikt over Norges rett. 737 sider. ISBN: 978-82-15-01992-5.
 • Bratholm, Anders; Stuevold Lassen, Birger; Lunde, Tore. 2009. § 15. Personlighetens rettsvern v/Tore Lunde. X, sider 96-105. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 sider. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Stuevold Lassen, Birger; Lunde, Tore. 2009. § 94. Noen hovedlinjer i markedsføringsretten v/Tore Lunde. XXII, sider 633-639. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 sider. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Stuevold Lassen, Birger; Lunde, Tore. 2009. § 95. Generalklausulen v/Tore Lunde. XXII, sider 639-644. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 sider. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Teigum, Siri; Lunde, Tore. 2009. § 93. Konkurransebegrensningsrett v/Tore Lunde. XXII, sider 625-633. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 sider. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Lunde, Tore; Nergård, Gry. 2008. Kommentarer til lov om markedsføring og kontroll med avtalevilkår av 9. juni 1972 nr. 31. §§ 1, 6-9 og 17-20. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Lunde, Tore. 2007. Global konkurranserett? 7. artikkel, del I, sider 86-96. I:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 sider. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Lunde, Tore. 2006. Exit agentrettsleg integrasjonskriterium? art. 3, sider 32-39. I:
  • Høivik, Knut; Lunde, Tore; Truyen, Filip; Tørum, Amund Bjøranger. 2006. HÅKONARMÅL 2006. 74 sider. ISBN: 978-82-7960-001-5.
 • Lunde, Tore. 2005. Kommentar til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr. 47 §§ 6-9). Bind 1, sider 1037-1040. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Lunde, Tore. 2005. Kommentar til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr. 47 § 1. Bind 1, sider 1031-1034. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Lunde, Tore. 2004. Idrettsreglement og konkurranserett. 41-46. I:
  • Lilleholt, Kåre; Borvik, Bjørnar; Høivik, Knut; Lunde, Tore; Vogt, Edvard; Bjørkly, Tarjei Ytrehus; Tørum, Amund Bjøranger. 2004. Håkonarmål 2004. 69 sider. ISBN: 82-7960-030-2.
 • Lunde, Tore. 2002. Mishald av bu- og driveplikt som grunnlag for odelsløysing. 377-384. I:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 sider. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Lunde, Tore. 1998. Strandhogg i strandretten - særleg om utfyllingsretten til strandeigaren. Festskriftartikkel, sider 731-747. I:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 sider. ISBN: 82-419-0234-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

1 Bøker:

"Markedsføringsloven med kommentarer", 2. utgave

- Gyldendal Juridisk 2015 (425 s.)

"Markedsføringsloven med kommentarer" (Tore Lunde, Ingvild Mestad, Terje Michaelsen)

- Gyldendal Akademisk 2010 (315 s.)

"Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv"

- Fagbokforlaget 2007 (178 s.)

"God forretningsskikk næringsdrivande imellom"

- Fagbokforlaget 2001 (publisert versjon av juridisk dr. avhandling, 643 sider)

"God forretningskikk næringsdrivande imellom"

- dr. avhandling, Bergen 2000

2 Artikler og andre publikasjoner:

Arbeidsgivar sitt "særlige behov for vern mot konkurranse"

- i Tidsskrift for Forretningsjus 2017 ca 20 s. (under publisering)

 

Applying the UCP Directive in Practice: The Norwegian Experience

- i Ulf Bernitz/Caroline Heide-Jørgensen (red.): Marketing and Advertising Law in Process of Harmonisation, Hart Publishing ISBN 9781509900671 s. 187-200 (under publisering, mai 2017).

Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Boikottloven. Hovedrevisjon 2016.

Norsk Lovkommnetar/Gyldendal Rettsdata - Markedsføringsloven. Hovedrevisjon 2016 (v/Tore Lunde/Morten Grandal)

An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets), COM(2013) 813. Protection of trade secrets in Norway in the light of the proposed Directive.

- i NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2015 (1) s. 124-134

Book review: Michael J. Frese: Sanctions in EU Competition Law. Principles and Practice (Hart Publishing 2014, 284 pp. hardback).

- i European Competition Law Review 2014; Volum 35.(10) s. 515-517.

Bokomtale av Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. Gyldendal, Oslo 2012.

- i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 s. 271-277.

Urimeleg handelspraksis utan grenser

- Lov og Rett 2012 s. 23-44

Pålegg om stans, opphør eller retting av ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven

- Tidsskrift for Eiendomsrett 2011 s. 43-70

Nynorsk på marknadsrettens område

i Festskrift til Juristmållaget 2010

 

Norsk Lovkommentar, medforfattar til kommentarer til ny markedsføringslov 2009.

Norsk Lovkommentar, medforfattar til revisjon av kommentarer 2005 og 2008 til markedsføringslova 1972

 

Revisjon av tre kapitler i Knophs Oversikt over Norges Rett, 13. utgave 2009;

-§ 15 Personlighetens rettsvern, (Anders Bratholm, Birger Stuevold Lassen, Tore Lunde)

-§ 93 Konkurransebegrensningsrett, (Birger Stuevold Lassen, Tore Lunde)

-§ 94 Noen hovedlinjer i markedsføringsretten og (Birger Stuevold Lassen, Tore Lunde)

-§ 95 Generalklausulen (Siri Teigum, Tore Lunde)

 

Bokomtale av "Aktuell immaterialrett", Aase Gundersen og Are Stenvik (red.), Oslo 2008.

- iTidsskrift for forretningsjus 2009 (2) s. 215-227

 

"Global konkurranserett"

- i "Rett og toleranse", Festskrift til Helge Johan Thue 2007 s. 86-96.

"Ansvar for juridiske personars interne sakskostnader"

- i Lov og Rett 2007 s. 21-32.

"Rettslege grenser for prissamanlikning"

- i Tidsskrift for Forretningsjus 2006 s. 217-230

"Exit agentrettsleg integrasjonskriterium"?

- i Håkonarmål 2006

"Handheving av strøkservituttar - presumsjon for bortfall?"

- i Tidsskrift for Eiendomsrett 2/2005 s. 171-180.

"Urimeleg handelspraksis - harmonisering av god forretningsskikk-standarden i forbrukarforhold"

- i Lov og Rett 2005 s. 178-189.

"Idrettsreglement og konkurranserett"

- Håkonarmål 2004 s. 41-46.

"Rettsvern i nordisk rett for idrettsarrangement, konkurranser og liknande hendingar som eignar seg for utsending eller referat gjennom radio eller i TV"

- Lov og Rett 2002 s. 103-115, publisert versjon av prøveforelesning, for den juridiske doktorgrad 12. januar 2001, oppgitt emne.

"Gjeld det i norsk konkurranserett ei plikt til å gi konkurrentar tilgang til essensielle fasilitetar?"

- Lov og Rett 2002 s. 20-30, publisert versjon av prøveforelesning for den juridiske doktorgrad 12. januar 2001, sjølvvalt emne.

"Mishald av bu- og driveplikt som grunnlag for odelsløysning"

- i Nybrott og odling, Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002. s. 377-384.

"Gjeld reglane om «TRIPs-grensekontroll» også handlingar i strid med god forretningsskikk, jf. marknadsføringslova § 1?"

- i Nordisk Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1998 s. 445-454.

"Strandhogg i strandretten - særleg om utfyllingsretten til strandeigaren"

- i Stat, politikk og folkestyre, Festskrift til Per Stavang 1998 s. 731-747.

"Garanti for sakskostnader i sivile saker"

- i Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR) 1997 s. 460-494.

"Odelsrettsleg «skifte av tilhøva»"

- i Jubileumsfestskrift til Jussformidlingen 1997 s. 41-52.

"Kan konkursboets omstøtelseskrav avhendes?"

- i Lov og Rett 1996 s. 244 -258.

 

 

                                                CV – Tore Lunde

Privatadresse

Kollbudalen 5

5124 MORVIK

 

Nåværende stilling

Professor (dr. juris)

Det juridiske fakultet, UiB

Postboks 7806, 5020 BERGEN

Tlf.: 55 58 97 55/957 30 414 

E-post: Tore.Lunde@uib.no

 

Personalia

Født: 03.11.1963

Gift, 2 barn (15 og 8 år.)

 

Utdanning

 

09.2004–08.2007                   Postdoktor ved Det juridiske fakultet, kvalifikasjon for professorstilling.

 

                                               Kvalifikasjonsarbeid med tittel «Distribusjonsavtaler i konkurranserettslig perspektiv», publisert Fagbokforlaget 2007 (178 s.)

 

1.1.1996–30.04.2000             Stipendiat, fullført doktorgrad – dr. juris, disputas januar 2001.

                                              

                                               Avhandling om «God forretningsskikk næringsdrivande imellom» – en analyse av markedsføringslovens generalklausul – forbudet mot handlinger i strid med «god            forretningsskikk».  Publisert på Fagbokforlaget 2001 (643 s.)

 

08.1984–12.1989                   Cand.jur., Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

 

Arbeidserfaring

 

01.07.2012–d.d.                     Professor i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiB.

 

                                               Stillingen er tillagt ansvar for å undervise i konkurranserett.

 

01.01.2012–30.06.2012         Seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.

                                              

                                               Juridisk stab/juridisk fagavdeling (i permisjon fra professor-stilling, ledd i samarbeidsavtale mellom UiB/BECCLE og Konkurransetilsynet). Utredningsarbeid, sentral bidragsyter og forfatter ved utarbeidelse av tilsynets veiledere om utmåling av overtredelsesgebyr og prosjektsamarbeid.

 

03.2008-31.12.2011               Professor i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiB.

 

                                               Stillingen er tillagt ansvar for å undervise i konkurranserett.

 

09.2007–03.2008                   Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, UiB.

 

09.2004–08.2007                   Postdoktor – konkurranserett, Det juridiske fakultet, UiB.

 

                                               Prosjekt om distribusjonsavtaler i konkurranserettslig belysning, publisert på Fagbokforlaget i 2007 (178 s.).

 

1.1.2005–30.06.2010             Partnertilknytning (deltid i 20 %) i Kluge Advokatfirma DA.

 

                                               Bi-erverv, ved siden av stilling som postdoktor og senere professor ved Det juridiske fakultet, UiB.

 

09.2001–09.2004                   Fast advokat, Kluge Advokatfirma DA (Bergen).

 

                                               Bred forretningsjuridisk portefølje, herunder bistand til private foretak i konkurranserettserettslige spørsmål og  tvister.

 

1.2.2001–30.06.2001             Konstituert lagdommer, Gulating lagmannsrett.

 

04.2000–01.2001                   Midlertidig førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, UiB.

 

1.1.1996–03.2000                  Stipendiat, Det juridiske fakultet, UiB.

 

06.1996 (5 uker)                    Konstituert herredsrettsdommer, Midhordland herredsrett.

 

01.02.1995–31.12.1995         Amanuensis, Det juridiske fakultet, UiB.

 

09.1992–09.1993                   Dommerfullmektig, Voss sorenskriverembete.

 

                                               Full fagkrets.

 

1.1.1990–31.1.1995               Advokatfullmektig, Wikborg Rein (Bergen).

                                              

                                               To perioder før og etter 1 års permisjon for arbeid som dommerfullmektig. Bred forretningsjuridisk erfaring, både i form av research og utredningsarbeid for partnere, samt selvstendig advokatarbeid og klienthåndtering, herunder prosedyre for tingretter og lagmannsretter.

 

Lovutvalg                              

 

05.2014–11.2014                   Medlem av lovutvalg for utredning av særskilt konkurranseklagenemnd. NOU 2014: 11.

 

Verv

1.1.2009–30.04.2017             Leder av Markedsrådet (to perioder).

                                               Uavhengig domstolsliknende forvaltningsorgan med 9 medlemmer og sekretariat etablert med hjemmel i markedsføringsloven. Behandler klager over vedtak fattet av Forbrukerombudet, herunder administrering av korte muntlige for handlinger, og etterfølgende rådslagning og utforming av utkast til vedtak.

 

1.1.2005–31.12.2008             Varamedlem til Markedsrådet.

 

20.5.2013–31.3.2019             Eksternt juridisk medlem av KFIR (Klagenemnda for industrielle rettigheter, to perioder á 3 år).

                                               KFIR er et uavhengig, domstolsliknende organ som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser i saker om patent-, varemerke- og designrettigheter, og avgjørelser i tvister om foretaksnavn m.m.

 

15.1.2014–28.02.2017           Leder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)

                                               Utvalget ble opprettet i 2007 i medhold av forskningsetikkloven 2007 med oppgave å granske saker og påstander om mulig vitenskapelig uredelighet. Kollegialt organ med 7 medlemmer og sekretariat.

 

1.7.2011–30.06.2019             Varamedlem til Medieklagenemnda.                                       

                                               Medieklagenemnda behandler klager over Medietilsynets vedtak i medhold av kringkastingsloven § 2-14, bildeprogramloven § 16,  lov om åpenhet om eierskap i medier § 6 og forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier § 10.

 

2007–2009                             Medlem av NEM (Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag).

 

Publikasjoner, foredrag m.m.

 

Se særskilt vedlegg – publikasjonsliste/utskrift fra Cristin-databasen.

 

Kursansvar og undervisning i følgende fag:

 

JUS 258-2-B Competition Law (kursansvar fram til 2016).

 

JUS 258-2-C Kjennetegnsrett.

 

JUS 258-2-D Markedsføringsrett.

 

I tillegg underviser jeg i tingsrett, formuerett, i tillegg til veiledning av masterstudenter og ph.d.-kandidater.

 

Bedømmelseskomiteer

 

2014           Leder av komité for bedømmelse av ph.d.-avhandling av Torger Kielland: «Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser».

 

2013           Medlem av komité for bedømmelse av 4 søkere til stillinger som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiO.

 

2012           Medlem av komité til bedømmelse av ph.d.-avhandling av Ulrich Birch Eriksen: «Markedsføringslovens § 1 – portræt af en generalklausul» (Århus/København 2013).

 

2011            Leder av komité for bedømmelse av ph.d-avhandling av Ronny Gjendemsjø: «Oligopolproblemet. Om anvendelsen av TFEU artikkel 101 og 102 på koordinerte priser i et oligopol».

 

Ad hoc voldgiftsdomstoler

2013           Oppnevnt av part. Tvist om tolking/gyldighet av vederlagsbestemmelse i kommersiell kontrakt/oppkjøpsavtale. Tvistegjenstand > 12 MNOK.

 

2012           Oppnevnt av part. Tvist mellom norsk industriselskap og brasiliansk agentselskap om agentkommisjon etter avsluttet agentavtale. Tvistegjenstand > 60 MNOK.

 

2011            Oppnevnt av part. Tvist om lederlønn for administrerende direktør i større norsk industriforetak. Tvistegjenstand > 4 MNOK.

 

Granskingsoppdrag, klageutvalg og utredninger m.m.

 

2016           Juridisk betenkning om anvendelse på gruppeunntaket for vertikale avtaler på distribusjon av software.

 

2016            Juridisk betenkning/bistand til privat foretak og dets prosessfullmektig i tvist om leveringsplikt/forretningsnekting.  

 

2016             Juridisk betenkning over rettskraftvirkninger m.v. av dom.

 

2015              Juridisk betenkning og partsoppnevnt sakkyndig for Maarud/Bryn Aarflot i sak for Oslo tingrett om gyldigheten av registrering av varemerket «Potetgull».

 

2014               Juridisk betenkning og bistand i sak om forretningsnekting/misbruk av dominerende stilling.

 

2014                Juridisk betenkning om eneforhandlers søksmålsadgang overfor parallellimportør.

 

2012/2013         Nestleder i ad hoc-utvalg oppnevnt i medhold av forskningsetikkloven § 7 (høst 2012–januar 2013): Særskilt klageutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet til behandling av klage over Det nasjonale granskningsutvalgets avgjørelse av plagiatsak ved BI.

 

2007                   Utredning for Barne- og likestillingsdepartementet oktober 2007: «Forholdet mellom EØS-avtalen og restriksjoner i markedsføringsloven mot salgsfremmende tiltak».

 

2006                    Medlem av Ekbom-kommisjonen, Granskningskommisjon oppnevnt av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo for granskning av påstander om vitenskapelig uredelighet (Sudbø-saken, 18.1-30.6.2006).

 

Militærtjeneste

 

01.1983–03.1984                   15 måneders tjeneste i Sjøforsvaret, herunder 10 måneder radio-/kryptooperatør på kystvaktskipet «Nornen» i Nord-Norge/Barentshavet.