Tove Rullestads bilde
Tove
Rullestad
Universitetsbibliotekar
, Fagkontakt for helsefremmende arbeid, arbeids- og organisasjonspsykologi og Gender & Development.
Besøksadresse: 
Christies gate 12
5015 Bergen
Rom: 
216
Postadresse: 
Postboks 7808
5015 BERGEN
Telefon: 
+47 55 58 86 15
Last ned visittkort

Informasjonskompetanse hos ph.d. - kandidater, for mer informasjon se her.

Litteratursøk og litteratursyntese (HEMB201)
Informasjonskompetanse: hvordan finne, vurdere og bruke informasjon på en redelig måte
EndNote

Rapporter/avhandlinger
  • Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove; Torras Calvo, Maria Carme. 2013. PhD candidates and the research process. The library´s contribution. Universitetsbiblioteket i Oslo, Oslo. 200 sider.
  • Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove; Torras Calvo, Maria Carme. 2012. Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag. Universitetsbiblioteket i Oslo, Oslo. 120 sider.
  • Rullestad, Tove. 2007. Faktorer som influerer på ansattes trivsel og velvære. En intervjuundersøkelse i et forsikringsselskap. 83 sider.
Bokkapitler
  • Beck, Mia; Gullbekk, Eystein; Ringnes, Hege Kristin; Rullestad, Tove; Torras Calvo, Maria Carme. 2013. Focus group study. 3, sider 51-102. I:
    • Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove; Torras Calvo, Maria Carme. 2013. PhD candidates and the research process. The library´s contribution. Universitetsbiblioteket i Oslo, Oslo. 200 sider.
  • Bech, Mia; Gullbekk, Eystein; Ringnes, Hege Kristin; Rullestad, Tove; Torras Calvo, Maria Carme. 2012. Fokusgruppestudien. 3., sider 49-82. I:
    • Gullbekk, Eystein; Rullestad, Tove; Torras Calvo, Maria Carme. 2012. Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag. Universitetsbiblioteket i Oslo, Oslo. 120 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bachelorgrad i arbeids-og organisasjonspsykologi
Mastergrad i helsefremmende arbeid/helsepsykologi

Prosjekter

Redaksjonsmedlem i PhD on Track