Vigdis Irene Clausen Hopes bilde
Vigdis Irene Clausen
Hope
Ledende forskningstekniker
Besøksadresse: 
Realfagbygget, Allègt. 41
Postadresse: 
Postboks 7803
5020 Bergen
Telefon: 
+47 55 58 33 13
Last ned visittkort
  • Ansvarlig for Sedimentlab og Aminosyrelab
  • Ansvarlig for Carbonanalysator (Bio-geolab) og Sedigraf(Sedimentlab)
  • Bestiller i Baseware
  • Kjemikalieansvarlig
  • Farlig avfall
  • Sikting av prøver
  • Faunaanalyser og plukking av prøver til C14/O-isotopanalyser
  • Mikropalæontologisk Laboratoriekurs i Århus