Hjem
Anders Didriksens bilde

Anders Didriksen

Universitetslektor

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

  • +47 55 58 22 96

Anders.Didriksen@uib.no

Evelyn Myrå Holmøys bilde

Evelyn Myrå Holmøy

Vitenskapelig assistent

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

  • +47 55 58 90 15
  • +47 997 88 825

Evelyn.Holmoy@uib.no

Hanne Svanholm Misjes bilde

Hanne Svanholm Misje

Førstekonsulent, studierettleiar for engelsk og arabisk. Eksamen og timeplan for italiensk og arabisk.

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 22 98

Hanne.Misje@uib.no

Anna Kristina Polsters bilde

Anna Kristina Polster

Førstekonsulent, studierettleiar for spansk språk og latinamerikastudium og tysk

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 23 33

Anna.Polster@uib.no

Hild Meland Røds bilde

Hild Meland Rød

Førstekonsulent, studierettleiar for japansk, kinesisk og italiensk

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 23 71

Hild.Rod@uib.no