Skip to content
Norsk A A A
Scientist profile

Oddvar Martin Kaarbøe

Forsker I

Department of Economics

Title: Forsker I

Phone: +47 55 58 92 16

Cellphone: +47 959 34 576 SMS

E-mail:

Visiting address: Nygårdsgt. 5

 • Health economics
 • Incentive theory
 • Evolutionary game theory (former)
 • Publications in Cristin

  Selected international publications

  Selected publications in Norwegian   

  • Et helsevesen uten grenser? Cappelen Akademisk Forlag, mai 2009. Med Kjell Haug og Trond Olsen
  • Prioritering i helsesektoren. I Haug, Kaarbøe og Olsen Et helsevesen uten grenser? Cappelen Akademisk Forlag, 2009. Med Jan Erik Askildsen og Tor Helge Holmås.
  • Er egenandeler i norsk spesialisthelsetjeneste effektivitetsfremmende? I Haug, Kaarbøe og Olsen Et helsevesen uten grenser? Cappelen Akademisk Forlag, 2009. Med Jan Erik Askildsen og Tor Helge Holmås.  
  • Hvordan måle prioriteringspraksis i helsesektoren? Samfunnsøkonomen 2008: 62 (3), 19-27, With Jan Erik Askildsen og Tor Helge Holmås.  
  • Riktigere bruk av laboratorietjenester - medisinske aspekter. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 810-813. With Roar Gjelsvik, Sverre Sandberg, Hanne Husom Haukeland, Anne-Lise Bjørke Monsen.
  • Riktigere bruk av laboratorietjenester - økonomiske aspekter. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 814-817. With Roar Gjelsvik, Sverre Sandberg, Hanne Husom Haukeland, Anne-Lise Bjørke Monsen.
  • Hvordan kan bruk av laboratorietjenester styres? Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128:840. With Roar Gjelsvik, Sverre Sandberg, Hanne Husom Haukeland, Anne-Lise Bjørke Monsen.
  • Innsatsstyrt finansiering også i psykiatrien? Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2379-2381. Med AnneLine Bretteville-Jensen.
  • Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenestene. Økonomisk Forum, 57 (1), 7-12, 2003. Med Terje P. Hagen.
  • Erfaringer fra ledelses- og organisasjonsreformer i den svenske helsesektoren på 1990-tallet. I Askildsen, Jan Erik og Kjell Haug (red.). Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001. Med Katarina Östergren.
  • Eierstrukturer i sykehussektoren. I Askildsen, Jan Erik og Kjell Haug (red.). Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001. Med Egil Kjerstad.       

  Work in progress