Hjem
Click

Forskerutdanning (ph.d.)

Ph.d.-registrering

Fra og med 01.01.2010 skal alle ph.d.-kandidater registrere seg. Ph.d.-registreringen er en del av den totale oppfølgingen av ph.d.-kandidatene og kommer i tillegg til fremdriftsrapporteringen.

 

Alle ph.d.-kandidater tatt opp til forskerutdanning ved UiB må fra og med 01.01.2010 registrere seg to ganger i året for å oppdatere deres informasjon og status som forskerutdanningskandidat. Dette er et ledd i å følge opp ph.d.-kandidatene bedre i forhold til deres progresjon og status.

Ph.d.-registreringen skjer via studentweb, og er beregnet å ta ca 5 minutter. Registreringen er utformet på en enkel og oversiktlig måte, og ber ph.d.-kandidaten om å bekrefte avtaleinformasjonen i doktorgradsavtalen og å opplyse om det er kommet til noen endringer i forhold til permisjoner eller annet fravær. Våren 2010 vil vi kun be ph.d.-kandidatene om å registrere seg i forhold til aktiv status og med kontaktinformasjon. Høsten 2010 vil det være mulig å registrere seg på de ulike kurs en ønsker å ta, samt holde oversikt over de aktiviteter en allerede har fått godkjent som del av opplæringsplanen i forskerutdanningen. Studentweb vil tjene som en god informasjonskanal for ph.d.-kandidatene i forhold til oversikt over eget forskerutdanningsløp i forhold til godkjente kurs, opplysninger om kontraktsforholdene er bundet til, samt forhold knyttet til stipendiatstillingen og varigheten av denne.

Frist for registrering våren er 1. februar og 1. september om høsten.

Ph.d.-registreringen gjelder også eksterne kandidater som er opptatt til forskerutdanning ved våre fakulteter. Ph.d.-kandidater som er i permisjon eller har annet fravær skal også ph.d.-registrere seg for å melde fra om at en fortsatt er i et forskerutdanningsløp, men at en eventuelt er i permisjon eller har annet fravær. Dette for å sikre at alle ph.d.-kandidater blir registrert med aktiv ph.d.-kandidatstatus, og at UiB får med data om eventuelle permisjoner eller annet fravær når UiB rapporterer til Kunnskapsdepartementet to ganger i året.

Konsekvenser av å ikke registrere seg
Ph.d.-registreringen er obligatorisk for alle ph.d.-kandidater, og inngår i den helhetlige kvalitetssikringen av forskerutdanningen og oppfølgingen av hver enkelt kandidat. Ph.d.-reglementet krever at ph.d.-kandidaten skal underrette sitt fakultet om progresjonen via en fremdriftsrapport en gang i året. Ph.d.-registreringen vil inngå i denne progresjonsoppfølgingen.

For å registrere deg logger du deg inn på studentweb og bruker personnummer og din egen pinkode. Har du behov for hjelp, ta kontakt med ditt fakultet.