Hjem
Click

Forskerutdanning (ph.d.)

Ph.d.-registrering

Alle UiBs ph.d.-kandidater skal registrere seg hvert semester og bekrefte hvorvidt de er aktive i forskerutdanningen. Registreringen skjer via en nettportal, studentweb, hvor du som kandidat skal oppdatere og holde oversikt over din individuelle doktorgradsavtale, opplæringsdel og progresjonen i forskerutdanningen.

Du finner portalen ved å gå til studentweb.uib.no og logge deg inn med fødselsnummer og pin-kode. Mangler du pin-kode kan du få denne tilsendt ved å skrive inn fødselsnummeret og trykke på "send pin-kode med e-post". Pin-koden vil normalt sendes til din UiB e-postadresse. Hvis du ikke har en slik, vil koden sendes til den e-postadressen du oppga i forbindelse med søknad om opptak til forskerutdanningen.

Når du er logget inn, velger du "Registreringer" og "Ph.d.-halvårsregistrering" i menyen til venstre. Merk at du kan få frem hjelpetekster ved å trykke på de gule spørsmålstegnene på siden.

Ph.d.-registreringen må være fullført innen 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Retningslinjer og råd ved ph.d.-registrering

Som et tillegg til instruksjoner og hjelpetekster i studentweb, vil vi i det følgende forklare noen elementer i ph.d.-registreringen for å unngå unødvendig forvirring, samt øke utbyttet av verktøyet.

Avtaleinformasjon

"Arbeidsgiver/finansiering": dette feltet viser hvem som er arbeidsgiver under doktorgradsstipendet. Feltet vil normalt ikke vise hvem som er arbeidsgiver etter at kandidaten eventuelt har gått ut over finansieringsperioden.

"Veiledning": Vennligst kontrollér at det oppførte veiledningsforholdet er i overensstemmelse med virkeligheten.

 Angående "Avtaleperiode" og "Tidskonto":

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen som vises i "Tidskonto" hovedsakelig er til bruk i rapporteringsøyemed. Visning i "Tidskonto" vil ikke nødvendigvis ha en direkte sammenheng med de faktiske personalmessige forholdene for kandidaten. Likevel; i tilfeller der du har hatt permisjon og fått skriftlig beskjed om at stipendiatperioden er forlenget, ber vi deg spesielt kontrollere at "avtaleperiodens slutt" er i overensstemmelse med dette. Meld da til ditt fakultet om dette.

Kandidater med annen arbeidsgiver enn en enhet ved UiB, bes sende inn dokumentasjon fra arbeidsgiver når stipendiatperioden blir forlenget.    

Utdanningsplan del 2

I "Utdanningsplan del 2" skal du lagre og oppdatere din plan for forskerutdanning. Gjennom ph.d.-registreringen får du oversikt over din plan for forskerutdanningen og du skal bruke registreringen til å oppdatere progresjon, samt at du kan melde deg opp til forskerkurs.

Du melder deg opp til ph.d.-kurs ved å bruke funksjonen "Legg til emne". Merk at du kun kan melde deg opp til ph.d.-kurs ved UiB ved hjelp av denne funksjonen. Noen elementer har et blyantikon til høyre i kolonnen. Ved hjelp av blyantikonet kan du endre semester for når du tenker å gjennomføre aktiviteten.

Når du er ferdig med et kurs vil det bli liggende som et godkjent kurs i din plan for forskerutdanning. Når kurset er godkjent fra fakultetets side kan du se hvor mange studiepoeng du får godskrevet og du kan holde oversikt over hvor mange kurs/emner som gjenstår i din opplæringsdel.

For å gå videre i ph.d.-registreringen, trykker du på "Godkjenn plan". Husk å fullføre alle seks stegene frem til "Målform". Hvis det er ting i Utdanningsplan del 2 du lurer på, eller som ikke stemmer, kan det kanskje være til hjelp å lese informasjonen under fanen "Vanlig stilte spørsmål". Hvis du fremdeles er usikker, ber vi deg om likevel å trykke "Godkjenn plan" og melde inn ditt spørsmål til fakultetet ditt.

Vanlig stilte spørsmål

Hva med kurs som er tatt utenfor UiB?

Dokumentasjon på alle eksterne kurs som skal godkjennes som en del av opplæringsdelen må sendes til relevant fakultet/institutt umiddelbart etter at kurset er sluttført. Disse kursene registreres og godkjennes manuelt av fakultet/institutt.

Hvem gjelder ph.d.-registreringen for?

Alle kandidater skal registrere seg. Også kandidater som er tatt opp samme semester. Ph.d.-registreringen gjelder også eksterne kandidater som er tatt opp til forskerutdanningen ved UiB. Ph.d.-kandidater som er i permisjon eller har annet fravær skal også registrere seg for å melde fra om at en fortsatt er i et forskerutdanningsløp, men at en eventuelt er i permisjon eller har annet fravær.

Må kandidater som har fått godkjent opplæringsdelen, likevel registrere seg?

Alle kandidater skal registrere seg. Dersom du allerede har fått godkjent opplæringsdelen skal du kun oppdatere adresseinformasjon, samt gi opplysninger om fravær og at du faktisk er en aktiv ph.d.-kandidat.

Kan man bruke studentweb utenfor den ordinære registreringsperioden?

Det er fortsatt mulig å melde seg opp til forskerutdanningskurs via den samme portalen etter de semestervise fristene.

Skal ph.d.-kandidater betale semesteravgift?

Ph.d.-kandidater som er ansatt som stipendiater skal ikke betale semesteravgift. Kvotestipendiater skal fortsatt betale semesteravgift.

Lykke til!