Skip to content
Norsk A A A
Course

Innføringskurs i nynorsk for framandspråklege tilsette

Time: 18.4.2012 12.15 - 2.5.2012 16.00

Location: Rom 3.43/44, Christiesgate 18

Contact: Signe Knappskog

Read more: Påmelding innen 12.april på: https://skjema.app.uib.no/nynorsk002

Språk.PNG

Språk.PNG

Personalavdelinga i samarbeid med Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studiar (LLE) tilbyr eit innføringskurs i nynorsk for tilsette som ikkje har norsk som morsmål.
Kurset vert halde i Christiesgate 18, rom 3.43/44

Tid og stad:  

Onsdag 18.april kl.12.15 - 16.00
Onsdag 25.april kl.12.15 - 16.00
Onsdag 2. mai kl.12.15 - 16.00
Totalt 12 timar.

Kurset vert halde i Christiesgate 18, rom 3.43/44

Kurshaldar: Universitetslektor Aasne Vikøy, LLE

Målgruppe:  
Framandspråklege tilsette med gode kunnskapar i norsk. Deltakarane bør ha fullført trinn 3 i norsk som andrespråk aller ha tilsvarande kunnskapar.

Mål:
- å kjenne til viktige skilnader mellom bokmål og nynorsk          
- å lese og forstå nynorske tekstar
- å skrive og omsetje (frå bokmål) enkle tekstar på nynorsk    

Innhald:      
-
bakgrunn for nynorsk – språkhistorie på fem minutt
- nynorskens status: statistikk og aktuell språkpolitikk
- mangfaldet i språket – dialektprøver
- kva er skilnaden frå bokmål – systematisera trekk
- minigrammatikk i nynorsk og nokre oppgåver knytt til dette
- omsetjingsoppgåver frå bokmål til nynorsk

Påmelding innen 12.april!

Writer Signe Knappskog , 28.02.2011.