Gå til innhold
English A A A
21.04.2010 Aktuelt

Råd til askefaste ansatte og studenter

Ansatte som er på tjenestereise for UiB, og studenter som reiser i regi av universitetet, og som får forsinket hjemreise som følge av kansellerte eller forsinkede flyavganger, får dekket ekstra omkostninger til reise og opphold i henhold til Statens særavtale for reiser.

Om ansatte og studenter som er berørt av vulkanutbrudd på Island i form av kansellerte/forsinkede flyavganger:

Ansatte og studenter som har problemer med å komme seg hjem på grunn av askeskyen, må i første omgang ta kontakt med reisebyrå og/eller flyselskap for å undersøke mulighetene for hjemtransport. Det er verd å merke seg at universitetets reisebyråpartner, Berg-Hansen, har satt inn ekstra service og ressurser i denne situasjonen. Berg-Hansen tilbyr busser fra ulike destinasjoner i Europa. Informasjon om dette legges fortløpende ut på www.berg-hansen.no. Berg-Hansen oppfordrer til å tenke alternative transportmidler de kommende dagene, da situasjonen fortsatt vil være uklar framover.  

Ansatte som er på tjenestereise for UiB, og studenter som reiser i regi av universitetet, og som får forsinket hjemreise som følge av kansellerte eller forsinkede flyavganger, får dekket ekstra omkostninger til reise og opphold i henhold til Statens særavtale for reiser. Dette gjelder også ved faglige tilskuddsreiser/stipendopphold. Det er svært viktig å dokumentere behov for ekstra overnatting, og at hjemreise er forsøkt ordnet på rimeligste måte. Eventuelle refusjoner for billetter etc. skal tilfalle UiB.  

UiB har ikke ansvar for ansatte som er på ferie og får forsinket hjemreisen. Vedkommende må bruke egne feriedager eller eventuell oppspart fleksitid for å dekke de arbeidsdagene som går tapt. Ta kontakt med nærmeste overordnede for å informere om reiseplaner.  

Statsforvaltningen har sendt ut en egen PM 2010-03 (i Statens Personalhåndbok) som omhandler Fravær i forbindelse med flyforbudet etter vulkanutbrudd på Island.

Har dere spørsmål kan dere kontakte kontorsjef Ellen Marit Ribland på Lønnskontoret tlf 55582030 eller e-post ellen.ribland@oka.uib.no.

Sist endret: 21.4.2010