Gå til innhold
English A A A
16.03.2011 Nyhet

Assistanse ved forskningsopphold i Europa

Vet du at det finnes et godt utbygd mottaksapparat for forskere i de aller fleste europeiske land (inkl.Tyrkia og Israel), klar til å hjelpe deg med informasjon og praktisk assistanse med alt fra helserettigheter til boligkjøp?

assistance-web.JPG

Illustrasjonsfoto: www.colorbox.no

Det er ofte svært krevende å flytte til et annet land, selv om man bare skal være der i kort tid. Mange ordninger som man tar for gitt her i Norge, fungerer på en annen måte der. Eksempel på det er fastlege, skattekort og skolesystem. Med mange nye mennesker å forholde seg til, nye rutiner og nye omgivelser, kan det å vite at det er et sted å henvende seg for informasjon og hjelp, bety mye.

 

Euraxess for rekruttering og mobilitet

Universitetet har i et par år vært engasjert i arbeidet med tilrettelegging for økt mobilitet og internasjonal rekruttering gjennom deltakelse i EU programmet Euraxess. Programmet koordineres nasjonalt fra Forskningsrådet. En internasjonal jobbportal og oppbyggingen av et mottaksapparat for utenlandske forskere som kommer til Norge har preget arbeidet så langt, men også utreisende forskere er en målgruppe i dette arbeidet.

 

Hva kan DU få hjelp til?

Landene som er med i Euraxess prosjektet har bygget opp servicesentre for innreisende forskere. Et servicesenter er alt fra en person med spesielt ansvar for tilrettelegging for gjesteforskere, til godt utbygde velkomstsentre men en rekke ansatte (slike er det mange av i Tyskland). Her kan norske forskere få informasjon og hjelp på lik linje med forskere fra andre deler av verden. Euraxess sentrene hjelper gjesteforskere på både korte og på lengre opphold.

I utgangspunktet er det ingen begrensninger i hva forskerne kan be om hjelp til. Mye informasjon for forskere er samlet og tilrettelagt for internett og brosjyrer. I tillegg er det mulig å ta direkte kontakt på epost eller telefon til rådgivere eller konsulenter som har spesialisert seg på mottak av forskere til en bestemt institusjon eller regionen på servicesentrene.

 

Les mer:

Finn Euraxess service senter

Informasjon til utreisende forskere

Euraxess lokalt kontaktpunkt

 

 

Sist endret: 16.3.2011